جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تعيين ارتباط بین استرس و رضايت شغلي در كاركنان تربيت بدني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

 • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
 • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
 • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
 • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تعيين ارتباط بین استرس و رضايت شغلي در كاركنان تربيت بدني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

تحقيقات انجام گرفته در رابطه با استرس شغلي 

تحقيقات داخل كشور

نزهت (۱۳۷۵) در تحقيقي تحت عنوان بررسي ميزان و منابع استرس شغلي مديران آموزشي استان فارس به اين نتيجه رسيدند كه مديران آموزشي بطور متوسط و زياد احساس استرس شغلي نمايند. و استرس شغلي ناشي از منابع بين مديران زن بيشتر از مديران مرد است. بين استرس شغلي و منابع استرس مديران همبستگي مثبت و معني داري وجود داشت و بالاخره سه عامل : وضعيت كار و مسئوليت، عدم همكاري و حل تضادها و ميزن كار متغيرهاي استرس شغلي مديران در سه مقطع بودند (۳۰).

بيك زاد (۱۳۷۷) در تحقيق خود با عنوان بررسي تاثير عوامل استرس زاي سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان سازمان‌هاي دولتي آذربايجان شرقي اين نتايج را بدست آورند : رابطه مستقيم بين عوامل سازماني انتخاب شده و ايجاد استرس در كاركنان و كاهش عملكرد آنها بود. با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيق، مديران سازمان­هاي دولتي می‌توانند به شناخت عوامل استرس زاي سازماني و با برخورد نسبت به استرس سازماني و تغيير دادن نگرش و رفتار خود در جهت بهبود عملكرد كاركنان موثر باشند (۶۰).

رجب پور (۱۳۷۹) در تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه جو سازماني مدارس با ميزان استرس شغلي دبيران دبيرستان‌هاي دولتي شيراز نتايج حاصل شد :

 • تفاوت ميان ميزان استرس كل برحسب جو سازماني معني دار بود و دبيرستان­هاي داراي جو سازماني بسته نسبت به جوسازي باز استرس زيادتري را گزارش كردند.
 • تفاوت ميان ميزان استرس در بعد عوامل منفي دخالت كننده در يادگيري دانش آموزان برحسب جو سازماني معني دار بود.
 • تفاوت بين استرس در بعد عدم حمايت بر حسب جو سازماني معني دار بود.
 • تفاوت بين ميزان استرس در بعد شرايط نا مساعد محيط كار بر حسب جو سازماني معني دار بود.
 • تفاوت بين استرس در بعد مشكلات مالي برحسب جو سازماني معني دار بود (۱۴).

اسدي (۱۳۷۶) با بررسي و مرور مدل‌هاي نظري استرس و نتايج تحقيق داخلي و خارجي نشان داد كه اكثر مشاغل به ويژه در مشاغل صنعتي و حساس، استرس و پيامدهاي روان تني ناشي از آن شيوع بسيار زيادي دارد. همچنين در رساله دوره دكتري مديريت و تربيت بدني و ورزش نشان داد كه در بين مديران سازمان تربيت بدني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، حساسيت و عوامل كيفيت كار، كميت و حجم كار، تكنولوژي شغل و فشار زمان چهار منبع و مشترك استرس زا بوده­اند. اگر چه ساير عوامل استرس زاي شغلي ( مانند تضاد و ابهام نقش، پيشرفت شغلي و تكنولوژي شغلي ) در اين دو گروه داراي اولويت متفاوتي بود، ولي ميزان استرس مديران تربيت بدني در همه عوامل بيشتر بود (۱).

نوربخش (۱۳۷۸) در رساله دكتري مديريت تربيت بدني و ورزش، با بررسي عوامل فشارزاي شغلي و ارتباط اين عوامل با سلامت رواني دبيران تربيت بدني و ورزش استان خوزستان، نشان داد كه ارتباط بين استرس و سابقه تحصيلي دبيران، منفي و بدون معناست، ولي بين افزايش عوامل استرس زاي شغلي و سلامت رواني دبيران مرد ارتباط مثبت و معناداري وجود داشت. در اين تحقيق تفاوت معناداري در عوامل استرس زاي شغلي بين دبيران مدارس راهنمايي و دبيرستان مشاهده شد. البته دبيران تربيت بدني زن و مرد با مدرك كارشناسي ارشد و دبيران جوان تربيت بدني از عوامل استرس زاي بيشتري رنج می‌برند. همچنين تفاوت استرس شغلي بين مربيان متاهل و مجرد معنادار بود و مربيان مجرد استرس بيشتري را نشان می‌دادند.

نور بخش با مرور نتايج پژوهش‌هاي بسيار زياد (۱۹۸۳-۱۹۹۳) در زمينه استرس معلمان و استادان تربيت بدني و غير تربيت بدني نشان داد كه گروه‌ها كار اضافي ( حجم كار ) و كمبود وقت ( فشار زمان ) شايع ترين عامل استرس زا است. همچنين معلمان زن، جوان، كم تجربه و مجرد نسبت به معلمان مرد، با سابقه و متاهل از استرس بيشتري رنج می‌برند (۳۱).

رمضاني نژاد(۱۳۸۰) در پژوهشي با عنوان بررسي و مقايسه رفتار حمايتي مدير، عوامل نگهدارنده شغل و عوامل استرس زاي شغلي مربيان تربيت بدني و ورزش دانشگاه­هاي دولتي كشور به اين نتيجه رسيد كه عامل استرس زاي رشد و پيشرفت شغلي، حساسيت كار و كمبود وقت و زمان ( فشار زمان ) به ترتيب شايع ترين عوامل استرس زا در بين مربيان بود. مربيان زن بيشتر از مربيان مرد در معرض عوامل استرس زاي شغلي قرار داشتند. همچنين شيوع عوامل استرس زاي شغلي در بين مربيان كم است (۱۵).

گلابي (۱۳۸۰) در تحقيقي با عنوان شناسائي و تحليل عوامل تنش زا در محيط كاري دبيران تربيت بدني مدارس متوسطه شهر تهران روي ۳۰۰ نفر به نتايج ذيل دست يافت :

– بين استرس شغلي سازماني و استرس شغلي مديريتي در دبيران تربيت بدني رابطه معني داري مشاهده گرديد.

– تفاوت معني داري بين استرس شغلي سازماني و استرس شغلي مديريتي در دبيران مشاهده شد.

– رابطه معني داري بين سن و سابقه كار دبيران تربيت بدني در سه حالت استرس شغلي ديده نشد.

– بين وضعيت تاهل، رشته تحصيلي، ميزان تحصيلات، وضعيت استخدامي و جنسيت دبيران نيز با سه حالت استرس شغلي تفاوت معني داري ديده نشد.

– بين منطقه محل خدمت دبيران و سه حالت استرس شغلي تفاوت معني داري مشاهده نشد.

– بين ساير متغيرهاي استرس زا در سه حالت استرس شغلي دبيران تربيت بدني مانند مشكلات رفتاري، تغذيه، فضاي سرپوشيده ورزشي، درجه سختي كار و فرسودگي جسماني، پايين بودن ضريب درس تربيت بدني و عدم همكاري معلمين ساير دروس رابطه معني داري مشاهده شد(۲۲).

مشتاقي (۱۳۸۱) در پژوهش خود با عنوان بررسي علل استرس شغلي و راه­هاي كاهش آن از ديدگاه مديران آموزشي متوسط استان كهگليويه و بويراحمد اين نتايج را بدست آورد : بين مديران آموزشي زن و مرد از نظر علل استرس شغلي تفاوتي وجود نداشت اما شايع ترين علل و عوامل استرس شغلي مربوط به عوامل محيطي است و شايع ترين راه­ها كاهش و انطباق با استرس مربوط به عوامل سازماني می‌باشد و همبستگي علل و عوامل ايجاد كننده استرس شغلي مديران با متغيرهاي سابقه مديريت، اندازه سازمان و سن مديران تفاوت معني داري وجود ندارد (۲۷).

محمدي (۱۳۸۲) در تحقيقي تحت عنوان بررسي عوامل استرس زاي دبيران تربيت بدني شهر رشت به اين نتيجه رسيد كه رابطه پايين، مثبت و معني داري بين هريك از عوامل استرس زاي سازماني با عوامل مديريتي وجود دارد، ولي اين رابطه بين كل عوامل استرس زاي سازماني با مديريتي بيشتر از ۵۲% بود. ميزان شيوع عوامل استرس زاي سازماني بيشتر از عوامل استرس زاي مديريتي بود. و ضمناً از بين عوامل استرس زاي سازماني، عامل : ساختار سازماني و نظام پاداش دهي، و از بين عوامل استرس زاي مديريتي، عامل : مسئوليت شغلي و فناوري بالاترين ميزان شيوع و اولويت را داشتند عامل استرس زاي سازماني در بين معلمان زير ۳۰ سال بيشتر از معلمان ۴۰-۳۱ سال بيشتر از معلمان ۴۰-۳۱ سال و ۴۱ سال به بالا بود، اين نتايج نشان داد كه توجه به شرايط سازماني و ماهيت شغلي معلمان تربيت بدني و ورزش در بررسي و تحليل عوامل استرس زاي شغلي بسيار مهم است (۲۴).

نيكو (۱۳۸۴) در تحقيقي تحت عنوان بررسي فرهنگ سازماني دانشگاه و ارتباط آن با استرس شغل كاركنان در دانشگاه شيراز به اين نتيجه دست يافتند كه بين فرهنگ سازماني و استرس رابطه منفي معني داري وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه در بين ابعاد فرهنگ سازماني، تنها حمايت مدير و خلاقيت، متغيرهاي پيش بيني كننده معتبري پيش بيني كننده معتبري براي استرس شغلي كاركنان می‌باشند (۳۲).

 

تحقیقات خارج  از كشور

تحقيقات انجام شده (۱۹۸۲-۱۹۹۳۹) نيز نشان داده است كه گروه‌هاي مختلف معلمان، مربيان و اعضاي هيات علمي تربيت بدني و ورزش در كشورهاي آمريكا، استراليا، ايرلند وكانادا سه عامل را از عوامل اصلي استرس زاي شغلي می‌دانند، هر چند به تربيت عامل كمبود وقت و زمان و حجم كار و حساسيت كار بيشتر استرس زا بودند. ولي شرايط و انتظارات خاص در حرفه مربيگري نيز تاثير گذار می‌باشد. همان گونه كه ويليامز و ميلر (۱۹۹۸) بيان كرده اند. جدول كاري شلوغ، انتظارات زياد، كمبود وقت و زمان، وظايف متعدد و ساعات كار نامناسب در حرفه مربيگري از عوامل مهم ايجاد استرس شغلي است (۶۸).

كلي وگيل[۱] (۱۹۹۳) در تحقيق كاملي براساس يك مدل شناختي – عاطفي، ويژگي‌هاي فردي، موضوعات و مشكلات مربيگري را در زمينه استرس شغلي بررسي كردند و نشان دادند كه در اين حرفه منابع بالقوه استرس زا بسيار زياد است (۵۴).

ويليامز و ميلر[۲] (۱۹۹۸) نيز با بررسي ماهيت تربيت بدني و ورزش ساعات نامناسب كار، فشار زمان و وظايف متعدد، انتظارات زياد و جدول كاري شلوغ را از مهمترين عوامل استرس زا در حرفه مربيگري تلقي می‌كنند و معتقدند كه اين منابع بالقوه استرس زا در ساير سازمان‌ها و مشاغل، زياد مشاهده نمي شود (۶۷).

فيجين و بن سيرا[۳] (۲۰۰۱) با بررسي تاثير محيط كار معلمان و مربيات تربيت بدني و ورزش، به اين نتيجه رسيدند كه شرايط ويژه حرفه و شغل مربيگري استرس زيادي را ايجاد می‌كند (۴۳).

 

تحقيقات انجام گرفته در رابطه با رضايت شغلي

تحقيقات داخل كشور

جهاني (۱۳۷۳) در تحقيق خود پيرامون عوامل موثردر رضايت شغلي دبيران مدارس متوسطه شيراز به اين نتيجه رسيد كه بين عوامل انگيزشي و محيطي با رضايت شغلي يك همبستگي متوسط معني داري وجود دارد(۹).

رحيم پور (۱۳۷۵) پيرامون رابطه ميزان انگيزش با رضايت شغلي كاركنان وزارت فرهنگ و آموزش عالي، عنوان می‌دارد كه نوع استخدام  و سابقه خدمت با رضايت شغلي رابطه معني داري نداشت (۱۳).

مرتضوي (۱۳۸۳) در تحقيق خود به رابطه متغيرهايي همچون سن، ميزان تحصيلات و جنس و سابقه خدمت آنها با رضايت شغلي پرداخت. محقق از تحقيقات خود نتيجه گرفت كه سن و سابقه خدمت با رضايت شغلي يك رابطه U شكل است. يعني ميزان رضايت شغلي در اوايل و اواخر سال­هاي خدمت، زيادتر از سال­هاي مياني است. همچنين به بررسي رابطه بين سابقه خدمت و ميزان تحصيلات با رضايت شغلي پرداخت و نتيجه گرفت كه اين رابطه معني دار نيست (۲۶).

اصلان خاني (۱۳۷۵) در تحقيق خود پيرامون توصيف سبك‌هاي رهبري، جوسازماني و ارتباط آن با ميزان رضايت شغلي از ديدگاه اساتيد ورزش دانشگاه‌هاي منتخب كشور به نتايجي رسيد كه به برخي از آنها اشاره می‌شود، يافته‌هاي وي نشان می‌دهد كه هيچ يك از ويژگي‌هاي فردي از قبيل سن، سابقه، جنسيت، ميزان تحصيلات و نوع استخدام با رضايت شغلي معني دار آماري وجود ندارد. همچنين يافته‌هاي تحقيق نشان می‌دهد كه مولفه شغلي و ماهيت آن بيشترين سهم را در وضع موجود رضايت شغلي گروه تحت بررسي دارد و در مقابل، حقوق و دريافتي و فرصت‌هاي پيشرفت و ارتقاي شغلي كم ترين سهم را در اين زمينه دارا است (۲).

بحر العلوم (۱۳۷۸) در تحقيقي پيرامون ارتباط بين فرهنگ سازماني و سبك مديريت با رضايت شغلي كارشناسان سازمان تربيت بدني شاغل در تهران به اين نتيجه رسيد كه :

 • ارتباط بين جنسيت و رضايت شغلي مثبت ولي معني دار نيست.
 • در مورد همبستگي بين جنبه‌هاي مختلف رضايت شغلي و سن تنها همبستگي احساس نسبت به كار به سن داراي ضريب (۳۱/ ۰ ) معني دار بود.
 • همبستگي بدست آمده بين مدرك تحصيلي و رضايت شغلي داراي ضريب (۱۷/۰-) بود كه منفي و معني دار بود.
 • در هر مورد همبستگي بين جنبه‌هاي مختلف رضايت شغلي و سابقه كار، همبستگي‌هاي بدست آمده نشان دهنده ارتباط مثبت و معني دار بين سابقه كار با احساس نسبت به كار و بين سابقه كار با ترفيع و ارتقاء مثبت و معني دار ولي در ساير همبستگي مثبت ولي معني دار نبود (۵).

زارعي (۱۳۸۰) در تحقيق خود پيرامون بررسي ارتباط ميان تعهد سازماني و رضايتمندي شغلي مسئولان و معلمان تربيت بدني آموزشگاه‌هاي استان خراسان، به اين نتيجه رسيد كه :

 • بين سابقه خدمت با رضايت شغلي مديران و معلمان ارتباط معني داري وجود ندارد.
 • بين سطح تحصيلات با رضايت شغلي مديران و معلمان ارتباط معني داري وجود ندارد.
 • بين سن و رضايت شغلي مديران و معلمان ارتباط معني داري وجود ندارد.
 • بين رضايت شغلي مديران و معلمان ارتباط معني داري وجود ندارد (۱۶).

طالب پور(۱۳۸۰) در تحقيقي پيرامون تحليل و تبين نگرش‌هاي شغلي مديران، كاركنان، كارمندان و اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي تربيت بدني كشور و ارتباط آنها با جو سازماني انجام داد. يكي از هدف­هاي اين تحقيق بررسي و ضعيت ميزان رضايت شغلي مديران، اساتيد و كاركنان دانشكده‌هاي تربيت بدني كشور بود. در اين تحقيق ۵۲ نفرمدير، ۸۱ نفر كارمند و ۶۸ نفر عضو هيات علمي شركت داشتند. در پايان محقق به اين نتيجه رسيد بين ويژگي‌هاي جمعيت شناختي ويژگي‌هاي فردي و رضايت شغلي به جز تأهل رابطه معني داري وجود نداشت (۱۸).

مجيد وحيديان رضا زاده در تحقيق خود با عنوان ارتباط بين رضايت شغلي با تعهد سازماني معلمين مرد تربيت بدني به اين نتيجه رسيد كه بين رضايت شغلي با تعهد سازماني نمونه تحت بررسي رابطه معني داري مشاهده شد. بين رضايت شغلي از نوع كار با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده شد. بين رضايت از سرپرست مافوق با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده شد. بين رضايت از همكاران با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده شد. بين رضايت از ارتقاء و ترفيع با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده شد. بين رضايت از حقوق و مزايا با تعهد سازماني رابطه معني داري مشاهده نشد. بين سن، ميزان تحصيلات و سابقه خدمت با رضايت شغلي و تعهد سازماني ارتباط معني داري مشاهده نشد(۳۳).

 تحقيقات خارج از كشور  

تحقيقي توسط و زر مس و ايبراهيم[۴] (۱۹۸۵) تحت عنوان مقايسه رضايت شغلي معلمان تربيت بدني با ساير مربيان آموزشي كشور اردن در دانشگاه كاليفورنياي جنوبي انجام شد دراين تحقيق ۲۸۰ نفر از معلمين تمام وقت بصور تصادفي انتخاب شده بودند و از آنان خواسته شده بود كه نظرات خودشان را در خصوص رضايت شغلي و يا عدم رضايت شغلي اعلام كنند، پس از تجزيه و تحليل اطلاعات، محقق به اين نتيجه رسيد كه :

 • اختلاف معني داري در رضايت شغلي بين معلمين تربيت بدني و ساير معلمين وجود نداشته است. اختلاف معني داري بين معلمين تربيت بدني مناطق شهري و روستايي در مفهوم رضايت شغلي وجود داشت و معلمين تربيت بدني مناطق روستايي از رضايت شغلي بهتري برخوردار بوده اند.
 • بين رضايت شغلي و متغيرهايي همچون سطح آموزش، تجربه، سن و جنس معلمان رابطه معني دار و تاثير گذاري حاكم نبود (۶۵)

گارسيا آلبرتو[۵] (۱۹۹۸) در تحقيقي با عنوان مقايسه رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي اساتيد تربيت بدني در كلمبيا و كاستاريكا و در دانشگاه ايالتي فلوريدا انجام دادند و به اين نتيجه رسيد ند كه يكي از اختلافات مهم در تجزيه و تحليل اطلاعات، ارتباطي است كه بين عامل حقوق و رضايت شغلي بود. هدف اصلي اين تحقيق مقايسه رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي كارستاريكا و كلمبيا در زمينه‌هاي عملكرد رشد و ارتقاي روابط انساني خود كاري خط و مشي‌هاي مديريت، تشخيص، مسئوليت، حقوق، سرپرستي و شرايط كاري بود. در اين تحقيق۱۰۰ در صد از اساتيد كاستريكا و ۸۷ درصد از اساتيد كلمبيا از ۱۰ الي ۱۱ دانشگاه به دقت به مقياس‌ها و شاخص‌هاي رضايت شغلي پاسخ دادند كه اهم آنها عبارتند از:

اعضاي هيات علمي در كلمبيا رضايت شغلي كمتري نسبت به اعضاي هيات كاستريكا در ۹ متغير از ۱۰ متغير بجز حقوق دارند. اختلاف عمده در سياست­ها و مديريت­ها، تشخيص، سرپرستي و خودكاري بوده است.

يكي از اختلاف‌هاي مهم در تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به رضايت شغلي، رضايت بسيار بالائي است كه توسط اعضاء هيات علمي كلمبيا بيان شده بود ارتباطي است كه بين متغيرهاي حقوق بود. در مقايسه رضايت كلي بين اساتيد كلمبيا و كاستريكا اختلاف مهمي ديده نشد. هنگامي كه سطح كلي رضايت شغلي با متغيرهاي انساني انتخاب شده در بين دو گروه مقايسه گرديد. اختلافات بين اين متغيرها انتخاب شده ديده شد (۳۴).

چان روي چين مينگ[۶] (۱۹۹۰) تحقيقي پيرامون نمايي از رضايت شغلي براي اعضاء هيات علمي دانشگاه تگزاس شمالي انجام داد اين تحقيق توسط پرسشنامه شاخص توصيف شغلي (JDI) در پنج حوزه رضايت شغلي انداره گيري شد. ضمن اين يك پرسشنامه نيز براي اطلاعات پرسنلي در نظر گرفته شده بود. در اين تحقيق ۲۹۱ نفر از اعضاي هيات علمي از دانشكده‌هاي تربيت بدني تگزاس شمالي شركت داشتند. محقق پس از انجام تحقيق به اين نتيجه رسيد كه فقط حقوق ارتباط معني داري با تمامي شش جنبه از رضايت شغلي دارد كه بيانگر اين مطلب است كه پرداخت حقوق زياد باعث افزايش رضايت شغلي بالاي اعضاي هيات علمي می‌باشد. همچنين نتايج نشان داد كه ميزان ساعات تدريس رابطه معني داري با رضايت شغلي دارد به اين معني كه ساعات تدريس كمتر موظفي باعث رضايت شغلي بيشتر می‌گردد (۳۸).

فري برگ[۷] ( ۱۹۹۳) در تحقيقي پيرامون اختلاف رضايت شغلي بين مربيان ورزشي زنان در دانشگاه تمپل ميشگان انجام داد. در اين تحقيق كه ۱۶۲ نفر از مديران ورزشي طبقه يك وظيفه سه شركت داشتند به پرسش­هاي رضايت شغلي كه شامل پرداخت‌ها، ارتقاء و پيشرفت، همكاران، سرپرستي و شرايط كار بود پاسخ دادند. همچنين، علاوه بر پرسشنامه مصاحبه حضوري نيز انجام شد. محقق از تجزيه و تحليل جنبه‌هاي پنجگانه رضايت شغلي به اين نتيجه رسيد كه اختلافاتي در رضايت شغلي بين مديران طبقه يك و سه وجود دارد (۴۴).

چواپون سوچارت[۸] (۱۹۹۶) تحقيقي پيرامون رضايت شغلي در ميان اساتيد تربيت بدني در دانشكده‌هاي تربيت معلم كشور تايلند در دانشگاه تكزاس شمالي انجام داد. هدف از تحقيق بررسي رضايت شغلي اساتيد تربيت بدني در دانشكده‌هاي تربيت معلم با استفاده از شاخص‌هاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي بوده است. اين تحقيق بر اساس ۱۰ عامل رضايت شغلي كه از نظريه‌هاي انگيزشي هرزبرگ انتخاب شده بود صورت گرفت. كه اين متغيرها شامل انجام كار، رشد و ارتقاء، روابط انساني، خط مشي مديريت، شناسايي مسئوليت، حقوق، سرپرستي، خود كاري و شرايط كار بود. در اين تحقيق ۱۶۹ نفر از معلمين تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم شركت داشتند. پس از جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها اين نتايج بدست آمد :

 • معلمان تربيت بدني از شغل خود در سطوح بالايي از رضايت برخوردار هستند.
 • امتيازات كسب شده فاكتورهاي اصلي رضايت شغلي به ترتيب عبارتند از : روابط انساني، خودكاري، عملكرد و انجام كار، تشخيص و شناسايي، مسئوليت، شرايط كاري، رشد و ارتقاي سياست‌ها و خط مشي‌ها، سرپرستي و حقوق بود.
 • متغيرهايي همچون جنس، سن، وضعيت كاري، تجربه سال­هاي آموزش و سطح حقوق چندان دخالت مستقيمي در رضايت شغلي نداشتند.
 • سطح رضايت شغلي عمومي معلمان تربيت بدني در دانشكده‌هاي تربيت معلم از ۱۰ عامل و با ۶۸ موضوع در وضعيت خوبي بود كه می‌توان گفت كه آنها در مجموع از شغل خود راضي هستند (۶۲).

بلوموف[۹] چ جي (۲۰۰۰) در تحقيقي پيرامون رضايت شغلي معلمان تربيت بدني سفيد پوست در ايالت­هاي آفريقا انجام داد در اين تحقيق ۲۴ نفر از معلمين تربيت بدني شركت داشتند و از آنان خواسته شده بود كه ميزان و سطح رضايت شغلي خود شان را اعلام نمايند. نتايج نشان داد كه ميزان رضايت شغلي از حقوق خود با مشكل جدي روبرو هستند چنين نتايج بيانگر اين مطلب بود كه انگيزه در كار بصورت بالقوه در سطح پاپيني قرار داشت و بايستي در صدد رفع آن تلاش گردد چرا كه باعث كاهش كيفيت كار می‌گردد (۳۶).

يانگ سي[۱۰] (۲۰۰۳) در تحقيقي پيرامون تاثير درك رفتارهاي رهبري مديران و متغيرهاي مديران و متغيرهاي انتخاب شده بر رضايت شغلي اساتيد تربيت بدني تايوان در دانشگاه اورگان انجام داد و در اين تحقيق كه ۱۳۸ نفر از اساتيد تربيت بدني كه در دانشگاه تايوان بوده شركت داشتند و اين نتايج به دست آمد :

 • اساتيد تربيت بدني عموماً از شغلشان راضي بودند و اين رضايت بيشتر در زمينه‌هاي آينده شغلي، جنبه‌هاي مالي، شرايط كاري، مقدار كار و ارتباطات بوده است.
 • ارتباط معني دار و مثبتي بين رضايت شغلي معلمان و رضايت از درك و رفتار مديران وجود داشت.
 • ارتباط معني دار و مثبتي بين رضايت شغلي معلمان و ساختار اداري وجود داشت.
 • ارتباط معني داري بين رضايت شغلي و سن، سابقه آموزشي آنها وجود نداشت.
 • ارتباط معني داري بين رضايت شغلي و اختلاف نوع دانشگاهي، درجه يا مدارك آموزش عالي وجود نداشت.
 • اختلاف معني داري، بين رضايت شغل معلمان زن و مرد وجود نداشت.
 • آينده شغلي، شرايط كاري، و كار با همكاران سه برابر در ارزيابي شغلي معلمان در مقايسه با ساير متغيرهاي رضايت شغلي بيشتر گزارش شده است (۶۹).

 

تحقيقات انجام شده استرس و رضايت شغلي

 

در تلفيق و نتيجه گيري از پژوهش­هاي انجام يافته پيرامون موضوع پژوهش می‌توان به موارد زير اشاره كرد :

تحقيقات كه در زمينه شناسايي منابع وعوامل موثر در رضايت شغلي و يا نارضايتي شغلي انجام شده است مشخص ساخته اند كه حقوق كم، امكانات محدود، روابط با دانش آموزان و مديران مدارس، مقررات نامناسب آموزشي از جمله عوامل موثر نارضايتي شغلي معلمان تربيت بدني به حساب می‌آيد (۱۱).

مغازه (۱۳۷۴) در بررسي رابطه بين استرس شغلي معلمين و رضايت شغلي آنها در منطقه مهرشهر كرج به اين نتيجه رسيدند كه اكثريت معلمين تحت استرس شديد می‌باشند يعني بخش وسيعي از استرس معلمين ناشي از حرفه اشان می‌باشد و اين امور در كاهش رضايت معلمين موثر بوده است همچنين موقعيت و شرايط كار نسبت به ماهيت و نوع كار تاثير بيشتري را در ميزان نارضايتي، شغلي معلمين ايفا می‌كند يعني می‌توان گفت معليمن از عواملي همچون عملكرد مسئولين، نحوه اداره مدرسه، شرايط كار، امكانات نامناسب و ميزان حقوق ناراضي می‌باشند (۲۸).

عليرضا جمشيد نژاد در تحقيق خود تحت عنوان بررسي و مقايسه استرس و رضايت شغلي در مديران مدارس ابتدايي و متوسطه اين نتايج را به دست آورند كه اكثر مديران، شغل خود را به عنوان مدير مدرسه زياد و يا خيلي زياد استرس آور ارزيابي كرده اند و همبستگي منفي بين استرس و منابع ايجاد آن و رضايت شغلي وجود دارد. از طرف ديگر بين ميزان استرس شغلي مديران كم سابقه و پر سابقه و مديران متوسطه و ابتدايي، تفاوت آماري معناداري مشاهده نشده و فقط مديران زن با مديران مرد از نظر ميزان استرس شغلي تفاوت قابل تفسير و معناداري نشان داده اند و بالاخره، منابع ناكافي بيشترين استرس را در بين عوامل استرس آور به خود اختصاص داده است (۸).

[۱]– Kelley & Gill

[۲]– Williams & Miller

[۳]– Feigjin & Ben Sira

[۴]– Wezrmes abd Eibrahim

[۵]– Alberto

[۶]– Chan – Roy Chin – Ming

[۷]– Feryberg

[۸]– Sochart

[۹]– Blomhoff,h,g

[۱۰]– Yangce

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98695
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss