جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایترابطه اي بين تعهد سازماني با استرس شغلي،خلاقيت سازماني و انگيزش پيشرفت

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده:  رابطه اي بين تعهد سازماني با استرس شغلي،خلاقيت سازماني و انگيزش پيشرفت

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

نيروي انساني مهمترين سرمايه سازمان است و هر چه اين سرمايه از كيفيت مطلوب و بالاتري برخوردار گردد،احتمال موفقيت،بقا و ارتقاء سازمان بيشتر خواهد شد.با توجه به اينكه اين نيروي انساني داراي نگرش هاي شغلي متعددي هستند بررسي نگرش هاي كارمندان بدليل نتايج قابل ملاحضه اي كه مي تواند بر بهبود رفتار سازماني داشته باشد طي چند دهه مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران بوده است(رابينز،استيفن پي[۱]،۱۳۷۷).يكي از اين نگرش ها تعهد سازماني [۲]است كه توسط آلن و مي ير به عنوان حالت روانشناختي كه فرد را به سازمان پيوند مي دهد،تعريف شده است.(آلن،مي ير[۳]، ۱۹۹۰).تحقيقات نظري قابل ملاحضه اي در مورد تعهد سازماني وجود دارد. ( مي ير و آلن،۱۹۸۴، ماتيو و زاجاك،۱۹۹۰،می یر و آلن،۱۹۹۱،،مي ير و همكاران،۲۰۰۴،۲۰۰۲،۱۹۹۳).در حقيقت بعضي از پژوهشگران يافته اندتعهد سازماني كاركردي است كه شامل متغيير هايي چون،رضايت شغلي،حمايت سازماني،ارتباطات اجتماعي،انتظارات پيشرفت…است(آلارپ و آكينلابي[۴]،۲۰۰۰،براون[۵]،۲۰۰۳،سالامي و امل[۶]،۲۰۰۵).از ديدگاه نگرشي آنگونه كه موداي،استرز و پورتر،(۱۸۸۸) تعهد را تعريف كرده اند منظور از تعهد سازماني، درجه ي نسبي تعيين هويت فرد با سازمان و مشاركت او در آن مي باشد.از نظر پورتر و همكاران (۱۹۷۴)تعهد سازماني شامل ۳ جزء است:۱)اعتقاد قوي به پذيرش اهداف سازمان ۲)رضايت به تلاش قابل ملاحضه براي سازمان ۳)علاقه به ادامه عضويت در سازمان.

در اين مطالعه سعي مي شود ضمن بررسي  مفهوم تعهد سازماني وارتباط آن با عواملي چون استرس شغلي[۷]…، تاثير و چگونگي اين ارتباط بر نحوه ي عملكرد كاركنان و ميزان كارايي سازمان نيز مورد توجه قرار گيرد.اعتقادبر اين است كه تعهد سازماني تاثيرات مثبت بر روي تلاش شغلي شخص،رفتارهاي اعضاو…دارد(موداي وهمكاران[۸]،۱۹۸۲)،و با توجه به اينكه استرس شغلي در يك بافت سازماني با تعهد سازماني رابطه ي منفي داردكه باعث كاهش تعهد افراد و به تبع آن افت كارايي سازمان ميشود،شناخت آن وعوامل توليد كننده اش حائز اهميت است. مطالعه استرس شغلي با هانس سليه[۹] كه از وي به عنوان پدر استرس نام برده مي شود،در سال ۱۹۶۵ شروع شد وي استرس را به عنوان پديده تازه اي در نوع خود بطور كامل شرح داد. استرس شغلي پاسخهاي فيزيكي،هيجاني خطرناك است و هنگامي كه احتياجات شغلي قادر به پيوند دادن توانايي ها،منابع يا نيازهاي شغلي به هم نباشد،اتفاق مي افتد(انجمن ملي سلامتي و ايمني حرفه اي ايالت متحده،۱۹۹۹به نقل از بونمي،املايو[۱۰]۲۰۰۷).آنگونه كه اسميت،كامين اشتاين و كادوك به روشني متذكر گرديده اند،پژوهش ها نشان دهنده ي آن است كه وجود تقاضاهاي چندگانه شغلي از فرد و محدوديت دامنه تصميم گيري وي از علل اصلي بروز استرس در محيط هاي شغلي است(گلوين كوسكي،كوپر[۱۱]،۱۹۸۶).درطي چند سال گذشته استرس و استرس مرتبط با مشكلات ايجاد شده بوسيله ي مشاغل مختلف موضوع غالب در نوشته ها شده است.( جكسون و اسكولر[۱۲]،۱۹۸۵،پاين و فريس،۱۹۸۷، مي ير و فرانز،۱۹۸۷،واليس و دي ولف،۱۹۸۸،جمال،۱۹۹۰، هاندي،۱۹۹۱).در پژوهش انجام گرفته بوسيله انجمن تحقيقات پرينستون در سال ۱۹۹۷ مشخص شده است ۴/۳ مستخدمين معتقد هستند كه نسبت به نسل گذشته بيشتر دچار استرس شغلي شده اند(ساتر،لاورنس،ميكائيل،۱۹۹۹،به نقل از ثمري،لعلي فاز،۱۳۸۳).با توجه به مطالب ذكر شده در مورد استرس شغلي كه گفته شد تاثير منفي بر كارايي سازمان دارد و از آنجاييكه همه سازمانها براي بقا نيازمند انديشه هاي نو و نظرات تازه اند پس اين دو نيز رابطه ي منفي دارند كه اين موضوع بررسي خلاقيت سازماني را ضروري مي سازد.خلاقيت سازماني فرايندي است كه در آن محصولات يا فرايند هاي نوآوري شده از طريق القا و ايجاد فرهنگ كارآفرين در يك سازمان تاسيس شده به ظهور ميرسد.خلاقيت كاركنان به اين دليل به بقاي سازمان كمك مي كند كه وقتي كاركنان در كارشان خلاق باشند قادر خواهند بود ايده هاي تازه و مفيدي در مورد محصولات،عملكرد،خدمات يا رويدادهاي سازمان ارائه دهند و بكار گيرند(لوئي[۱۳]،۲۰۰۴). بعضي از پژوهشگران بيان كرده اند كه فاكتورهاي محيطي موجب خلاقيت ميشوند(آمابيل،۱۹۹۶،پوليتس،۲۰۰۵). يكي از غالبترين نظريه هاي خلاقيت سازماني،مدل اجزايي خلاقيت و نوآوري در سازمانهاست كه بوسيله آمابيل(۱۹۸۸)توسعه يافته و ۳ فاكتور سازماني گسترده راكه فرض مي شود بر خلاقيت سازماني موثرند ،مطرح كرده است:۱)انگيزش سازماني[۱۴] براي نوآوري ۲)منابع[۱۵] ۳) اعمال مديريتي[۱۶](گرابنر[۱۷]،۲۰۰۷). اينگونه بنظر ميرسد كه خلاقيت سازماني باانگيزش پيشرفت[۱۸] نيز رابطه ي معني دار دارد و سازماني كه كاركنانش خلاقيت سازماني بالايي دارند انگيزش پيشرفتشان نيز بالاست و اين دو متغير در كنار هم باعث افزايش تعهد كاركنان نسبت به سازمان ميشود. انگيزش پيشرفت تمايل به انجام دادن در دوره هايي از برتري استانداردوعالي بودن در موقعيت هاي مقايسه اي است.افرادي كه نياز قوي براي پيشرفت دارند، مسئوليت شخصي براي حل تكاليف يا مسائل،تنظيم متوسط اهداف مشكل،پذيرفتن نظرات محاسبه شده،تمايل قوي براي پسخوراند عملكردشان بوسيله پاداش را ميپذيرند.(لاوسن،شن[۱۹]،۱۹۹۸). پژوهشگران ديگري نيز ارتباط معني داري بين نياز پيشرفت و تعهد سازماني يافته اند(مارو[۲۰]،۱۹۹۳،داد،مك گو،رايت[۲۱]،۱۹۹۶،من حیم و همکاران،۱۹۹۷ ،ویدمر[۲۲]،۲۰۰۶(.بيشتر محققان قبول دارند كه انگيزش پيشرفت در كار سازمانها،تلاش فردي كارمندان،ارضاي نيازها از طريق كارشان و ارتباط با سازمان مهم است.از اين رو كارمندان داراي نياز بالا براي پيشرفت احتمالا به سازمانهايشان متعهدترند(لي[۲۳]،۲۰۰۶).در نهايت اين تحقيق درصدد پاسخگويي به سوال زير استچه رابطه اي بين تعهد سازماني با استرس شغلي،خلاقيت سازماني و انگيزش پيشرفت وجود دارد؟

[۱] -Rabinz & Stivens pi

[۲]-Organizational Commitment

[۳] -Allen & Miyer

[۴] -Allarp & Akinlabi

[۵] -Brown

[۶] -Salami & omel

[۷] -Job Stress

[۸] -Moday & Collegous

[۹]-Hans Selye

[۱۰] -Boonemi omelayo

[۱۱] -Gelvin kooski & kooper

[۱۲] -Jakson & Sckoolar

[۱۳] -Looyi

[۱۴]-Organizational Motivation

[۱۵]-References

[۱۶]-Management Actions

[۱۷] -Grabner

[۱۸]-Achievement Motivation

[۱۹] -Lowsen & Shen

[۲۰] -Maro

[۲۱] -Mago & Rayt

[۲۲] -Vidmer

[۲۳] -Li

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-12-31
كد : 105426
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss