جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیرگذاری¬های موالی بر تفسیر قرآن کریم

زمینه ، سابقه و  تاریخچه موضوع تحقیق………………………………………………………………………… ۲
فصل اول: بررسی چگونگی شکل­گیری طبقه موالی………………………………………. ۴
۱-۱-   ۱-۱-آشنایی با شبه جزیره عربستان…………………………………………………………………………………. ۵
۱-۲-   ۱-۲-موقعیت جغرافیایی عربستان…………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۳- وضع دینی عربها………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۴-حضرت محمد (ص) و توسعه جغرافیایی اسلام……………………………………………………….. ۷
۱-۵-فتوحات مسلمانان و توسعه ی متصرفات اسلامی پس از رسول خدا(ص) …………….. ۸
۱-۵-۱-فتوحات زمان ابوبکر:( ۱۱تا ۱۳ هجری)………………………………………………… ۹
۱-۵-۲-فتوحات زمان عمر( ۱۳-۲۳هجرت) ……………………………………………………… ۱۱
۱-۵-۳-فتوحات زمان عثمان:( ۲۴ تا ۳۶ هجری)……………………………………………… ۱۵
۱-۵-۴-توقف فتوحات در زمان امیرالمؤمنین(ع )۳۶-۴۱هجرت………………………. ۱۶
۱-۵-۵-فتوحات  زمان بنی امیه…………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۶-جهان اسلام و پدیده مَوالی……………………………………………………………………………………….. ۱۸
درآمد……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۱-۶-۱-موالی در لغت ………………………………………………………………………………………… ۲۰
۱-۶-۲-موالی در اصطلاح……………………………………………………………………………………. ۲۳
۱-۶-۳-انواع مولی ………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۱-۶-۳-۱- ولاء عتق……………………………………………………………………………… ۲۵
۱-۶-۳-۱-۱-مولای مکاتبه…………………………………………………….. ۲۶
۱-۶-۳-۱-۲- مولای تدبیر……………………………………………………… ۲۷
۱-۶-۳-۲- ولاء اسلام……………………………………………………………………………. ۲۷
۱-۶-۳-۳- ولاء حلف…………………………………………………………………………….. ۲۷
۱-۷-موالی و خلفای راشدین…………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۱-۸-موالی و بنی امیه……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۱-۹-موالی و بنی­عباس……………………………………………………………………………………………………… ۳۴
فصل دوم: بررسی جایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موالی………………………. ۳۶
۲-۱- جایگاه اجتماعی موالی………………………………………………………………………. ۳۷
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۲- نگرش قبیله­ای عرب به موالی…………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۳-پیوند های  اجتماعی مولی………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۴- شمار موالی در شهرها……………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۴-۱-کوفه………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۴-۲-بصره……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۴-۳- شام و حجاز…………………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۵- موقعیت اجتماعی موالی………………………………………………………………………………………….. ۴۷
 ۲-۵-۱- ویژگی­های اجتماعی قبیله عرب…………………………………………………………. ۴۷
۲-۲- جایگاه اقتصادموالی………………………………………………………………………….. ۵۰
۲-۲-۱- کارهای دستی و تجارت ………………………………………………………………………. ۵۰
۲ -۲-۲-  دبیری و کار در دیوان………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۲-۳- حجابت و حراست( شرطه)……………………………………………………………………. ۵۶
۲-۲-۴- مالکیتِ اراضی و کارِ مِلک داری به وکالت از اربابان…………………………….. ۵۷
۲-۲-۵- موالی در دیوان لشکر……………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۳- جایگاه سیاسی موالی ………………………………………………………………………. ۶۴
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۲-۳-۱-  قیام مختار ………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۲-۳-۲-  موالی و خوارج ……………………………………………………………………………………. ۷۱
۲-۳-۳- جنبش عبدالرحمن بن محمد بن اشعث کندی ………………………………….. ۷۴
۲-۳-۴- قیام زید بن علی(ع) …………………………………………………………………………….. ۷۷
۲-۳-۵-  قیام یحیی بن زید ………………………………………………………………………………. ۸۰
۲-۳-۶- جنبش عبدالله بن معاویه بن عبدالله بن جعفر طیار …………………………… ۸۲
۲-۳-۷- شورش حارث بن سریج ……………………………………………………………………….. ۸۵
فصل سوم: جایگاه علمی موالی……………………………………………………………………. ۸۸
۳-۱- نگاهی کلی به جایگاه علمی موالی …………………………………………………………………………. ۸۹
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
۳-۲-موالی و دانش­های عصر خود …………………………………………………………………………………… ۹۰
۳-۳-نقش موالی در تدوین زبان عربی …………………………………………………………………………….. ۹۲
۳-۳-۱-پیدایش علم نحو …………………………………………………………………………………… ۹۲
۳-۳-۲-سیبویه شیرازی …………………………………………………………………………………….. ۹۳
۳-۴-موالی و علوم اسلامی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۳-۵-نقش ایرانیان در توسعه علوم و فنون……………………………………………………………………….. ۹۵
۳-۶- علم حدیث و فقاهت ……………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۳-۶-۱- جدول شمار راویان موالی در کتاب الرجال شیخ طوسی……………………… ۱۰۲
۳-۶-۲-جدول شمار راویان موالی در کتاب تهذیب الکمال مزی………………………. ۱۰۴
۳-۷-علم قرائت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۳-۷-۱- برخی موالی پیشتاز در علم قرائت ……………………………………………………… ۱۰۶
۳-۸- موالی و شعر…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۳-۸-۱- برخی شاعران معروف دوره اموی از موالی……………………………………………… ۱۰۷
۳-۹-پیدایش علم کلام …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
۳-۹-۱-سیر نظرات کلامی ………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۳-۹-۲-سابقه علم کلام ……………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۳-۹-۳-علل پیدایش علم کلام ………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۳-۱۰-موالی و علم تفسیر ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
۳-۱۰-۱-تفسیر در عهد تابعین …………………………………………………………………………. ۱۱۳
۳-۱۰-۱-۱-مکتب تفسیری مکه …………………………………………………………. ۱۱۴
۱- سعید بن جبیر( م شعبان ۹۵ه.ق)……………………………………. ۱۱۴
۲- مجاهد بن جبر مکی ………………………………………………………… ۱۱۵
۳- عکرمه، مولی ابن عباس( م۱۰۴یا ۱۰۵ه. ق) …………………… ۱۱۷
۴- عطاء بن ابی رباح مکی( م۱۱۴ه.ق) ………………………………….. ۱۱۸
۵-  طاووس بن کیسان الیمانی ……………………………………………… ۱۱۹
۳-۱۰-۱-۲-مکتب تفسیری مدینه ……………………………………………………… ۱۱۹
۱- ابوالعالیه( م۹۰یا ۹۳ هجری) ……………………………………………. ۱۲۰
۲- زید بن اسلم( م ۱۳۶ه.ق) …………………………………………………. ۱۲۰
۳- محمد بن کعب القرظی( م ۱۱۷ یا ۱۱۸ه.ق)……………………. ۱۲۰
۳-۱۰-۱-۳- مکتب تفسیری عراق ……………………………………………………… ۱۲۱
۳-۱۰-۱-۳-۱-مفسران معروف کوفه در عصر تابعین ………….. ۱۲۲
۱-مّره همدانی(م ۷۶ه.ق) …………………………………………. ۱۲۲
۲- علقمه بن قیس( م ۶۱ه.ق) ۱۳۵…………………………. ۱۲۲
۳- مسروق( م۶۳ه.ق) ……………………………………………….. ۱۲۲
۴-  عامر شعبی( م ۱۰۴یا ۱۰۹ه.ق) ………………………… ۱۲۳
۵- اسود بن زید( م ۷۴ یا ۷۵ه.ق) …………………………… ۱۲۳
۶- جابر بن یزید جعفی( م ۱۲۷ یا ۱۲۸ یا ۱۳۲ه.ق). ۱۲۳
۳-۱۰-۱-۳-۲-مفسران معروف بصره در عصر تابعین…………….. ۱۲۴
۱-ابوسعید حسن بصری( م۱۱۰ه.ق) ……………………………………… ۱۲۴
۲-قتاده( م۱۱۷ه.ق) ……………………………………………………………….. ۱۲۴
۳-ابوصالح باذان( م پس از قرن اوّل هجری) …………………………. ۱۲۵
۳-۱۰-۱-۴-گروه دیگر از مفسران دوره تابعین قرن دوم…………………………………. ۱۲۵
۳-۱۰-۱-۵-انواع روش­های تفسیری ……………………………………………………………………………….. ۱۲۶
۱-تفسیر مأثور( روایی) ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
۲-تفسیر عقلی( اجتهادی) …………………………………………………………………………………. ۱۲۷
۳-۱۰-۱-۶-مصادر تفسیر در عصر تابعین………………………………………………………………………… ۱۲۹
۳-۱۰-۱-۷-بیان روش تفسیری برخی از موالی……………………………………………………………….. ۱۲۹
۱-روش تفسیری سعید بن جبیر………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
              ۱-۱-قراءات ……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
            ۱-۲-اسباب النزول…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
۱-۳-بیان شأن نزول آیات ………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
۱-۴-توجه به سیاق آیات…………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
۱-۵-لغت ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۱-۶-بیان مصداق…………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
۱-۷-توجه به روایات ائمه اطهار………………………………………………………………………….. ۱۳۳
۱-۸-توجه به علوم قرآن چون ناسخ و منسوخ ………………………………………………….. ۱۳۴
۱-۹-بیان مفردات قرآن ……………………………………………………………………………………… ۱۳۴
۲-روش­­های تفسیری مجاهد ……………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
۲-۱-گستردگی اجتهاد و استنباط……………………………………………………………………… ۱۳۵
۲-۲-دقت در تفاوت بین واژه‏های متشابه…………………………………………………………… ۱۳۶
۲-۳-تفسیر بعضی از واژه‏ها بر خلاف معنای مشهور آن …………………………………… ۱۳۷
۲-۴-اهتمام به مبهمات قرآن …………………………………………………………………………….. ۱۳۷
۲-۵- پرداختن به لطایف و ظرائف قرآن كریم ………………………………………………….. ۱۳۸
۲-۶- توجه به قرائت آیات در تفسیر آنها …………………………………………………………… ۱۳۸
۲-۷- نقل از صحابه دیگر غیر از ابن عباس ……………………………………………………….. ۱۳۹
۲-۸-آزاداندیشی در ارائه آرا و دیدگاه­های عقلی ………………………………………………. ۱۳۹
۲-۹-تفسیر عقلی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰
۳-عطاء بن ابی رباح ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰
۴-ویژگی تفسیر عکرمه……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱
۴-۱-مفهوم شناسی واژگان ………………………………………………………………………………… ۱۴۱
۴-۲-بیان مصادیق ……………………………………………………………………………………………… ۱۴۲
۴-۳-بیان ناسخ و منسوخ …………………………………………………………………………………… ۱۴۲
۴-۴-تفسیر با شأن نزول ……………………………………………………………………………………. ۱۴۲
۵- روش تفسیری قتاده……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲
۵-۱-توضیح اصطلاح قرآنی ……………………………………………………………………………….. ۱۴۲
۵-۲-بیان قید آیات و توضیح احكام ………………………………………………………………….. ۱۴۳
۵-۳-بیان شأن نزول …………………………………………………………………………………………… ۱۴۳
۶- روش تفسیری طاووس بن كیسان……………………………………………………………………………….. ۱۴۳
۶-۱-تفسیر باطنی ………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵
۶-۲-تفسیر به معنای اخص ……………………………………………………………………………….. ۱۴۵
ویژگی تفسیر موالی( دوره تابعین) …………………………………………………………………………………… ۱۴۵
۱- پیدایش روحیه استقلال در بین مفسرین …………………………………………………….. ۱۴۵
۲- كوتاهی و گویایی …………………………………………………………………………………………… ۱۴۶
۳-رویگردانی از پرداختن جدی به تفسیر ………………………………………………………….. ۱۴۷
۴- روایات تفسیری …………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷
۵-تکیه بر ظن …………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷
   

….

….

 

2018-03-15
كد : 82007
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss