جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تعیین کننده‌های باروری زیر حدّ جایگزین زنان کُرد مطالعه موردی زنان ۴۹-۱۵ ساله شهر سنندج

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تعیین کننده‌های باروری زیر حدّ جایگزین زنان کُرد مطالعه موردی زنان ۴۹-۱۵ ساله شهر سنندج

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

تحقیقات داخلی

کلانتری و همکاران در تحقیقی تحت عنوان عوامل جمعیتی مؤثر بر رفتار باروری زنان یزد در سال ۱۳۸۳، با بررسی زنان ۴۹-۱۵ ساله شهر یزد به نتایج زیر دست یافتند: افزایش تحصیلات زنان و همچنین شوهران تأثیر زیادی در کاهش باروری داشته و در این میان افزایش تحصیلات زنان از بی‌سوادی به ابتدایی تأثیر زیادی بر باروری ندارد، امّا ارتقای سطح تحصیلی آنان به راهنمایی و دبیرستان و حتّی بالاتر، تأثیر زیادی در باروری زنان داشته است. در مورد مردان، افزایش تحصیل از بی‌سوادی تا تمام مقاطع بالاتر، در کاهش باروری مؤثر بوده است. اشتغال و سطح تحصیلی زنان، رابطه معکوسی با باروری داشت. ۱/۶۳ درصد از پاسخگویان از طریق مراکز آموزشی و رسانه‌های جمعی با وسایل جلوگیری از بارداری آشنا شده‌اند و ۷۴ درصد از آنان در حال حاضر از یکی از روش‌های جلوگیری استفاده می‌کنند. بر اساس نتایج حاصل از مدل رگرسیونی، ارتباط باروری با متغیرهای تحصیلات، مشارکت مردان در تنظیم خانواده، سن ازدواج زنان و مرگ و میر کودکان، معنی‌دار بوده و وارد معادله شده‌اند. همه متغیرها، غیر از مرگ ومیر کودکان، با باروری رابطه‌ی منفی و معکوس داشتند. یعنی هرچه بر میزان آنها افزوده می‌شود، باروری کاهش می‌یابد. بر اساس مقدار بتا، دو متغیر تحصیلات زنان و مشارکت مردان در تنظیم خانواده، بیشترین تأثیر را در تبیین تغییرات باروری داشته‌اند (کلانتری و همکاران، ۱۳۸۴).

در پژوهشی که با عنوان بررسی عوامل مؤثر در باروری با روش تجزیه و تحلیل مسیری در استان مازندران توسط سلیمانی انجام شد، سن مادر، سواد مادر، تعداد سال‌های زناشویی، سن مادر هنگام ازدواج و سن اوّلین حاملگی، به‌عنوان فاکتورهای مؤثر بر باروری در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق، ۱۳۴۳ خانوار به روش نمونه گیری دو مرحله‌ای تصادفی به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و با تکنیک پرسشنامه‌ای مشتمل بر سه بخش دمگرافیک، اطلاعات باروری و بخش تنظیم خانواده، اطلاعات مورد نظر گرداوری شدند. داده‌های به‌دست آمده به‌وسیله روش آنالیز مسیر اثر علیتی (اثر مستقیم و غیر مستقیم) و اثرات غیر علیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش بدین شرح بود: از بین متغیرهای مورد بررسی، تعداد سال‌های زناشویی دارای بیشترین ضریب اثر مستقیم بر باروری بود. بعد از آن سن مادر بیشترین تأثیر مستقیم را داشت. همچنین سواد مادر به‌عنوان مؤثرترین عامل مستقیم تأثیر منفی بر باروری شناخته شد (سلیمانی، ۱۳۸۴).

منصوریان و خوشنویس در تحقیقی تحت عنوان ترجیحات جنسی و گرایش زنان همسردار به رفتار باروری: مطالعه موردی شهر تهران، به تبیین جایگاه مفهوم رضایت از ترکیب جنسی فرزندان بر گرایش زنان به رفتار باروری پرداخته‌اند. تحلیل‌های تفکیکی این تحقیق نشان داد که در سطح متغیرهای مربوط به خصوصیات فردی، متغیرهای تحصیلات و سن زن، در سطح متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای تعداد کل فرزندان، مدت ازدواج، تعداد فرزندان دختر، ترکیب جنسی و تعداد فرزندان مطلوب، در تبیین گرایش زنان به رفتار باروری نقش عمده‌ای بر عهده دارند. تحلیل‌های چند متغیره در الگوی رگرسیون لجستیک، در سطح مجموع متغیرهای اصلی تحقیق نیز نشان داد که متغیرهای ارزیابی ترکیب جنسی فرزندان بر مبنای ترجیحات جنسی، سال‌های ازدواج و محل تولد، در مجموع در پیش‌بینی گرایش زنان همسردار به رفتار باروری مشارکت دارند و حدود ۸۴ درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش‌بینی می‌کنند (منصوریان و خوشنویس، ۱۳۸۵).

شیخ عطار (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی موثر بر رفتار باروری: مطالعه موردی زنان متأهل شاغل در دانشگاه شیراز، به تبیین تأثیر عوامل فرهنگی مانند قومیت، سطح تحصیلات و باورهای مذهبی، بر رفتار باروری و شناخت و بررسی عوامل اقتصادی مانند نوع منزل شخصی، درآمد و غیره بر رفتار باروری پرداخته است. در این پژوهش مشخص شده که متغیرهای محل تولد، فعالیت‌های ورزشی، قومیت و اعتقادات مذهبی، تأثیر معناداری بر باروری ایده‌آل نمونه آماری ندارد. از دیگر مسایلی که در این تحقیق به‌طور ضمنی بررسی گردیده است، تأثیر سقط جنین یا فرزند مرده به‌دنیا آمده، بر رفتار باروری بوده است و مشخص گردید که تعداد فرزند دختر مرده یا سقط شده بر رفتار باروری  ایده‌آل نمونه آماری، تأثیر گذار می‌باشد و بدین معناست که کسانی که سابقه سقط جنین یا فرزند دختر مرده به‌دنیا داشتند، خواهان فرزند دختر نبوده‌اند (شیخ عطار، ۱۳۸۸).

حسینی و بگی (۱۳۹۱) در مطالعه­­ای تحت عنوان فرهنگ و فرزندآوری: بررسی تمایلات باروری زنان کُردِ شهر مهاباد که با حجم نمونه­ی ۷۰۰ خانوار در فروردین ماه ۱۳۹۱ انجام گرفت به این نتیجه رسیدند ۴/۶۱ درصد زنان قصد بر توقّف فرزندآوری دارند. بررسی تمایلات فرزندآوری زنان بر حسب شمار فرزندان در حال حاضر زنده­ی آن­ها گویای آن است که ۳/۳۹ درصد زنان بدون فرزند یا با یک فرزند، ۷/۷۷ درصد زنان صاحب دو تا سه فرزند و ۸۶ درصد زنان صاحب بیش از سه فرزند تمایل ندارند که فرزند دیگری داشته باشند. تحلیل­های دو متغیّره نشان داد که تفاوت معنی­داری بر حسب تمایلات فرزندآوری در میان زنان با ویژگی­های اقتصادی – اجتماعی، جمعیّتی و فرهنگی متفاوت وجود دارد. نتایج نشان داد که مشخّصه­های فرهنگی به تنهایی نمی­توانند نقش تعیین­کننده­ای در پیش­بینی احتمال تمایل نداشتن به فرزندآوری داشته باشند. در واقع، ترکیبی از مشخّصه­های فرهنگی، اقتصادی – اجتماعی و جمعیّتی تبیین بهتری از تمایلات فرزندآوری زنان به دست می­دهد.

حسینی و بگی ­(۱۳۹۱) در مطالعه­ی خود تحت عنوان «استقلال زنان و کنش​های باروری در میان زنان کُردِ شهر مهاباد» که با حجم نمونه­ی ۷۰۰ خانوار در فروردین ۱۳۹۱ انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که زنان مورد بررسی از استقلال نسبی در همه​ی شاخص​های مرتبط با استقلال زنان برخوردارند. بر اساس این بررسی، کمی بیش از ۶۱ درصد زنان اظهار داشته​اند که تمایل ندارند فرزند دیگری داشته باشند. در میان آن​هایی که تمایل به ادامه­ی فرزند​آوری دارند، نزدیک به۷۰ درصد شمار فرزندان ایده​آل​ برای یک خانواده را دو فرزند می­دانند. نتایج تحلیل طبقه­بندی چندگانه[۱] نشان داد که ایده​آل​ها وتمایلات فرزند​آوری زنان به ترتیب از شاخص​های مستقیم و غیرمستقیم استقلال زنان تأثیر می­پذیرند. علاوه بر این، اگرچه رفتار باروری زنان از شاخص­های سه گانه­ی استقلال تأثیر می­پذیرد، اما استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری در کنار سایر متغیرها، نقش تعیین­کننده​ای در تبیین رفتار باروری زنان دارد. با توجه به نتایج این تحقیق، انتظار نمی​رود سیاست­های جمعیّتی در راستای تشویق موالید منجر به افزایش باروری در همه­ی لایه­های اجتماعی شود.

نتایج بررسی حسینی و عباسی شوازی ­(۱۳۸۸) پیرامون تغییرات اندیشه​ای و تأثیر آن بر رفتار و ایده­آل​های باروری زنان کُرد و تُرک که با حجم نمونه ۷۶۸ خانوار در آذربایجان غربی به روش پیمایشی انجام گرفت، از عمومیت تغییرات اجتماعی و تحوّلات خانواده در میان گروه​های قومی مورد مطالعه به ویژه در گروه​های هم دوره‌ی اخیرتر ازدواج حکایت دارد. بر اساس این مطالعه، تغییرات اندیشه​ای محسوس در زمینه­ی ازدواج و فرزندآوری و نیز رفتار و ایده​​آل​های باروری زنان گروه​های قومی به وجود آمده است. نتایج گویای آن است که تغییرات اجتماعی و تحوّلات خانواده ملازم با تغییر در نگرش​ها و ایستارهای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری و در نهایت رفتار و ایده​آل​های باروری است.

عباسی­شوازی و همکاران ( ۱۳۸۱) در مطالعه​ای پیرامون دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد، با استفاده از رویکرد کیفی اکتشافی سعی کردند نگرش​ها و ایده​آل​های زنان را در مورد مباحث و موضوعات مختلف مرتبط با باروری را بررسی کنند تا بتوانند پرسشنامه​ای برای طرح تحولات باروری تنظیم کنند. به­طور خلاصـــه، نتایج این تحقیق نشان داد که در حال حاضر نگرش و رفتار باروری در همه­ی گروه​های سنی به هم نزدیک شده است و تفاوت قابل توجّهی بین گروه​های مختلف اجتماعی از جمله زنان روستایی و شهری و باسواد و بی​سواد وجود ندارد. به عبارتی، تحقیق حاضر همگرایی رفتارهای باروری در جامعه­ی مورد مطالعه را تأیید می​کند.

میرمحمد صادقی، توکّلی و واحد سعید (۱۳۸۹) در مطالعه­ای که پیرامون عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و جمعیت­شناختی مؤثّر بر باروری در مناطق روستایی شهر نجف آباد که با حجم نمونه ۴۱۵ زن شوهردار روستایی که در وضعیّت اولین ازدواج  و دارای حداقل یک فرزند زنده بودند،­ انجام گرفت. آن​ها به این نتیجه رسیدند که در برخی از سنین طول دوره ازدواج، تعداد مرگ­و­میر فرزندان، تعداد سقط جنین و وسعت اراضی قابل استفاده روستا ( تخمینی از اندازه) تأثیر مثبت بر باروری دارد، در صورتی که سن در اولین زایمان، فواصل زایمان، سطح تحصیلات زن و شوهر و دارا بودن بیمه تأثیر منفی بر باروری دارند.

ضیایی بیگدلی، کلانتری و علیزاده اقدم (۱۳۸۸) در مطالعه​ای پیرامون رابطه بین میزان باروری کل با توسعه اقتصادی ـ اجتماعی که  با روش کتابخانه​ای و تحلیل­ثانوی در سطح ملّی انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که هر اندازه سطح توسعه یافتگی کشوری بالا باشد به همان اندازه میزان زاد و ولد و در نتیجه رشد جمعیت آن کشور کمتر است. در حقیقت می­توان گفت که بهتری ن قرص ضد بارداری، توسعه اقتصادی است. بر این اساس رابطه بین توسعه­یافتگی و نرخ زاد و ولد یک رابطه معکوس می­باشد، و در مناطق محروم جهان و در سطح ایران و استان​های کشور این رابطه به خوبی نمایان است، و استان­های برخوردار از رفاه و توسعه شاهد میزان رشد جمعیت کمتری هستند.

عباسی شوازی، حسینی چاووشی و مک دونالد (۱۳۸۳) در مطالعه​ای پیرامون همگرایی ایده­آل​های باروری در ایران ( مطالعه مقایسه​ای جوانان و نسل مسن­تر) که بین دو نسل زنان متاهل ۲۹-۲۰ ساله و نسل قبلی زنان ۴۹-۴۰ ساله انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که در هر دو نسل نگرش مشابهی نسبت به سن ازدواج و باروری وجود دارد، با این حال تفاوت معنی­داری بین نگرش​های­شان نسبت به ایده​آل باروری در زمان ازدواج وجود داشت، این ممکن است ناشی از شیوع بالای حاملگی ناخواسته در میان نسل قدیمی­تر یا معادل ایده​آل باروری پایین در میان نسل مسن­تر باشد. همچنین استفاده از برنامه­های تنظیم خانواده قبل از اولین حاملگی برای دو نسل نیز متفاوت بود، بر این اساس با توجه به اهمیّت ساختار سنی جمعیت جوان ایران، برنامه­های تنظیم خانواده[۲] باید شامل برنامه​های باشد که موافق جوانان باشد.

محمودیان، و رضائی (۱۳۸۹) در مطالعه​ای تحت عنوان زنان و کنش کم‌فرزند آوری  ­­(­مطالعه موردی زنان کُرد) که با رویکرد کیفی (مصاحبه حضوری از ۳۵ نفر از زنان کُرد در شهر سقز) انجام گرفت، به این نتیجه رسیدند که کم فرزند​آوری در این جامعه به​عنوان یک کنش اجتماعی معنادار از رواج و شیوع گسترده​ای برخوردار است و در قالب نوعی گفتمان بر نظام معنایی و کنشی افراد و خانوادها حاکم است. برآیند کلیه​ی مفاهیم و مقولات به دست آمده از این مطالعه یک مقوله هسته​ای دو وجهی به نام کم فرزندی به مثابه قاعده­مندسازی( ارتقاء سوژه) است که بازنمایی وضعیّت حاکم بر این جامعه در حیطه­ی فرزند​آوری است. خود حمایتی مهم‌ترین مقوله و معنای بی‌ذهنیتی زنان در استدلال برای‌کم‌فرزندآوریشان است. یعنی پیش فرض اساسی در کنش کم‌فرزند‌آوری زنان در این منطقه حمایت از خودِ جسمانی، اجتماعی و روانی است. بر این اساس با توجه به پایین بودن باروری در میان هر دو نسل استدلال می​شود که ایران ممکن است کاهش باروری بیش​تری را تجربه کند و به احتمال زیاد به جرگه​ی کشورهای بپیوندد که دارای باروری پایین هستند.

عباسی شوازی و حسینی (۱۳۸۶) در مطالعه خود تحت عنوان تفاوت‌های قومی باروری در ایران: روندها و عوامل مؤثر بر آن نشان دادند که گروه­های قومی در طول دوره­ی گذار باروری، سطوح متفاوت امّا روندهای باروری مشابهی با سطوح و روندهای ملّی تجربه کرده­اند. بر اساس این بررسی همگرایی باروری گروه­های قومی در ایران پدیده جدیدی است که از سال‌های میانه دهه­ی ۱۳۷۰ پدیدار گشته است.

 

تحقیقات خارجی

سیباندا[۳] در تحقیق خود به بررسی عوامل بینابینی کاهش باروری کمتر از حدِّ جایگزینی در آدیس بابا پرداخته است. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰، نرخ باروری کل از ۱/۳ به ۹/۱ در برابر هر زن، کاهش یافت. نکته قابل توجه این بود که این کاهش باروری در حالی روی داد که برنامه تنظیم خانواده قوی و مؤثری در سطح ملی اجرا نمی‌شد. نتایج بررسی نشان داد که نسبت زنان ازدواج کرده در گروه‌های مختلف سنی، کاهش پیدا کرده است. اشتغال پایین و هزینه نسبتاً بالای مسکن، از جمله عواملی بودند که در به تعویق انداختن ازدواج و کاهش باروری نکاحی، تأثیر داشتند (سیباندا، ۲۰۰۳).

باربر و آکسین[۴] (۲۰۰۴) در تحقیق خود تحت عنوان ایده​های جدید و محدودسازی باروری با تأکید بر نقش رسانه­های جمعی، با حجم نمونه ۱۰۹۱ زوج متأهل (۵۴-۲۵ ساله) با حداقل داشتن یک فرزند، که در نپال انجام دادند به این نتیجه رسیدند که این افراد حتّی قبل از ازدواج­شان، ​وقتی که در معرض استفاده از رسانه​های جمعی بوده​اند، تصمیم بر آن داشته​اند که بعد از ازدواج استفاده از روش های پیشگیری را در فرایند باروری خود رعایت کنند، بر این اساس همبستگی مثبت و قوی بین قرار گرفتن در معرض استفاده از رسانه​ها و اندازه­ی ایده​آل باروری​خانواده وجود دارد. همچنین، این افراد خانواده­های کوچک­تری را ترجیح می​دهند و ترجیح جنسی به ویژه نسبت به پسران وجود نداشت و از تأثیرگذارترین اثر رسانه​ها​ی جمعی می­توان به تغییر در نگرش و رفتار زنان اشاره کرد.

مرتی[۵] در پژوهشی تحت عنوان تغییرات باروری در آسیا و آفریقا عقیده دارد، در دو تا سه دهه گذشته تغییراتی شدید در میزان باروری آسیا و آفریقا مشاهده شده است. به‌نظر محقق، این تغییرات عمدتاً به عللی از قبیل دسترسی به داده‌های جدید و امکان ارزیابی نتایج باروری بوده است. مرتی، در تحقیق خود به بررسی تأثیر متغیرهای مستقلی مانند تحصیلات زنان، کاهش مرگ ومیر کودکان، شهرنشینی، گسترش وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ مدرن مصرف گرایی، در کاهش باروری پرداخته است. به‌نظر محقق، تحصیلات زنان در هند، یک متغیر مهم تبیین کننده رفتار باروری در مقایسه با سایر متغیرها بوده است (مرتی، ۲۰۰۲).

باشیری[۶] (۲۰۰۷) در تحقیق خود تحت عنوان اثرات نوسازی بر باروری مطلوب که با حجم نمونه ۱۵۵۷۳ نفر از زنان یکبار ازدواج کرده ۴۹-۱۵ ساله در سراسر مصر انجام داد، به این نتیجه رسید که محل اقامت فرد و سطوح مختلف نوسازی نقش مهمّی در تبیین تفاوت­های منطقه​ای رفتار باروری دارند. همچنین ترکیب خانواده یک اثر مثبت بر باروری دارد و یک تمایل قوی در خانواده​های مصری برای داشتن دو فرزند و دست کم یک پسر وجود داشت، اما با توجه به آنکه نقش نوسازی در دو سطح اقتصادی ـ اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است، متغیرهای نوسازی در سطح فردی نقش چندانی بر میل به باروری نداشتند و سطح توسعه اجتماعی منطقه​ای مهم­تر از نوسازی اقتصادی به تبیین تقاوت​های استانی باروری و کاهش میل به کودک می­پردازد.

لاک لند سام[۷]، پلتزر و مایر (۲۰۰۵) در مطالعه​ای پیرامون ارزش­های در حال تغییر کودکان و ترجیحات آن​ها با توجه به بُعد خانواده در آفریقای جنوبی که بر روی سه گروه از مادران انجام دادند (۳۱۹ مادری که حداقل یک کودک نوجوان دارند، ۱۳۳ مادر بزرگ و ۳۶۹ مادری که یک کودک خردسال ۲ یا ۳ ساله داشته​اند، در حالی که مادربزرگ​ ها و مادران با فرزندان نوجوان به خانواده یکسانی تعلق داشته​اند و مادران با یک کودک خردسال به هیچ یک از این دو گروه مادران تعلق نداشته​اند)، به این نتیجه رسید که زنان آفریقا جنوبی یک سـاختار اجتماعی ـ عاطفی را به​عنوان ارزش​های سنتی سودگرایانه در نظر می­گیرند و ترجیحات مربوط به اندازه خانواده​های کوچک، بزرگ و ایده​آل​ در سراسر دو نسل مادر­بزرگ​ها و مادرانی که کودکان نوجوان دارند کاهش یافته است و این نتیجه کاهش آرام نرخ زاد و ولد در آفریقای جنوبی است، با این حال هنوز باروری در سطح بسیار بالای است. در نهایت برای مادران جوان ارزش کودکان به ترجیحات اندازه خانواده در پیش­بینی رفتار مربوط می­شود بنابراین به­طور خاص تصمیمات باروری برای زنان آفریقای جنوبی به ارزش کودکان وابسته است.

گرستر و کاگینگ[۸] (۲۰۰۷) به بررسی رابطه تحصیلات زنان و تمایل آن​ها به داشتن فرزند دوم پرداخته‌اند. سؤال آن​ها در بررسی انجام شده این بود که اگر زنان با تحصیلات بالاتر زمان بیش​تری برای فرزند​آوری داشتند، تمایل­شان به داشتن فرزند افزایش می­یافت؟ در حقیقت آن​ها این فرض را دارند که زنان با تحصیلات بالا مدت زمان بیش​تری از دوره توانایی باروری خود را در سیستم آموزشی می­گذرانند، بنابراین فرصت کمتری برای آوردن فرزند دارند. آن​ها به این نتیجه رسیدند که زنان با تحصیلات بالاتر تمایل به باروری بیش​تری داشته​اند و زنان بدون تحصیلات و یا با تحصیلات متوسط باروری کمتری داشته​اند.

حسن و اوزمان[۹]  در مطالعه‌ای با عنوان فاکتورهای اثر گذار بر رفتار باروری در بنگلادش، یک رویکرد احتمالی، به بررسی رفتار باروری زنان در بنگلادش پرداخته‌اند. بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین فرزندان، ۵/۲ فرزند برای هر زن بوده است. به‌نظر محققان متغیرهای سن، سن اولین ازدواج، وضعیت تأهل، شغل، درآمد ماهیانه خانواده، استفاده از وسایل پیشگیری، تصمیم‌گیری برای خواستن بچه دیگر، تحصیل و مذهب به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم بر رفتار باروری تأثیر گذاشته‌اند. با اتخاذ روش احتمالی (رگرسیون لجستیک)، محققان نتیجه گرفته‌اند که سه متغیر سن اوّلین ازدواج، استفاده از وسایل پیشگیری و تصمیم‌گیری برای خواستن بچه دیگر، مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار باروری بوده‌اند (حسن و اوزمان، ۲۰۰۸).

هاگون و مورگان[۱۰] (۲۰۰۵) به بررسی تمایل و ایده​آل اندازه خانواده در ایالات متحده آمریکا پرداختند. و برای ۱۹ پیمایش اول حجم نمونه ۱۵۰۰ نفر در نظر گرفته شده بود که مصاحبه حضوری از ایده​آل​ها و بُعد خانوار را در بر می­گرفت؛ امّا زمانی که بررسی دو سال طول کشید در سال ۱۹۹۴ این مصاحبه حضوری به ۳۰۰۰ نفر رسید که  پیمایش​های سه دهه گذشته را در بر می­گرفت. آن​ها به این نتیجه رسیدند که استثناگرایی در باروری آمریکا زود گذر نیست و در حال حاضر برای بیش از دو دهه آشکار شده است و ادامه باروری در سطح جایگزینی یک پیش بینی قابل قبول در ایالات متحده می­باشد در واقع این پیش­بینی مبتنی بر دو مشاهده می­باشد: ۱) سطوح فعلی تمایل باروری، با باروری سطح جایگزینی سازگار است. ۲) شواهد گذشته بیانگر آن است که عوامل افزایشی باروری در برابر عوامل کاهشی نسبی تمایل باروری تقریبا متعادل کننده شده است.

[۱] -Multi Classification Analysis

[۲] – Family planing program

[۳]– Sibanda

[۴] – Barber & Axim

[۵] – Murthi

[۶] – Baschieri

[۷] – Lakland Sam & Pitzer & Mayer

[۸] – Gerster & Keiging

[۹] – Hasan and Uzzaman

[۱۰] – Hagewen & Morgan

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98800
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss