جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتپرسشنامه رسانه مدرن و برساخت هویت: کانال¬های ماهواره¬ای و هویت قومی( نریمان محمدی(۱۳۹۱ )

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه رسانه مدرن و برساخت هویت: کانال¬های ماهواره¬ای و هویت قومی(نریمان محمدی۱۳۹۱)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در رشته علوم اجتماعي(گرايش مطالعات جوانان)

دو مفهوم اصلی پژوهش حاضر (در بخش کمی) هویت قومی و کانال‌های ماهواره‌ای هستند. هویت قومی به ابعاد مختلفی قابل تقسیم می‌باشد که بر اساس مطالعات پیشین به پنج بعد زبانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی – جغرافیایی تقسیم شده است[۱]. در مورد کانال‌های ماهواره‌ای و مصرف آن نیز می‌توان به ابعادی چون مدت مصرف، میزان مصرف، نوع کانال مورد استفاده و نوع برنامه مصرفی اشاره نمود. هر یک از این مفاهیم در این بخش به صورت مفصل مورد بحث قرار می گیرند.

بعد فرهنگی هویت قومی: بعد فرهنگی هویت قومی با شاخص های ادبیات ( گویه های شماره ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ در پرسشنامه)؛ موسیقی (گویه های شماره ۳۰، ۳۱ و ۳۲ در پرسشنامه)؛ آداب و رسوم (گویه های شماره ۲۸ و ۲۹ در پرسشنامه) و اسطوره و روایت تاریخی (گویه های شماره ۲۶، ۳۳ و ۳۵ در پرسشنامه) سنجیده خواهد شد.

بعد زبانی هویت قومی: بعد زبانی هویت قومی با شاخص های احساس تعلق زبانی ( گویه های شماره ۱، ۲ و ۵ در پرسشنامه)؛  اهمیت آموزش زبان مادری ( گویه های شماره ۳، ۴ و ۷ در پرسشنامه) و مهارت زبانی ( گویه های شماره ۶ و ۸ در پرسشنامه) سنجیده خواهد شد.

بعد اجتماعی هویت قومی: بعد اجتماعی هویت قومی با شاخص های احساس تعلق اجتماعی ( گویه های شماره ۹، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷ در پرسشنامه)؛ اعتقاد به سرنوشت مشترک ( گویه شماره ۱۶ در پرسشنامه) و افتخار به عضویت در اجتماع (گویه های شماره ۱۰، ۱۲ در پرسشنامه) سنجیده خواهد شد.

بعد تاریخی – جغرافیایی هویت قومی: بعد تاریخی – جغرافیایی هویت قومی با شاخص های احساس تعلق تاریخی ( گویه های شماره ۱۸، ۲۰ و ۲۱ در پرسشنامه) و شخصیت های تاریخی (گویه های شماره ۲۳، ۲۴، ۲۵ در پرسشنامه ) سنجیده خواهد شد.

بعد سیاسی هویت قومی: بعد سیاسی هویت قومی بر اساس شاخص های فضای زیست سیاسی (گویه های شماره ۴۱، ۴۲، ۴۳ و ۴۴ در پرسشنامه) و  شرکت در انتخابات (گویه های شماره ۴۵، ۴۶، ۵۱ و ۵۲ در پرسشنامه) سنجیده خواهد شد.

احساس در حاشیه­بودگی: احساس در حاشیه بودگی بر اساس شاخص های احساس محرومیت فرهنگی (گویه­های شماره ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵) و محرومیت فرهنگی (گویه­های شماره ۵۶، ۵۷ و ۵۸ در پرسشنامه) سنجیده خواهد شد.

میزان استفاده از کانال‌های ماهواره‌ای: هدف سنجش میزان استفاده مخاطبان از کانال‌های ماهواره‌ای در شبانه روز می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است که واحد سنجش «دقیقه» است. سوال شماره ۳ این مفهوم را خواهد سنجید.

مدت استفاده از کانال‌های ماهواره‌ای: هدف سنجش مدت زمانی است که مخاطبان از کانال‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند. واحد سنجش «سال» می‌باشد. سوال شماره ۲ به سنجش این مفهوم می پردازد.

نوع برنامه‌های ماهواره‌ای مصرفی: این مفهوم در مطالعات گوناگون و بسته به هدف تحقیقات به صور گوناگون عملیاتی شده است. در مطالعه حاضر و با توجه به هدف تحقیق این مفهوم به شاخص های برنامه‌های سیاسی، خبری، برنامه‌های تفریحی، برنامه‌های اجتماعی، فیلم، برنامه‌های فرهنگی و موسیقی تقسیم شده است. سوال شماره ۵ به سنجش این مفهوم می پردازد.

نوع کانال‌های ماهواره‌ای مصرفی: منظور از نوع کانال‌های ماهواره‌ای، آن کانال‌های ماهواره‌ای کردزبانی می‌باشد که مخاطب بیشترین زمان خود را صرف تماشای آن می نماید. در تحقیق حاضر، سه اولویت برتر هر مخاطب مورد سنجش قرار می‌گیرد. سوال شماره ۴ به سنجش این مفهوم می پردازد.

عملیاتی کردن مفاهیم فوق از دو طریق صورت خواهد گرفت. اول با بهره گیری از چارچوب نظری و دوم کمک گرفتن از تحقیقات و مطالعاتی که در زمینه تحقیق صورت گرفته است. در جدول زیر مهمترین منابعی که مفاهیم بر اساس آن‌ها عملیاتی شده اند، آورده شده است.

جدول شماره ۴ – ۴: شاخص سازی متغیرهای پژوهش و منابع مورد استفاده

متغیر بعد شاخص منابع مورد استفاده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هویت قومی

 

 

 

 

 

 

 

 

فرهنگی

 

ادبیات

(تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (سالکادو، ۲۰۱۰: ۷)،(هال، ۱۳۸۳: ۲۰۲)، (تیلور، ۲۰۰۳: ۱۰)، (کوگلان، ۲۰۰۹: ۹۴)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۷۴)،(کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)
 

موسیقی

( ویلیامز، ۲۰۰۶: ۱۸۰)، (هال، ۱۳۸۳: ۲۰۲)، (تیلور، ۲۰۰۳: ۱۰)، (کریستنسن، ۲۰۰۷: ۱)، (بارنز، ۲۰۰۹: ۴۱۴)،  (خیاطی، ۲۰۰۸: ۷۴)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۲)،(کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)
 

آداب و رسوم

(وان دورم، ۲۰۱۰: ۹۰)،(تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۶).(سالکادو، ۲۰۱۰: ۷)، (هال، ۱۳۸۳: ۲۰۲)، (بارنز، ۲۰۰۹: ۴۱۴)، (کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)
 

 

اسطوره و روایت تاریخی

(کاستلز، ۱۳۸۵ج۲: ۲۴)، (فرانکلین، ۲۰۰۳: ۴۸۳)، (کوچ،۲۰۰۶: ۳۸)، (دالمان، ۲۰۰۲: ۲۷۵)، (کوگلان، ۲۰۰۹: ۹۴)، (بارنز، ۲۰۰۹: ۴۱۴)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۶۵)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۲)، (گیبرنا، ۱۳۷۸: ۱۳۲)، (کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)، (فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۶). (هال، ۱۳۸۳: ۲۰۲) ، (اسمیت، ۱۳۸۳: ۷۴).
 

 

 

 

زبانی

 

احساس تعلق زبانی

(کاستلز، ۱۳۸۵ج۲: ۲۴) (وان دورم، ۲۰۱۰: ۹۰)، (فرانکلین، ۲۰۰۳: ۴۷۸)، (تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (کاوچ، ۲۰۰۶: ۳۸)، (سالکادو، ۲۰۱۰: ۷)، (هال، ۱۳۸۳: ۲۰۲)
اهمیت آموزش زبان مادری (کاستلز، ۱۳۸۵ج۲: ۲۴) (وان دورم، ۲۰۱۰: ۹۰)، (تیلور، ۲۰۰۳: ۱۰)، (دالمان، ۲۰۰۲: ۲۷۱)،  (جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۱)،
 

مهارت زبانی

(کوگلان، ۲۰۰۹: ۹۴)، (بارنز، ۲۰۰۹: ۴۱۴، ۲۰۰۹: ۴۱۴)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۶۵)، (حاجیانی، ۱۳۸۷: ۱۵۲)، (کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)
   

 

 

 

 

اجتماعی

 

 

احساس تعلق اجتماعی

(کاستلز، ۱۳۸۵ج۲: ۲۴)، (نویل و ویتاکر، ۲۰۱۰: ۳۸۹)،(تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۶). (تیلور، ۲۰۰۳: ۱۰)، (اریکسون، ۲۰۰۶: ۲)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۲)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۸۶)، (فوجی یوکا و دیگران، ۲۰۰۹: ۴۶۱)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۲)،  (اسمیت، ۱۳۸۳: ۷۴)، (حاجیانی، ۱۳۸۷: ۱۵۳)
اعتقاد به سرنوشت مشترک (کاستلز، ۱۳۸۵ج۲: ۲۴)، (تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۶). (جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۲)، (وان دورم، ۲۰۱۰: ۹۰)، (نویل و ویتاکر، ۲۰۱۰: ۳۸۹)، (تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (سالکادو، ۲۰۱۰: ۷)، (وارل، ۲۰۰۸: ۱۰۴۹)، (کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۸۶)
     

افتخار به عضویت در جامعه

(نویل و ویتاکر، ۲۰۱۰: ۳۸۹)، (تیلور، ۲۰۰۳: ۱۰)، (اریکسون، ۲۰۰۶: ۲)، (بارنز، ۲۰۰۹: ۴۱۴)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۸۶) ، (فوجی یوکا و دیگران، ۲۰۰۹: ۴۶۱)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۲)، (حاجیانی، ۱۳۸۷: ۱۵۳)
 

 

تاریخی جغرافیایی

 

احساس تعلق تاریخی

(کاستلز، ۱۳۸۵ج۲: ۲۴) (تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۶). (سالکادو، ۲۰۱۰: ۷)،(دالمان، ۲۰۰۲: ۲۷۵)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۸۶)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۲)،(کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)، (اسمیت، ۱۳۸۳: ۷۴)
     

شخصیت های تاریخی

(فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۶). (هال، ۱۳۸۳: ۲۰۲) ، (کوگلان، ۲۰۰۹: ۹۴)، (کاستلز، ۱۳۸۵ج۲: ۲۴) (دالمان، ۲۰۰۲: ۲۷۵) ،(کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)
 

سیاسی

فضای زیست سیاسی (تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۲)،(کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۶۵)، (دالمان، ۲۰۰۲: ۲۷۵)، (اسمیت، ۱۳۸۳: ۷۴)،
شرکت در انتخابات (جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۲)،(کوچرا، ۲۰۰۸: ۱۴)، (خیاطی، ۲۰۰۸: ۶۵)
 

 

 

 

استفاده از کانال‌های ماهواره

 

میزان استفاده

 

میزان استفاده در شبانه روز

(میهلی، ۲۰۰۸: ۴۷۳)،(تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (پیتر و والکنبرگ، ۵۸۷)، (فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۱). (جواهری و بالاخانی، ۱۳۸۵: ۲۹)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۱۵)، (کامپاس، ۲۰۰۳). (کوان هاسه و یونگ، ۲۰۱۰: ۵)، (کتز و بلومر، ۱۹۹۸: ۶۳۴)، )جفرز، ۲۰۰۰: ۵۱۱)
مدت استفاده مدت استفاده به سال (میهلی، ۲۰۰۸: ۴۷۵)، (پیتر و والکنبرگ، ۵۸۹)، (کوان هاسه و یونگ، ۲۰۱۰: ۷)، (کتز و بلومر، ۱۹۹۸: ۶۳۴)
 

نوع برنامه

–        (تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (پیتر و والکنبرگ، ۵۸۷)، (کامپاس، ۲۰۰۳).  (فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۱). (کوان هاسه و یونگ، ۲۰۱۰: ۵)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۱۵)
نوع کانال ماهواره‌ای (کامپاس، ۲۰۰۳). (جفرز، ۲۰۰۰: ۱۵)، تاینس، ۲۰۰۷: ۵۰۵)، (پیتر و والکنبرگ، ۵۸۷)، (کامپاس، ۲۰۰۳).  (فرانس و هیلر، ۲۰۰۴: ۷۳۱). (کوان هاسه و یونگ، ۲۰۱۰: ۵)، (جفرز، ۲۰۰۰: ۱۵)

 [۱] . از آوردن خود گویه ها به دلیل جلوگیری از افزایش حجم پژوهش خودداری شده است. ضمیمه پژوهش، پرسشنامه را شامل می شود که در آن گویه ها بر اساس شماره های عملیاتی شده قابل مشاهده هستند.

2017-08-13
كد : 59136
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss