جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی مطالعه موردی :سیستم های SCADA

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی مطالعه موردی :سیستم های SCADA

 ۱-۱-پیشگفتار                                                                                        ۱

۱-۱-۱-عوامل اقتصادی مدیریت مصرف انرژی                                              ۱

۱-۱-۲-تعریف مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی                                       ۲

۱-۳-نقش فناوری اطلاعات در بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی                       ۳

۱-۴-تعریف سیستم های SCADA                                                           ۴

۱-۵-سیستم های SCADA و مدیریت مصرف انرژی                                      ۵

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………۸

۲-۲-تاریخچه مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی                                          ۸

۲-۲-۱-دوره اول :صرفه جویی ۱۹۸۱-۱۹۷۳                                              ۹

۲-۲-۲-دوره دوم :مدیریت انرژی ۱۹۹۳-۱۹۸۱                                           ۹

۲-۲-۳-دوره سوم:خرید انرژی به بهای کمتر ۲۰۰۰-۱۹۹۳                            ۱۰

۲-۲-۴-دوره چهارم :توجه به مسائل زیست محیطی ۲۰۱۰-۲۰۰۰                  ۱۱

۲-۲-۵-دوره پنجم :فناوری پاک ۲۰۲۰-۲۰۱۰                                          ۱۱

۲-۳-مراحل مدیریت مصرف انرژی                                                            ۱۲

۲-۳-۱-مرحله اول: :شناسایی فرصت ها                                                   ۱۲

۲ -۳-۲-مرحله دوم :اولویت بندی فعالیت ها                                              ۱۳

۲-۳-۳-مرحله سوم :به انجام رساندن فرآیندها به طور موفقیت آمیز                   ۱۳

۲-۳-۴-مرحله چهارم :مرحله بازبینی و اصلاح مستمر                                   ۱۳

۲-۴-کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت مصرف انرژی                                     ۱۴

۲-۴-۱-نقش اینترنت و تجارت الکترونیک در مدیریت مصرف انرژی                  ۱۴

۲-۴-۲-مدیریت و برآورد نیاز به مصرف انرژی                                             ۱۵

۲-۴-۳-روشهای کنترل شبکه ای                                                            ۱۶

۲-۴-۳-۱-سیستم  های SCADA                                                    ۱۶

۲-۴-۳-۲-سیستم ذخیره سازی اطلاعات تجهیزات                                    ۱۷

۲-۴-۳-۳-سیستم مدیریت انرژی EMS                                                ۱۷

۲-۴-۳-۴-سیستم مدیریت تولید انرژی  GMS                                       ۱۸

۲-۴-۳-۵-سیستم مدیریت توزیع انرژی DMS                                       ۱۸

۲-۴-۴ –سیستم اطلاعات جغرافیایی   GIS                                              ۱۹

۲-۴-۴-۱-منابع اطلاعات در سیستم GIS                                             ۲۰

۲-۴-۴-۲-کاربردهای GIS در صنعت انرژی                                           ۲۰

۲-۴-۵-سیستم اطلاعات مشتری CIS و CRM                                        ۲۱

۲-۴-۶-سیستم اطلاعات انرژی EIS                                                       ۲۳

۲-۴-۷-برنامه ریزی منبع انرژی ERP                                                    ۲۴

۲-۴-۸-ممیزی خریداران انرژی و برنامه های کاربردی                                  ۲۴

۲-۶-بررسی سیستم های SCADA                                                         ۲۵

۲-۶-۱-تاریخچه سیستم های SCADA                                                 ۲۶

۲-۶-۲-ساختار سیستم های SCADA                                                  ۲۷

۲-۶-۳-عملیات در سیستم های SCADA                                              ۲۸

۲-۶-۴-مزایای استفاده از سیستم های SCADA                                      ۲۹

۲-۶-۵-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت مصرف انرژی                   ۳۰

۲-۷-نتیجه گیری فصل                                                                          ۳۱

فصل سوم :پیشینه پژوهشی ……………………………………………………………………………………………۳۲

۳-۲-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی       ۳۲

۳-۲-۱-صرفه جویی در مصرف انرژی                                                     ۳۲

۳-۲-۲-کاربرد سیستم های SCADA  در افزایش بازدهی سازمان                ۳۲

۳-۲-۳-مزایای صرفه جویی در مصرف انرژی                                            ۳۳

۳-۲-۴-آنالیز ROI                                                                        ۳۳

۳-۳-مراحل و روشهای به کارگیری سیستم های SCADA  در مدیرت انرژی        ۳۴

۳-۳-۱-آنالیز و بررسی دقیق میزان مصرف انرژی و اوج بار مصرفی                    ۳۴

۳-۳-۲-آنالیز و اندازه گیری سایر داده های مورد نیاز در مدیریت مصرف انرژی       ۳۵

۳-۴-کاربرد سیستم های SCADA  در افزایش راندمان                                   ۳۶

۳-۵-زمانبندی کارکرد مصرف کننده ها به وسیله سیستم های SCADA             ۳۸

۳-۶-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت سیستم روشنایی                      ۳۸

۳-۷-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت و کنترل تجهیزات                    ۴۰

۳-۸-کاربرد سیستم های SCADA  در سازماندهی پرسنل فنی                        ۴۰

۳-۹-کاربرد سیستم های SCADA  در کاهش استهلاک تجهیزات                    ۴۱

۳-۹-۱-کاهش استهلاک تجهیزات با کم کردن حجم کاری                            ۴۲

۳-۹-۲-کاهش استهلاک با اعمال روش های کنترلی                                    ۴۲

۳-۱۰-کاربردسیستم های SCADA  در صنعت برق                                     ۴۲

۳-۱۰-۱-کاربرد سیستم هایSCADA  درافزایش راندمان نیروگاه های برق     ۴۲

۳-۱۰-۲-ایجاد شبکه های هوشمند و بهبود راندمان شبکه برق سراسری            ۴۳

۳-۱۱-کاربرد منطق فازی و هوش مصنوعی در مدیریت و بهینه سازی مصرف         ۴۳

۳-۱۱-۱-استفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی مقدار مصرف انرژی               ۴۳

۳-۱۱-۲-بهره گیری از منطق فازی برای پیش بینی مقدار مصرف                    ۴۴

۳-۱۲-کاربرد منطق فازی در کاهش مصرف انرژی در کوره های صنعتی                ۴۵

۳-۱۳-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت سیستم های مرتبط با دما        ۴۶

۳-۱۳-۱-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت سیستم های گرمایشی      ۴۶

۳-۱۳-۲-پایش و ثبت دقیق دما بر حسب زمان                                          ۴۶

۳-۱۳-۳-امکان پیاده سازی روشهای پیشرفته کنترل دما                              ۴۷

۳-۱۳-۴-امکان استفاده از تقویم زمانی برای کارکرد سیستم تهویه مطبوع         ۴۸

۳-۱۴-داده کاوی اطلاعات سیستم های SCADA  جهت افزایش امنیت               ۴۸

۳-۱۵-استفاده از میکرو کنترولرجهت بهبود عملکرد سیستم های SCADA       ۴۹

۳-۱۶-استفاده از قابلیت های نرم افزارSCADA  در فرآیند کنترل                   ۴۹

۳-۱۷-امکان استفاده از OPC در نرم افزار SCADA                                 ۵۰

۳-۱۸-استفده از سیستم های SCADA  بر مبنای وب                                   ۵۰

۳-۱۹-استفاده از روشهای مدل سازی در مدیریت انرژی                                 ۵۱

۳-۲۰-جمع بندی تحقیقات گذشته                                                          ۵۲

….

….

 

2018-08-28
كد : 93197
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss