جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتآخرین پروپوزال ، مقاله با ترجمه ، مقاله بیس پایان نامه ، پرسشنامه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق آمیخته بازاریابی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق آمیخته بازاریابی آمیخته بازاریابی 2-1-3- فعالیت‌های ترفيعي و تبليغي بهترين معيارها براي تحليل عملکرد نام تجاري نرخ بازگشت نام تجاري نرخ بازگشت فروش بازگشت سرمايه تبليغات 2-1-4-1- اهميت هدف‌گذاري . ارتباطات: تصميم‌گيري: اندازه‌گيري و ارزيابي نتايج: 2-1-4-2- تحول استراتژی‌های ترفيع 2-1-4-3- استراتژي ترفيع و ارتباطات منسجم 2-1-4-4-تحقيقات بازار و استراتژي ترفيع 2-1-4-5- ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش كاركنان
مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش كاركنان آموزش كاركنان با توجه به دگرگوني سريع و پرشتاب دانش و معلومات بشري، همه چيز به شدت در حال تغيير و تحول است. سازمان ها به عنوان يك سيستم باز با محيط خود در تعامل قرار دارند و ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهمال کاری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهمال کاری تعریف اهمال کاری اهمال کاري در زبان لاتین از دو بخش pro به معنی "جلو"، "پیش"، و "در حمایت از" و crastinus به معنی فردا و به گونه تحت الفظی به معنی تا فردا است. مترادف هاي آن ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق انزوای اجتماعی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق انزوای اجتماعی انزوای اجتماعی مقدمه تجرد طولانی مدت، با تمام آسیب ها و تبعاتی که از لحاظ اجتماعی و روانی با خود به همراه خواهد داشت؛ می‌تواند دغدغه بزرگی برای جوامع در سطوح متفاوت پیشرفت و ترقی باشد. ازدواج به‌عنوان یکی ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی الگوهای ارتباطی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮ اﻏﻠﺐ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان و صاحب‌نظران ﻋﺮﺻﺔ ازدواج، اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﻤﻲ ﻣﻬﻢ در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ (ﻣﺪاﺗﻴﻞ[1] و ﺑﻨﺸﻒ[2]، 2008) ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ (ﻛﺎراﻫﺎن[3]، 2007). در ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اقدام به خودکشی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اقدام به خودکشی اقدام به خودکشی تعریف خودکشی خودکش بر این باور است که در زندگی به اهداف و امیال خود  نرسیده است و زندگی مفهوم خود را از دست داده است ومرگ بهترازآن قلمداد می شود ( قائمی، 1364). خودکشی از ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق افکار خودآیند منفی افکار خودآیند منفی بهباوراليسوقتيحادثهيفعال كنندهايبرايفردرخ مي دهد،اوبراساستمايلاتذاتيخودممكناستدوبرداشتمتفاوتومتضادازآنحادثه داشتهباشد: يكيافكار،وباورهايمنطقيوعقلانيوديگريافكار،باورهاوبرداشتهايغير عقلانيوغيرمنطقي. درحالتيكهفردتابعافكاروباورهايمنطقيباشد،بهپيامدهايمنطقي دستخواهديافتوشخصيتسالميخواهدداشت.درحالتيكهفردتابعودستخوشافكارو باورهايغيرمنطقيوغيرعقلانيباشد،باپيامدهايغيرمنطقيمواجهخواهدشدودراينحالت اوفردياستمضطربوغيرعاديكهشخصيتناسالميدارد. درواقع،وقتيكهحادثهي نامطبوعيرخميدهدوفرداحساساضطرابوتشويشميكند،درنظامباورهايش،خودرابهدو چيزكاملاًمتفاوتومتضادمتقاعدميسازدويكيازآنهارادرپيشميگيردكهمسلماًهمان افكارغيرعقلاني اشاست. بی توجهی به چنین افکار و باورهایی تبعات زیان بار فراوانی می تواند داشته باشد. اول اینکه ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق افسردگی مبانی نظری افسردگی مقدمه ارتباط میان تن و روان از زمان های دور یعنی از 10000 سال پیش از میلاد مورد توجه بوده است. یکی از عواملی که بر سلامت روانی تأثیر می گذارد، بستری شدن در بیمارستان ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتیاد به اینترنت
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتیاد به اینترنت شبکه جهانی اینترنت 2-11- ویژگی های کار کردی اینترنت 2-12- اعتیاد 2-13- اعتیاد به اینترنت 2-14- تشخیص اعتیاد به اینترنت 2-15- نشانه هایی از اعتیاد به اینترنت 2-16- مراحل اعتیاد به اینترنت 2-17-  تاریخچه بحث اعتیاد به اینترنت 2-18- دیدگاه ها و نظریه ها ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتماد
مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتماد   مقدمه 2-3-2) تاریخچه اعتماد 2-3-3) مفاهیم و کاربردهای اعتماد 2-3-4) ابعاد اعتماد 2-3- 5) انواع اعتماد در سازمان اعتماد مبتنی بر آگاهی: اعتماد مبتنی بر شناسایی: 2-3-6) ابعاد اعتماد سازی در سازمان پیشینه تحقیقات 2-4-1) پیشینه تحقیقات داخلی 2-4-2) پیشینه تحقیقات خارجی منابع و ماخذ  
130,000 ریال
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss