جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال ۹۰و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال ۹۰و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه

 ۱-۵- پيشينه­ي تحقيق                            ۶

۱-۹- بررسی موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه   ۹

۱-۹-۱- اهميت مطالعه تطبيقي                                      ۹

۱-۹-۲- آشنايي با موقعيت جغرافيايي – اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي تركيه و ايران      ۱۰

۱-۹-۳- آشنايي با سيستم حقوقي  جمهوري اسلامي ايران و تركيه.                    ۱۳

۱-۹-۳-۱- سيستم حقوقي ايران                                         ۱۳

۱-۹-۳-۲- سيستم حقوقي تركيه                                               ۱۴

۱-۱۰- بزهكاري اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و تركيه                 ۱۵

۱-۱۰-۱- بزه و بزهکار                                        ۱۵

۱-۱۰-۲- اقسام بزهکاری                                   ۱۶

۱-۱۰-۳- عوامل موثر بر وقوع بزه                                  ۱۷

۱-۱۰-۳-۱- محیط فرهنگی                                              ۱۷

۱-۱۰-۳-۲- محیط طبیعی                                               ۱۷

۱-۱۰-۳-۳- محیط اقتصادی                                                   ۱۷

۱-۱۰-۴- تعریف طفل بزهکار                                    ۱۸

۱-۱۰-۵- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار               ۱۹

۱-۱۰-۶- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل                    ۲۰

۱-۱۰-۷- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان                    ۲۰

۱-۱۰-۸- كودكي و نوجواني از ديدگاه جرم شناسي                         ۲۱

۱-۱۰-۹- بزهكاري اطفال و نوجوانان                                ۲۱

۱-۱۰-۹-۱- بزهكاري كودكان در تركيه                                        ۲۲

۱-۱۰-۹-۲- طفل بزهكار در حقوق ايران                                       ۲۳

۱-۱۰-۹-۳- طفل بزهكار در حقوق تركيه                                       ۲۴

۱-۱۱- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام       ۲۵

۱-۱۱-۱- سياستهاي كلي حاكم بر بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران                 ۲۵

۱-۱۱-۲- سياست تركيه در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان                      ۲۶

۱-۱۱-۳- اصول عمومي و تدابير خاص حاكم بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق ايران و تركيه   ۲۷

۱-۱۱-۳-۱-اصل برائت                                                 ۲۷

۱-۱۱-۳-۲-اصل عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري                                ۲۸

۱-۱۱-۳-۳-اصل قانوني بودن                                           ۲۹

۱-۱۱-۳-۴-اصل شخصي بودن                                      ۳۰

۱-۱۱-۳- ۵-اصل تساوي مجازاتها                                             ۳۰

۱-۱۱-۳-۶-تدابير خاص                                                ۳۱

۱-۱۱-۳-۷- عدم برچسب زني                                            ۳۱

۱-۱۱-۳-۸- جرم زدايي                                         ۳۲

۱-۱۱-۳-۹-كيفر زدايي                                                ۳۳

۱-۱۱-۳-۱۰-جرم انگاري                                    ۳۴

۱-۱۲- مسئوليت كيفري                              ۳۵

۱-۱۲-۱- سن مسئوليت كيفري در حقوق ايران و تركيه                        ۳۵

۱-۱۲-۱-۱- سن مسئوليت كيفري اطفال در ايران                               ۳۵

۱-۱۲-۲- مسئوليت كيفري و سن مسئوليت كيفري در حقوق تركيه                    ۳۵

۱-۱۲-۲-۱-كودكاني كه ۱۶ سالگي شان را تمام و ۱۸ سالگي شان را به اتمام نرسانده اند                   ۴۰

۱-۱۲-۲-۲-كودكان صغير و لال كه ۱۶ سالگي شان را به اتمام نرسانده­اند                     ۴۰

۱-۱۲-۲-۳- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري كودكان در تركيه                          ۴۱

۱-۱۲-۳- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران               ۴۲

 

فصل دوم : تعاریف و مفاهیم                            ۴۴

۲-۱- مهمترین جرایم اطفال و علل و عوامل در ایران                   ۴۴

۲-۱-۱- ایراد ضرب و جرح و قتل                                ۴۴

۲-۱-۲- جرائم بر ضد اموال                                    ۴۵

۲-۱-۳- سرقت کودکان و نوجوانان                               ۴۵

۲-۱-۴- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی                          ۴۶

۲-۲- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه                         ۴۶

۲-۲-۱- اعتیاد به مواد مخدر                                      ۴۶

۲-۲-۲- اعتیاد کودکان و نوجوانان                                 ۴۷

۲-۲-۳- گدائی و ولگردی                                       ۴۷

۲-۳- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان                        ۴۸

۲-۳-۱- عوامل بزه زای خارجی                                      ۴۹

۲-۳-۲- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی                             ۴۹

۲-۳-۲-۱- آلودگی های خانواده                                              ۵۰

۲-۳-۲-۲- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده                                ۵۱

۲-۳-۲-۳- قیود خانوادگی                                                   ۵۲

۲-۳-۲-۴- فقدان والدین                                              ۵۳

۲-۳-۲-۵- تاثیر وسائل ارتباط جمعی                                              ۵۴

۲-۴- عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان                      ۵۶

۲-۴-۱- فرق بین «مجرم» و «غیر مجرم»                                  ۵۶

۲-۴-۲- طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان                          ۵۶

۲-۵- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل                        ۵۷

۲-۵-۱- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده                                          ۵۷

۲-۵-۱-۱- برقراری دوستی و تفاهم بین والدین                                     ۵۷

۲-۵-۱-۲- احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان                          ۵۷

۲-۵-۱-۳- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده                                  ۵۸

۲-۵-۱-۴- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان                        ۵۸

۲-۵-۱-۵- پرورش حس اعتماد به نفس                                          ۵۸

۲-۵-۱-۶- حفظ شخصیت فرزندان                                               ۵۹

۲-۵-۱-۷- مشورت با فرزندان                                          ۵۹

۲-۵-۱-۸- ابراز مهر و محبت به فرزندان                                          ۵۹

۲-۵-۱-۹- تامین محیط مسکن مناسب                                     ۶۰

۲-۵-۱-۱۰- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان                                  ۶۰

۲-۵-۱-۱۱- تامین نیازهای مادی و معنوی                                          ۶۰

۲-۵-۲- تامین آموزش و پرورش مناسب                                ۶۱

۲-۵-۲-۱- نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری                                 ۶۱

۲-۵-۲-۲- نقش معلم در پیشگری از بزهکاری                                     ۶۱

۲-۵-۳- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه                         ۶۲

۲-۵-۳-۱- قاچاق مواد مخدر                                           ۶۳

۲-۵-۳-۲- سرقت                                                      ۶۴

۲-۵-۳-۳-جرایم جنسی اطفال                                           ۶۵

۲-۵-۳-۳-۱- روابط بین هم جنس از نوع ذکور                                             ۶۵

۲-۵-۳-۴- سقط جنین                                                  ۶۶

۲-۵-۳-۵- جيب بري                                                   ۶۶

۲-۵-۳-۶-جرايم همراه با خشونت                                             ۶۷

۲-۶- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه                        ۶۸

۲-۶-۱- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه         ۶۹

۲-۶-۱-۱- خانواده                                                   ۶۹

۲-۶-۱-۱-۱- نقش والدین                                                                               ۷۱

۲-۶-۱-۱-۲- فرق گذاشتن میان فرزندان                                                  ۷۱

۲-۶-۱-۱-۳- اعتیاد والدین                                                      ۷۲

۲-۶-۱-۱-۴- رفتار والدین                                                  ۷۲

۲-۶-۱-۱-۵- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده                                       ۷۳

۲-۶-۱-۱-۶-تنبیه اطفال و نوجوانان                                                                          ۷۵

۲-۶-۱-۱-۷- وجود فرد بزهکار در خانواده                                         ۷۶

۲-۶-۲- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه                 ۷۷

۲-۶-۲-۱- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده                             ۷۸

۲-۶-۲-۲- علل اقتصادی                                    ۷۹

۲-۶-۳- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان                          ۸۰

۲-۶-۳-۱- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال                          ۸۱

۲-۶-۳-۲- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان                            ۸۲

۲-۶-۳-۳- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان                       ۸۳

فصل سوم : تعیین سن مسئولیت کیفری                         ۸۵

۳-۱- مقدمه                                       ۸۵

۳-۲- درجات مختلف مسئولیت                            ۸۶

۳-۲-۱- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق                     ۸۶

۳-۲-۲- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی                    ۸۷

۳-۲-۳- دوران بلوغ و سن کبر قانونی                               ۸۷

۳-۳- سن شروع مسئولیت کیفری                           ۸۷

۳-۴- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن                      ۸۸

۳-۵- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال                       ۸۹

۳-۵-۱- مفهوم شرعی بلوغ                                      ۸۹

۳-۵-۲- مفهوم عملی بلوغ                                      ۸۹

۳-۶- مسئولیت جزائی اطفال                                 ۹۰

۳-۷- رژیم قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴                     ۹۰

۳-۷-۱- اطفال کمتر از ۱۲ سال                                     ۹۱

۳-۷-۲- اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال                                   ۹۱

۳-۷-۳- اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال                                   ۹۱

۳-۸- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار                          ۹۲

۳-۹- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار                 ۹۳

۳-۱۰- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام                       ۹۳

۳-۱۱- سن مسئولیت کیفری در قرآن                       ۹۴

۳-۱۲- سن مسئولیت کیفری در سنت                        ۹۵

۳-۱۲-۱- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)                ۹۵

۳-۱۲-۲- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم                         ۹۶

۳-۱۲-۲-۱-روایات مربوط به بلوغ جنسی                                       ۹۶

۳-۱۲-۲-۲- روایات مربوط به بلوغ سنی                                       ۹۶

۳-۱۲-۲-۳- روایات صرفاً مبتنی بر سن                                        ۹۷

۳-۱۳- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها                       ۹۸

۳-۱۳-۱- نظریه مشهور فقهای امامیه                                ۹۸

۳-۱۳-۲- استاد معرفت                                         ۹۸

۳-۱۳-۳- علامه حلی                                        ۹۸

۳-۱۴- نتیجه گیری                                        ۹۹

فصل چهارم :                                      ۱۰۰

۴-۱- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران                  ۱۰۰

۴-۱-۱- تحولات كيفري اطفال در ايران                               ۱۰۲

۴-۱-۱-۱- ايران قبل از اسلام                                              ۱۰۲

۴-۱-۱-۲- دوران اسلام                                                ۱۰۳

۴-۱-۱-۳- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال                   ۱۰۳

۴-۱-۱-۴- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق                                    ۱۰۷

۴-۱-۱-۵- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون ۱۳۷۸                      ۱۰۸

۴-۱-۱-۵-۱- دادگاه اطفال                                                  ۱۰۸

۴-۱-۱-۶- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان                                        ۱۰۹

۴-۱-۱-۷- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال                                   ۱۱۰

۴-۱-۱-۸- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان                            ۱۱۰

۳-۱-۱-۹- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان                            ۱۱۱

۴-۱-۲- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار              ۱۱۲

۴-۱-۲-۱- صلاحيت شخصي                                                     ۱۱۲

۴-۱-۲-۲- صلاحيت ذاتي                                                ۱۱۴

۴-۱-۲-۳- صلاحيت محلي                                                ۱۱۵

۴-۲- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه         ۱۱۶

۴-۲-۱- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه                                 ۱۱۶

۴-۲-۱-۱- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه                                         ۱۱۷

۴-۲-۱-۲- تأسيس دادگاهها                                                  ۱۱۸

۴-۲-۱-۳- وظايف محاكم                                               ۱۱۸

۴-۲-۱-۴- حوزه قضايي دادگاهها                                             ۱۱۹

۴-۲-۱-۵- انتصاب قضات محاكم اطفال                                         ۱۱۹

۴-۲-۱-۶- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها                               ۱۱۹

۴-۲-۱-۷- واحد بازداشتگاه كودكان                                          ۱۲۰

۴-۲-۱-۸- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه                  ۱۲۱

۴-۲-۱-۹- اقدامات مشاوره و راهنمايي                                      ۱۲۰

۴-۲-۱-۱۰- اقدامات نظارتي و نگهداري                                      ۱۲۰

۴-۲-۱-۱۱- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه             ۱۲۱

۴-۲-۱-۱۲- نگاهي به دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه                          ۱۲۲

۴-۲-۱-۱۲-۱- اصول دادگاههاي اطفال در تركيه                                     ۱۲۴

۴-۲-۱-۱۲-۲- نقش قاضي در دادگاه اطفال                                    ۱۲۶

۴-۳- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه       ۱۲۷

۴-۳-۱- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران              ۱۲۷

۴-۳-۱-۱-کشف جرم                                         ۱۲۷

۴-۳-۱-۲- تعقیب                                                     ۱۲۸

۴-۳-۱-۳-تحقیق مقدماتی                                              ۱۳۰

۴-۳-۱-۴- تدابیر موقت تأمینی در ایران                                        ۱۳۳

۴-۳-۱-۵-التزام والدین با تعیین وجه التزام                                        ۱۳۳

۴-۳-۱-۶- قرار وثیقه                                                ۱۳۳

۴-۳-۱-۷- نگهداری موقت                                              ۱۳۳

۴-۳-۱-۷-۱-  فقدان ولی یا سرپرست                                                 ۱۳۳

۴-۳-۱-۷-۲- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام                                           ۱۳۴

۴-۳-۱-۸- نگهداری احتیاطی                                            ۱۳۴

۴-۳-۱-۹- دادرسی                                               ۱۳۵

۴-۳-۱-۱۰- ویژگی دادرسی اطفال                                              ۱۳۶

۴-۳-۱-۱۰-۱- غیر علنی بودن جریان دادرسی                                          ۱۳۶

۴-۳-۱-۱۰-۲- حق استفاده از وکیل                                                  ۱۳۷

۳-۳-۲- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه                    ۱۳۸

۳-۳-۲-۱- کشف جرم                                               ۱۳۸

۴-۳-۲-۲- بازجویی                                                   ۱۳۹

۴-۳-۲-۳- تحقیقات اجتماعی                                            ۱۳۹

۴-۳-۲-۴- وظایف مسئولین اجتماعی                                            ۱۳۹

۴-۳-۲-۵- تحت نظر قرار گرفتن کودک                                     ۱۴۰

۴-۳-۲-۶- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد                            ۱۴۰

۴-۳-۲-۷- بدرقه کودک                                                 ۱۴۰

۴-۳-۲-۸- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک                                        ۱۴۰

۴-۳-۲-۹-کنترل قضایی                                                 ۱۴۱

۴-۳-۲-۱۰- ممنوعیت بازداشت                                           ۱۴۱

۴-۳-۲-۱۱-تعقیب و محاکمه                                              ۱۴۱

۴-۳-۲-۱۲-گرفتن حکم فوری                                              ۱۴۱

۴-۳-۲-۱۳- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت                                  ۱۴۲

۴-۳-۲-۱۴-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک                                         ۱۴۲

۴-۳-۲-۱۵- بیماری روانی                                                    ۱۴۲

۴-۳-۲-۱۶-کنترل و نظارت                                              ۱۴۲

۴-۳-۲-۱۷- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی                                     ۱۴۳

۴-۴- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه               ۱۴۳

۴-۴-۱- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران                         ۱۴۳

۴-۴-۱-۱- سپردن اطفال به سرپرست قانونی                                       ۱۴۵

۴-۴-۱-۲- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت                                          ۱۴۵

۴-۴-۱-۳- جبران خسارت                                                ۱۴۵

۴-۴-۱-۴- اعمال مجازات                                               ۱۴۶

۴-۴-۲- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه  قانون مجازات اسلامی جدید                 ۱۴۶

۴-۴-۲-۱- حذف تعزير افراد نابالغ                                            ۱۴۸

۴-۴-۲-۲- رشد کیفری                                                 ۱۴۹

۴-۴-۲-۳- مسئولیت نقصان یافته                                             ۱۵۰

۴-۴-۲-۴- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص                        ۱۵۲
۴-۴-۲-۵- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید                           ۱۵۲

۴-۴-۲-۶- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید                        ۱۵۳

۴-۴-۲-۷- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار                              ۱۵۵

۴-۴-۳- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه                         ۱۵۷

۴-۴-۳-۱- مجازاتهای تکمیلی                                           ۱۶۰

منابع                                                             ۱۶۲

….

….

2018-06-07
كد : 87525
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss