جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتپر کردن یک پروپوزال یا دانلود نمونه تکمیل شده آماده آن؟

پر کردن یک پروپوزال یا دانلود نمونه تکمیل شده آماده آن؟

چكيده

اكثر دانشجويان و محققان تازه­كار به طور كامل نه معني پروپوزال تحقيقاتي و نه اهميت آن را درك نمي­كنند. يك پروپوزال تحقيقاتي يك توصيف و توضيح دقيق و با جزئيات از يك مطالعه فرضي و پيشنهادي است كه براي بررسي يك مسئله مورد نظر طراحي شده است.

يك پروپوزال تحقيقاتي به اين منظور تعيين شده است كه سايرين را متقاعد كند كه شما يك پروژه تحقيقاتي ارزشمند و صلاحيت و برنامه كاري براي تكميل آن داريد. به طور كلي پروپوزال تحقيقاتي صرف­نظر از محدوده تحقيقاتي و روش­هاي انتخابي­تان بايد به سوالات زير پاسخ دهد: قصد انجام چه چيز را داريد، چرا و چگونه مي­خواهيد انجامش دهيد (۱). هدف اين مقاله برجسته­سازي مفاهيم ضروري است و قصد بيان جزئيات زياد در مورد موضوع را ندارد.

عناصر پروپوزال تحقيقاتي در زير مشخص شده است:

 1. ۱. عنوان: بايد موجز و مختصر و توصيفي باشد. بايد حاوي اطلاعات، آموزنده و جذاب باشد. يك عنوان تاثيرگذار نه تنها باعث تحريك خوانندگان مي­شود بلكه آنهارا به طور مطلوبي به سمت پروپوزال رهنمون
  مي­سازد. اغلب عناوين به لحاظ رابطه كاربردي بيان مي­شوند، زيرا چنين عناويني به طور شفاف و واضح متغيرهاي مستقل و وابسته را نشان مي­دهند (۱). ممكن است نياز باشد بعد از تكميل نوشتن پروتوكل در مورد عنوان تجديدنظر شود تا به طور دقيق­تري مفهوم مطالعه را منعكس كند.
 2. چكيده: خلاصه­ي كوتاهي شامل تقريبا ۳۰۰ واژه است. بايد شامل سوال اصلي پژوهش، اصول و منطق مطالعه، فرضيه و يا هر نوع روشي باشد. شرح روش ممكن است شامل طراحي، روند كار، نمونه و هر گونه ابزاري باشد كه مورد استفاده قرار مي­گيرد (۱). بايد قائم بر خودش باشد و خواننده را به بخش­هايي در شرح پروژه ارجاع ندهد (۳).
 3. مقدمه: مقدمه براي خوانندگان پيش­زمينه­اي از اطلاعات را فراهم مي­كند. هدفش ايجاد يك چارچوب براي پژوهش است، بنابراين خوانندگان مي­توانند متوجه شوند كه چگونه آن به پژوهش ديگر مرتبط مي­شود (۴). بايد به اين سوال كه چرا بايد تحقيق انجام شود و ربطش چيست پاسخ دهد. پروپوزال را در متن قرار مي­دهد (۳).

مقدمه معمولا با بيانيه و طرح مسئله پژوهش و اصطلاحات واضح شروع مي­شود (۱).

اهميت بيانيه و طرح مسئله پژوهش(۵): بيان و طرح مسئله، عامل اساسي و ضروري ساخت پروپوزال پژوهش (اهداف پژوهش، فرضيه­ها، روش­شناسي، طرح كار و سرمايه و بودجه و غيره) است. يك بخش جدايي­ناپذير انتخاب عنوان پژوهش است. باعث هدايت و تمركز بيشتر طراحي پژوهش مطرح شده براي حل مسئله خواهد شد. اجازه مي­دهد كه مسئله به طور سيستمي تشريح شود، اهميتش، اولويتش در كشور و منطقه مورد نظر منعكس شود، مشخص شود كه چرا تحقيق پيشنهادي بر روي اين مسئله بايد انجام شود. مرور و بازبيني پروپوزال تحقيقاتي توسط سازمان­هاي سرمايه­گذار را نيز تسهيل مي­كند.

سپس لازم است زمينه و شرايط لازم فراهم شود و مرحله سوال تحقيق را به روشي تنظيم كنيم كه لزوم و اهميت آن را نشان دهد (۱). اين مرحله از آن جهت براي محققان ضروري است كه  با دانش موجود در مورد مسئله پژوهش آشنا مي­شوند تا بهفمند كه آيا سايرين مسائل يكسان يا مشابهي را بررسي كرده­اند يا نه. اين مرحله به كمك يك بازبيني و مرور دقيق و كامل از مقالات و ارتباط شخصي با كارشناسان انجام مي­شود (۵). به فهم بيشتر مسئله مطرح­شده كمك مي­كند و ممكن است منجر به تصحيح طرح مسئله، شناسايي متغيرهاي مطالعه و مفهوم روابطشان در فرمول­بندي و انتخاب فرضيه­هاي پژوهش شود (۵). تضمين مي­كند كه شما «در حال اختراع مجدد چرخ» نيستيد و درك و دريافت شما از مسئله پژوهش را نشان مي­دهد. به آنهايي كه زمينه تحقيق پيشنهادي شما را پايه­گذاري كرده­اند اعتبار مي­دهد (۱). در يك پروپوزال مقالات مروري معمولا مختصر و نكته­وار هستند. مقاله انتخابي بايد متناسب و مرتبط باشد (۶).

در مقابل اين پيش­زمينه، سپس شما يك دليل و منطق براي مطالعه پيشنهادي ارائه مي­دهيد و به طور واضح نشان مي­دهيد كه چرا انجام آن ارزشمند است.

 1. اهداف: اهداف تحقيق نتيجه­اي است که در اثر انجام پژوهش حاصل مي­شود (۵). ممكن است به صورت «عمومي» و «اختصاصي» بيان شود.

هدف عمومي پژوهش چيزي است كه به وسيله­ي پروژه تحقيقي انجام مي­شود، مثلا تعيين اين كه آيا واكسن جديد بايد در برنامه­ي سلامت عمومي جاي بگيرد يا نه.

اهداف اختصاصي به پرسش­هاي اختصاصي تحقيق مرتبط است كه محققان مي­خواهند از طريق مطالعه پيشنهادي به آن پاسخ دهند و ممكن است به صورت اهداف اوليه و ثانويه ارائه شود، به عنوان نمونه، هدف اوليه: تعيين درجه­ي حمايت و حفاظت مربوط به واكسن جديد در جمعيت مورد مطالعه با مقايسه­ی گروه­هاي دريافت­كننده واكسن و آنها كه واكسن دريافت نكرده­اند (۵). هدف ثانويه: مطالعه­ي ميزان اثربخشي  اين برنامه.

به محققان جوان توصيه مي­شود كه در مقابل وسوسه­ي انتخاب تعداد  خيلي زياد اهداف يا اهداف بيش از حد بلندپروازانه كه نمي­تواند به طور كامل و مناسب با اجراي پروتوكل به دست آيد، مقاومت كنند (۳).

 1. متغيرها: در طي مرحله طراحي و برنامه­ريزي، لازم است متغيرهاي اصلي مطالعه، روش اندازه­گيري آنها و مجموع اندازه­گيري­هايي كه بايد به طور واضح نشان داده­شوند، شناسايي شود. چهار نوع از متغيرها در تحقيق مهم هستند:

الف. متغيرهاي مستقل: متغيرهايي كه در مطالعه به اين منظور دستكاري و تغيير داده مي­شوند كه ببينند تفاوت در آنها چه اثري بر روي متغيرهاي وابسته به آنها خواهد داشت. مترادف­هاي مختلف براي اصطلاح «متغير مستقل» كه در مقالات استفاده مي­شوند عبارتند از: علت، ورودي، عامل مستعدكننده، عامل خطر،
تعيين­كننده، مشخصه، صفت.

ب. متغيرهاي وابسته: متغيرهايي كه در نتيجه­ي سطح يا مقدار متغير يا متغيرهاي مستقل تغيير مي­كنند.

مترادف­ها: اثر، نتيجه، پيامد، حاصل، شرايط، بيماري.

پ. متغيرهاي متضاد و مداخله­اي: متغيرهايي كه بايد بررسي بشوند زيرا ممكن است بر متغيرهاي مستقل اثر بگذارد يا باعث تداخل آنها شود. به عنوان نمونه، در مطالعه­ي اثر سرخك (متغير مستقل) بر مرگ و مير كودكان (متغير وابسته)، وضعيت تغذيه­اي كودكان ممكن است يك نقش تداخلي داشته باشد.

ت: متغيرهاي زمينه­اي: متغيرهايي كه اغلب مربوط به بررسي­هاي گروه­ها يا جمعيت­هايي هستند كه بايد براي نتيجه احتمالي مطالعه مورد توجه قرار بگيرند. براي مثال: جنسيت، سن، منشا قومي، تحصيل، وضعيت زناشويي، موقعيت اجتماعي و غيره.

هدف تحقيق معمولا تعيين اثر تغييرات در يك يا تعداد بيشتري متغير مستقل بر يك يا تعداد بيشتري متغير وابسته است. براي مثال، يك مطالعه ممكن است بپرسد «خوردن چه مقدار الكل (متغير مستقل) بر ايجاد زخم معده (متغير وابسته) اثر دارد؟»

شناسايي برخي از متغيرها ممكن است آسان نباشد. مشخصاتي كه اين متغيرها را آشكار مي­سازد بايد به طور واضح براي هدف مطالعه مشخص شود.

 1. سئوالات و فرضیه­ها: اگر شما به عنوان یک محقق اطلاعات کافی در مورد پیش­بینی آنچه که در حال مطالعه آن هستید دارید، پس فرضیه ممکن است فرمول­بندی داشته باشد. یک فرضیه می­تواند به عنوان یک توضیح یا پیشگویی قابل آزمایش و احتمالی ارتباط بین دو یا تعداد بیشتری متغیر تعریف شود. به عبارت دیگر، فرضیه بیان مسئله را به یک پیش­بینی دقیق و واضح از نتایج مورد انتظار ترجمه می­کند. فرضیه­ها به معنای حدس تصادفی نیستند، بلکه باید عمق و دقت علم و آگاهی، تخیل و تجربه­ی محقق را منعکس کند (۵). در فرآیند فرمول­بندی فرضیه، تمام متغیرهای مربوط به مطالعه باید مشخص شود. برای مثال: «آموزش بهداشت وسلامت دربرگیرنده مشارکت فعال مادران در مقایسه با آموزش بهداشت و سلامت مبتنی بر مقالات و سخنرانی­ها تغییرات مثبت بیشتری در تغذیه کودکان ایجاد می­کند». در اینجا انواع آموزش سلامت، متغیر مستقل و تغییرات در تغذیه کودکان، متغیر وابسته است.

یک پرسش پژوهشی ارتباطی بین دو یا تعداد بیشتری از متغیرها را ایجاد می­کند اما ارتباط را به صورت یک سئوال عنوان می­کند؛ یک فرضیه وضعیت ارتباط بین دو یا تعداد بیشتری از متغیرها را ارائه می­دهد (۷).

برای یک پژوهش اکتشافی و پدیدارشناختی، ممکن است شما هیچ فرضیه­ای نداشته باشید (لطفا فرضیه را با فرضیه آماری خنثی اشتباه نگیرید) (۱). پرسش­ها مربوط به تحقیق از نوع معیاری یا آماری هستند (چه تعدادی از آنها اینجا هستند؟ آیا ارتباطی بین آنها وجود دارد؟). تصمیم در مورد این موضوع که آیا از سئوال یا فرضیه استفاده کنیم وابسته به عواملی مثل هدف مطالعه، ماهیت طرح و روش، و مخاطب تحقیق (حتی در مواقعی نظر و ترجیح اعضای کمیته مخصوصا رئیس) است (۶).

 1. روش­شناسی: بخش روش بسیار مهم است زیرا به کمیته تحقیقاتی می­گوید که چگونه می­خواهید با مسئله تحقیق خود روبه رو شوید. اصول راهنمای نگارش بخش روش­ها این است که باید شامل اطلاعات کافی برای خواننده باشد تا مشخص شود آیا دقیق و بی­عیب هست یا نه. برخی حتی معتقدند که یک پروپوزال خوب باید جزئیات کافی برای دیگر محققان واجد شرایط به جهت انجام این مطالعه را داشته باشد (۱). با مشخص ساختن مراحل روش­ها شما می­توانید به هر سوال جواب دهید یا می­توانید هر فرضیه ارائه شده در بخش سوالات/فرضیه­ها را بیازمائید (۶). واجب است که شما در طی مرحله­ی طراحی مطالعه خود و قبل از ارائه پروپوزال با یک متخصص آمار برای رفع مشکلات روش­شناختی مشورت نمایید (۸).

این بخش باید شامل موارد زیر باشد:

طراحی پژوهش: انتخاب استراتژی پژوهش که هسته و بخش اصلی طراحی تحقیق است و احتمالا مهمترین تصمیمی است که یک محقق می­گیرد. انتخاب استراتژی که آیا توصیفی، تحلیلی، تجربی، عملی یا ترکیبی از اینها باشد بستگی به تعداد بررسی­ها دارد (۵)، اما این انتخاب باید در ارتباط با اهداف مطالعه قابل توجیه باشد (۳).

موضوعات و بخش­های شرکت کننده در تحقیق: بسته به نوع مطالعه، سوالات زیر باید پاسخ داده شود(۳، ۵)

 • معیارهای ورود و انتخاب چیست؟
 • معیارهای حذف و ممنوعیت چیست؟
 • روش­های نمونه­گیری­تان که شما برای تضمین ارائه و اعتبار نمونه­های خود و به حداقل رساندن خطاهای نمونه­برداری استفاده می­کنید، چیست؟ دلیل اصلی نگرانی مسئله­ی صحت است- هم در داخل و هم خارج از نتایج مطالعه.
 • آیا در مطالعات خود از نمونه­های شاهد استفاده می­کنید؟ گروه­های شاهد یا مقایسه در تحقیقات علمی به منظور افزایش اعتبار نتایج استفاده می­شود. گروه­های شاهد در تمام مطالعات اپیدمیولوژیکی تحلیلی، در مطالعات تجربی و آزمایشگاهی داروها، در تحقیق بر روی اثرات برنامه­های پژوهشی و اندازه­گیری­های کنترل بیماری و در تعداد زیادی از سایر پژوهش­ها، ضروری هستند. در تعدادی از مطالعات توصیفی (مطالعه­ی اطلاعات و بررسی­ها موجود) ممکن است نیازی به گروه­های شاهد نباشد.
 • معیارهای قطع کردن و ادامه ندادن چیست؟

اندازه نمونه: پروپوزال باید در بخش روش­شناسی (بر اساس مبنای محاسبه­ی اندازه نمونه) اطلاعات و توجیهی در مورد اندازه نمونه ارائه دهد (۳). نمونه بزرگتر و بیشتر از حد موردنیاز برای آزمودن فرضیه تحقیق، هزینه و مدت زمان مطالعه و بررسی را افزایش می­دهد و در مواردی که نمونه­های انسانی را بدون هیچ فایده­ی اضافی در معرض خطرهای غیرضروری قرار می­دهد، غیراخلاقی است. نمونه کوچکتر و کمتر از حد مورد نیاز نیز می­تواند در مواردی که نمونه­های انسانی را بدون هیچ سودی برای دانش علمی در معرض خطر قرار
می­دهند، غیر اخلاقی باشد. محاسبه­ی اندازه نمونه با استفاده از برنامه­ها و نرم­افزارهای رایانه­ای آسان شده است، اما اصول زیربنایی برآورد و تخمین باید به خوبی درک شود.

مداخلات: اگر مداخله­ای صورت بگیرد، در مورد داروها و وسایل (نام اختصاصی، شرکت، ترکیب شیمیایی، مقدار (دُز)، فراوانی) و اینکه آیا قبلا به طور تجاری قابل دسترس بوده­اند، باید توضیح داده ­شود. اگر آنها در مراحل آزمایشی هستند یا قبلا به طور تجاری در دسترس بوده­اند اما برای موارد دیگری استفاده می­شدند، اطلاعاتش باید ارائه شود، یا به صورت بررسی­های پیش­بالینی قابل دسترسی بر روی جانوران یا نتایج مطالعاتی که پیش از این بر روی انسان­ها انجام شده است (در چنین مواردی، قبل از شروع بررسی اجازه و تایید سازمان تنظیم داروی کشور لازم است). (۳).

مسائل اخلاقی (۳): ملاحظات اخلاقی برای تمام انواع پژوهش­های بهداشت و سلامت در نظر گرفته می­شود. قبل از ارائه پروپوزال به کمیته اخلاق جهت تایید، دو سند مهم که در زیر به آن اشاره شده است (بر اساس تناسب) باید به پروپوزال ضمیمه شود. علاوه بر این، یک مسئله حیاتی و ضروری دیگر یعنی تضاد منافع وجود دارد، که در این جا محققان باید بیانیه­ای مربوط به این موضوع آماده کنند.

فرم رضایت آگاهانه (تصمیم آگاهانه): فرم رضایت، متناسب با مکان، باید آماده و به پروپوزال ضمیمه شود. باید به زبان مادری و زمان آینده احتمالی و با زبانی ساده که به آسانی توسط اشخاص درک شود، نوشته شود. تا حد امکان باید از استفاده از اصطلاحات پزشکی اجتناب شود. وقتی اشخاص بی­سواد هستند باید توجه بیشتری کرد. باید این مطلب را توضیح دهد که چرا مطالعه انجام می­شود و چرا از فرد درخواست همکاری شده است. در نهایت باید توضیح دهد که در طی  بررسی چه اتفاقی خواهد افتاد، به فرد برای کسب فهم دقیق و واضحی از چیزی که انتظار می­رود، جزئیات کافی را ارائه دهد. باید مشخص سازد که آیا روند مطالعه سودی برای شخص یا سایرین دارد، و ماهیت، احتمال و درمان نارضایتی قابل پیش­بینی یا اثرات نامطلوب و جانبی از جمله خطرهای روان­شناختی و اجتماعی، را توضیح دهد. در صورت لزوم، یک مقایسه­ای با خطرات ایجاد شده توسط درمان­ها و داروهای استاندارد را شامل شود. اگر خطرها ناشناخته هستند و خطر نسبی وجود دارد، باید بیان شود. باید نشان دهد که فرد حق دارد در هر زمان و مرحله­ای بدون تاثیر بر دریافت مراقبت­های پزشکی از ادامه مطالعه صرف نظر کند. باید محرمانه بودن یافته­ها را تضمین کند.

سیاهه (چک­لیست) اخلاقی: پروپوزال باید معیارهایی را شرح دهد که به این دلیل انجام می­شوند تا تضمین کنند تحقیق پیشنهادی در هماهنگی با بیانیه انجمن جهانی پزشکی هلسینکی درباره اصول اخلاقی برای تحقیقات پزشکی شامل افراد انسانی، انجام می­شود (۱۰). باید به سئوالات زیر پاسخ دهد:

 • آیا طرح پژوهشی برای پاسخگویی به پرسش­های پژوهش مناسب است؟ غیراخلاقی است که افراد را در معرض پژوهشی قرار دهیم که ارزشی ندارد.
 • روش انتخاب افراد پژوهش قابل قبول است؟ استفاده از افراد آسیب­پذیر به عنوان شرکت­کنندگان پژوهش نیازمند توجیه و دلیل اختصاصی است. افراد آسیب­پذیر شامل زندانیان، افراد زیر سن قانونی و اشخاصی با ناتوانی ذهنی هستند. در تحقیق بین­المللی توجه به این نکته مهم است که جمعیتی که مطالعه در آن انجام می­شود از هر نتیجه بالقوه­ی تحقیق سود خواهند برد و تحقیق صرفا به نفع سایر افراد جامعه نیست. شرکت­کنندگانی که در این مطالعه عضو شده­اند، با هر انگیزه­ای، مالی یا چیز دیگر، باید توجیه شوند.
 • آیا مداخلات از نظر نسبت خطر به منفعت قابل قبول است؟ خطرات به آسیب­های فیزیکی محدود نمی­شود. خطرات اجتماعی و روان­شناختی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
 • تضمینی برای محرمانه بودن مشاهدات به دست آمده در نظر گرفته شده است؟

تنظیمات تحقیق(۵): تنظیمات تحقیق شامل تمام جنبه­های مربوط به مطالعه است، مثل جمعیت مورد مطالعه (قاعده نمونه­برداری)، مکان و زمان مطالعه.

ابزار مطالعه (۳، ۵): ابزار مطالعه وسایلی هستند که اطلاعات به کمک آنها جمع­آوری می­شود. برای موارد مصاحبه/پرسش­نامه­ای تاییدشده، باید به کار منتشر شده ارجاع داده شود و ابزار به پروپوزال ضمیمه شوند. برای پرسش­نامه­های جدید که به طور اختصاصی برای مطالعه شما طراحی شده­اند، جزئیات آماده­سازی، پیش­داوری و آزمون اولیه­ی پرسشنامه­ها باید ارائه شود و سند مربوطه به پروپوزال ضمیمه شود. توضیح سایر روش­های مشاهدات مثل بررسی پزشکی، آزمون­های آزمایشگاهی و روش­های غربالگری لازم است- برای روش­های منتشر شده، مرجع کار منتشر شده آورده می­شود اما برای روشی جدید یا تغییر کرده یک توضیح مناسب با توجیهی دقیق برای همان کار لازم است.

جمع­آوری اطلاعات: توضیحی کوتاه از پروتوکل جمع­آوری اطلاعات. برای مثال، در مطالعه­ای روی اندازه­گیری فشارخون: زمان ورود شرکت­کنندگان، ۱۰ دقیقه استراحت برای ۵ نفر،  کدام دستگاه (کالیبره استاندارد) استفاده شد، در اتاق اندازه­گیری، اندازه­گیری در کدام وضعیت خوابیده یا نشسته انجام شد، چند اندازه­گیری انجام شد، ازکدام بازو اندازه­گیری انجام شد (آیا اتفاقی بود)، کاف فشارسنج و جزئیات جایگذاری آن، چه کسی اندازه­گیری را انجام می­دهد. این احتمال گیج شدن، تاخیرها و خطاها را به حداقل می­رساند.

تجزیه تحلیل داده­ها: شرح و توضیح باید شامل طراحی شکل تحلیل، نقشه­ها و طرح­های پردازش و رمزگذاری داده­ها و انتخاب روش آماری کاربردی برای هر داده باشد. از چه روشی برای محاسبه داده­های اشتباه، غیرقابل استفاده و جعلی استفاده می­کنید؟

نظارت، سرپرستی و کنترل کیفیت: بیانیه دقیق در موارد و مسائل استدلالی جهت برآورده کردن نیازهای اقدامات بالینی خوب (GCP)، طرز عمل پروتوکل، مسئولیت­های هر عضو از گروه تحقیق، آموزش محققان مطالعه، مراحل تضمین­کننده­ی کنترل کیفیت (روندهای آزمایشگاهی، کالیبراسیون تجهیزات و غیره)

نمودار گانت (Gantt chart): نمودار گانت خلاصه­ای از فعالیت­های مطرح­شده/وظایف و بازه­ی زمانی برای همان فعالیت است. شما باید هفته­ها، روزها و یا ماه­ها را در یک سمت، و وظایف را در سمت دیگر قرار دهید. شما خطوطی ضخیم رسم کنید تا دوره­ای که کار باید انجام شود تا جدول زمانی مطالعه­تان مشخص شود را نشان ­دهد (برای آموزش از یوتیوب کمک بگیرید) (۱۱).

اهمیت مطالعه: نشان می­دهد که چگونه با پژوهش­تان باعث تجدید نظر، تصحیح و گسترش دانش موجود در محدوده مورد بررسی می­شوید. چگونه به افراد علاقمند و ذی­نفع کمک خواهد کرد؟ مفهوم اصلی پژوهش شما چه می­تواند باشد؟

انتشار نتایج مطالعه: قصد دارید چگونه یافته­های مطالعه خود را با همتایان حرفه­ای، متخصصین و
شرکت­کنندگان به اشتراک بگذارید؟

بودجه: یک بودجه پیشنهادی با توجیهی عاقلانه برای آن. نشان می­دهد چگونه مطالعه از نظر مالی تامین
می­شود.

منابع: پروپوزال باید با منابع مرتبط با موضوع پایان یابد. برای پژوهش مبتنی بر وب شامل تاریخ دسترسی به وب­سایت ذکر شده است، برای مثال: جمله «دسترسی از ۱۰ ژوئن، ۲۰۰۸» را   اضافه کنید.

ضمائم: شامل ضمائم متناسب پروپوزال است. برای مثال: خلاصه­ی پروتوکل­ها، نمونه­ی رضایت­نامه­ها،
پاکت­های ارسالی به افراد ذی­نفع، نامه­های اداری برای مجوز انجام تحقیق. با توجه به پرسش­نامه­ها و مقیاس­های ابتدایی، اگر ابزار دارای حق کپی­برداری باشد سپس مجوز کتبی برای بازتولید ابزار، از صاحب حق
نسخه­برداری یا تایید خرید دستگاه باید ارائه شود.

از قدیم گفتن کار رو باید به دست کاردون بسپاری. برای مشاوره رایگان پروپوزال و پایان نامه هم یک کاردون واقعی در کشور هست. یه آقای دکتری که سرش برای انجام پروپوزال و پایان نامه و آماده کردن اون درد می کنه و به همه مسائل روش تحقیق و نرم افزارها وارده و خلاصه اینکه با سن نه چندان زیادش ته قضیست. سوالی رو اگه نتونست جواب بده و به روشی تسلط نداشت من شخصا این نوشته رو بر می دارم!!! زیاد ازش تعریف نمی کنم که تبلیغات نشه! چه جوری می تونی باهاش تماس بگیری؟ کاری نداره! این شمارشه: ۰۹۱۹۶۳۵۷۶۶۰  دکتر نوایی . بخصوص دانشجویان دکتری هر چی دوست داشتن می تونن ازش بپرسن و مشاوره بگیرن. امیدوارم بدردتون بخوره. ما که خیلی ازش استفاده کردیم و عالی بود.

در صورت مشاوره در مورد نوشتن پروپوزال های دکتری و ارشد به سایت www.Cycav.com  مراجعه کنید.

2018-11-19
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss