جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایت: ارزيابي تنوع مورفولوژيكي، ژنتيكي و فيتوشيميايي جمعيت¬هاي آويشن كوهي ايران (Thymus kotschyanus)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: ارزيابي تنوع مورفولوژيكي، ژنتيكي و فيتوشيميايي جمعيت­هاي آويشن كوهي ايران

(Thymus kotschyanus)

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

علوم باغباني گرايش: گياهان دارويي، ادويهاي و نوشابهاي

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

آويشن از دير باز به علت داشتن عطر و خواص دارويي در همه جاي دنيا مورد استفاده قرار گرفته شده است، در سير تكاملي اين گياه، تكامل آن از طريق طبيعت و انسان انجام گرفته است. با انجام مطالعات فلورستيكي حدود ۲۵۰ گونه آويشن در جهان و ۱۸ گونه آويشن در ايران مورد شناسايي قرار گرفته است (جم زاده، ۱۳۸۸) كه از اين تعداد، قبلا ۱۴ گونه و زيرگونه توسط رشينگر[۱] (۱۹۸۲) گزارش شده بود.

ايران با وجود داشتن ۱۱ اقليم از ۱۳ اقليم جهاني، دامنه تغييرات دمايي بالا (۵۰ درجه) شرايط متفاوت اکولوژيکي، زيست محيطي، ۳۰۰ روز آفتابي در سال و همچنين با وجود آن که ۶/۲۲ درصد از ۷۵۰۰ گونه گياهي فلات بزرگ ايران، دارويي و صنعتي است ولي به دليل نبود آگاهي کافي مردم و عدم وجود مطالعات کمي و کيفي مناسب حداکثر از ۳۰۰ گونه استفاده مي شود، ميزان ۷۵۰۰ گونه تقريباً سه برابر پوشش گياهي قاره اروپا است(بي نام، ۱۳۸۸).

به طوري که در جهان، به ويژه در کشورهاي توسعه يافته با مضرات داروهاي شيميايي شناخت کافي دارند و گرايش به مصرف گياهان دارويي در حال افزايش است. در ايران پيشرفت چشم گيري در توليد و مصرف آنها ديده نمي شود. بررسي ابعاد اقتصادي– اجتماعي توليد و مصرف گياهان دارويي مويد نکات بسيار مهمي است با وجودي که برآورد مي شود حجم تجارت جهاني گياهان دارويي و فرآورده هاي آن ۱۰۰ ميليارد دلار در سال است ولي فقط حدود ۰۷/۰ درصد آن سهم ايران است( ۶۰ ميليون دلار) کشوري با بيش از ۲۳۰۰ گونه گياهي با ظرفيت بالقوه گياهي بسيار بالا که حدود ۸۰۰ گونه آنها دارويي است و از اين تعداد نيز ۱۰۰ گونه از اقلام قابل توجه در امر توليد دارو، لوازم آرايشي و … مي باشد که چنين وضعيتي قابل قبول نيست (بي نام، ۱۳۸۸).

اسانس آويشن در رديف ۱۰ اسانس معروف دنياست که جايگاه اقتصادي خاصي در تجارت جهاني دارد، در بين داروهاي توليد شده گياه آويشن در جهان بعد از نعناع در رتبه دوم قرار دارد (فخرطباطبايي، ۱۳۸۵).

کشور ايران با موقعيت خاص آب و هوايي، گذشته درخشان در زمينه دانش گياهان دارويي، وجود تنوع گونه اي و ژنتيکي فراوان و وجود ۶۰۰ گونه گياه دارويي از خانواده هاي مختلف در ايران که اين رقم بيش از پنج برابر کل گياهان دارويي تمامي کشورهاي قاره ي اروپاست (قاسمي، ۱۳۸۹)، شرايط بسيار مطلوبي براي توسعه دانش گياهان دارويي در جهان برخوردار است. به رغم اين توان بالقوه سطح زير کشت گياهان دارويي در سال ۱۳۸۸ حدود ۴۰۰۴۹ هکتار بوده است، بر اساس اين آمار ميزان توليد گياهان دارويي در عرصه ها، ۶۵۸۷۶ تن مي باشد. از نظر تنوع گونه هاي زير کشت، اين ارقام به حدود ۴۰ گونه محدود مي شود( بي نام، ۱۳۸۸).

گياهان دارويي منبع غني از مواد مؤثره اصلي براي ساخت بسياري از داروها مي باشند. اين مواد اگرچه اساساً با هدايت فرايندهاي ژنتيکي ساخته مي شوند، ولي ساخت آن ها به طور بارزي تحت تأثير عوامل محيطي قرار مي گيرد. کيفيت و ميزان متابوليت هاي يک گياه در رويشگاه ها و مناطق مختلف تغيير مي يابد که دليل اين امر نوسان فعاليت هاي متابوليکي گياه در اثر عوامل مختلف محيطي است. زماني که برخي عوامل محيطي تغيير يابند، بايد موجود زنده به هر نحوي با محيط جديد سازگار شود که اين سازگاري بر فرآيندهاي بيوشيميايي و فنوتيپي استوار است (اميدبيگي، ۱۳۸۸). در پي اين اصل، همچنان اين روند سازگاري ادامه دارد و در شرايط اقليمي و اکولوژي متفاوت اين متابوليت ها در گياهان مختلف کم و بيش دستخوش تغيير مي شوند، لذا گونه هاي يکسان و متفاوت اين گياهان در شرايط اقليمي و اکولوژي خاص از نظر کميت و کيفيت مواد موثره تيپ ها و مونه هاي متفاوت و متنوعي را تشکيل مي دهند، که اين تنوع خود منجر به تفاوت در دامنه فعاليت هاي دارويي و بيولوژيک نيز مي شود. انعطاف پذيري ژنتيکي جمعيت هاي گياهي بروز اين تنوع را امکان پذير ساخته چنان که به تدريج تحت تاثير نيروي تکامل، در مناطق جغرافيايي مختلف جمعيت هايي از يک گونه بوجود مي آيند که از نظر فعاليت هاي بيولوژيکي، فيزيولوژيکي، شيميايي، بوتانيکي و نهايتاً ژنتيکي از يکديگر متمايزند. زماني که گياه در ابتدا با تغييرات محيطي خاص روبرو مي شود، تغييراتي در رفتار فيزيولوژيکي آن در جهت سازگاري به محيط جديد ايجاد مي شود که اين تغييرات معمولاً ناپايدارند ولي اگر اوضاع محيطي مذکور در محل رويش گياه پايدار شود، نسل هاي بعدي در جهت سازگاري به محيط جديد انتخاب مي شوند و اين سازگاري به تدريج به صفات موروثي و قابل انتقال به نتاج تبديل مي شوند. اکثر عوامل محيطي ابتدا روي متابوليسم اوليه گياه تأثير مي گذارند و متعاقباً متابوليسم ثانوي نيز تحت تأثير قرار مي گيرد که نحوه تأثير عوامل مختلف مي تواند به شکل تغيير در تناسب اندام هاي گياهي، عملکرد متابوليت ها در واحد وزن خشک و نسبت اجزاي متابوليت هاي ثانويه در گياه باشد (برنات[۲]، ۲۰۰۸).

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱] Rechinger

[۲]Bernath

2019-03-10
كد : 21806
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss