جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران(مقایسه تطبیقی برنامه‌های توسعه سوم و چهارم بعد از انقلاب)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثربخشی سیاست‌های تامین مسکن اقشار کم‌درآمد درایران(مقایسه تطبیقی برنامه‌های توسعه سوم و چهارم بعد از انقلاب)

 

۱-۴- پیشینه تحقیق ۵

فصل دوم: مبانی نظری ۱۷

۲-۱- ترمینولوژی ۱۸

۲-۱-۱-…………………… مقایسه تطبیقی ۱۸

۲-۱-۲-…………. شکست بازار در تامین مسکن ۱۸

۲-۱-۳-………………………… اثربخشی ۱۹

۲-۱-۴-…………………………… مسکن ۱۹

۲-۱-۵-……………………………. فقر  ۲۰

۲-۱-۶-……………………….. گروه هدف ۲۱

۲-۱-۶-۱-نظریه‌های اقتصادی- اجتماعی با تاکید بر هدف‌گرایی در برنامه‌ریزی مسکن ۲۲

۲-۱-۷-………………………. ضریب جینی ۲۴

۲-۱-۷-۱-درآمد مصرفی ۲۵

۲-۱-۸-……………………… فقر درآمدی ۲۵

۲-۱-۸-۱-جایگاه مسکن در سنجش فقر ۲۵

۲-۱-۸-۲- فقر مسکن ۲۶

۲-۱-۹-……………… بی ثباتی بازار مسکن ۲۷

۲-۱-۱۰-…………. سیاست های مالیاتی و مسکن ۲۷

۲-۱-۱۱-………………….. سیاست های پولی ۲۸

۲-۱-۱۲-……………. سیاست تامین مالی مسکن ۲۹

۲-۱-۱۳-……………………… مسکن عمومی ۳۱

۲-۱-۱۴-……………………. مسکن اجتماعی ۳۱

۲-۱-۱۵-مسکن مقرون‌به‌صرفه(قابل پرداخت) ۳۲

۲-۱-۱۶-……………. سیاست های توانمندسازی ۳۳

۲-۱-۱۷-………………. سیاست زمین و خدمات ۳۳

۲-۱-۱۸-……………… کمک به خودیاری مسکن ۳۴

۲-۱-۱۹-……… ارتقاء سکونتگاه های غیر رسمی ۳۵

۲-۱-۲۰-……………………… بازار زمین ۳۵

۲-۱-۲۰-۱-تاثیر بازار زمین بر اقشار کم‌درآمد ۳۶

۲-۱-۲۰-۲- سیاست زمین ۳۶

۲-۱-۲۰-۳-سیاست‌گذاری در حوزه زمین شهری ۳۷

۲-۱-۲۰-۴-اصول سیاست افزایش دسترسی اقشار کم‌درآمد به زمین ۳۷

۲-۲- مداخله دولت در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد ۳۸

۲-۲-۱- دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص نوع و حوزه مداخله دولت ۳۸

۲-۲-۲-…….. لزوم دخالت دولت در تامین مسکن کم‌درآمدها ۴۰

۲-۲-۳- رده بندی مداخله دولت ها در تامین مسکن کم‌درآمدها ۴۱

۲-۲-۳-۱-دوره قبل از بحران اقتصادی۱۹۳۰(عصر کلاسیک) ۴۱

۲-۲-۳-۲-عصر کینزگرایی(پس از بحران) ۴۱

۲-۲-۳-۲-۱-مسکن عمومی ۴۲

۲-۲-۳-۲-۲-مسکن خودیار ۴۴

۲-۲-۳-۳-دوره دولت رفاه(۱۹۷۰-۱۹۵۰) ۴۵

۲-۲-۳-۳-۱-برنامه ارتقاء سکونتگاه‌ها ۴۷

۲-۲-۳-۳-۲-یارانه مسکن ۴۸

۲-۲-۴-………………. سیاست زمین و خدمات ۴۸

۲-۲-۴-۱-دوره دولت حداقل (۱۹۹۵-۱۹۸۰) ۴۹

۲-۲-۴-۱-۱-توانمندسازی ۵۰

۲-۲-۴-۲-دولت کارآمد: راهبرد نهایی مدیریت توسعه(بعد از ۱۹۹۵) ۵۱

۲-۲-۴-۲-۱-مسکن اجتماعی ۵۲

۲-۲-۴-۲-۱-۱-سازمان های مسکن اجتماعی ۵۲

۲-۲-۴-۲-۲-مسکن مقرون‌به‌صرفه ۵۳

۲-۳- بررسی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورها ۵۴

۲-۳-۱-……. بررسی کلی سیاست های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای درحال‌توسعه ۵۴

۲-۳-۱-۱-بررسی نمونه‌های موردی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها درکشورهای درحال‌توسعه ۵۵

۲-۳-۱-۱-۱-سیاست مسکن در کلمبیا ۵۵

۲-۳-۱-۱-۲-سیاست های تامین مسکن کم درآمدها در چین ۵۷

۲-۳-۱-۱-۳-سیاست‌های مسکن در ترکیه ۵۹

۲-۳-۱-۱-۳-۱-پروژه‌های مسکن اجتماعی ساخته شده توسط TOKI 61

۲-۳-۱-۱-۳-۲-پروژه های به اشتراک گذاری درآمد ۶۲

۲-۳-۱-۱-۴-سیاست‌های تامین  مسکن کم‌درآمدها در نیجریه ۶۳

۲-۳-۱-۱-۴-۱-توسعه مسکن انبوه (در نیجریه) ۶۳

۲-۳-۱-۱-۵-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در مکزیک ۶۵

۲-۳-۱-۱-۶-بررسی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها  در هند ۶۷

۲-۳-۱-۱-۶-۱-برنامه‌های یارانه مسکن برای فقرا ۶۷

۲-۳-۱-۱-۷-سیاست تامین مسکن کم‌درآمدها در اوگاندا ۶۸

۲-۳-۲-…….. بررسی کلی سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای توسعه یافته ۷۰

۲-۳-۲-۱-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷۱

۲-۳-۲-۱-۱-بررسی نحوه اجرا و مدیریت مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری در سیستم برنامه‌ریزی مسکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۷۲

۲-۳-۲-۲-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در ایالات متحده آمریکا ۷۳

۲-۳-۲-۲-۱-سیاست‌های مسکن در بحران بزرگ اقتصادی ۷۳

۲-۳-۲-۲-۲-بحران مسکن پس از جنگ ۷۴

۲-۳-۲-۲-۳-مسکن درمانی برای بحران شهری ۷۴

۲-۳-۲-۲-۴-بحران سیاسی ۷۵

۲-۳-۲-۳-سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها در استرالیا ۸۰

۲-۴- شاخص‌های مسکن ۸۳

۲-۴-۱-۱-شاخص کلیدی مسکن ارائه شده توسط بانک جهانی و UNCHS 86

۲-۴-۱-۲-شاخص کلیدی مسکن در کشورهای اروپایی ۸۷

۲-۴-۱-۳-شاخص‌های مسکن استرالیا ۸۷

۲-۴-۱-۴-شاخص‌های مسکن ارائه شده توسط Habitat II و Istanbul+5 88

۲-۴-۱-۵-شاخص‌های مسکن در کشورهای OECD 89

۲-۴-۱-۶-جمع‌بندی شاخص‌های مسکن ۸۹

۲-۴-۱-۷-آموزه‌های بررسی تجارب جهانی ۹۰

۲-۵- جمع‌بندی فصل ۹۱

…..

…..

2018-01-26
كد : 79034
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss