جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتتنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلول¬پاشي برگي آسکوربيک اسيد، ساليسيليک اسيد، پرولين و گلايسين¬بتائين

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

متغیرها: تنش خشکی بر عملکرد گیاه، محلول­پاشي برگي آسکوربيک اسيد، ساليسيليک اسيد، پرولين و گلايسين­بتائين

توضیحات: ۱۸ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

اثر تنش خشکي ­بر تعداد و سطح  برگ گياه

محدوديت سطح برگ مي­تواند اولين خط دفاعي براي مقابله با خشکي باشد. محدوديت در سطح برگ به معني کاهش در ميزان فتوسنتز تک برگ و جامعه گياهي است. در شروع تنش آب ممانعت از رشد سلولي منجر به کاهش توسعه برگ­ها مي­شود، که کاهش جذب آب و تعرق را به دنبال خواهد داشت. به طور کلي تنش آب نه تنها اندازه هر برگ را محدود مي­کند بلکه در گياهان داراي رشد نا­محدود تعداد برگ­ها نيز به علت کاهش تعداد و سرعت رشد شاخه­ها محدود مي­شوند(تايز و زايگر،۱۳۸۲). سليم و همکاران (۲۰۰۷) گزارش نمودند کاهش سطح برگ بيشتر به دليل کاهش تعداد برگ است تا اندازه برگ……………

…………………..

اثر تنش خشکي ­بر کلروفيل ( aو b)‌ و کارتنوئيد برگ

کاهش محتوي کلروفيل تحت شرايط تنش خشکي گزارش شده است و حفظ غلظت کلروفيل تحت شرايط تنش خشکي به ثبات فتوسنتز در اين شرايط کمک مي­کند (Castrillo & Trujillo., 1994). تنش خشكي تاثير مستقيم بر كاهش شاخص كلروفيل برگ و در نتيجه عملكرد گياه دارد (Schlemmer et al., 2005). آنتولين و همکاران (۱۹۹۵) نيز دريافتند که با افزايش تنش خشکي عدد کلروفيل­متر افزايش يافته و ميزان کلروفيل برگ کاهش مي­يابد ولي نسبت کلروفيل a/b افزايش مي­يابد (Antolin et al., 1995). سينکي و همکاران (۲۰۰۴) نيز گزارش کردند در تنش طولاني مدت، دهيدراسيون  بافت­ها…………..

…………….

اثر تنش خشکي ­بر محتواي نسبي آب برگ (RWC):

محتوي نسبي آب برگ رابط­ ي نزديكي با پتانسيل آب گياه دارد (Ober et al., 2005؛ Oneill et al., 2006). محتواي نسبي آب برگ معيار بهتري براي بيان وضعيت آب در گياه در مقايسه با پتانسيل آب مي­باشد. از آنجائيکه (RWC) با حجم سلول ارتباط دارد، ممکن است بازتاب بهتري از توازن ميان عرضه آب به برگ و تعرق ارائه دهد (خزاعي، ۱۳۸۱). محتوي نسبي آب برگ­ها مي­تواند به عنوان شاخص سنجش ميزان تنش مورد استفاده قرار گيرد (Maclagan., 1993 ؛ Good and steven; 1994)……………..

………………..

اثر تنش خشکي ­بر قطر و ارتفاع ساقه گياه

ارتفاع بوته يکي از پارامترهاي موثر بر عملکرد مي­باشد با افزايش ارتفاع عملکرد افزايش مي­يابد و ارتفاع بوته بين ارقام مختلف سورگوم بسيار متغيير مي­باشد (Sonon et al., 1990). کاهش ارتفاع و قطر ساقه گياهان در اثر تنش خشکي توسط محققين زيادي گزارش شده است. خزاعي و همکاران (۱۳۸۴)……………..

……………..

اثر تنش خشکي ­بر عملکرد علوفه تر و خشک:

عملکرد ماده خشک تحت تأثير کمبود آب قرار مي­گيرد و با افزايش شدت تنش خشکي، کاهش معني­ داري در عملکرد ماده خشک مشاهده مي­شود  .(Xu et al., 2007)چيکر (۲۰۰۴)  نيز گزارش کرد که……………

……………..

شاخص سطح برگ[۱](LAI):

شاخص سطح برگ (LAI) بيان­کننده سطح برگ (فقط يک طرف برگ) به سطح زمين اشغال شده توسط گياه است. اين معيار يکي از عوامل مؤثر بر تبخير و تعرق است. گروهي از محققين ملاحظه کردند که……………

………………

مروري بر اثرات حاصل از محلول­پاشي برگي آسکوربيک اسيد، ساليسيليک اسيد، پرولين و گلايسين­بتائين

مولکول­هاي سوپراکسيد (O2)، پراکسيد هيدروژن (H2O2)، راديکال هيدروکسيل (OH) و اکسيژن يکتايي (O2) گونه­هاي فعال اکسيژن را تشکيل مي­دهند. اين گونه­ها بسيار سمي و بي نهايت واکنش­گر……………

……………….

  آسکوربيک اسيد[۲]

آسکوربيک اسيد يک آنتي­اکسيدان مهم در گياهان مي­باشد. اين ترکيب که در غشا داخلي ميتوکندري سنتز مي­­شود در سيتوسول، ديواره سلولي، کلروپلاست، ميتوکندري، واکوئل و آپوپلاست وجود دارد (Sofo et al., 2005 ). آسکوربيک اسيد نقش­هاي متعددي را در سلول بر عهده دارد. در کنترل چرخه سلولي و رشد سلول، رشد و نمو، طويل شدن ديواره و تنظيم سطح ردوکس سلول موثر است. آسکوربات پيش ساز اگزالات و تارتارات و همچنين کوفاکتور آنزيم­هاي دخيل در سنتز گليکو پروتئين­هاي غني از هيدروکسي­پرولين، اتيلن، ژيبرلين وآنتوسيانين مي­باشد (Sofo et al., 2005).

…………………..

اسيد­ساليسيليک[۳]

اثرات ترکيبات فنلي بر پارامتر­هاي رشد به چند مورد بستگي دارد (Harper and Balk; 1986):

– بخشي از گياه که با ترکيبات فنلي تيمار شده است.

…………..

پرولين[۴] و گلايسين­بتائين[۵]

از جمله ترکيبات آلي که در گياه براي مقابله با تنش افزايش مي­يابد پرولين و گلايسين­بتائين مي باشد Zhang et al.,1999)). آمينو اسيد آلفا­پرولين به عنوان يک آنتي­اکسيدان در برابر ROS ­هاي بين­سلولي عمل ميکند به علاوه بقاي سلول را در مقادير کشنده علف­کش پاراکوات حفظ ميکند (Chen and Dickman; 2005). نتايج نشان ميدهد يک رابطه مثبت بين محتواي پرولين درون­سلولي و……………..

…………………….

 

منابع

احمدي، ع. د. آ. بيکر.۱۳۷۹٫  عوامل روزنهاي و غير روزنهاي محدود کننده فتوسنتز در گندم در شرايط تنش خشکي. مجله   علوم کشاورزي ايران ۳۱(۴). ۸۲۵-۸۱۳

آرمند پيشه، ا.، ايران نژاد، ح.، اله دادي، ا.، اميري، ر.، کليائي، ا.ع.، ۱۳۸۸٫ اثر کاربرد زئوليت بر جوانه زني و قدرت رويش بذور کلزا تحت تنش خشکي. فصلنامه علمي اکوفيزيولوژي گياهان زراعي. ۱ (۱): ۵۴-۶۲٫

…………….

……………..

 

دانلود پروپوزال آماده مدیریت، دانلود پروپوزال آماده حسابداری، دانلود پروپوزال آماده روانشناسی، دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی، دانلود پروپوزال آماده تربیت بدنی، دانلود پروپوزال آماده حقوق، دانلود پروپوزال آماده کشاورزی، دانلود پروپوزال آماده پزشکی، دانلود پروپوزال آماده پرستاری، دانلود پروپوزال آماده فناوری اطلاعات، دانلود پروپوزال آماده دکتری، دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد، دانلود پروپوزال آماده معماری، دانلود پروپوزال آماده اقتصاد، دانلود پروپوزال آماده زبان انگلیسی، دانلود پروپوزال آماده ادبیات فارسی، دانلود پروپوزال آماده فقه، حقوق و علوم قرآنی، دانلود پروپوزال آماده کامپیوتر، دانلود پروپوزال آماده علوم سیاسی، دانلود پروپوزال آماده جامعه شناسی، دانلود پروپوزال آماده تاریخ، دانلود پروپوزال آماده جغرافیا، دانلود پروپوزال آماده زیست شناسی،  دانلود پروپوزال آماده کارآفرینی

آسان داک: www.Asandoc.com

 

-[۱] Leafe area index

[۲] – Ascorbic acid

[۳] – Salicylic acid

[۴] – Proline

[۵] Glycine Betaine

2019-03-04
كد : 7786
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss