جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتبررسی رابطه¬ میان استقلال زنان و رفتاری باروری نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل ۴۹ – ۱۵ ساله شهر شیراز

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: :   بررسی رابطه­ میان استقلال زنان و رفتاری باروری

                     نمونه مورد مطالعه : زنان متاهل ۴۹ ۱۵ ساله  شهر شیراز

 نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت و علوم اجتماعی جمعیت شناسی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

جمعیت و مسائل مربوط به آن، از جمله مسائل چند بعدی و پیچیده جوامع انسانی است که هم تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … و هم تأثیر گذار بر آن مي‌باشد. می­توان گفت که مسائل جمعیتی و تغییر و تحولات مربوط به آن تحت تاثیر یک فرمول یا نظریه خاص نیست، بلكه در شرایط  زمانی و مکانی متفاوت، علل مختلف و متنوع و گاه متضادی دارد. جمعیت و مسائل مربوط به آن به عنوان یک مسئله اجتماعی از جمله مسائلی است که بیش­ترین تشتت آرا را در این زمینه به دنبال داشته است. براي مثال پدیده باروری یکی از ابعاد مهم جمعیتی است که در بعضی کشورها برای بالا بردن میزان آن، سیاست‌های تشویقی اعمال می‌شود و در جامعه یا کشور دیگری به سبب بالا رفتن آن، سیاست‌های تنبیهی اعمال می‌گردد (ضیایی بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۵).

ایران يكي از سريع­ترين كاهش­هاي باروري را در جهان تجربه كرده است. كاهش باروري آن هم بيش از ۵۰ درصد در يك دهه فقط براي جوامع مسلمان منحصر بفرد و ويژه نيست اما تاكنون در جاهاي ديگر گزارش نشده است (وحيدنيا، ۲۰۰۷: ۲۵۹). تحولات باروری نشان می‌دهد که باروری کل در سال ۱۳۶۵برابر با ۳/۶، در سال ۱۳۷۵ برابر با ۵۲/۲ و درسال ۱۳۸۵ اين رقم براي كل كشور به ۸/۱و در سال ۱۳۹۰ به ۵/۱ فرزند کاهش یافته است (مرکز آمار ایران،۱۳۹۰).

دلايل متعددي براي تبيين انتقال باروري ايران بيان شده است. كاهش مرگ و مير كودكان، افزايش شهرنشيني، بهبود نظام شبكه بهداشتي، توسعه روستاها، استقرار مجدد برنامه هاي تنظيم خانواده، افزايش سواد و تحصيلات بويژه سواد دختران، كاهش تعداد فرزندان دلخواه خانواده و نهايتا بهبود موقعيت و پايگاه نسبي زنان از جمله اين مواردند ( عباسي شوازي، ۲۰۰۰، الف و ب)؛ ميرزايي، آقاجانيان و مهريار، ۱۹۹۹). در مورد عوامل تأثيرگذار بر كاهش باروري در ايران، افزايش تحصيلات و بهبود و موقعيت و پايگاه نسبي زنان از جمله اين موارد در تبيين انتقال باروري ايران است (علی مندگاري، ۱۳۸۴).

ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﻘﺶﻫﺎي زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺣﻀـﻮر زﻧـﺎن در ﻋﺮﺻـﻪ    ﻫـﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﻼل در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﻪي دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﮐﻨﺶ­ﻫﺎي ﺑﺎروري (رﻓﺘﺎر، ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﯾﺪه آلﻫﺎي ﺑﺎروري) زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.

استقلال[۱] زنان به عنوان وضعیت یا کیفیتی از اداره کردن خود [۲]، خود تصمیم­گیری و مستقل بودن تعریف شده است که ممکن است ارایه بهتری از درجه و دسترسی، کنترل و استقلال زنان در تصمیم­گیری‌هایشان را نشان دهد (آبادیان[۳]، ۱۹۹۶).

ديسون و مور[۴] استقلال را به عنوان توانايي دسترسي فرد به اطلاعات و استفاده از آن براي تصميم‌گيري در مورد موضوعات شخصي و هم چنين در ارتباط با ديگران است، تعريف مي‌كنند (ديسون و مور، ۱۹۸۳: ۴۵؛ ججي بوي و ستار[۵]،۲۰۰۱: ۶۸۸). هم چنين استقلال به ميزان دسترسي زنان (و كنترل بر) منابع مادي (شامل غذا، درآمد، زمين و ديگر شكل‌هاي رفاه) و منابع اجتماعي (شامل: دانش، قدرت و پرستيژ) در خانواده، در اجتماع و در جامعه مي‌باشد (ديكسون[۶]، ۱۹۸۷: ۶).

ججي بوي استقلال را به عنوان كنترل زنان بر زندگي خودشان به طوري كه آن‌ها نيز مانند شوهرانشان در مورد مسايل خانواده حق مساوي داشته باشند و بر روي منابع مالي و ساير منابع كنترل داشته باشند، دسترسي به دانش و اطلاعات واقتدار براي تصميم­گيري‌هاي مستقل، آزادي از محدوديت‌هاي تحرك فيزيكي و توانايي ساختن روابط قدرت برابر در درون خانواده مي‌داند (ججي بوي، ۲۰۰۱: ۶۸۸).

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱] . Womens Autonomy

[۲] . Self Governing

[۳]  .Abadiyan

[۴].  Dyson & Moore

[۵].  Jejeebhoy&Sathar

[۶].  Dixon

2019-03-08
كد : 19204
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss