جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تدوین استراتژی های بازرگانی با استفاده از رویکرد تلفیقی رگرسیون چندگانه، SWOT ، QFD (مطالعه موردی: شرکت ریسندگی خاور)

 • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
 • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
 • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
 • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تدوین استراتژی های بازرگانی با استفاده از رویکرد تلفیقی رگرسیون چندگانه، SWOT ، QFD (مطالعه موردی: شرکت ریسندگی خاور)

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

تحقیقات داخلی

۱) صحت ، پریزادی درسال ۱۳۸۸ تحقیقی با عنوان ” به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای در تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ( مطالعه موردی شرکت سهامی‌بیمه ایران ) “ انجام دادند هدف این مقاله ارایه یک رویه الگوریتمیک مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه ای بدین منظور ارائه شد که بتواند حتی وقتی بین فاکتورهای SWOT وابستگی وجود داشته باشدکار ر ا به خوبی به پیش ببرد. عوامل دورنی و بیرونی تاثیر گذارشرکت سهامی‌بیمه ایران :

 فرصت ها

افزایش تقاضای عمومی، لزوم نیاز به بیمه های جدید درآینده، حمایت قانونی از کارگران و اتحادیه های کارگری

 تهدیدات

ورود رقبای بخش خصوصی، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) پایین بودن سطح درآمد جامعه، تحریم های بین المللی

قوت ها

سرمایه و پشتوانه مالی قوی و نیروهای متخصص و خبره، سابقه طولانی در امر بیمه، شبکه توزیع گسترده

ضعف ها

پایین بودن میزان تبلیغات ، تاخیر درصدور بیمه نامه ها، تاخیر در پرداخت خسارات.

مدل سلسه مراتبی و شبکه ای که برای تحلیل SWOT در اینجا پیشنهاد می‌شود از چهار سطح تشکیل شده است. هدف (بهترین استراتژی) نشان دهنده ای سطح اول می‌باشد. سطح دوم گروه های SWOT می‌باشند و سطح سوم عوامل یا فاکتورهای هر گروه SWOT سطح چهارم هم گزینه ها یا استراتژی‎های بدلیل.

در مطالعه موردی صورت گرفته مشاهده می‌شود که وابستگی های میان فاکتورهای هم بر انتخاب استراتژی تاثیر می‌گذارد و هم بر اولویت بندی استراتژی ها در نهایت و برمبنای تحلیل های صورت گرفته می‌توان اینطور گفت که شرکت باید تمرکز خود را برروی دو استراتژی نوآوری وتبلیغات بگذارد.

۲) انصاری و همکارانش در سال ۱۳۸۸ تحقیقاتی با عنوان ” تحلیل استراتژی و دورنی و بیرونی SWOT دانشکده ی مدیریت واطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان “ انجام داده اند. هدف از این مطالعه، شناخت وضعیت موجود دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشک اصفهان از طریق تحلیل درونی و بیرونی در سال ۱۳۸۶ است در این تحقیق از ترکیب دو روش تحقیق کمی‌و کیفی استفاده شده : افراد جامعه ی تحقیق شامل مدیران و معاونین و کارشناسان و کارمندان دانشکده بودند ۸۵ نفرکه به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار مورداستفاده دو پرسشنامه ی محقق ساخته و مصاحبه به شیوه جلسات بحث گروهی بود برای تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و تحلیل SWOT استفاده شد یافته ها نشان داد که دانشکده مدیریت از نظر عوامل داخلی و خارجی از نقاط قوت و فرصت های بیشتری برخوردار است و در شرایطی است که میتواند با کمک استراتژی های مورد نظر، به بهره برداری از فرصت های درجهت کاهش ضعف ها و تهدیدات به پردازد. موارد زیر به عنوان عوامل داخلی ( قوت و ضعف ) و عوامل ( فرصت و تهدید ) دانشکده مدیریت واطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معرفی شدند:

نقاط قوت : محیط فیزیکی مناسب، انتشار مجله علمی‌تحقیقی ؛ دسترسی اعضا هیأت علمی‌به اینترنت وجود مراکز تحقیقاتی سه گانه وجود کتابخانه با منابع کم نظیر؛ وجود سه سایت جهت اتصال دانشجویان وارائه آموزش های الکترو نیک ، وجود امکانات سخت افزاری و تجهیزات کمک آموزشی، بها دادن به تشکیل های دانشجویی، تبدیل پروژه های تحقیقاتی دانشجویان به طرح های تحقیقی، وجود اساتید جوان، با انگیزه و متخصص در رشته خود، برگزاری پودمان ها و همایش‎های وزارت بهداشت و دعوت از متخصصین، ارتباط آموزشی و تحقیقی با وزارت بهداشت و پیشگامی‌درارائه طرحهای جدید:

زمینه های قابل بهبود: کمبود اعضای هیأت علمی‌به ویژه استادیار به بالا، تخصیص بیش از حد واحد درسی به هر هیأت علمی‌در طول ترم و نداشتن فرصت مطالعه و تحقیق پایین بودن امکانات رفاهی و ورزشی کارکنان، شفاف نبودن شرح وظایف و مسئولی تها بین نیرو ها؛ کمرنگ شدن انجام کارگروهی در میان اعضای هیأت.

فرصت ها : نیاز به علوم مدیریت وکاربرد آن در سطح جامعه، پذیرش دانشجویان مستعد و جوان، افزایش سازمان های بهداشتی، درمانی جامعه و تنوع نیازهای مدیریتی آنها مهم شدن جنبه های اقتصادی بهداشت و درمانی حتی نزد مدیران غیر بهداشتی، تاکید وزارتخانه بر تاسیس رشته های جدید در دوره های کارشناسی و راه اندازی مقاطع بالاتر، زمینه همکاری دانشکده با بیمارستان ها و ارائه خدمات مشاوره‎ای به آنها ارتقا سطح تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه حرفه گرایی در کل کشور و نیاز شدید تکنیکهای مدیریتی و اطلاع رسانی.

 تهدیدات: عدم وجود تسهیلات لازم در دانشگاه های علوم پزشکی جهت ادامه تحصیل اساتید عدم شناخت جامعه از رشته های دانشکده و مبهم بودن جایگاه فارغ التحضیلان، نوسانات اقتصادی جامعه که بودجه دانشگاه را متاثر کرده است، تغییرات شدید مدیریتی در سطح دانشگاه و سازمان ها عدم وجود تفکر و نگرش سرمایه ای بودن به بهداشت و درمان، پرداخت دیرهنگام بعضی از کمکهای مالی، اضافه کار به دانشکده، عدم شناخت کافی دانشگاه و جامعه از کارکردهای دانشکده.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بخش های تحقیقی و دانشجویی از نقاط قوت بیشتری برخوردارند و بخش فرهنگی با ضعف های بیشتری مواجه است از جمله مشکلاتی که این دانشکده با آن رویه رو است تغییرات شدید مدیریتی، متمرکز بودن نظام مدیریتی، فقدان تفکر و نگری و برنامه ریزی استراتژیک و بهره برداری از فرصت ها و قوتها می‌تواند برضعف ها و مشکلات فایق اید.

علمی‌و کارکنان جذب نسبتاً بالای نیروی انسانی غیر متخصص در واحدهای دانشکده وجود چارتهای نیروی انسانی قدیمی.

۳) ملکی و همکارانش در سال ۱۳۸۹ تحقیقی با عنوان” طراحی و مدلسازی یک ساختار یکپارچه QFD \ FMEA در مراکز خدمت درمانی انجام دادند. روش تحقیق، شامل مطالعات جامع کتابخانه ای تحقیق گسترده در منابع اطلاعات و سایت های شبکه جهانی اینترنت و نیز مطالعات میدانی است.

هدف این مقاله با تمرکز بر نقاط ضعف و قوت کارهای پیشین ، ارایه یک ساختار یکپارچه از دو ابزار گسترش عملکرد کیفیQuality Function Development – QFD) ( و تجزیه و تحلیل اثرات و حالات خطا ) Faliure mode and effect analysis – FMEA) است که در نهایت بهبود خدمات بهداشتی و درمانی به گونه ای که بیشترین رضایت را در مشتریان ایجاد نماید. ساختار پیشنهادی دارای چهارمرحله بوده که سه مرحله اول آن استفاده از رویکردQFD است. ورودی مرحله اول خواسته های مشتریان است که از طریق رویکردتعالی سازمانی شناسایی شد و خروجی آن تعیین درجه اهمیت مشخصه‎های کیفی خدمات درمانی است. این مرحله خانه کیفیت مدل QFD را تشکیل می‌دهد در مرحله دوم ترکیب بهینه ای از فعالیت های درمانی قابل اندازه گیری که برای پیاده سازی مشخصه‎ های کیفی در یک مرکز خدمات درمانی مورد نیاز هستند از طریق یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح و با توجه به محدودیت های موجود در سیستم تعیین می‌شود در مرحله سوم، خطاهای بالقوه ناشی از اجرای مهمترین فعالیت های درمانی مرحله دوم که سبب نارضایتی مشتریان شده و کیفیت خدمات ارائه شده را کاهش می‌دهند تعیین می‌شوند در مرحله چهارم به منظور کاهش اثرات مهمترین خطاهای بالقوه خروجی مرحله سوم، رویکرد FMEA اجرا شده و با تعیین درجه خطرآنها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم جهت حذف و یا کاهش اثرات آنها در سیستم برنامه ریزی می‌شوند به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی یک مثال نیز ارائه شده است که نتایج به دست آمده حاکی از عملکرد مناسب ساختار پیشنهادی است.

۴) خاتون و همکارانش در سال ۱۳۹۰ تحقیقی با عنوان ” سنجش اراکان چهارگانه گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک SWOT مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیاری انجام داده اند از اینرو هدف این مطالعه با استفاده از تکنیک SWOT وضعیت گرد شگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیاری مشخص و وزن هر کدام از ارکان چهارگانه SWOT روستایی سنجیده شود. جامعه آماری این مطالعه شامل هیجده نفر ازکارشناسان و مسئولین مرتبط با علوم توسعه روستایی و گردشگری بوده است.

 نقاط قوت :

وجود زمین جهت واگذاری به سرمایه گذاران در روستاهای هدف گردشگری وجود محصولات و فراورده های محلی برای ارائه به گردشگران وجود مردم ساده و بی تکلف در روستاهای هدف گردشگری ، وجود اداب و رسوم محلی و سنی در روستاهای هدف گردشگری، وجود آداب و رسوم محلی و سنتی در روستاهای هدف گردشگری، وجود طبیعت بکر و چشم اندازهای زیبا، داشتن محیط آرام و ساکت، وجود جاذبه یکتای گردشگری در محیط روستا، نزدیکی با حیات وحش و احتمال تماشای آنها، برخورداری از آب و هوای کاملاً پاک، وجود پتانسیل برای اجرای انواع فعالیت های گردشگری همچون انواع ورزشها، باور مسئولین به دستیابی به محتوی توسعه با مهیا سازی قابلیتهای گردشگری در روستاهای هدف.

 نقاط ضعف :

نارضایتی مردم روستا جهت سرمایه گذاری دربخش گردشگری، عدم وجود برنامه ریزی مدون دولت جهت هدایت سرمایه گذاری روستاهای هدف، نامناسب بودن وضعیت امنیت اجتماعی گردشگران، نامناسب بودن تسهیلات خدمانی، عدم وجود نیروی متخصص و آموزش دیده در روستاهای هدف، توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف، تضاد میان فرهنگ گردشگران و مردم روستا، تمایل به استفاده اختصاصی از فضای روستادر قالب ویلا و باغ خصوصی، نامناسب بودن زیر ساخت های و امکانات موجود در روستاهای هدف، نامناسب بودن امکانات مربوط به تفریح و ورزشی، عدم آشنایی ساکنان روستا در برخورد با گردشگران، افزایش توجه دولت به برنامه یزی و سرمایه گذاری در بخش گردشگر، وجود تمایل در بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری.

 فرصت :

افزایش تمایل جهت گردشگری در بین مردم شهری، وجود دو استان اصفهان و خوزستان به عنوان مراکز گردشگری فرصت، افزایش تمایل به بهره مندی از این فرصت جهت استغالزایی و جلوگیری از مهاجرت، روستائیان در دولت، وجود آژانس های علاقه مند به استفاده از قابلیتهای روستاهای هدف، وجود نیروی متحصص در مراکز گردشگری.

تهدید :

افزایش قیمت زمین و خدمات بوجود آمدن مراکز گردشگر پذیر در نقاط دیگر، تراکم جمعیتی در روستاها در فصول گردشگر ناپذیر، ازدیار تخلفات اجتماعی با ورود گردشگر، از بین رفتن فرهنگ محلی وسنتی، تمایل به نزدیک شدن به فرهنگ گردشگران از سوی ساکنان روستا، همسویی ادارات و سازمانهای دولتی جهت گسترش تجهیزات و تاسیسات گردشگری، از بین رفتن پوشش گیاهی و درختان و فرار حیات وحش، افزایش آلودگی منابع آی و خاک و هوا.

نتایج نشان می‌دهد میزان محدودیت ها (شامل نقاط ضعف و تهدید) در سطح بالاترین نسبت به میزان مزیت ها (شامل نقاط قوت و فرصت ها) است اگر چه مولفه به وجود آمدن مراکز گردشگر پذیر در نقاط دیگر به عنوان مهمترین مولفه تهدید مشخص شد امابه دلیل / فرصت مناسب بودن زیر ساخت های گردشگری همچون راه دسترسی، اماکن اقامتی و تسهیلات رفاهی و همچنین شناخت نادرست گردشگران از گردشگری روستایی در روستاهای مورد مطالعه، همین مولفه موجب تخفیف آسیب پذیری و نیز کاهش تخریب طبیعت بکر و چشم اندازهای زیبا به عنوان مهمترین مولفه قوت توسعه گردشگری روستایی شده است.

۵) قزآانی قمصری و همکارانش در سال ۱۳۹۰ تحقیقی با عنوان عوامل موثر برصادرات فرش دستبافت در قالب ماتریس سوات (SWOT) مطالعه موردی تعاونیهای فرش در استان اصفهان انجام داده اند هدف این تحقق، مطالعه دقیق ودرک نقاط قوت و فرصتهای موجود و شناخت، نقاط ضعف و تهدید های موجود تعاونیهای فرش استانی اصفهان در نه ماهه اول سال ۱۳۸۸ وارایه راهبردی های مناسبی جهت افزایش توان رقابتی و در نتیجه افزایش میزان صادرات این محصول و از اصل اقتصادی مزیت نسبی در تجارت جهان برای تخصیص بین المللی منابع و عوامل تولید در این صنعت بومی‌و ملی و تاریخی به نحو احسن در جهت رشد و توسعه اقتصادی در مناطق تولید فرش استفاده شود این تحقیق از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها برای آزمون فرضیات از نوع توصیفی و پیمایشی است و بعد از تهیه پرسشنامه و بررسی روایی و پایایی آن، یافته های تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS تحلیل شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران تعاونی فرش استان اصفهان در سال ۱۳۸۸ است از ۲۵ تعاونی شهری تعداد ۲۲ پرسشنامه و از ۲۴ تعاونی روستایی۲۰ پرسشنامه تکمیل شده ۲۹ پرسشنامه نیز به صورت تصادفی ساده از ۱۷۰ نفر از صادر کنندگان فرش تکمیل گردید مدل تحقیق براساس آیتم‎های SWOT است که در قالب ۴ فرضیه در زمینه تعاونیهای فرش دستبافت و براساس اهمیت آنها در افزایش صادرات فرش در تحقق آورده شدند فرش دستبافت و براساس اهمیت آنها در افزایش صادرات فرش در تحقق اورده شدند.

 

فرضیات و تحقق عبارتند از:

 • تبلیغات مناسب با رویکرد برندسازی در تعاونیهای فرش دستبافت برافزایش صادرات فرش موثر است (تبلیغات )
 • گرایش به سمت سفارش پذیری در تعاونیهای فرش دستبافت برافزایش صادارت فرش موثر است (سفارش پذیرد)
 • توجه تعاونیهای فرش دستباف به خواست و نیاز و سلیقه بازارهای جهانی بر افزایش صادرات فرش موثر است ( سلیقه مشتریان)
 • اعمال مدیریت هزینه در مراحل تولیدو تکمیل فرش دستبافت در تعاونیهای فرش برافزایش صادرات فرش موثر است. ( هزینه یا قیمت تمام شده فرش)

نتایج نشان داد که تبلیغات، شفارش پذیری، توجه به نیاز بازار و مدیریت هزینه توسط تعاونیهای فرش در افزایش صادرات موثرند دراین باره سفارش پذیری فرش کمترین هزینه در فرش دستی بیشترین تاثیر پذیری را ازخصوصیات اجتماعی پاسخگویان دارند.

 

مطالعات خارجی

۶) آی پی و کو ۱ در سال ۲۰۰۴ در تحقیقی با عنوان: در چارچوب تدوین استراتژی BSQ : ترکیبی ازکارت امتیاز متوازن، SWOT و تجزیه و تحلیل مشخصه های کیفی: انجام داده اند هدف از این تحقیق نشان دادن دستورالعمل های رویه ای به جای ارایه استراتژی واقعی است روش تحقیق یک چارچوب یکپارچه متشکل از BSC (کارت امتیاز متوازن) تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف: فرصت و تهدیدها (SWOT) و گسترش عملکرد کیفی QFD است که نظر سنجی با استفاده از ۱۳ نفر از اعضای کمیته اجرایی در موسسات موسسه حرفه ای در هنگ کنگ صورت گرفته است و پرسشنامه مقیاس لیکرت ده نقطه، که در آن عدد ۱ اشاره به کم اهمیت بودن و عدد ۱۰ اشاره به مهمترین استفاده شده است.

 فرصت ها

گواهی نامه های به رسمیت شناخته شده در هنگ کنگ، مطالبات خدمات با کیفیت، استانداردهای عملیاتی برای شرکتهای متوسط، همکاری بین چین هنگ کنگ و ماکائو T توصیه دولتی برای فن آوری بالا

 

 تهدید

وخامت مالی فردی، فن آوری عالی، رقبا، حمایت کم از دولت های محلی، رکود اقتصادی

 نقاط قوت

ثبات مالی، پوشش جغرافیایی مشتری، شهرت شرکت نزد مشتری ، کیفیت محصول نرد مشتری ، یادگیری با گرایش کار آفرینی.

نقاط ضعف

حفظ مشتری، مشتری گرایی، رضایت مشتری، یادگیری انعطاف پذیر و پاسخگو، کیفیت خدمات به مشتریان درآمد (مالی ) چشم انداز(یادگیری)

نتایج تحقیق بیانگر این است که در موسسات حرفه ای هنگ گنک ، نقاط ضعف درآمد و در نقاط قوت ثبات مایل در فرصت ها گواهی نامه های به رسمیت شناخته شده در هنگ کنگ و وخامت مالی فردی دارای بالاترین نمره اهمیت هستند.

۷) ساریسیک و همکارانش[۱] در سال ۲۰۱۱ تحقیقی با عنوان ” نحوه مدیریت گردشگری قایق بادبانی در ترکیه : تحلیل SWOT و استراتژی های مرتبط “ انجام داده اند هدف اصلی از این تحقیق ارایه وضعیت فعلی و تجزیه و تحلیل شرایط مدیریتی قایق بادبانی گردشگری در ترکیه با اجرای تجزیه و تحلیل فراشناختی و دیدگاه کیفی است.

نقاط قوت

در دسترس بودن خط ساحلی بسیار عالی، طیف گسترده ای از جاذبه های طبیعی، تاریخی و باستان شناسی سایت های منحصر به فرد و آب وهوای مناسب در طول ۱۲ ماه نیروی کار به خوبی آموزش دیده، حمایت قوی دولت در پشت صنعت، سرمایه گذاری عظیم بخش دولتی و بخش خصوصی بر قایق بادبانی گردشگری.

 نقاط ضعف

استانداردهای فنی باید برای پردازش از آب ته کشتی و دفع مواد زائد جامد توسعه یافته، نمایشگاه بایدحمایت مالی شود. و توسعه باشگاه های قایق بادبانی باید تشویق شوند یک مقام تنها باید مسئول همه مراحل ورود برای قایق بادبانی پرچم خارجی باشد روشهای سرمایه گذاری پیچیده، ظرفیت دراسکله غیر فعال، فقدان فعالیت های گروه فشار بین المللی، میانگین پایین قیمت ها از کشورهای همسایه واست رقابت قیمت زیادی وجود دارد.

 

فرصت ها

در دسترس بودن نیرو کارجوان وآگاه تمایل به سرمایه گذاری اسکله های جدیدی از بخشهای دولتی وخصوصی، افزایش گردشگران وروردی به ترکیه، افزایش حمایت دولت برای سرمایه گذاری برای گردشگری مسافرت با قایق تفریحی، علاقه فراینده به ورزش های آبی و زندگی و زیر آب در بازار گردشگری، کاهش موانع در سفر های بین المللی.

تهدید

افزایش رقابت در قایق بادبانی گردشگری در منطقه مدیترانه، افزایش هزینه های مالیاتی علیه قایق بادبانی جدید موانع اداری، عدم مجوز وزارت به قایق های بسیار قدیمی‌و قدیمی‌از مد افتاده، افزایش قیمت سوخت، آلودگی در مناطق ساحلی و تخریب کشورهای عضو اکو سیستم های دریایی.

نتایج تحقیق نشان ی دهدکه ترکیه داری منابع عظیمی‌از عناصر محیطی طبیعی و اجتماعی است که مهم ترین جاذبه گردشگری برای گردشگری قایق بادبانی به طور ویژه است علاوه بر این ترکیه دارای ظرفیت زیادی در تولید قایق بادبانی وجود نیروی کار آموزش دیده با کفایت و منابع کافی سرمایه انسانی در جنبه های کار آفرینی و نیروی کار مورد نیاز برای توسعه گردشگری قایق بادبانی است براین اساس کشور باید یک استراتژی رشد تهاجمی‌را دنبال کنید در حالی که تمام بازارهای توریستی گردشگران خودرا به عنوان بازار هدف در نظر ارسال می‌کنند طراحی محصول جدید باید به طور کلی فعال شده است ماباید برسطح معینی از کیفیت مورد نیاز در طراحی محصول تاکید کند. علاوه بر این نیاز قوی برای توسعه تصویر و روابط عمومی‌در ترکیه برای توسعه گردشگری قایق بادبانی وجود دارد.

۸) لئو و همکارانش [۲] در سال ۲۰۱۱ تحقیقی با عنوان ” تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدید های محصولات بیوانرژی در زمین های حاشیه ای “ انجام دادند هدف این تحقیق شناسایی عوامل اثرگذار داخلی و خارجی محصولات بیوانرژی در زمین های حاشیه ای کشور کانادا است عوامل داخلی و خارجی محصولات بیوانرژی در زمین های حاشیه ای عبارتند از:

نقاط قوت

دسترس بودن زمین، بهبود اقتصادی روستایی

 نقاط ضعف

پویایی اقتصادی عدم قطعیت اثرات زیست محیطی حقوق صاحبان سهام و مسائل مربوط به جنسیت

فرصتهای :

نیاز به انرژی های تجدید پذیر و در نظر گرفتن امنیت غذایی سیاست تشویق و توسعه فن آوری

تهدید

افزایش در قیمت سوخت وهزینه های بالاتر کارخطرات طبیعی و بحران در بازار مالی نتایج تحقیق بیانگر انست که تولیدات بیوانرژی را می‌توان در زمین های حاشیه ای که از لحاظ اقتصادی بسیار حیاتی هستند کاشت و از دیگر نقاط قوت عبارتند آن، افزایش در آمد کشاورزان، ایجاد اشتغال، امنیت منابع انرژی که به نوبه خود تضمین تولید ناخالص داخلی ( GDP) از منطقه محلی است در نقاط ضعفهای بهره وری پایین، تولید بالا و هزینه حمل و نقل توانایی رقابت انتخاب را کاهش می‌دهدهمچنین مشکلات همپوشانی زمین های حاشیه ای پراکنده انتشار گاز CO2 را افزایش می‌دهد و فرصت های ایجاد شده در محصولات بیوانرژی منجر به ایجاد شده در محصولات بیوانرژی منجر به ایجاد فرصت ها برای تولید انرژی زیستی در توسعه زمین های حاشیه ای ایجاد کنید و در نهایت تهدید های منجر به افزایش قیمت سوخت، هزینه های نیروی کار، مخاطرات طبیعی و بحران در بازار مالی در برخواهد داشت.

۹)کو و همکاران [۳]در سال ۲۰۱۱ پژوهشی را تحت عنوان ” توسعه استراتژی ساختار یافته SWOT برای دولت ماکائو” انجام دادند هدف از این پژوهش به منظور توسعه آتی دولت Macau برای اینکه این دولت بتواند از عهده تغییرات محیط بیرونش برآید. انجام شده است که برای این منظور از مدل swot استفاده شده است. همچنین یک متدجدید برای کمی‌نمودن تهدیدها و فرصت های درک شده معرفی می‌گردد که از ابزارمدیریت کیفیت مثل FMEA و SMEA اقتباس و اصلاح شده است. فاکتورهای داخلی مثل نقاط قوت و ضعف به طورسیستماتیک وساختاری با به کارگیری مقیاس لیکرت از صفرتا ده اندازه گیری می‌شود و جامعه آماری شامل۵۹۰ نفر پاسخگو لیسانس دانشگاه های Macau بوده است که از طریق نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از ۲ پرسشنامه استفاده شد پرسشنامه اول از منظرهای کارت امتیاز متوازن استخراج شده است که به شناسایی نقاط قوت و ضعف دولت ماکائوپرداخت وهمچنین پرسشنامه دوم از طریق جلسات طوفانی مغزی، فاکتورهای خارجی مرتبط با جامعه، تکنولوژی، اقتصاد، محیط و چشم اندازسیاسی شرکت به شناسایی فرصت هاو تهدیدهای این دولت می‌پردازد. پس از تحلیل داده ها نتایج نشان دادکه بیشترین انحراف درسازه های پرسشنامه اول مربوط به اهمیت سازه ها و عملکرد سازه ها، قوت و ضعف دولت را مشخص می‌کندکه عبارت است از:

مدیریت سالم دولت، کارایی ارگان های دولت، سیستم حمل و نقل، وضوح سیاست دولت ماکائواستفاده موثر از ثروت درک نیازهای مردم.

و برای پرسشنامه که از طریق مدل FMEA و SMEA نتیجه شده است و تعیین کننده فرصتهای وضعیت های دولت می‌باشد شامل:

انعطاف سازگار با تغییرات در محیط خارجی، رویکر منصفانه در طول مراحل تحویل و توسعه، تقویت ارتباط با افراد ذینفع، بودند.

۱۰) اینسیکرا و استاقلو [۴]و در سال ۲۰۱۲ تحقیقاتی با عنوان : خط مشی های تجاری چند جانبه اتحادیه اروپا اتحادیه ها و موافقت نامه های تجارت آزاد، تجزیه و تحلیل مقایسه ای SWOT صنعت خودوسازی کره جنوبی و ترکیه :: انجام داده اند هدف ازاین تحقیق تعیین تاثیر توافقتنامه تجارت آزادکره جنوبی اتحادیه اروپا به عنوان یک توافق همگن بین ترکیه و اتحادیه اروپا است برای پیش نویس تجزیه و تحلیل SWOT از اثرات مرتبط با بلوک های تجاری بر بخش های خودرو در این دو کشور است داده های آماری استفاده می‌شود به طور عمده ازمنابع اینترنتی وب سایت های رسمی‌دولت ترکیه (شاخص عمومی‌توسط بخش صنعت و خدمات)کانون سازنگان خودرو ترکیه، سازمان بین المللی تولید کنندگان موتورخودرو( آمار تولیدخودرو در سراسر جهان) تجاری دو جانبه اتحادیه اروپا و تجارت با جهان : ترکیه ( شاخص های اقتصادی اصلی ) تجارت دوجانبه اتحادیه اروپا و تعامل با جهان : کره جنوبی جمع آوری شد.

سطح نفوذ صادرات در بخش خودرو توسط سیاستهای آزادسازی تجارت برای هر دو کشور دارای اهمیت زیادی برای آینده اقتصادملی است این مطالعه می‌خواهد به ارائه تجزیه و تحلیل SWOT بورس اوراق بهادار مورد توافق اتحادیه اروپا در بخش های خودرو ازدو کشور است عوامل بیرونی و عوامل داخلی تاثیرگذار صنعت خودرو سازی در این دو کشور عبارتند از :

 فرصت ها

افزایش تقاضا برای خودرو به عنوان یک نتیجه از بازارهای بزرگ داخلی در کشورهای شرق دور، انتظار می‌رود که رکود اقتصادی در منطقه اتحادیه اروپا، تقاضا برای اتومبیل های مسافری، کم هزینه را افزایش می‌دهد مزایای آینده در ارتباط با استانداردهای مصرف سوخت توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده شناسایی شده، تسهیل صادرات محصولات خودرو به اتحادیه اروپا پس از FTAS هزینه های کاهش یافته مربوط به تعرفه ها.

تهدید ها

افزایش تقاضا برای خوردوهای لوکس در بازار داخلی و توانایی اتحادیه اروپا برای ارائه این اتومبیل با قیمت های مناسب تر، افزایش بار از بار مالیاتی در وسایل نقلیه حمل و نقل و نوسانات بالا در قیمت نفت، قیمت پایین قطعات خودرو ارائه شده توسط کشورهای شرق اروپا، چین و هند، عدم قطعیت در بحران اقتصادی جهانی تجزیه شده در اتحادیه اروپا و کاهش تقاضا برای محصولات خودرو.

 

 نقاظ ضعف

افزایش هزینه ها به دلیل مقررات در ایالات متحده و اتحادیه اروپا در تولید گازهای گلخانه ای و محیط زیست، نرخ سود پایین در سطح ورود به تولید خودرو کم هزینه، عدم توجه به فعالیت هایD & R هزینه های حمل و نقل بالابه دلیل فاصله جغرافیایی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تاثیر قیمت نفت و انرژی در هزینه های تولیدی.

نقاط قوت

تاثیر مثبت سیاسی در عملکرد اقتصاد ملی، هماهنگی در مسائل فنی در مقیاس جهانی به عنوان یک نتیجه از CU با اتحادیه اروپا، نزدیکی جغرافیای به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را افزایش می‌دهد. موفقت در یکپارچه سازی منطقه ای، توانایی ایجاد تولید گران قیمت کمتر نسبت به اتحادیه اروپا و کره جنوبی، سطح پیشرفته دانش با سرمایه گذاری مشترک بین المللی، خوب تحصیل رقابتی و قوی حمایت ازصنعت، نیروی کار جوان، پویا و واجد شرایط، قابلیت واکنش های پیشرفته ی در برابر رکود اقتصادی جهانی و داخلی

نتایج نشان می‌دهد که در مقایسه با ترکیه، اتحادیه اروپا دارای کنترل از راه دور است و این برای رقابت خول نیست اثرات بحرا ن مالی جهان هنوز غلبه کند به همین دلیل نوسانات در هزینه های انرژی و قیمت ها همچنان بالااست. نوسانات در قیمت نفت افزایش هزینه های حمل و نقل و در مقایسه با تولید اتوماتیک اتحادیه اروپا، حاشیه سود را کاهش می‌دهد همچنین انتظار می‌رود که هزینه ها را افزایش می‌دهد زیرا تولیدکننده مجبور به رعایت انتشار و مقررات صرفه جویی در سوخت ساخته شده توسط اتحادیه اروپا، تولید کنندگان اتحادیه اروپا که این مقررات و قوانین رعایت می‌کنند دسترس مستقیم به بازار کره جنوبی بدون مواجهه با هر گونه مشکلات خواهند داشت برای بهبود بخش خودرو در کره جنوبی، دولت نقش کلیدی در حمایت از تولیدات داخلی ایفا خواهد کرد به همین دلیل با حذف نرخ تعرفه ، رقابت با اتحادیه اروپا را سخت تر خواهد کرد.

۱۱) جیراج و همکارانش [۵]در سال ۲۰۱۲ تحقیقاتی با عنوان : کاربرد SWOT وتجزیه و تحلیل عناصر کلیدی در شرکت نساجی : انجام داده اند این تحقیق به تجزیه و تحلیل کمی‌SWOT برای یک شرکت نساجی پیشرو در جنوب هند بوده که هدف این تحقیق، کمک به مدیریت شرکت به تدوین و فرموله و استراتژی کوتاه برد و دور برود است جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت نساجی است همچنین این تحقیق برای تجزیه و تحلیل SWOT با توجه به تمامی‌ابعاد مدیریت ارشد و کارکنان سطح مدیریتی برای ایجاد استراتژی بکار گرفته شده است.

 

 نقاط قوت

واحد R&D قوی برای رنگریزی، هزینه های نیرو کار پایین، در دسترس بودن سرمایه سرمایه گذاری تامین مواد اولیه حمایتی و مدیریت ماشین آلات با عملکرد بالا، تولید ارزش افزوده منسوجات

 نقاط ضعف

محیط کاری مهارت های مهندسی نساجی، عملیات کسل کننده، ظرفیت تصفیه پساب، هزینه و تعمیر و نگهداری و قطعات یدکی، سرعت آرام توسعه نمونه.

فرصت ها

سفارشات بازار صادرات/ مردم محلی، امکانات متداول تخلیه پساب، نساجی فنی، تحولات جدید در رنگ ها، رنگدانه ها و مواد شیمیایی، کم هزینه بودن رنگ و مواد شیمیایی، ظرفیت تولید انبوه

تهدید ها

سفارشات مورد نیاز محیطی، سوخت در دسترس برای تولید بخار، رقابت در بازار، آگاهی اجتماعی، دفع مواد زائد جامد تولید شده از پساب، هزینه بالای موجودی، نتایج تحقیق بیانگر توسعه بازار خرده فروشی خود در سراسرجنوب هند( نقاط قوت و فرصت ) وجود پرسنل در مواقع اضطرار (نقاط ضعف و فرصت ) بهبود ظرفیت تولید بخار توسط واحد نصب دیگ بخار، بهبودکیفیت از طریق TPM و TOM، پیاده سازی و بهینه سازی فرایند نواورانه به منظور کاهش هزینه های آب، برق، سوخت و پساب در سطح (نقاط قوت وتهدید) زمان سنجی وحرکت سنجی، مطالعه و اجرای ارگونومی، کمپین آموزش و توسعه مهارت در تولید و خدمات تولیدی، یکپارچه سازی زنجیره ارزش شرکت با در نظرگرفتن سود منفعت(درسطح نقاط ضعف وتهدید درصنعت نساجی هند دارای بیشترین اهمیت است.

شکر و ازکورلر[۶] در سال ۲۰۱۲ تحقیقی را با عنوان” تجزیه و تحلیل شرکت های محصولات لوازم خانگی الکترو نیکی ترکیه بااستفاده از مدل AHP. SWOT ” انجام داند.

با توجه به اینکه صنعت ترکیه به طور مداوم در تلاش برای تولید نوآورانه، کیفیت بالا و محصولات در سطح رقابت جهانی می‌باشد محقق با هدف تعیین نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید با مدل SWOT سعی در ارائه راهکارهای استراتژی برای این صنعت می‌باشد. روش فرایند AHPیک روش یکپارچه سازی برای پشتیبانی از وضعیت تصیمیم گیری در مورد استراتژی هایست که با مدل SWOT تعیین شده است به طوری که ماتریس SWOT را به یک ساختار سلسه مراتبی تبدیل کرده و مدل با فرایند تحلیل سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل خواهدشد نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید دراین مقاله به شرح زیر میباشد.

 

نقاط قوت

 • بیشترین سهم در فروش داخلی
 • تنوع محصولات
 • شبکه های گسترده عملیاتی
 • کارایی بالا

 ضعف

 • نوسان درآمد ها
 • نقدینگی محدود
 • عدم توانایی رقابت با محصولات مشابه همچون ( تفال، مولبنکس، ارزوم)
 • کاهش رضایت مشتریان

فرصت

 • راه اندازی خط تولید محصولات جدید
 • معرفی محصولات ارزانتر در مقایسه با رقبا
 • افزایش هزینه معاملات برای واردات محصولات شرکت های رقیب خارجی که در واقع فرصتی برای شرکتهای تولید کننده داخلی می‌باشد.

تهدید

 • نوسان هزینه های مواد اولیه
 • بازارهی بسیار رقابتی
 • حمایت دولت در ساخت و نه در فروش
 • صادرات در سطح پایین
 • مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بالا

سپس برای تعیین اولویت هریک ازنقاط و ارائه استراتژی های ترکیبی از روش AHP استفاده شد، نتایج نشان داد که شرکت باید اهمیت بیشتری به بخش تامین کنندگان بدهد تا با استراتژی هایی از جمله یکپارچه سازی و ادغام هزینه تامین مواد و هزینه های مشتق شده ازتامین مواد را کاهش دهد.

[۱] Mehmet sariisik – turkey oguz – akova orhan

[۲] liu T. T. CONKEY B. GMC. Z. Y ma. Liu z. g. x li. cheng L. L

[۳] ۱koo etal

[۴] Incekara Ahmet and Ustaoglu M urat

[۵] Jeyara K. L j,Muralidharan C,Senthilvelan t, Deshmukh S. G

[۶] Sheker & ozqurler

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98515
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss