جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده مدیریت و فناوری اطلاعات: ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده مدیریت و فناوری اطلاعات: ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال ارشد و دکتری، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

در جهان امروزي سازمان‌ها، در کليه تحولات و پيشرفت‌ها و در کليه شئون نقش تعيين کننده دارند. با نگرش دقيق به سيستم‌هاي سازماني (ابطحي، ۱۳۸۳) در مي‌يابيم که انسان مهمترين عامل رسيدن به اهداف سازماني است، زيرا ساير منابع وارده به سازمان به خودي خود نخواهند توانست هدف‌هاي سازمان را تحقق بخشند. از طرف ديگر انفجار اطلاعات را بايد مهمترين حادثه صنعتي قرن بيستم دانست که عرصه‌هاي صنعت را تحت الشعاع خود قرار داده است؛ در دنياي رقابتي امروز اطلاعات همتراز سرمايه و نيروي انساني در شمار عوامل توليد و به عنوان مهمترين مزيت نسبي سازمان‌ها محسوب مي‌گردد، در همين راستا، سيستم اطلاعات مديريت در کشورهاي صنعتي از سال‌ها پيش و در کشور ما طي سال‌هاي اخير مورد توجه خاص مديران قرار گرفته است.

با توجه به اهميت منابع انساني (سعادت ۱۳۷۹) به عنوان يک منبع استراتژيک در سازمان‌هاي امروزه به ويژه دانشگاه‌ها، سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني به عنوان جزئي از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت، اطلاعات لازم را براي تصميم گيري‌هاي مديران منابع انساني فراهم مي‌آورده و آرگريس[۱] (۱۹۹۱) عقيده دارد که “مشخص ساختن سيستم اطلاعاتي منابع انساني را نخستين و مهمترين گام رهيافت موفقيت آميز مديريت نيروي انساني مي‌داند” (ص۷). آرمسترانگ[۲] (۲۰۰۲) اظهار مي‌دارد که “مديريت منابع انساني عبارت از رويکردي استراتژيک که منجر به جذب، توسعه، مديريت، ايجاد انگيزش و دستيابي به تعهد منابع کليدي سازمان يعني افرادي که در آن يا براي آن کار مي‌کنند است” (ص ۳۳). ميرسپاسي (۱۳۸۵) در تعريفي ديگر “مديريت منابع انساني را دورانديشي فراگير، نوآور و تحول گري سازمان يافته در تأمين منابع انساني سازمان، پرورش و بهسازي آن، تأمين کيفيت زندگي قابل قبول کاري براي آن و بالاخره به کارگيري به جا و مؤثر اين منبع استراتژيک مي‌داند” (ص ۳۲).

“هدف اساسي مديريت منابع انساني حصول نتايج مطلوب از تلاش‌هاي جمعي کارکنان سازمان است و وظايف مديريت منابع انساني شامل: ۱- سازماندهي ۲- جذب منابع انساني ۳- توسعه منابع انساني ۴- مديريت پاداش ۵- روابط کارکنان ۶- بهداشت، ايمني و رفاه ۷- امور اداري و پرسنلي، مي‌باشد” (جزني، ۱۳۸۶، صص۲۹-۳۶). ميرسپاسي (۱۳۸۵) عقيده دارد که “گسترش فعاليت‌ها و وظايف مديران در قلمروي مديريت منابع انساني و تعامل مستمر بين اين فعاليت‌ها و لزوم طرح ريزي‌هاي هماهنگ در جذب، بهسازي، نگهداري، و کاربرد مؤثر منابع انساني، به عنوان مهمترين منبع استراتژيک هر سازمان، ايجاد سيستم‌هاي اطلاعات منابع انساني و به روز نگهداشتن اين سيستم را، در سازمان‌هاي بزرگ ضروري ساخته” (ص۷۲). بنابراين يکي از ابزارهاي مهم در نظام مديريت منابع انساني، به ويژه در سازمان‌هاي بزرگ سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني است. اين سيستم اطلاعاتي قادر است تا با استفاده از پايگاه‌هاي داده در رابطه با نيروي انساني سازمان اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري مديران سازمان در رابطه با مديريت منابع انساني سازمان فراهم سازد. در نگاهي سيستمي‌مي‌توان گفت که اين سيستم اطلاعاتي، مي‌تواند به عنوان زير سيستم[۳]، در سيستم اطلاعات مديريت سازمان مطرح باشد و خود نيز به عنوان يک سيستم، شامل درون‌دادهايي از داده‌هاي مرتبط با نيروي انساني و برون داده‌هايي است که جهت برنامه ريزي‌هاي لازم در سطوح مختلف مديريت سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علاوه بر اين سازمان‌ها در ارتباط با برنامه ريزي استراتژيک بلند مدت نيازمند اطلاعاتي در مورد کميت و کيفيت نيروي کار در دسترس به منظور تحقق اين اهداف مي‌باشند. اين امر وجود سيستم‌هاي اطلاعاتي را در منابع انساني را ضروري ساخته است.

با توجه به مفهومي‌که عموماً از عبارت سيستم‌هاي اطلاعات مديريت استنباط مي‌شود “سيستم اطلاعات مديريت[۴] عبارت است از يک سيستم جامع ماشين-کاربر، که براي آماده سازي اطلاعات جهت پشتيباني عمليات و وظايف تصميم گيري در يک سازمان به کار مي‌رود، اين سيستم از سخت افزار و نرم افزار کامپيوتري و رويه‌هاي کاري و پايگاه اطلاعاتي و مدل‌هايي جهت تجزيه و تحليل، برنامه ريزي، کنترل و تصميم گيري استفاده مي‌کند” (مدهوشي، ۱۳۷۹، ص ۱۹). به عبارت ديگر سيستم اطلاعات مديريت “سيستمي‌است که داده‌هاي محيطي را جمع آوري و داده‌هاي تبادلات و عمليات سازماني را ثبت مي‌کند و سپس آنها را فيلتر و سازماندهي و انتخاب کرده و به عنوان اطلاعات به مديران ارائه مي‌نمايد و ابزاري براي مديران فراهم مي‌آورد که اطلاعات مورد نياز خود را توليد نمايند” (مورديک و مانسون[۵]، ۱۹۸۸، ص. ۶).

رضائيان (۱۳۸۵) اظهار مي‌دارد که “سيستم اطلاعات مديريت سيستمي‌رسمي‌در سازمان است که گزارش‌هاي لازم براي فراگرد تصميم گيري مديران در سطوح مختلف سازمان را فراهم مي‌سازد” (ص ۱۳). “در تعريف ديگر سيستم اطلاعاتي را مي‌توان بر اساس يک تعريف تکنيکي، به عنوان گروهي از اجزاء يکپارچه که اطلاعات را جمع آوري، پردازش و ذخيره مي‌سازد و اطلاعات را جهت حمايت تصميم گيرندگان توزيع مي‌نمايد، تعريف نمود” (لودون[۶]، ۱۹۹۴، ص۸). آواد[۷] (۱۹۸۸) عناصر اصلي سيستم اطلاعات مديريت را به شرح زير تعريف مي‌نمايد:

“۱- سيستمي‌يکپارچه براي خدمت به تعداد زيادي کاربر

۲- سيستمي‌رايانه اي که تعدادي نرم افزار اطلاعاتي را از طريق يک پايگاه اطلاعات به هم مرتبط مي‌کند.

۳- روابط کاربر- ماشين که به جستجوهاي فوري و موقتي پاسخ مي‌دهد.

۴- ارائه اطلاعات به تمام سطوح مديريتي

۵- پشتيباني از عمليات و تصميم گيري” (ص ۵).

ابطحي(۱۳۸۳) اظهار مي‌دارد که “هدف از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت طراحي سيستمي‌است (سخت افزار و نرم افزار) که بتواند با توانايي‌هاي انسان مطابقت داشته باشد و تأمين کننده نيازهاي اطلاعاتي وي باشد” (ص ۴۷). همچنين لوکاس[۸] (۱۹۹۴) اظهار مي‌دارد که “سيستم‌هاي اطلاعاتي مجموعه اي از رويه‌هاي سازماندهي شده مي‌باشند که وقتي به کار گرفته مي‌شوند اطلاعاتي را براي حمايت از سازمان فراهم مي‌کنند” (ص ۱۷). علاوه بر اين يکي از کاربردهاي مهم سيستم‌هاي اطلاعاتي به کارگيري اين سيستم در مديريت منابع انساني است تا به عنوان يکي از ابزارهاي مديريت، مديران را توانا مي‌سازد تا براي بهره گيري از منابع انساني سازمان هدف‌هايي را بر پا دارند و ميزان کاميابي در رسيدن به اين هدف‌ها را تعيين کنند. ميرسپاسي (۱۳۸۵) سيستم اطلاعات منابع انساني را به شرح زير تعريف نموده است:

يك روش سازمان يافته جمع آوري، نگهداري و ارائه اطلاعات به مديران به منظور تصميم گيري در امور چهارگانه نظام مديريت منابع انساني، چنين سيستمي‌چه دستي طراحي شود چه كامپيوتري بايد داراي مشخصات زير باشد: ۱- اطلاعات به روز باشد و به موقع در اختيار استفاده كننده قرار گيرد.۲- اطلاعات صحيح و دقيق باشد. ۳- اطلاعات مربوط و مورد نياز باشد. ۴- كليه اطلاعات مورد نياز براي هر نوع تصميم گيري در اختيار اشخاص مسئول قرار گيرد و نه همكاران (ص۷۳).

يک سيستم اطلاعات منابع انساني بايد رويکردي يکپارچه براي جمع آوري، ذخيره، تحليل و کنترل جريان اطلاعات منابع انساني در داخل يک سازمان تعريف شود. شرمان، بوهلندر و اسنل[۹] (۱۹۹۸) “سيستم اطلاعات منابع انساني را سيستمي‌تعريف مي‌کنند که اطلاعات جاري و دقيق براي مقاصد کنترل و تصميم گيري فراهم کند” (ص ۸). همچنين اسکارپلو و لدوينکا[۱۰] (۱۹۸۸) “سيستم اطلاعات منابع انساني را بخشي از سيستم اطلاعاتي سازمان مي‌دانند که اطلاعات لازم را براي تصميم گيري در امور منابع انساني ارائه مي‌دهد” (ص ۷۱۴).

سيستم‌هاي اطلاعات مديريت نقش بسيار مهم و کليدي در سازمان‌هاي هزاره سوم دارند و يکي از عوامل مؤثر در بهبود نظام تصميم گيري در سازمان وجود سيستم‌هاي اطلاعاتي است که البته اين نظام‌ها بايد دقيق، صحيح و بهنگام باشند. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي به عنوان يکي از تأثيرگذارترين نهادهاي جامعه از جمله سازمان‌هايي هستند که به اطلاعات دقيق، صحيح و به روز براي تصميم گيري‌هاي راهبردي نياز دارند و از آنجا که منابع انساني به عنوان يک عامل عمده استراتژيک در دانشگاه‌ها محسوب مي‌گردد، وجود يک سيستم اطلاعات منابع انساني مناسب در دانشگاه‌ها براي کمک به تصميم گيري‌هاي صحيح در زمينه مديريت منابع انساني ضروري مي‌باشد. فعاليت‌هاي کارمنديابي، استخدام، نگهداري، بهسازي نيروي انساني، آموزش و ارزشيابي، برنامه ريزي نيروي انساني و ساير اجزا سيستم مديريت منابع انساني، همگي نياز به اطلاعات مناسب و در زمان صحيح خود دارند. در هر کدام از فعاليت‌هاي موجود در مديريت منابع انساني، گردش داده‌ها و اطلاعات مخصوص خود وجود دارد و با افزايش حجم آنها و نوع نياز مديران در سطوح مختلف سازمان به اطلاعات مناسب، لزوم سازماندهي به اين امر و ايجاد سيستم صحيح براي آن داراي اهميت مي‌گردد. همچنين مديريت نيازمند اطلاعاتي به منظور پاسخگويي به سئوالات زير است:

۱- چه نيروي کاري برنامه استراتژيک سازمان را برآورده مي‌سازد با چه مهارت‌ها، دانش و تخصصي.

۲- چه تعداد منابع انساني و با چه کيفيتي در راستاي تحقق برنامه‌ها تشخيص داده شده اند.

۳- منابع انساني موجود سازمان چه وضعيتي دارند؟ به چه ميزان نيازهاي استراتژيک سازماني را بر آورده مي‌سازند.

۴- سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني از نظر برآوردن اطلاعات مديران تا چه ميزان کارايي دارد؟

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

آسان داک: www.Asandoc.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی

 

[۱] – Argyris

[۲] – Armstrong

[۳] – Subsystem

[۴] – Management Information System

[۵] – Murdic and Munson

[۶] – Loudon

[۷] – Awad

[۸] – Lucas

[۹] – Sherman, Bohlander and Snell

[۱۰] – Scrapello and Ledvinka

2019-03-07
كد : 16501
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss