جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایت: بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر(مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر(مطالعه موردی: مدارس متوسطه شهرمیناب)

 نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مديريت گرايش: آموزشی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

تحولات مديريتي دو دهه اخير و حضور سازمان هادر دنياي رقابتي و پيچيدة امروز اين نكته را يادآور    مي شود كه مديريت نيز به مانندساير علوم نيازمند مهارت و تخصص ويژه است مديران نه تنها بايد محيط پيرامون خود را بشناسند بايد با اشراف به اصول و فنون و استفاده از ابزارهاي مورد نياز، سازمان خود را اداره كنند. مديريت فرايندي است از برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و كنترل تلاش هاي اعضاي سازمان و مورد استفاده قرار دادن ساير منابع سازماني براي رسيدن به هدف هاي مشخص يا اعلام شده سازمان(استونروفری من،۱۳۷۵)

افراد با توجه به اينكه محيط شغلي آنها تا چه اندازه با سبك تفكرشان همسو و يا مغاير باشد، مي توانند در مراحل مختلف شغلي خودحضور قوي تر يا ضعيف تري داشته باشند.با وجود تعاريف متعدد و مبسوط از توانايي، سبك هاي تفكر هم به همان اندازه و شايد به دلايلي بيشتر از توانايي مهم و مؤثر است. زيرا ساخت هاي اجتماعي، هيجاني و عملكردهاي هوش و به عبارتي وجوه مختلف هوش تصور ما رانسبت به آن چيزي كه افراد قادرند انجام دهند گسترش مي دهند؛ اما ساخت هاي مربوط به سبك هاي تفكر، تصور ما را نسبت به آن چيزي كه افراد ترجيح مي دهند تا انجام بدهند نزديك مي كند. وقتي نيمرخ سبك هاي تفكر فرد تناسب خوبي با محيط داشته باشدپيشرفت خواهد كرد، ولي وقتي تطابق مناسب و كافي نباشد فرد متحمل آسيب هايي خواهدشد. بسته به اين كه نيمرخ سبكهاي تفكر فرد تاچه اندازه و چگونه با انتظارات محيط تطابق يابد و چگونه فرد محيط را ارزيابي مي نمايد، عملكرد بهتر يا ضعيف تر وي طي دوره هاي شغلي مشخص مي گردد)استرنبرگ،۱۳۸۰).

از آنجا كه سبك رهبري نيز به مانند ساير جريان هاي شناختي و ذهني تحت تأثير نوع نگرش و تفكر فرد است، به نظر مي رسد توجه به سبك هاي تفكر كه شيوة ترجيحي تفكر فرد را مطرح   مي سازد، كمك شاياني به انتخاب فرد شايسته و اصلح مي كند. سبك مترادف با توانايي نيست، بلكه نحوة استفاده از توانايي هاي بالقوه است. ما يك سبك خاص نداريم، بلكه شماري از سبك هاوجود دارند. افراد ممكن است توانايي هاي مشابهي داشته باشند ولی سبك هاي تفكرشان متفاوت باشد، اما جامعه هميشه با توجه به توانايي هاي يكسان افراد، يك جور در مورد آنها قضاوت نمي كند، بلكه افرادي كه سبك تفكرشان در موقعيت هاي خاص متناسب باانتظارات جامعه است، به عنوان كساني كه داراي سطوح بالاي توانايي هستند، مورد قضاوت قرار مي گيرند، علي رغم اين واقعيت كه آنچه مطرح مي شود، توانايي نيست بلكه انطباق سبك هاي تفكر آنان با وظايفي است، كه بر عهده دارند. اينكه افراد ترجيح مي دهند چگونه  بينديشند، مي تواند به اندازة اينكه تا چه حد خوب مي انديشند، حائز اهميت باشد(استرنبرگ ،۱۳۸۰)

در پژوهش­هاي سازماني و نظريه­پردازي درباره سازمان، پديده تغيير نقش محوري پيدا كرده است. تغيير سازماني[۱] مستلزم حركت از شناخته­ها به­سوي ناشناخته­هاست و از آنجايي كه آينده نامطمئن است و ممكن است بر قابليت­ها، ارزش­ها و توانايي­هاي افراد تأثير منفي بگذارد، به­طور کلي اعضاي يك سازمان از انجام تغيير حمايت نمي­كنند مگر اينكه دلايل قانع­كننده­اي براي مجاب­كردن آنها بر اقدام مورد نظر وجود داشته باشد. به­همين منوال سازمان­ها نيز گرايش شديدي دارند كه در وضعيت موجود سرمايه­گذاري كنند و در مقابل تغيير براي منافع نامطمئن آينده مقاومت مي­كنند (نصيري­، ۱۳۸۲).

جورج و جونز[۲] (۱۹۹۶؛ به نقل از رشيد[۳] ، سامباسيوان و رحمان[۴]، ۲۰۰۳) تغيير را حركت بي­­وقفه از وضع موجود به وضع آينده تعريف کرده­اند. در اين ميان، كاركنان سازمان به­دليل داشتن ارزش­ها و نگرش­هاي متفاوت، مي­توانند از جمله موانع بالقوه­اي باشند كه بر سر راه تغيير قرار مي­گيرند. لينستون و ميتروف[۵]  (۱۹۹۴؛ به نقل از رشيد و همکاران، ۲۰۰۳) از افراد به­عنوان عاملي مهم در فرايند تغيير ياد مي­كنند و معتقدند اداره­كردن بخش انساني سازمان چالش اصلي در هدايت فرايند تغيير در سازمان است، زيرا كه انسان ارزش­ها، خواسته­ها و نگر­ش­هايش را به سمت يك فعاليت خاص و ويژه در نظر مي­گيرد. ­رابينز[۶] (۱۳۸۴)سه عامل چشم­انداز شخصي[۷] ، سازماني[۸] و تكنولوژي[۹] را در اجراي فرايند تغيير در سازمان دخيل مي­داند و معتقد است كه چشم­انداز شخصي ناظر به تغييرات در نيروي انساني، تغيير در نگرش­ها، توقعات، ادراك يا رفتارهاًست، چشم­انداز سازماني به تغيير­دادن ساختار كه در برگيرنده­ هر نوع تغيير در روابط  تغییر ، مكانيسم همكاري، درجه تمركز، طرح مشاغل و يا متغيرهاي مشابه ساختار سازماني و چشم­انداز تكنولوژي به تغيير فن­آوري كه در برگيرنده­ تغيير در شيوه و فرايند كار يا روش­ها و تجهيزات مورد استفاده است، اشاره دارد.

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱]– Organizational Change

[۲]– Georg & Jones

[۳] – Rashid

[۴] – Sambasivan & Rahman

[۵]– Linstone & Mitroff

[۶] – Robbins

[۷]– Personal Perspective

[۸]– Organizational Perspective

[۹]– Technological Perspective

2019-03-08
كد : 18654
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss