مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مدرنیته در آثار جعفر مدرّس صادقی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مدرنیته در آثار جعفر مدرّس صادقی

فهرست مطالب

کلیّات……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
مدرنیته و تأثیر آن بر ادبیات و هنر………………………………………………………………………………… ۱۹
عوامل مؤثر بر تحول در ادبیات……………………………………………………………………………………. ۱۹
پیدایش طبقات جدید…………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
مطالعه فرهنگ‌های دیگر………………………………………………………………………………………………………..                                                                       ۱۹
طرح هنر برای هنر ……………………………………………………………………………………………………………….                                                                             ۲۰
آثار مدرنیستی ابتدایی ………………………………………………………………………………………………. ۲۰
ریشه­های ادبیات مدرن ……………………………………………………………………………………………….                                                                               ۲۳
انتشار اولین اثر مدرنیستی ………………………………………………………………………………………….                                                                            ۲۸
ویژگی­های ادبیات مدرن ……………………………………………………………………………………………                                                                            ۲۹
فرم در ادبیات مدرنیستی ……………………………………………………………………………………………                                                                              ۳۰
پیچیدگی زبان …………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                ۳۰
به­هم­ریختگی جریان طولی زمان  ……………………………………………………………………………………………                                                        ۳۰
بی­مکانی و عدم وجود پیرنگ  ………………………………………………………………………………………………                                                            ۳۱
گسیختگی در روایت……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
چشم‌انداز باوری …………………………………………………………………………………………………………………                                                                             ۳۲
انتخاب اسم­های غیر متعارف یا شخصیت­های بی­نام ………………………………………………………………….                                ۳۲
در هم آمیختگی خواب و رؤیا ………………………………………………………………………………………………                                                           ۳۳
محتوا در ادبیات مدرنیستی…………………………………………………………………………………………………….                                                                           ۳۳
رویارویی با مدرنیته و پبامدهای زندگی شهری………………………………………………………………………….                                                  ۳۳
نمادپردازی ………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                        ۳۴
توجه به اسطوره­ها……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
نگاه معرفت‌شناسی مدرنیسم………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
ضد قهرمان………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
بحران واقع­نمایی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
انزوا، ترس، پارانویا…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
فراداستان و تصنع……………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
آشنایی­زدایی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶
ابهام معنایی……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
پیدایش مفهوم هنر برای هنر و فردگرایی……………………………………………………………………………….. ۳۷
بررسی اولین اثر مدرنیستی……………………………………………………………………………………….. ۳۹
خلاصۀ داستان دخمه­های واتیکان………………………………………………………………………………………… ۳۹
نشانه‌های آثار مدرنیستی در رمان دخمه­های واتیکان……………………………………………………………….. ۴۰
فراداستان…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
انزجار از تمدن و زندگی شهرنشینی…………………………………………………………………………………….. ۴۰
نمادپردازی………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
به­هم­آمیختگی رؤیا و واقعیت………………………………………………………………………………………………. ۴۱
روان رنجوری و ضد قهرمان……………………………………………………………………………………………….. ۴۲
به چالش کشیدن کلیسا………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
اسطوره­گرایی…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
مدرنیته در ایران………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
تفاوت مدرنیته در غرب و ایران………………………………………………………………………………… ۴۶
رمان­های ایرانی………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
بیوگرافی نویسنده……………………………………………………………………………………………………. ۵۲
شریک جرم……………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
خلاصۀ داستان………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
ویژگی­های مدرنیستی در رمان شریک جرم……………………………………………………………………………. ۵۴
روان­رنجوری کسری………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
ریشه‌های روان­شناختی رفتار کسری……………………………………………………………………………………… ۵۷
پارانوئید………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
اسکیزوئید……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
فروپاشی فراروایت‌ها…………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

 

تغییر زاویۀ دید……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
در هم آمیختن واقعیت با خیال و خواب و جریان سیّال ذهن………………………………………………………. ۷۱
نمادپردازی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
محدودیت زمان…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
سفر کسری………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
خلاصۀ داستان……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
ویژگی­­های مدرنیستی رمان سفر کسری…………………………………………………………………………………… ۷۷
ضد قهرمان…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
در هم آمیختن واقعیت و رؤیا………………………………………………………………………………………………… ۷۹
تغییر زاویۀ دید……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
تعلیق زمانی………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
پایان گنگ و مبهم……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
بیژن و منیژه………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
خلاصۀ داستان……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
ویژگی‌های مدرنیستی این رمان……………………………………………………………………………………………… ۸۳
روان‌پریشی راوی………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
ساختن جهان منسجم در ذهن………………………………………………………………………………………………… ۸۴
محتوای معرفت‌شناسانه…………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
گذار از جامعۀ سنتی به جامعه مدرن……………………………………………………………………………………….. ۸۸
ضد قهرمان…………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
به­هم­ریختگی زمان……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
دیدار در حلب………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
خلاصۀ داستان……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
ویژگی­های مدرنیستی این رمان……………………………………………………………………………………………… ۹۱
اسطوره و فروپاشی فرروایت­ها………………………………………………………………………………………………. ۹۲
بی­توجهی به زمان و مکان…………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

 

توپ شبانه…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
ویژگی­های مدرنیستی رمان توپ شبانه……………………………………………………………………………………. ۹۸
اختلال شخصیت، پارانویا……………………………………………………………………………………………………… ۹۸
گریز از مدرنیته…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
خیال‌بافی و رؤیاپردازی………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
محتوای وجودشناسی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
ناکجاآباد……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
خلاصۀ داستان……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
ویژگی­های مدرنیستی رمان ناکجاآباد………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
فراتاربخ…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
بینامتنیت…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
به­هم ریختن جریان خطی زمان و جریان سیّال ذهن ………………………………………………………………….. ۱۱۲
تعلیق مکانی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
ابهام و پریشانی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
در هم آمیختن واقعیت و رؤیا………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
عرض حال…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
خلاصۀ داستان……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰
ویژگی­های مدرنیستی در رمان عرض حال………………………………………………………………………………. ۱۲۱
کاربرد اسطوره……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
ضد قهرمان………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
نمادپردازی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
تعارض سنّت و مدرنیته………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
تصنّع…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
کلّۀ اسب………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳
خلاصه داستان……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
نشانه‌های مدرنیستی در رمان کلّۀ اسب……………………………………………………………………………………. ۱۳۴
در هم پیچیدگی رؤیا و واقعیت……………………………………………………………………………………………… ۱۳۵

 

محتوای وجودشناسانه………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸
بینامتنیت………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹
اسطوره………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰
تصنع، آشکار کردن شگرد نویسندگی…………………………………………………………………………. ۱۴۱
گاوخونی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳
خلاصۀ داستان……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
ویژگي‌های مدرنیستی رمان گاوخونی………………………………………………………………………….. ۱۴۵
در هم‌آمیختن واقعیت و رؤیا……………………………………………………………………………………… ۱۴۵
ضد قهرمان…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹
زمان……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۹
جریان سیّال ذهن……………………………………………………………………………………………………… ۱۵۰
نمادگرایی یا سمبولیسم…………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱
وجودشناسی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹
تصنع……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۰
تغییر زاویه دید………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۱
بینامتنیت………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳

 …..

…..

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
كد : 93873
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss