مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال ۹۰و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال ۹۰و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه

 ۱-۵- پيشينه­ي تحقيق                            ۶

۱-۹- بررسی موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه   ۹

۱-۹-۱- اهميت مطالعه تطبيقي                                      ۹

۱-۹-۲- آشنايي با موقعيت جغرافيايي – اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي تركيه و ايران      ۱۰

۱-۹-۳- آشنايي با سيستم حقوقي  جمهوري اسلامي ايران و تركيه.                    ۱۳

۱-۹-۳-۱- سيستم حقوقي ايران                                         ۱۳

۱-۹-۳-۲- سيستم حقوقي تركيه                                               ۱۴

۱-۱۰- بزهكاري اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و تركيه                 ۱۵

۱-۱۰-۱- بزه و بزهکار                                        ۱۵

۱-۱۰-۲- اقسام بزهکاری                                   ۱۶

۱-۱۰-۳- عوامل موثر بر وقوع بزه                                  ۱۷

۱-۱۰-۳-۱- محیط فرهنگی                                              ۱۷

۱-۱۰-۳-۲- محیط طبیعی                                               ۱۷

۱-۱۰-۳-۳- محیط اقتصادی                                                   ۱۷

۱-۱۰-۴- تعریف طفل بزهکار                                    ۱۸

۱-۱۰-۵- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار               ۱۹

۱-۱۰-۶- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل                    ۲۰

۱-۱۰-۷- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان                    ۲۰

۱-۱۰-۸- كودكي و نوجواني از ديدگاه جرم شناسي                         ۲۱

۱-۱۰-۹- بزهكاري اطفال و نوجوانان                                ۲۱

۱-۱۰-۹-۱- بزهكاري كودكان در تركيه                                        ۲۲

۱-۱۰-۹-۲- طفل بزهكار در حقوق ايران                                       ۲۳

۱-۱۰-۹-۳- طفل بزهكار در حقوق تركيه                                       ۲۴

۱-۱۱- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام       ۲۵

۱-۱۱-۱- سياستهاي كلي حاكم بر بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران                 ۲۵

۱-۱۱-۲- سياست تركيه در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان                      ۲۶

۱-۱۱-۳- اصول عمومي و تدابير خاص حاكم بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق ايران و تركيه   ۲۷

۱-۱۱-۳-۱-اصل برائت                                                 ۲۷

۱-۱۱-۳-۲-اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري                                ۲۸

۱-۱۱-۳-۳-اصل قانوني بودن                                           ۲۹

۱-۱۱-۳-۴-اصل شخصي بودن                                      ۳۰

۱-۱۱-۳- ۵-اصل تساوي مجازاتها                                             ۳۰

۱-۱۱-۳-۶-تدابير خاص                                                ۳۱

۱-۱۱-۳-۷- عدم برچسب زني                                            ۳۱

۱-۱۱-۳-۸- جرم زدايي                                         ۳۲

۱-۱۱-۳-۹-كيفر زدايي                                                ۳۳

۱-۱۱-۳-۱۰-جرم انگاري                                    ۳۴

۱-۱۲- مسئوليت كيفري                              ۳۵

۱-۱۲-۱- سن مسئوليت كيفري در حقوق ايران و تركيه                        ۳۵

۱-۱۲-۱-۱- سن مسئوليت كيفري اطفال در ايران                               ۳۵

۱-۱۲-۲- مسئوليت كيفري و سن مسئوليت كيفري در حقوق تركيه                    ۳۵

۱-۱۲-۲-۱-كودكاني كه ۱۶ سالگي شان را تمام و ۱۸ سالگي شان را به اتمام نرسانده اند                   ۴۰

۱-۱۲-۲-۲-كودكان صغير و لال كه ۱۶ سالگي شان را به اتمام نرسانده­اند                     ۴۰

۱-۱۲-۲-۳- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري كودكان در تركيه                          ۴۱

۱-۱۲-۳- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران               ۴۲

 

فصل دوم : تعاریف و مفاهیم                            ۴۴

۲-۱- مهمترین جرایم اطفال و علل و عوامل در ایران                   ۴۴

۲-۱-۱- ایراد ضرب و جرح و قتل                                ۴۴

۲-۱-۲- جرائم بر ضد اموال                                    ۴۵

۲-۱-۳- سرقت کودکان و نوجوانان                               ۴۵

۲-۱-۴- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی                          ۴۶

۲-۲- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه                         ۴۶

۲-۲-۱- اعتیاد به مواد مخدر                                      ۴۶

۲-۲-۲- اعتیاد کودکان و نوجوانان                                 ۴۷

۲-۲-۳- گدائی و ولگردی                                       ۴۷

۲-۳- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان                        ۴۸

۲-۳-۱- عوامل بزه زای خارجی                                      ۴۹

۲-۳-۲- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی                             ۴۹

۲-۳-۲-۱- آلودگی های خانواده                                              ۵۰

۲-۳-۲-۲- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده                                ۵۱

۲-۳-۲-۳- قیود خانوادگی                                                   ۵۲

۲-۳-۲-۴- فقدان والدین                                              ۵۳

۲-۳-۲-۵- تاثیر وسائل ارتباط جمعی                                              ۵۴

۲-۴- عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان                      ۵۶

۲-۴-۱- فرق بین «مجرم» و «غیر مجرم»                                  ۵۶

۲-۴-۲- طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان                          ۵۶

۲-۵- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل                        ۵۷

۲-۵-۱- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده                                          ۵۷

۲-۵-۱-۱- برقراری دوستی و تفاهم بین والدین                                     ۵۷

۲-۵-۱-۲- احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان                          ۵۷

۲-۵-۱-۳- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده                                  ۵۸

۲-۵-۱-۴- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان                        ۵۸

۲-۵-۱-۵- پرورش حس اعتماد به نفس                                          ۵۸

۲-۵-۱-۶- حفظ شخصیت فرزندان                                               ۵۹

۲-۵-۱-۷- مشورت با فرزندان                                          ۵۹

۲-۵-۱-۸- ابراز مهر و محبت به فرزندان                                          ۵۹

۲-۵-۱-۹- تامین محیط مسکن مناسب                                     ۶۰

۲-۵-۱-۱۰- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان                                  ۶۰

۲-۵-۱-۱۱- تامین نیازهای مادی و معنوی                                          ۶۰

۲-۵-۲- تامین آموزش و پرورش مناسب                                ۶۱

۲-۵-۲-۱- نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری                                 ۶۱

۲-۵-۲-۲- نقش معلم در پیشگری از بزهکاری                                     ۶۱

۲-۵-۳- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه                         ۶۲

۲-۵-۳-۱- قاچاق مواد مخدر                                           ۶۳

۲-۵-۳-۲- سرقت                                                      ۶۴

۲-۵-۳-۳-جرایم جنسی اطفال                                           ۶۵

۲-۵-۳-۳-۱- روابط بین هم جنس از نوع ذکور                                             ۶۵

۲-۵-۳-۴- سقط جنین                                                  ۶۶

۲-۵-۳-۵- جيب بري                                                   ۶۶

۲-۵-۳-۶-جرايم همراه با خشونت                                             ۶۷

۲-۶- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه                        ۶۸

۲-۶-۱- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه         ۶۹

۲-۶-۱-۱- خانواده                                                   ۶۹

۲-۶-۱-۱-۱- نقش والدین                                                                               ۷۱

۲-۶-۱-۱-۲- فرق گذاشتن میان فرزندان                                                  ۷۱

۲-۶-۱-۱-۳- اعتیاد والدین                                                      ۷۲

۲-۶-۱-۱-۴- رفتار والدین                                                  ۷۲

۲-۶-۱-۱-۵- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده                                       ۷۳

۲-۶-۱-۱-۶-تنبیه اطفال و نوجوانان                                                                          ۷۵

۲-۶-۱-۱-۷- وجود فرد بزهکار در خانواده                                         ۷۶

۲-۶-۲- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه                 ۷۷

۲-۶-۲-۱- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده                             ۷۸

۲-۶-۲-۲- علل اقتصادی                                    ۷۹

۲-۶-۳- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان                          ۸۰

۲-۶-۳-۱- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال                          ۸۱

۲-۶-۳-۲- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان                            ۸۲

۲-۶-۳-۳- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان                       ۸۳

فصل سوم : تعیین سن مسئولیت کیفری                         ۸۵

۳-۱- مقدمه                                       ۸۵

۳-۲- درجات مختلف مسئولیت                            ۸۶

۳-۲-۱- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق                     ۸۶

۳-۲-۲- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی                    ۸۷

۳-۲-۳- دوران بلوغ و سن کبر قانونی                               ۸۷

۳-۳- سن شروع مسئولیت کیفری                           ۸۷

۳-۴- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن                      ۸۸

۳-۵- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال                       ۸۹

۳-۵-۱- مفهوم شرعی بلوغ                                      ۸۹

۳-۵-۲- مفهوم عملی بلوغ                                      ۸۹

۳-۶- مسئولیت جزائی اطفال                                 ۹۰

۳-۷- رژیم قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴                     ۹۰

۳-۷-۱- اطفال کمتر از ۱۲ سال                                     ۹۱

۳-۷-۲- اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال                                   ۹۱

۳-۷-۳- اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال                                   ۹۱

۳-۸- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار                          ۹۲

۳-۹- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار                 ۹۳

۳-۱۰- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام                       ۹۳

۳-۱۱- سن مسئولیت کیفری در قرآن                       ۹۴

۳-۱۲- سن مسئولیت کیفری در سنت                        ۹۵

۳-۱۲-۱- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)                ۹۵

۳-۱۲-۲- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم                         ۹۶

۳-۱۲-۲-۱-روایات مربوط به بلوغ جنسی                                       ۹۶

۳-۱۲-۲-۲- روایات مربوط به بلوغ سنی                                       ۹۶

۳-۱۲-۲-۳- روایات صرفاً مبتنی بر سن                                        ۹۷

۳-۱۳- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها                       ۹۸

۳-۱۳-۱- نظریه مشهور فقهای امامیه                                ۹۸

۳-۱۳-۲- استاد معرفت                                         ۹۸

۳-۱۳-۳- علامه حلی                                        ۹۸

۳-۱۴- نتیجه گیری                                        ۹۹

فصل چهارم :                                      ۱۰۰

۴-۱- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران                  ۱۰۰

۴-۱-۱- تحولات كيفري اطفال در ايران                               ۱۰۲

۴-۱-۱-۱- ايران قبل از اسلام                                              ۱۰۲

۴-۱-۱-۲- دوران اسلام                                                ۱۰۳

۴-۱-۱-۳- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال                   ۱۰۳

۴-۱-۱-۴- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق                                    ۱۰۷

۴-۱-۱-۵- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون ۱۳۷۸                      ۱۰۸

۴-۱-۱-۵-۱- دادگاه اطفال                                                  ۱۰۸

۴-۱-۱-۶- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان                                        ۱۰۹

۴-۱-۱-۷- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال                                   ۱۱۰

۴-۱-۱-۸- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان                            ۱۱۰

۳-۱-۱-۹- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان                            ۱۱۱

۴-۱-۲- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار              ۱۱۲

۴-۱-۲-۱- صلاحيت شخصي                                                     ۱۱۲

۴-۱-۲-۲- صلاحيت ذاتي                                                ۱۱۴

۴-۱-۲-۳- صلاحيت محلي                                                ۱۱۵

۴-۲- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه         ۱۱۶

۴-۲-۱- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه                                 ۱۱۶

۴-۲-۱-۱- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه                                         ۱۱۷

۴-۲-۱-۲- تأسيس دادگاهها                                                  ۱۱۸

۴-۲-۱-۳- وظايف محاكم                                               ۱۱۸

۴-۲-۱-۴- حوزه قضايي دادگاهها                                             ۱۱۹

۴-۲-۱-۵- انتصاب قضات محاكم اطفال                                         ۱۱۹

۴-۲-۱-۶- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها                               ۱۱۹

۴-۲-۱-۷- واحد بازداشتگاه كودكان                                          ۱۲۰

۴-۲-۱-۸- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه                  ۱۲۱

۴-۲-۱-۹- اقدامات مشاوره و راهنمايي                                      ۱۲۰

۴-۲-۱-۱۰- اقدامات نظارتي و نگهداري                                      ۱۲۰

۴-۲-۱-۱۱- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه             ۱۲۱

۴-۲-۱-۱۲- نگاهي به دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه                          ۱۲۲

۴-۲-۱-۱۲-۱- اصول دادگاههاي اطفال در تركيه                                     ۱۲۴

۴-۲-۱-۱۲-۲- نقش قاضي در دادگاه اطفال                                    ۱۲۶

۴-۳- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه       ۱۲۷

۴-۳-۱- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران              ۱۲۷

۴-۳-۱-۱-کشف جرم                                         ۱۲۷

۴-۳-۱-۲- تعقیب                                                     ۱۲۸

۴-۳-۱-۳-تحقیق مقدماتی                                              ۱۳۰

۴-۳-۱-۴- تدابیر موقت تأمینی در ایران                                        ۱۳۳

۴-۳-۱-۵-التزام والدین با تعیین وجه التزام                                        ۱۳۳

۴-۳-۱-۶- قرار وثیقه                                                ۱۳۳

۴-۳-۱-۷- نگهداری موقت                                              ۱۳۳

۴-۳-۱-۷-۱-  فقدان ولی یا سرپرست                                                 ۱۳۳

۴-۳-۱-۷-۲- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام                                           ۱۳۴

۴-۳-۱-۸- نگهداری احتیاطی                                            ۱۳۴

۴-۳-۱-۹- دادرسی                                               ۱۳۵

۴-۳-۱-۱۰- ویژگی دادرسی اطفال                                              ۱۳۶

۴-۳-۱-۱۰-۱- غیر علنی بودن جریان دادرسی                                          ۱۳۶

۴-۳-۱-۱۰-۲- حق استفاده از وکیل                                                  ۱۳۷

۳-۳-۲- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه                    ۱۳۸

۳-۳-۲-۱- کشف جرم                                               ۱۳۸

۴-۳-۲-۲- بازجویی                                                   ۱۳۹

۴-۳-۲-۳- تحقیقات اجتماعی                                            ۱۳۹

۴-۳-۲-۴- وظایف مسئولین اجتماعی                                            ۱۳۹

۴-۳-۲-۵- تحت نظر قرار گرفتن کودک                                     ۱۴۰

۴-۳-۲-۶- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد                            ۱۴۰

۴-۳-۲-۷- بدرقه کودک                                                 ۱۴۰

۴-۳-۲-۸- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک                                        ۱۴۰

۴-۳-۲-۹-کنترل قضایی                                                 ۱۴۱

۴-۳-۲-۱۰- ممنوعیت بازداشت                                           ۱۴۱

۴-۳-۲-۱۱-تعقیب و محاکمه                                              ۱۴۱

۴-۳-۲-۱۲-گرفتن حکم فوری                                              ۱۴۱

۴-۳-۲-۱۳- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت                                  ۱۴۲

۴-۳-۲-۱۴-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک                                         ۱۴۲

۴-۳-۲-۱۵- بیماری روانی                                                    ۱۴۲

۴-۳-۲-۱۶-کنترل و نظارت                                              ۱۴۲

۴-۳-۲-۱۷- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی                                     ۱۴۳

۴-۴- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه               ۱۴۳

۴-۴-۱- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران                         ۱۴۳

۴-۴-۱-۱- سپردن اطفال به سرپرست قانونی                                       ۱۴۵

۴-۴-۱-۲- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت                                          ۱۴۵

۴-۴-۱-۳- جبران خسارت                                                ۱۴۵

۴-۴-۱-۴- اعمال مجازات                                               ۱۴۶

۴-۴-۲- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه  قانون مجازات اسلامی جدید                 ۱۴۶

۴-۴-۲-۱- حذف تعزير افراد نابالغ                                            ۱۴۸

۴-۴-۲-۲- رشد کیفری                                                 ۱۴۹

۴-۴-۲-۳- مسئولیت نقصان یافته                                             ۱۵۰

۴-۴-۲-۴- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص                        ۱۵۲
۴-۴-۲-۵- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید                           ۱۵۲

۴-۴-۲-۶- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید                        ۱۵۳

۴-۴-۲-۷- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار                              ۱۵۵

۴-۴-۳- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه                         ۱۵۷

۴-۴-۳-۱- مجازاتهای تکمیلی                                           ۱۶۰

منابع                                                             ۱۶۲

….

….

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۳-۱۷
كد : 87525
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss