جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

فصل اول: مخاصمات مسلحانه دریایی

گفتار اول – سیر تحول تاریخی در مخاصمات مسلحانه دریایی

 بند ا- دوران باستان………………………………………………………………………………………………………….۷

مبحث اول-  اقوام واجد تمدن دریایی و استعمارگران اولیه………………………………………………………۷

۱-۱-اژی ها(کرنی ها) ………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۲-  فنیقی ها….. ……………………………………………………………………………………………………………۸

مبحث دوم-اقوام واجدتمدن دوگانه بری و بحری(هند و اروپاییان)…………………………………………۱۰

۲ –۱-ایران …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲ –۲ -یونانیان ………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۳ -روم……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

بند ۲- ظهور اسلام و تمدن دریانوردی مسلمانان………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-نیروی دریایی در عصر خلفای راشدین و اموی………………………………………………………………….۱۵

۲-۲- نیروی دریایی در عصر عباسیان…………………………………………………………………………………….۱۶

بند ۳- بعد از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم……………………………………………………………………۱۷

۳-۱-تسلط پرتغالیها ،اسپانیائیها و هلندی ها بر دریا ……………………………………………………………….۱۷

بند۴از اوایل قرن بیستم تاکنون…………………………………………………………………………………………….۱۹

۴-۱-اعلامیه ها و عهدنامه ها ……………………………………………………………………………………………………۱۹

۴-۲-کنوانسیونهای چهار گانه۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷…………………………………………….۲۱

گفتار دوم – تعاریف و بیان مفاهیم…………………………………………………………………………….۲۲

کلیات و بیان مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..۲۲

حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

بنداول-اعمال جنگی……………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۱-۲اعلام رسمی جنگ.………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۱-۳-تجاوز……………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۱-۴ جنگ و توسل به زور…………………………………………………………………………………………………..۲۶

۱-۵- محاصره.دریایی……………….…………………………………………………………………………………………….۲۷

۱-۶-اشغال نظامی……………..…………………………………………………………………………………………………..۳۰

 بند دوم-ابزار و ادوات جنگی مورد استفاده درزمان مخاصمه در دریا………………………………………….۳۱

مبحث اول-انواع کشتی ها……………………………………………………………………………………………….۳۱

  ۲–۱ – کشتی های جنگی…………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۲-کشتی های دولتی……………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲ – ۳ –کشتی های تجاری………………………………………………………………………………………………۳۵

۳ –۴–کشتی های پشتیبانی……………………………………………………………………………………………….۳۶

مبحث دوم-سایر ادوات جنگی………………………………………………………………………………………….۳۷

۲– ۲ – ‍۱ –اژدرها………………………………………………………………………………………….. ………………………………………۳۷

۲ – ۲ – ۲ –موشکها……………………………………………………………………………………………………………..۳۷

بند سوم- مقررات خاص در مورد روشهاي جنگ دريايي.…………………………………………………...۳۸

۲– ۳ – ۱ – بمباران دریایی……………………………………………………………………………………………………….۳۸

  ۲– ۳ – ۲ – مین گذاری دریایی……………………………………………………………………………………………….۳۹

 فصل دوم: قلمرو و گستره اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا

 گفتار اول-مناطق جنگی در دریا……………………………………………………………………………………….۴۲

کلیات- در سرزمین طرفهای مخاصمه که برای نیروهای متخاصم در دسترس باشد……………………..۴۲

    قسمت اول –قلمرو ملی…………………………………………………………………………………………………….۴۳

  بند ۱– آبهای داخلی، دریای سرزمینی وآبهای مجمع الجزایری طرف مخاصمه…………………………..۴۳

۱-۱-خطوط مبدأ…………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۱-۲-آبهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۱-۳-دریای سرزمینی……………………………………………………………………………………………………………۴۴

۱-۴-منطقه مجاور ……………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۱-۵- آبهای مجمع الجزایری………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۱-۶- مناطق امنیت در منطقه انحصاری اقتصادی……………………………………………………………………….۴۶

قسمت دوم –قلمرو فرا ملی……………………………………………………………………………………………………۴۷

بند۲-دریای آزاد…………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

      گفتار دوم-مناطق ممنوعه دریایی……………………………………………………………………………………..۴۸

۲-۲-۱-محدوده مجزا از دریا و فضای بالای آن باتوافق طرفین درگیر مخاصمه…………………………………۴۸

۲-۲-۲-منطقه ممنوعه ثابت..………………………………………………………………………………………………….۴۸        ۲-۲-۳- منطقه ممنوعه متغیر.…………………………………………………………………………………………………..۴۹    

۲-۲-۴–مناطق دریایی کشورهای بی طرف……………………………………………………………………………….۵۰

  گفتار سوم –وضعیت دریانوردی کشتی های جنگی در زمان جنگ و صلح..……………………………………..۵۱

مبحث اول-عبور بی ضرر و مصونیتهای کشتی ها و ناوهای جنگی……………………………………………۵۱

 بند اول- عبور بی ضرر کشتی هاو ناوهای جنگی………………………………………………………………………………….۵۱

بند دوم -مصونیت کشتی های جنگی ………………………………………………………………………………………………..۵۲

۱-۲-۱-مصونیت حقوقی………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۱-۲-۲-مصونیت جزایی………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

مبحث دوم-عبور کشتی های جنگی از منطق مختلف دریا……………………………………………………….۵۶

بند ۱-جنگ و صلح و وضعیت کشتیرانی کشتی های جنگی…………………………………………………………….۵۶

 ۲-۱-۱-کشتی های جنگی و مسئله عبور از آب های داخلی………………………………………………………………….۵۶

۲-۱-۲- دریاهای سرزمینی و عبور کشتی های جنگی…………………………………………………………………………۵۷

۲-۱-۳- منطقه انحصاری اقتصادی و عبور کشتی های جنگی………………………………………………………………۵۹

۲-۱-۴- فعالیت های نظامی در منطقة انحصاری اقتصادی مطابق کنوانسیون ۱۹۸۲٫دریاها…………………………….۶۰

۲-۱-۵- کشتی های جنگی و عبور از آبهای مجمع الجزایری…………………………………………………………………۶۳

۲-۱-۶- عبور کشتی های جنگی از تنگه ها………………………………………………………………………………………۶۴

بند۲- عبورکشتی های جنگی و دریاهای آزاد…………………………………………………………………………..۶۶

۲-۲-۱-حق بازرسی و تفتیش در دریای آزاد.……………………………………………………………………………………..۶۸

۲-۲-۲- حق ادامه تعقیب در دریای آزاد……………………………………………………………………………………………۷۰

…..

…..

 

2018-05-30
كد : 87206
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss