جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایت: ارزیابی میزان تلفات آب در شبکه‌های‌ انتقال و توزیع روستاهای نورآباد ممسنی و رستم

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: : ارزیابی میزان تلفات آب در شبکه‌های‌ انتقال و توزیع روستاهای نورآباد ممسنی و رستم

  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

عمران گرایش: آب

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

یکی از موضوعات مهم تمامي سازمانها و شركتهاي درگير در ارائه خدمات آب بررسی و تعیین میزان تلفات شبکه‌های آب می‌باشد. برای تعیین میزان تلفات آب بررسی سيستم‌هاي سنجش ميزان آب عبوري بسیار مهم است. و نيز با توجه به اينكه درآمدهاي شركتها وابستگي تام به دستگاه‌هاي اندازه‌گيري جريان آب (كنتور) دارد، لذا شناخت عوامل موثر بر كاهش دقت كنتورها و به تبع كاهش درآمدها و برنامه‌ريزي به منظور كاهش و رفع خطاها از جمله مشكلات مجريان و مديران در بخش آب شهري، روستایی، كشاورزي و صنعتي است. اقتصاد در شركتهاي آب و فاضلاب، تابع درآمد حاصل از فروش انشعاب و آب است. لذا هرگونه ضعف در عملكرد شركت‌ها يا تجهيزات مورد استفاده ( از جمله كنتورهاي مشتركين ) در اين خصوص، موجب كاهش شاخص‌هاي اقتصادي و در نتيجه اختلال در عملكرد آنها مي‌گردد. شركتهاي آب و فاضلاب بعنوان بنگاه‌هاي اقتصادي بايستي قادر باشند كه براساس درآمدهاي خود پاسخگوي انتظارات جامعه تحت پوشش باشند، كه اين امر تنها با تمركز بر روي منابع درآمدي و جلوگيري از هدررفت آن امكان پذير است. بديهي است هر شركتي كه در اين راه موفق‌تر عمل نمايد و كنترل درستي بر منابع درآمدي و عوامل موثر بر آن داشته باشد، از شانس موفقيت بهتري در ارائه خدمات و در نتيجه رضايت عمومي برخوردار است.

عوامل موثر در بروز هدررفت آب، بر طبق موارد ارائه شده توسط انجمن بين‌المللي آب در دو بخش هدررفت واقعي و ظاهري تعريف گرديده كه در فرم استاندارد بالانس آب نمايش داده شده است.

مطابق اين فرم، آب بدون درآمد در برگيرنده هدررفت آب (واقعي و ظاهري) و مصارف مجاز برخي از مشتركين بوده كه نهايتاً بدليل عدم صدور قبض آب، درآمدي بابت آب مصرفي حاصل نمي‌گردد.

بر طبق اين فرم، كل هدررفت (Lt) تشكيل شده از هدررفت واقعي (Lr) و هدررفت ظاهري (La) كه هر كدام از اينها نيز از مولفه‌هاي چندي تشكيل يافته‌اند.

 

(۱-۱) Lt = Σ Lri + Σ Laj

در صورت انجام فعاليت‌هاي اجرائي، هر يك از اجزاء هدررفت مي‌تواند به ميزان (ΔL) تغيير يابد. بعبارتي:

 

(۱-۲) ΔLt = Σ ΔLri + Σ ΔLaj

فرمول فوق يك فرمول رياضي بوده كه عملاً‌ بيانگر كنش و واكنش روابط موجود در سيستم آبرساني درخصوص هدررفت نمي‌باشد. بطور نمونه، در صورتيكه ۵ درصد از كنتورها هر سال تعويض گردد، تاثير آن بر ميزان آب بدون درآمد امكان دارد كه كمتر از تاثير ۹۵ درصد كنتورهايي باشد كه در سيستم در حال بهره‌برداري است و در نتيجه،‌ رقم نهائي هدررفت كه از رابطه مزبور حاصل مي‌گردد،‌ نمي‌تواند دقيقاً بيانگر تاثير عوامل مختلف موجود در سيستم برهم باشد. بلكه تنها مي‌تواند، ميزان تاثير كلي هر كدام را از لحاظ عددي بيان نمايد.

در تمامي روشهاي مديريت آب، ابتدا تاكيد بر تهيه يك نمای كلي از وضعيت بالانس يا توازن هيدروليكي گرديده كه در آن اجزاء هدررفت واقعي و ظاهري را از هم جدا مي‌كند. اين موضوع در جدول بالانس آب كه توسط انجمن بين‌المللي آب ارائه گرديده، بصورت يكسان و يكپارچه آورده شده است. فرم بالانس آب، تنها در صورتي از كارآئي لازم در مديريت هدررفت برخوردار است كه اطلاعات مورد نياز آن بدرستي و دقت تهيه و تكميل شده باشد. در اين فرم، به منظور تعيين هدررفت واقعي لزوماً بايستي حداقل جريان شبانه اندازه‌گيري گردد. اين فرم، توجه كلي به موضوع هدررفت ظاهري داشته و عملاً فرمي در حد اطلاعات كلي بوده و براي ارزيابي كلي قابل استفاده است.

با اين توصيف و در نظر داشتن اينكه، تمركز هدررفت آب و بطور كلي آب بدون درآمد بر روي دو بخش مشتركين و مصرف كنندگان و سيستم تامين، ‌انتقال، ذخيره، توزيع و مصرف كه مجموعاً مديريت آبرساني را تشكيل مي‌دهد، خلاصه گرديده است. لذا، با پذيرش اينكه مجموعه آبرساني بصورت يك سيستم عمل مي‌نمايد، اجزاء آن در كنش و واکنش دائمي با هم قرار داشته و مي‌توان دريافت كه كل اجزاء سيستم در ايجاد آن نقش داشته و نمي‌توان يك جزء را بدون تاثير بر اجزاء ديگر بحساب آورد.

بعبارتي در موضوع آب بدون درآمد و ارائه راهكارهاي اجرائي و عمل به آن بايستي تمام جوانب فعاليتها مورد بررسي قرار گيرد و گزينه‌هاي مختلف قبل از اجراء‌ به آزمون گذارده شود و در نهايت براساس گزينه‌هاي برتر، فعاليت‌هاي اجرائي دنبال گردد.

از اينرو، تنها در صورتي مي‌توان به نتايج مطلوب در كاهش و كنترل آب بدون درآمد دست يافت كه كل مجموعه بصورت يك سيستم واحد نگريسته شود و تمامي فعاليت‌ها درون سيستم اولاً بصورت استاندارد و هدفمند انجام شود و ثانياً تاثير هر يك از عوامل برهم و بر كل سيستم مشخص گردد. بدين سبب اين كار ميسر نمي‌باشد مگر اينكه به مديريت جامع‌نگر پيش از پيش پرداخته شود.

مديريت هدررفت آب، منوط به يك واحد يا بخش در شركتهاي آب و فاضلاب نبوده، بلكه اغلب بخشها و واحدها به نوعي در آن دخيل هستند كه هر كدام  وظايف ديگري علاوه بر توجه به موضوع هدررفت آب دارند. اين فعاليت‌هاي داخلي ممكن است مشكلاتي را در رسيدگي به هدررفت آب ايجاد كند. از اينرو، بايستي بگونه‌اي عمل گردد كه اين تداخلات به حداقل ممكن برسد. اين كار نيز ميسر نمي‌باشد مگر اينكه، بدون اينكه تداخلي در روند جاري بخش‌هاي مختلف عملكردي و بهره‌برداري شركت صورت پذيرد، هر بخش با انجام فعاليت‌هاي روزمره خود، بطور خودكار اطلاعات مورد نياز مديريت آب بدون درآمد را فراهم نمايد.

انجمن بين‌المللي آب و اخيراً نيز انجمن تحقيقات آب آمريكا، چهار راهكار را براي مديريت هدررفت واقعي و ظاهري به شرح نمودارهاي شماره (۱-۱) و (۱-۲) پيشنهاد نموده‌اند.

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

2019-03-10
كد : 21788
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss