جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشارکت آنان در فرايند تصميم گيري در كتابخانه‌هاي عمومي

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشارکت آنان در فرايند تصميم گيري در كتابخانه‌هاي عمومي

فصل دوم: پيشينه پژوهش

۲-۱- فناوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۱- فناوري چيست ۱۲

۲-۱-۲- فناوري اطلاعات و تعريف‌هاي آن……………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲- مولفه ها و عوامل زيرساختي فناوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۱- مولفه‌هاي فناوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۱-۱- سخت افزار……………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۱-۲- نرم افزار……………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۱-۳- بانك اطلاعاتي……………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۲- عوامل زير ساختي فناوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۳- کاربرد فناوري اطلاعات در سازمان ها……………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۱- كاربرد عملياتي……………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۲- كاربرد اطلاعاتي……………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴- ابزارهاي فناوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۴-۱- پست الکترونيک…………………………………………………………………. ۱۹

۲-۴-۲- دورنگار (فاکس مايل)…………………………………………………………… ۲۰

۲-۴-۳- كنفرانس از راه دور ……………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۴-۴- کنفرانس صوتي (شنيداري)……………………………………………………… ۲۱

۲-۴-۵- کنفرانس ويديويي (صوتي-تصويري)……………………………………………. ۲۱

۲-۴-۶- کنفرانس رايانه اي……………………………………………………………….. ۲۱

۲-۴-۷- پست صوتي……………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۴-۸- ويديوتکس يا پيام نما ……………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۴-۹- پايگاه داده‌هاي عمومي……………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۴-۱۰- شبکه گسترده جهاني……………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۴-۱۱- چت (گفتگو) ……………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۴-۱۲- اتوماسيون اداري ……………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۵- مزايا و معايب فناوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۵-۱- مزاياي فناوري اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۵-۲- محدوديت‌هاي فناوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۶- فناوري اطلاعات در کتابخانه ها……………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۶-۱- تاريخچه ورود فناوري اطلاعات به کتابخانه ها……………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۶-۲- تاثير فناوري اطلاعات بر کتابخانه ها……………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۷- تصميم گيري……………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۷-۱- تعريف تصميم گيري و اهميت آن……………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۷-۲- سبک ها و نظريات تصميم گيري……………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۷-۲-۱- سبک‌هاي پنج گانه وروم، و يتون ……………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۷-۲-۲- لوين……………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۷-۱-۳- مک گرگو……………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۷-۱-۴- ليكرت……………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۷-۱-۵- آرجريس ……………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۷-۱-۶- ماکس وبر ……………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۸- مشارکت و سطوح آن ……………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۸-۱- مشارکت و تعاريف آن ……………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۸-۲- سطوح مشاركت……………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۸-۲-۱- تيم‌هاي خودگردان……………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۸-۲-۲- تيم‌هاي كاري نيمه مستقل……………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۸-۲-۳- حلقه‌هاي بهبود كيفيت……………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۸-۲-۴- كميته‌هاي مشورتي مشترك……………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۸-۲-۵- جلسات غير رسمي……………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۸-۲-۶- تصميم گيري‌هاي دو جانبه……………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۸-۲-۷- نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي كاركنان……………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۹- تصميم گيري مشارکتي ……………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۹-۱- تصميم گيري مشارکتي وتعاريف آن……………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۹-۲- مزاياي مشارکت در تصميم گيري……………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱۰- کتابخانه‌هاي عمومي……………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱۰-۱- اهداف کتابخانه‌هاي عمومي……………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۱۰-۲- کارکردهاي کتابخانه عمومي……………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱۰-۲-۱- مجموعه سازي يا جمع آوري منابع……………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۱۰-۲-۲- حفاظت و نگهداري منابع……………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۱۰-۲-۳- سازماندهي منابع ……………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۱۰-۲-۳-۱- فهرستنويسي ……………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۱۰-۲-۳-۲- رده بندي…………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۰-۲-۳-۳- نمايه سازي و چکيده نويسي……………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۱۰-۲-۴- اشاعه اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۱۰-۲-۴-۱- امانت……………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۱۰-۲-۴-۲- خدمات مرجع……………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۰-۲-۴-۳- خدمات اطلاع رساني……………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۱۰-۲-۵- مديريت کتابخانه……………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۱۱- مروري بر مطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۱۱-۱- پژوهش‌هاي داخلي……………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۱۱-۲- پژوهش‌هاي خارجي……………………………………………………………………………………………. ۵۸

….

….

 

2018-06-18
كد : 88628
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss