مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی مطالعه موردی :سیستم های SCADA

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی مطالعه موردی :سیستم های SCADA

 ۱-۱-پیشگفتار                                                                                        ۱

۱-۱-۱-عوامل اقتصادی مدیریت مصرف انرژی                                              ۱

۱-۱-۲-تعریف مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی                                       ۲

۱-۳-نقش فناوری اطلاعات در بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی                       ۳

۱-۴-تعریف سیستم های SCADA                                                           ۴

۱-۵-سیستم های SCADA و مدیریت مصرف انرژی                                      ۵

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………۸

۲-۲-تاریخچه مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی                                          ۸

۲-۲-۱-دوره اول :صرفه جویی ۱۹۸۱-۱۹۷۳                                              ۹

۲-۲-۲-دوره دوم :مدیریت انرژی ۱۹۹۳-۱۹۸۱                                           ۹

۲-۲-۳-دوره سوم:خرید انرژی به بهای کمتر ۲۰۰۰-۱۹۹۳                            ۱۰

۲-۲-۴-دوره چهارم :توجه به مسائل زیست محیطی ۲۰۱۰-۲۰۰۰                  ۱۱

۲-۲-۵-دوره پنجم :فناوری پاک ۲۰۲۰-۲۰۱۰                                          ۱۱

۲-۳-مراحل مدیریت مصرف انرژی                                                            ۱۲

۲-۳-۱-مرحله اول: :شناسایی فرصت ها                                                   ۱۲

۲ -۳-۲-مرحله دوم :اولویت بندی فعالیت ها                                              ۱۳

۲-۳-۳-مرحله سوم :به انجام رساندن فرآیندها به طور موفقیت آمیز                   ۱۳

۲-۳-۴-مرحله چهارم :مرحله بازبینی و اصلاح مستمر                                   ۱۳

۲-۴-کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت مصرف انرژی                                     ۱۴

۲-۴-۱-نقش اینترنت و تجارت الکترونیک در مدیریت مصرف انرژی                  ۱۴

۲-۴-۲-مدیریت و برآورد نیاز به مصرف انرژی                                             ۱۵

۲-۴-۳-روشهای کنترل شبکه ای                                                            ۱۶

۲-۴-۳-۱-سیستم  های SCADA                                                    ۱۶

۲-۴-۳-۲-سیستم ذخیره سازی اطلاعات تجهیزات                                    ۱۷

۲-۴-۳-۳-سیستم مدیریت انرژی EMS                                                ۱۷

۲-۴-۳-۴-سیستم مدیریت تولید انرژی  GMS                                       ۱۸

۲-۴-۳-۵-سیستم مدیریت توزیع انرژی DMS                                       ۱۸

۲-۴-۴ –سیستم اطلاعات جغرافیایی   GIS                                              ۱۹

۲-۴-۴-۱-منابع اطلاعات در سیستم GIS                                             ۲۰

۲-۴-۴-۲-کاربردهای GIS در صنعت انرژی                                           ۲۰

۲-۴-۵-سیستم اطلاعات مشتری CIS و CRM                                        ۲۱

۲-۴-۶-سیستم اطلاعات انرژی EIS                                                       ۲۳

۲-۴-۷-برنامه ریزی منبع انرژی ERP                                                    ۲۴

۲-۴-۸-ممیزی خریداران انرژی و برنامه های کاربردی                                  ۲۴

۲-۶-بررسی سیستم های SCADA                                                         ۲۵

۲-۶-۱-تاریخچه سیستم های SCADA                                                 ۲۶

۲-۶-۲-ساختار سیستم های SCADA                                                  ۲۷

۲-۶-۳-عملیات در سیستم های SCADA                                              ۲۸

۲-۶-۴-مزایای استفاده از سیستم های SCADA                                      ۲۹

۲-۶-۵-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت مصرف انرژی                   ۳۰

۲-۷-نتیجه گیری فصل                                                                          ۳۱

فصل سوم :پیشینه پژوهشی ……………………………………………………………………………………………۳۲

۳-۲-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی       ۳۲

۳-۲-۱-صرفه جویی در مصرف انرژی                                                     ۳۲

۳-۲-۲-کاربرد سیستم های SCADA  در افزایش بازدهی سازمان                ۳۲

۳-۲-۳-مزایای صرفه جویی در مصرف انرژی                                            ۳۳

۳-۲-۴-آنالیز ROI                                                                        ۳۳

۳-۳-مراحل و روشهای به کارگیری سیستم های SCADA  در مدیرت انرژی        ۳۴

۳-۳-۱-آنالیز و بررسی دقیق میزان مصرف انرژی و اوج بار مصرفی                    ۳۴

۳-۳-۲-آنالیز و اندازه گیری سایر داده های مورد نیاز در مدیریت مصرف انرژی       ۳۵

۳-۴-کاربرد سیستم های SCADA  در افزایش راندمان                                   ۳۶

۳-۵-زمانبندی کارکرد مصرف کننده ها به وسیله سیستم های SCADA             ۳۸

۳-۶-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت سیستم روشنایی                      ۳۸

۳-۷-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت و کنترل تجهیزات                    ۴۰

۳-۸-کاربرد سیستم های SCADA  در سازماندهی پرسنل فنی                        ۴۰

۳-۹-کاربرد سیستم های SCADA  در کاهش استهلاک تجهیزات                    ۴۱

۳-۹-۱-کاهش استهلاک تجهیزات با کم کردن حجم کاری                            ۴۲

۳-۹-۲-کاهش استهلاک با اعمال روش های کنترلی                                    ۴۲

۳-۱۰-کاربردسیستم های SCADA  در صنعت برق                                     ۴۲

۳-۱۰-۱-کاربرد سیستم هایSCADA  درافزایش راندمان نیروگاه های برق     ۴۲

۳-۱۰-۲-ایجاد شبکه های هوشمند و بهبود راندمان شبکه برق سراسری            ۴۳

۳-۱۱-کاربرد منطق فازی و هوش مصنوعی در مدیریت و بهینه سازی مصرف         ۴۳

۳-۱۱-۱-استفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی مقدار مصرف انرژی               ۴۳

۳-۱۱-۲-بهره گیری از منطق فازی برای پیش بینی مقدار مصرف                    ۴۴

۳-۱۲-کاربرد منطق فازی در کاهش مصرف انرژی در کوره های صنعتی                ۴۵

۳-۱۳-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت سیستم های مرتبط با دما        ۴۶

۳-۱۳-۱-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت سیستم های گرمایشی      ۴۶

۳-۱۳-۲-پایش و ثبت دقیق دما بر حسب زمان                                          ۴۶

۳-۱۳-۳-امکان پیاده سازی روشهای پیشرفته کنترل دما                              ۴۷

۳-۱۳-۴-امکان استفاده از تقویم زمانی برای کارکرد سیستم تهویه مطبوع         ۴۸

۳-۱۴-داده کاوی اطلاعات سیستم های SCADA  جهت افزایش امنیت               ۴۸

۳-۱۵-استفاده از میکرو کنترولرجهت بهبود عملکرد سیستم های SCADA       ۴۹

۳-۱۶-استفاده از قابلیت های نرم افزارSCADA  در فرآیند کنترل                   ۴۹

۳-۱۷-امکان استفاده از OPC در نرم افزار SCADA                                 ۵۰

۳-۱۸-استفده از سیستم های SCADA  بر مبنای وب                                   ۵۰

۳-۱۹-استفاده از روشهای مدل سازی در مدیریت انرژی                                 ۵۱

۳-۲۰-جمع بندی تحقیقات گذشته                                                          ۵۲

….

….

 

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۶-۰۶
كد : 93197
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss