جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتتوسعه مدل ريسک ادراک شده سفر به ايران به عنوان يك مقصد گردشگري

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده:  توسعه مدل ريسک ادراک شده سفر به ايران به عنوان يك مقصد گردشگري

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

به پيش بيني سازمان جهاني گردشگري در دوره زماني ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ متوسط رشد گردشگري در سراسر جهان در حدود ۱/۴ در صد پيش بيني شده است(رنجبريان ، زاهدي ۱۳۸۸).آمار سازمان جهاني گردشگري نشان مي دهد که صنعت گردشگري جهاني در سال ۲۰۱۳ حدود ۵ درصد رشد داشته است و ميزان ورود گردشگر خارجي به کشور هاي مختلف ۱۰۸۷ ميليون نفر برآورد گرديده است. در اين ميان در سال ۲۰۱۴ ميزان رشد خاورميانه بين صفر تا ۵ درصد پيش بيني شده است. از طرفي در ميان کشور هاي خاورميانه از جمله قطر، کويت و ترکيه يک رقابت شديد به منظور کسب سهم بازار منطقه‌اي در خاورميانه وجود دارد. تحليل يک روند تاريخي در دسترس نشان مي دهد که در سال ۱۹۷۰ ميلادي ورود گردشگر به ايران ۳۲ درصد ترکيه بوده است و روند اين نسبت در سال ۲۰۰۴ به ميزان ۹ درصد رسيده است و همچنان روند کاهشي سهم نسبي ايران به ترکيه ادامه دارد(مرکباتي،۱۱۳:۲۰۱۱). به عبارت ديگر سهم نسبي کشور ايران در مقايسه با رقباي منطقه‌اي در صنعت گردشگري بين المللي رو به کاهش بوده است. وضعيت موجود نشان مي‌دهد که سهم ايران حدود ۲ ميليارد دلار و ۲۲صدم درصد از سهم بازار جهاني گردشگري است. لذا مي توان يک رقابت منطقه‌اي را ميان کشور‌هاي منطقه خاورميانه براي کسب سهم بازار گردشگري و فراتر از آن يک رقابت جهاني بين مقاصد مختلف را در نظر گرفت. ايران به عنوان يکي از کشور‌هاي مهم خاورميانه با موقعيت خاص جغرافياي ضمن برخورداري از منابع  و جاذبه هاي طبيعي، ميراث فرهنگي و تنوع فرهنگي از جمله کشور‌هايي است که جاذبه هايي را در زمينه ي جذب گردشگري بين المللي دارد. جذب گردشگر بين المللي براي مقصد ايران موجب افزايش صادرات غير نفتي، منابع ارزي و توسعه فرهنگي کشور خواهد شد( رنجبريان، زاهدي ۱۳۸۵).سئوال مهم اين است گردشگران بين المللي چه برداشت ها، پنداشت ها و تصوراتي درخصوص ايران دارندکه باعث مي شود ساير مقاصد را نسبت به ايران ترجيح دهند؟ چرا ايران به عنوان يک مقصد گردشگري کمتر در مجموعه تامل گردشگران بين المللي مورد توجه قرار مي گيرد.هرچند پاسخ به علت ترجيح، از رويکرد‌ها و دريچه‌هاي متفاوت علمي امکان پذير مي باشد اما پژوهش فعلي از ديدگاه بازاريابي مقصد، تمرکز خود را بر برداشت‌ها،تصورات،پنداشت‌هاي گردشگران معطوف داشته و در قالب موضوعات ادراکي زير در جستجوي پاسخ با اين سئوال است.

امنيت ادراک شده عامل مهمي در تصميم گردشگران براي بازديد از يک مقصد گردشگري است. هدف اصلي گردشگران در انتخاب مقصد، سفر به مناطقي است که نياز هايشان را تامين کند و در عين حال کم‌ترين‌ ريسک را به دنبال داشته باشد.در واقع اقبال يک مقصد گردشگري به شدت درک گردشگران از ريسک انتخاب آن مقصد بستگي دارد(رنجبريان، جليلوند ۱۳۹۱).به طور کلي، گردشگران تصميم سفر خود را به جاي واقعيت‌ها بر مبناي ادراک‌شان اتخاذ مي کنند به عبارت ديگر ريسک واقعي متفاوت از ريسک استنباط شده است.البته آنچه از ديدگاه جذب گردشگري اهميت دارد ريسک استنباط شده يا ادراک شده است(اسلويچ و شارما [۱]۲۰۰۸).  لذا شرط لازم براي هر مقصد گردشگري براي اين که در مجموعه تامل گردشگران قرار گيرد اين است که ريسک ادراک شده گردشگران براي سفر به آنجا در سطح پاييني باشد. بائور (۱۹۶۷) مخاطره يك تصميم  را پديده اي اجتناب ناپذير مي داند كه در واقع مصرف کننده از وقوع پيامد‌هاي تصميم يا عملش مطمئن نيست و برخي از آنها ممکن است ناخوشايند برشمرد ( لين و چن[۲] ۲۰۰۹).دائولينگ و استالين[۳] (۱۹۹۴) مخاطره متصور را سازه‌اي مبتني به فرد و موقعيت در نظر گرفته اند که بر حسب سطح عدم اطمينان و احتمال پيامد‌هاي منفي ادراک شده توسط مصرف کننده از خريد يک کالا و يا خدمت تعريف شده است. سفر به يک مقصد گردشگري يک موقعيت خريد محسوب مي شود که مصرف کننده در مورد پيامدهاي سفر به آن مقصد انديشيده و مخاطراتي را نسبت با آن در ذهن ادراک مي کند.اين مخاطرات مي‌توانند ناشي از ويژگي‌هاي مقصد از جنبه‌هاي گوناگون سياسي،اقتصادي،زيرساختي،فرهنگي و اجتماعي باشند. شناخت پديده‌ي مخاطره ي متصور گردشگران در مورد يک مقصد از آن جهت اهميت دارد که مي توان با شناخت ابعاد آن و عواملي که آنرا تبيين مي کند و ايجاد تغييراتي در مقصد، نگرش ها و نيات رفتاري گردشگران را بهبود بخشيد. زيرا که ريسک ادراک شده نقش مهمي را در فرايند تصميم گيري و ارزيابي گزينه هاي مقصد ايفا مي نمايد( هان[۴] ،۲۰۰۵). با شناخت مخاطرات متصور گردشگران  از سفر به يک مقصد گردشگري و مديريت اطلاعاتي که مخاطره متصور را در مورد آن مقصد شکل مي دهد مي توان بر نيت سفر آنها تاثير گذاشت.مسئله مهمي که در خصوص پديده ريسک در اين پژوهش مطرح است اينکه گردشگران بالقوه،با توجه به باور هايشان چه ريسک‌هايي را به مقصد کشور نسبت مي‌دهند به عبارت ديگر ماهيت پديده ريسک ادراک شده‌ي مقصد کشور داراي چه ابعادي است.همچنين چه عوامل ديگري بر اين پديده اثر گذار هستند و ارتباط اين پديده بر نيت سفر گردشگران چگونه است.فهم اين عوامل مي تواند به تامين دانش مورد نياز جهت تغيير نگرش‌ها و باور هاي گردشگران بالقوه و در نتيجه توسعه گردشگري پايدار در کشور کمک کند.ديگر مفهومي که در خصوص برداشت‌هاي گردشگران از مقصد مد نظر اين پژوهش است فاصله رواني ادراک شده مي باشد.

فاصله‌ رواني ادراک شده توسط گردشگران از ديگر پديده‌هايي  است که ادراکات در فرآيند انتخاب گردشگر را تحت تاثير قرار مي دهد. فاصله رواني ادراک گردشگران از اختلاف ميان کشور خودشان با مقصد گردشگري ايجاد مي شود (سوسا لگاز[۵] ،۲۰۱۱) . فاصله‌ي رواني يا روان شناختي در واقع برداشت‌هايي است که بر اساس آن گردشگر ميزان شباهت يا تفاوت کشور خود را براساس ابعاد گوناگون با کشور مقصد مقايسه مي‌کند. اين ابعاد شامل خصوصيات مردم، فرهنگ، باورها و عقايد، سبک زندگي، زبان ، سيستم حقوقي، سياسي و قانوني مي باشد.گردشگران هرچه ميان کشور خود و مقصد گردشگري بر اساس اين عوامل تفاوت‌هاي بيشتري را درک کنند، فاصله رواني يا روانشناختي ميان دو کشور بيشتر خواهد بود و هرچه شباهت بر اساس اين عوامل بيشتر باشد فاصله رواني کمتر خواهد بود. (سوسا و لگاز ۲۰۱۱) .فاصله رواني مفهومي است که در ادبيات بازاريابي بين المللي ايجاد شده است و به صورت موانعي که مانع جريان اطلاعات بين شرکت و بازار مي گردد تعريف شده است.به عبارتي در حيطه بازاريابي و کسب و کار بين المللي هر چه فاصله رواني ادراک شده توسط مدير بيشتر باشد.افتراق بالاتري را ميان بازار هدف خارجي و داخلي ادراک مي کند(پرايم و ديگران[۶] ۲۰۰۹) . با توجه به موضوع پژوهش  يکي از سئوالات اين پژوهش اين مورد است که آيا گردشگراني که فاصله رواني زيادي با مقصد را ادراک مي کنند، ريسک ادراک شده ي بالاتري دارند. به عبارتي آيا ميان پديده‌ي فاصله رواني و ريسک  ادراک شده ارتباطي وجود دارد؟ همچنين آيا درکل مقصد ايران از نظر ابعاد گوناگون بسيار متفاوت ازکشور مبداء گردشگر ادراک مي شود؟ درک ابعاد فاصله رواني مي تواند اين مطلوب را ايجاد نمايد که در خصوص مقصد کشور چه برداشت‌ها و پنداشت‌هايي وجود دارد که باعث مي شود کشور نسبت به مبداء گردشگران خيلي متفاوت ادراک شود و اين تفاوت هاي مانع تصميم به سفر گردشگر گردند.

رفتار گردشگران  از جمله پديده هايي است که تحت تاثير عوامل دروني نيز مي باشد.  شخصيت و خصيصه هاي  پايدار دروني مصرف کننده مي تواند با عوامل موقعيتي و در شرايط گوناگون بر رفتار‌هاي انتخابي مصرف کننده اثر بگذارد. يکي از مفهوم سازي‌ها در اين زمينه که بار‌ها نيز مورد استفاده قرار گرفته است، مفهوم سازي پلاگ[۷] مي باشد. پلاگ (۲۰۰۲) مطالعه اي را بر روي نوع شخصيت و انتخاب مقصد انجام داد و دو نوع شناسي شخصيت با عناوين ريسک گريز[۸]و ريسک پذير[۹]را ارائه داد. نوع شخصيت اول اغلب به مسافرت به مقاصد جديد و دور، مکان هاي بديع  تمايلي نشان نمي دهد اما ريسک پذير ها شخصيت هايي هستند که از قرار گرفتن در موقعيت هاي نا آشنا و بازديد از مکان هاي جديد احساس ناراحتي نداشته و از موقعيت عدم اطمينان  استقبال مي کنند (پلاگ ۲۰۰۲) . با توجه با اهميت اين خصيصه در رفتارهاي فردي گردشگران يکي ديگر از سئوالات اين مطالعه از اين قرار است که آيا خصيصه‌ي ريسک پذيري گردشگران مي تواند بر ميزان ريسک کلي ادراک شده از مقصد کشور توسط اشخاص تاثير بگذارد؟ بررسي اين خصيصه شخصيتي و ارتباط آن با پديده ريسک ادراک شده مي تواند بازاريابان مقصد را در تقسيم بازار و هدف قرار دادن گروه‌هاي مشتري متناسب با خصيصه هاي شخصيتي کمک کند.يکي ديگر از عواملي‌که مي‌تواند بر جنبه‌هاي برداشت‌ها و پنداشت‌ها در خصوص مقصد تاثير بگذارد دانش گردشگر در خصوص مقصد مي باشد.دانش مصرف کننده از يک مقصد گردشگري نيز رفتار گردشگر را تحت تاثير قرار مي دهد و بر  انتخاب آنها تاثير مي‌گذارد. بر اساس نظريه فرايند تصميم خريد، مصرف کننده قبل از انتخاب از ميان گزينه‌هاي تصميم مبادرت به جستجوي داخلي و خارجي اطلاعات مي‌نمايد( اراوان و ديگران[۱۰] ۲۰۱۱ ). منابع اطلاعاتي خارجي که توسط گردشگر براي اخذ اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از اخبار ، روزنامه، اطلاعات از آژانس هاي مسافرتي، اينترنت، دوستان، آشنايان و اقوام است. همچنين مصرف کننده مي تواند از تجربه نيابتي ديگران که به مقصد سفر نموده اند نيز استفاده کند. منابع داخلي جستجوي اطلاعات عبارت است از مراجعه به ساختار دانش مصرف کننده و اطلاعات ذخيره شده در ذهن او در مورد مقصد است. تجربه مصرف يا بازديد از يک مکان مي تواند در ذهن مصرف کننده در طبقه ي مربوط به مقصد نيز ذخيره شود. دانش مصرف کننده هنگام ارزيابي و قضاوت در مورد  مقصد  توسط مصرف کننده مورد استفاده قرار گرفته بر  ادراکات، نگرش ها، ذهنيت ها و وجهه استنباط شده از مقصد تاثير خواهد گذاشت. مسئله اي که در اين پژوهش مطرح مي باشد اين است که  آيا دانش گردشگر در مورد مقصد مي تواند ريسک ادراک شده در مورد مقصد را تبيين مي‍‌کند؟ آيا تغيير در ميزان دانش گردشگر در خصوص مقصد مي تواند بر سطح ريسک ادراک شده اثر گذاشته و نيت سفر به مقصد را ايجاد کند؟ به عبارتي ارتباط پديده‌ي دانش گردشگر از مقصد ايران و ريسک ادراک شده چگونه است؟جنبه ديگري که در خصوص برداشت‌ها، پنداشت‌ها و تصورات در مورد مقصد کشور مطرح است تصوير ذهني است که گردشگران بالقوه در خصوص مقصد دارند. تصوير ذهني که گردشگر از مقصد در ذهن دارد از ديگر عوامل ادراکي است که بر نيات و تصميمات گردشگران جهت سفر به يک مقصد تاثير گذار است. وجهه يا تصوير ذهني استنباط شده از مقصد گردشگري داراي دو بعد شناختي و عاطفي است. اين دو نوع تصوير ذهني ويژگي‌هاي عاطفي و شناختي مقصد را در ذهن گردشگر  متصور مي سازد (دلبسکه و مارتين ۲۰۰۸) ارزيابي عاطفي از مقصد شامل انتساب عواطف مثبت و منفي به مقصد گردشگري است و ارزيابي شناختي مقصد نيز شامل پردازش اطلاعات شناختي در مورد  ويژگي هاي مقصد گردشگري است. ترکيب تصوير ذهني شناختي و عاطفي ، تصوير ذهني يا وجه استنباط شده کلي را از مقصد ايجاد مي کند که در اثر پردازش اطلاعات صورت مي پذيرد و بر فرآيند انتخاب مقصد، نيت سفر به مقصد موثر است (کو وديگران[۱۱] ۲۰۱۱).  با توجه به اهميت تصوير ذهني ادراک شده از يک مقصد و کاربرد آن در مورد مديريت مقصد گردشگري، يکي از مسائل اساسي پژوهش حاضر اين مورد است که تصوير ذهني ادراک شده از مقصد کشورايران شامل چه ابعادي است و تصوير کلي چه ارتباط به پديده ي ريسک ادراک شده‌ي گردشگر دارد؟

همانطور که در ابتداي بيان مسئله مطرح شد، سئوال اصلي اين پژوهش اين است که با توجه به رقابت جهاني و بخصوص منطقه‌اي در زمينه جذب گردشگر، گردشگران بالقوه چه ريسک‌هايي در خصوص مقصد ايران دارند و بر اساس اين ادراکات چه پيامد‌هايي را ماحصل سفر به ايران مي‌دانند؟ چه عواملي بر ادراکات و برداشت‌هاي گردشگران در خصوص ريسک‌هاي مقصد ايران موثر است؟ به عبارت ديگر،با توجه به اهميت صنعت گردشگري کشور هدف مطالعه حاضر تدوين مدلي است که بتواند پديده ريسک ادراک شده گردشگران خارجي را در مورد مقصد ايران تبيين نمايد. به اين منظور از عوامل شخصيت، خصيصه  ريسک پذيري، فاصله رواني ادراک شده کشور مبداء گردشگر با مقصد ايران، وجه استنباط شده در مورد مقصد ايران و دانش گردشگران را به عنوان متغير هاي مستقل در مدل استفاده شده است. نتايج پژوهش حاضر مي تواند به تدوين سياست‌هاي بهبود مقصد گردشگري ايران در ضمن شناخت ريسک کلي ادراک شده و انواع ريسک‌ها کمک کند تا بتوان با مديريت عوامل موثر بر ريسک ادراک شده، بر نيات رفتاري گردشگران خارجي در مورد سفر به مقصد ايران تاثير گذاشت. همچنين با ايجاد تغييرات در بنيان هاي مقصد بر تصوير ذهني از مقصد اثر گذاشته و سهم بالاتري از بازار صنعت گردشگري  خارجي را براي کشور به ارمغان آورد.

[۱]– Slevitch and Sharma

[۲]-Lin and Chen

[۳]-Dowling and Staelin

[۴]-Han

[۵]-Sousa and Lages

[۶]-Prime et al.

[۷]-Plog

[۸]– Psychocentric

[۹]-Allocentric

[۱۰] -Erawan et al.

[۱۱]-Ku and et al

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-12-02
كد : 101362
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss