جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تدوین استراتژی سازمان با رویکرد چابکی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تدوین استراتژی سازمان با رویکرد چابکی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

در بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید تاکنون تحقیقی با  موضوع تدوین استراتژی با رویکرد چابکی صورت نگرفته است، لیکن در خصوص روش‌های اولویت‌بندی استراتژی و همچنین مباحث مربوط به چابکی سازمان تحقیقات زیادی صورت گرفته که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است.

۱-  صفری ، سیده درین . ارزیابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی ایران خودرو) . پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی . ۱۳۸۸ .

که در این پزوهش یک متدولوژی جهت تعیین میزان چابکی کنونی سازمان و مقایسه با سطح مطلوب چابکی ارائه شده است. نکته مورد استفاده از این پژوهش، جمع آوری شاخص‌های اندازه‌گیری چابکی است که می‌تواند در تحلیل عوامل داخلی و خارجی تحقیق حاضر به عنوان خطوط راهنما مفید باشد. شاخصهای اندازه گیری چابکی در تحقیق فوق در جدول ۲-۸ همین فصل قبلاً اشاره شده است.

۲- جمشیدی ، فاطمه . شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی چابکی زنجیره‌ی تأمین (موردکاوی شرکت سایپا) . پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی . ۱۳۸۹ .

که در آن محقق به دسته‌بندی عوامل اصلی کلیدی چابکی در زنجیره‌ی تأمین در پنج دسته کلی شامل؛ یکپارچه‌سازی شبکه‌ای، یکپارچه‌سازی فرایند، یکپارچه‌سازی اطلاعات مشتری، حساسیت به بازار و یکپارچه‌سازی مجازی، در قالب ۱۶ زیرمعیار پرداخته که در نهایت، عامل ” مشتری/حساسیت به بازار” ازبین عوامل اصلی و ” تسهیل تصمیم‌گیری سریع” از بین زیرمعیارها به عنوان عوامل کلیدی شناخته شده‌اند.

۳- صفایی قادیکلایی ، عبدالمجید و اکبرزاده ، زین العابدین و احمدی ، احمد . ارزیابی مقایسه‌ای استراتژی‌های زنجیره تأمین ناب،چابک و ناب-چابک .۱۳۹۰ . پژوهشنامه مدیریت اجرایی . سال سوم . شماره ۶ .ص ۸۱ .

که در آن با استفاده از نظر خبرگان و بهره گیری رویکردی ترکیبی از تکنیکهای فرآیند تحلیل شبکه‌ای و آزمون های تصمیم‌گیری به ارزیابی استراتژی های فوق پرداخته و در نتیجه استراتژی ناب- چابک به عنوان مناسبترین استراتژی در شرکت مورد مطالعه شناخته شده است .

۴- میرزایی چابکی ، محسن . تجزیه و تحلیل استراتژیک و اولویت بندی شاخصهای منتخب   ( مطالعه موردی شرکت چوکا ) . ۱۳۸۹ . پایان نامه کارشناسی ارشد  . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .

که در تحقیق فوق نیز مانند بسیاری از موارد مشابه ، تدوین استراتژی ها به همان روش سنتی  و با درنظر گرفتن عوامل و شاخصهای داخلی و خارجی مرسوم (طبق مدل دیوید) صورت گرفته است، فقط در اولویت‌بندی استراتژی‌ها به جای استفاده از ماتریس QSPM، از روش TOPSIS فازی استفاده شده است. روش TOPSIS فازی برای اولویت بندی استراتژی‌ها منطقی‌تر و بهتر از روش QSPM است.(میرزایی چابکی، ۱۳۸۹)

۵-Kisperska-Moron , D. and  Swierczek , A. (2009) , The agile capabilities of polish companies in the supply chain : An empirical study , International Journal of Production Economics , Vol. 118 , PP. 217-224  .

کیسپرسکا- مورون و سویزرک (۲۰۰۹) در تحقیق فوق به بررسی قابلیت‌های چابکی شرکتهای لهستانی در زنجیره تأمین پرداختند و ارتباط با مشتریان اصلی ، ارتباط با تأمین کنندگان اصلی ، سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط با رقبای اصلی را به ترتیب مهمترین قابلیت‌های تأثیر گذار بر چابکی زنجیره تأمین شرکتهای مورد مطالعه معرفی کردند . همچنین آنها دریافتند که اهمیت هر یک از این عوامل بر چابکی زنجیره تأمین به صنعت و ماهیت عملیات شرکت بستگی دارد .

۶- Rahimnia , F. and Moghadasian , M. (2010) Supply Chain leagility in professional Services: How to apply decoupling point concept in healthcare delivery system , Supply Chain Management : An International Journal Vol.15  No.1 , PP.80-91 .

رحیم نیا و مقدسیان (۲۰۱۰) در تحقیقی به مطالعه قابلیت کاربرد استراتژی ناب- چابک در سازمانهای خدمات حرفه‌ای پرداختند. از نظر آنها کاربرد ناب-چابکی در سیستم مراقبت پزشکی با مفهوم مدیریت ظرفیت در ارتباط است و این مفهوم بر ناب بودن و چابکی خدمات تاثیر می‌گذارد. آنها با بررسی این استراتژی در یک بیمارستان، عنوان کردند که به دلیل کاربرد مفهوم مدیریت ظرفیت (از نظر نیروی انسانی) به جای موجودی، این مفهوم نقش کلیدی را در تعریف نقطه جدایش ایفا می‌کند. لذا منابع از نظر تعداد نیروی انسانی و همچنین تخصص و مهارت نیروی انسانی تاثیر مهمی در این رابطه دارند.

۷ – Swafford, P.M.  , Ghosh, S.  and Murthy, N.  ( ۲۰۰۸ ) , Achieving supply chain agility through IT integration and flexibility  , International Journal of  Production Economics , Vol. 116 , PP. 288-297 .

سافورد و همکاران (۲۰۰۸) در این تحقیق، چابکی زنجیره تأمین را تابعی از یکپارچه‌سازی فناوری اطلاعات و انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین می‌دانند. این انعطاف‌پذیری با استفاده از معیارهایی مانند سرعت زنجیره تأمین در افزایش مشتری مداری سازی محصولات، بهبود عملکرد تحویل و کاهش زمان توسعه محصول مورد بررسی قرار می‌گیرد. افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین منجر به افزایش چابکی زنجیره تأمین و در نهایت افزایش عملکرد رقابتی شرکتها می‌شود.

۸-Yusuf, Y.Y, Sarhadi, M. and Gunasekaran, A  ,Agile Manufacturing: The Drivers , Concepts and Attributes, International Journal of  Production Economics  , ۶۲, (۱۹۹۹) ,  PP.33-43.

در این مقاله یک مدل مفهومي براي توليد چابك ارائه شده است که اين مدل چهار مفهوم اساسي را براي توليد چابك شامل؛ مديريت شايستگي اساسي، بنگاه مجازي، توانمندي براي شكل‌دهي مجدد و  بنگاه مبتني بر دانش معرفی می‌کند.

۹-Zhang, D.Z, Towards theory building in agile manufacturing strategies—Case studies of an agility taxonomy, International Journal of Production Economics, Volume 131, Issue 1, Pages 303-312, May 2011.

ژانگ (۲۰۱۱) در تحقیق فوق نسبت به طبقه‌بندی استراتژی‌های تولید چابک در سه دسته‌ی؛ سرعت، پاسخ‌گویی و پیش‌کنشی[۱] اقدام نموده است. همچنین در این تحقیق محرک‌های چابکی، توانایی‌‌های چابکی و فراهم‌کننده‌های چابکی دسته بندی شده‌اند.

[۱]  . proactive

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98509
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss