جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری وپیشینه تحقیق ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری

مقدمه ۱۰

۲-۱-  ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری. ۱۱

۲-۲- ضرورت مدیریت ریسک اعتباری. ۱۱

۲-۲-۱-  افزایش ساختاری در تعداد و میزان ورشکستگیها: ۱۱

۲-۲-۲- کاهش در ارزش وثیقه ها: ۱۱

۲-۲-۳- افزایش مشتقات خارج از ترازنامه : ۱۱

۲-۲-۴-  فناوری پیشرفتهای صورت گرفته در سیستمهای رایانه ای و فناوری اطلاعات: ۱۱

۲-۲-۵- الزام کمیته بال مبنی بر پیاده سازی چهارچوب سرمایه: ۱۲

۲-۳- انواع ریسک های بانکی. ۱۲

۲-۳-۱- ریسک بازار محصول. ۱۲

۲-۳-۲- ریسک بازار سرمایه ۱۳

۲-۳-۳-  ریسک اعتباری. ۱۳

۲-۳-۴ ریسک عملیاتی. ۱۴

۲-۳-۵-  ریسک بازار. ۱۴

۲-۳-۶- ریسک نرخ بهره ۱۵

۲-۳-۷-  ریسک نرخ ارز. ۱۵

۲-۳-۸- ریسک نقدینگی. ۱۵

۲-۳-۹- ریسک قانونی. ۱۶

۲-۳-۱۰- ریسک منابع انسانی. ۱۶

۲-۳-۱۱- ریسک محصول. ۱۶

۲-۴-  رویکردها و ابزارهای مدیریت ریسک در بانک… ۱۶

۲-۴-۱- حذف و اجتناب.. ۱۷

۲-۴-۲- انتقال ریسک… ۱۷

۲-۴-۳-  نگهداری و اداره نمودن ریسک… ۱۷

۲-۴-۳-۱-  افزایش تنوع. ۱۸

۲-۴-۳-۲-  بیمه کردن. ۱۸

۲-۴-۳-۳-  نگهداری سرمایه ۱۸

۲-۵- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات.. ۱۹

۲-۵-۱- محدودیتهای جغرافیایی : ۱۹

۲-۵-۲- تمرکز اعتبارات.. ۱۹

۲-۵-۳- توزیع موضوعی تسهیلات.. ۱۹

۲-۵-۴- انواع تسهیلات.. ۲۰

۲-۵-۵- سر رسید تسهیلات.. ۲۰

۲-۵-۶- قیمت گذاری تسهیلات.. ۲۰

۲-۵-۷- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات.. ۲۰

۲-۵-۸ اختیارات اعطای تسهیلات.. ۲۱

۲-۵-۹-  حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی. ۲۱

۲-۵-۱۰-  گزارش دهی. ۲۱

۲-۵-۱۱- اطلاعات مالی. ۲۲

۲-۶-  سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی. ۲۲

۲-۷- فرآیندهای عملیاتی. ۲۳

۲-۷-۱- شفافیت عمومی. ۲۴

۲-۷-۲- غربال کردن. ۲۵

۲-۷-۳- نظارت بر وام گیرندگان حقوقی و حقیقی. ۲۵

۲-۷-۴-  رابطه بلند مدت با مشتریان حقیقی و حقوقی. ۲۶

۲-۷-۵-  تعهدات وام ۲۷

۲-۷-۶-  وثیقه ۲۷

۲-۷-۷- موجودی جبرانی. ۲۷

۲-۷-۸- سهمیه بندی اعتباری. ۲۸

۸-۲ مطالبات معوق. ۲۸

۹-۲-عوامل موثر بر پیدایش مطالبات سررسید گذشته و معوق. ۳۰

۱-۹-۲-عوامل درون سازمانی: ۳۱

۲-۹-۲-عوامل برون سازمانی: ۳۱

۱۰-۲-نحوه طبقه بندی مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق در بانک صادرات.. ۳۲

۱۱-۲- نحوه شناسایی زیانهای ناشی از مطالبات بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ج.۱٫۱٫ ۳۳

۱-۱۱-۲ذخیره عمومی. ۳۳

۲-۱۱-۲ذخیره اختصاصی. ۳۴

۱۲-۲نحوه انتقال بدهی مشتریان به سر فصل مطالبات در بانک صادرات ایران: ۳۴

۱۳-۲ عوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق. ۳۵

۱-۱۳-۲ اطلاعات اعتباری. ۳۵

۲-۱۳-۲- شناخت و ارزیابی مشتریان. ۳۵

۳-۱۳-۲کنترل مصرف اعتبارات.. ۳۶

۴-۱۳-۲ ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیلاتی. ۳۶

۲-۱۳-۲ پاسخ گویی مدیران. ۳۶

۶-۱۳-۲ نرخ جریمه ۳۶

۷-۱۳-۲ آموزش کارکنان. ۳۶

۱۴-۲عوامل موثر در افزایش مطالبات معوق. ۳۶

۱-۱۴-۲ عدم بررسی بر آورد واقعی نیاز مالی متقاضیان هنگام اعطای تسهیلات به انها از سوی ارکان اعتباری  ۳۶

۲-۱۴-۲- فقدان مدیریت ریسک(خطرپذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبه بندی مشتریان اعتباری. ۳۷

۳-۱۴-۲- ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان مطالبات ایجادی و وصول شده در دوره تصدی مسئولان شعب به عنوان یکی از شرایط ارتقای شغلی آنان. ۳۷

۴-۱۴-۲- اعمال نکردن صحیح و به موقع دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق. ۳۸

۵-۱۴-۲اعمال نکردن نظارت استطلاعی (نظارت آگاهانه)بر روند مصرف تسهیلات توسط مسئولان ذی ربط  ۳۸

۶-۱۴-۲- رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتباری یا ضامنین. ۳۸

۷-۱۴-۲- فقدان بانک اطلاعاتی در سطح شبکه بانکی کشور. ۳۸

۸-۱۴-۲- شرط قایل شدن غیرواقعی و صوری در قرار دادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات.. ۳۸

۱۵-۲- راهکارهای عملی وصول مطالبات.. ۳۹

۱-۱۵-۲شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطلاعات تسهیلاتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی مناطق. ۳۹

۲-۱۵-۲- تقویت نیروی کارشناس برای دوایر حقوقی مناطق و استان ها ۳۹

۳-۱۵-۲- به کارگیری وکلای بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات.. ۳۹

۴-۱۵-۲- تشکیل کمیته های مطالبات معوق. ۳۹

۵-۱۵-۲- به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک در جریان وصول مطالبات.. ۴۰

۶-۱۵-۲ بخشش جریمه تاخیر تادیه در بخش مسکن. ۴۰

۷-۱۵-۲بسیج همت گروهی کاکنان به خصوص فراخوان نیروهای ستادی مناطق و استان ها در راستای وصول مطالبات   ۴۰

۱۶-۲امتیاز دهی اعتباری. ۴۰

۱-۱۶-۲ضرورت و اهداف امتیاز دهی اعتباری. ۴۱

۲-۱۶-۲ مزایا و معایب امتیازدهی اعتباری. ۴۲

۱۷-۲ اطلاعات مورد نیاز برای بر آورد مدل امتیاز دهی اعتباری. ۴۴

۱-۱۷-۲معیار۶c. 45

۲-۱۷-۲معیارLApp. 47

۱۸-۲فنون اندازه گیری ریسک اعتباری. ۴۹

۱۹-۲پیشینه پژوهش.. ۵۱

 

 

2017-08-29
كد : 61611
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss