جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتاسیدهای چرب و باروری طیور، گیاه رزماری و فراسنجه¬های کیفی اسپرم و باروری خروس ها

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

متغیرها: اسیدهای چرب و باروری طیور، گیاه رزماری و فراسنجه­های کیفی اسپرم و باروری خروس ها

توضیحات: ۳۳ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

مدیریت خروس ها در گله مادر

وظیفه خروس، تولید اسپرم و تلقیح مرغ است. اسپرم سازی از زمان بلوغ جنسی آغاز می‌شود. پس از آن، وزن بیضه ها افزایش می یابد، به گونه‌ای که در خروس های بزرگسال وزن بیضه ها به ۱۰ برابر می رسد. دامنه پراکنش برای حجم منی خروس ۰۸/۰ تا ۹/۰ سی‌سی و برای غلظت اسپرم در منی، ۵/۳ تا ۸ بیلیون گزارش شده است (اتچز[۱]، ۱۳۸۰).

رشد اولين ويژگي مورد نظر در گله‌هاي گوشتي بوده و انتخاب ژنتيكي نيز در درجه اول بر همين اساس صورت مي‌گيرد كه نتيجه آن با بروز بلوغ جنسي زودرس ولي با عدم رشد كافي غدد جنسي در گله‌هاي مادر توأم شده است. بعبارت ديگر، بروز بلوغ جنسي در گله‌هاي توليدي گوشتي امروزي به معناي رشد كامل غدد جنسي نيز نمي‌باشد. براي حل اين مشكل، علاوه بر برنامه روشنايي مناسب، حرارت و تهويه سالن نيز كه نقش اساسي دارند طوري بايد تنظيم شوند تا گله همزمان با رسيدن به بلوغ جنسي، غدد جنسي آن نيز رشد كامل كرده باشد (محمودزاده، ۱۳۸۰).

…………………….

عوامل موثر مربوط به باروری خروس در پرورش گله مادر

  • نور: غده هیپوفیز بر اثر نور و روشنایی تحریک شده، هورمون لازم (تستوسترون) را ترشح و قدرت تولید اسپرم را در خروس افزایش داده و در نهایت باعث افزایش قدرت باروری در خروس می­گردد. طبق آزمایش­های انجام شده برای تغذیه بهتر و تولید بیشتر در گله­های مادر در شبانه روز احتیاج به ۱۵ تا ۱۶ ساعت روشنایی می­باشد. (اتچز، ۱۳۸۰).

………………..

ویژگی هاي تولید مثلی پرندگان

طیور پرورشی (مرغ، بوقلمون، مرغ گینه اي، اردك پکین و مسکوي، غاز و بلدرچین) گونه هایی تخم گذار هستند. پرندگان با سایر گونه هاي تخم گذار، همانند ماهی ها، تفاوت دارند چرا که لقاح داخلی در آنها انجام می شود. علاوه بر این، آنها خونگرم بوده و بیضه ها در داخل محوطه شکمی قرار دارند. بنابراین، فرآیند باروري و لقاح نزدیک به دماي بدن رخ می دهد که حدود ۴۱ تا ۴۳ درجه سانتی گراد است. این دما بالاتر از مقادیري است که براي بسیاري از موجودات خونگرم پیشنهاد شده است. فرآیند اسپرماتوژنسیز فرایندي سریع است (۲ روز در خروس) که با یک زمان کوتاه بلوغ گامت در لولۀ دفران (۱ تا ۳ روز در خروس) قبل از انزال تکمیل شده و آمادة ورود به دستگاه تناسلی ماده به صورت جفتگیري طبیعی یا تلقیح مصنوعی می باشد. مرفولوژي اسپرم انزال شده پرندگان به این صورت است که در قسمت سر سیلندري نازك با قطر حداکثر mμ ۵/۱ داشته و بخش میانی حدود mμ ۵/۱ طول دارد که شامل یک تاژك بسیار بلند است (mμ ۹۰). اسپرم پرندگان تمام بخشهاي تعریف شده گامت نر را در خود دارد که شامل آکروزوم، هسته و قطعه میانی با ۲۰- ۳۰ میتوکندری است.

……………….

اسیدهاي چرب و باروري طیور

اهمیت مصرف گوشت مرغ در بسیاري از جوامع ثابت شده و عمده ترین منبع تامین گوشت سفید می باشد. لذا تمرکز بسیاري از محققین بر بهبود شرایط تولید مثلی و افزایش عملکرد این پرنده صنعتی می باشد. در حقیقت، توجه به لیپید اسپرم از آنجا ناشی می شود که اسیدهاي چرب منبع انرژي براي متابولیسم اسپرماتوزوآ هستند. در حال حاضر، به خوبی مشخص شده است که لیپیدها نه تنها به عنوان منبع انرژي مطرح هستند (اسکات، ۱۹۷۳) بلکه در تمام اتفاقات و رخدادهاي اصلی که منجر به باروري می شود، دخالت دارند.

………………

اسیدهاي چرب اسپرم در پرندگان پرورشی

در مقایسه با سایر گونه ها ترکیب لیپیدي اسپرم پرندگان پرورشی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است (۱۳-۱۵ و ۱۹-۲۱). فسفولیپیدها (۷۰- ۸۰ درصد کل لیپیدها) و کلسترول (حدود ۲۰ درصد) سازنده لیپیدهاي غشاء اسپرم در پرندگان پرورشی هستند. اکثر آنها در غشاء پلاسمایی یافت می شوند، اما غشاء میتوکندري و هسته نیز ارتباط زیادي با لیپیدهاي اسپرم دارند. فقدان و یا کمبود تري اسیل گلیسرول یا تري گلیسیرید در راستاي عدم وجود ذخایر (داخل سیتوپلاسمی) در گامت هاست.

…………………..

اثرات تغییر اسیدهاي چرب جیره بر اسپرم خروس

جیره بر ترکیب اسیدهاي چرب غشاء اسپرم خروس مؤثر است. محققین گزارش نموده اند که اسیدهاي چرب جیره بر ترکیب اسیدهاي چرب بافتها در تمامی گونه ها تأثیر می گذارد. اما، اثرات تغییرات جیره اي معمولاً در طی تکثیر سلولی، رشد و تمایز تأثیربیشتري دارند که این تأثیر وابسته به سن است.

…………..

اثرات PUFA جیره بر عملکرد بیولوژیکی اسپرم پرندگان

عمده اسیدهاي چرب غشاء اسپرم فسفولیپیدها بوده و دیر زمانی است که محققین بر اثرات عمده آنها در عملکرد بیولوژیکی گامت صحه گذاشته اند (۳۱). اسپرم سلولی تاژك دار است و حرکت براي آن به منظور رسیدن به محل لقاح، ضروري است. سیالیت غشاء عملکرد فعالی است که باعث تحریک اسپرم، تخمک و تشکیل نطفه می گردد. به دلیل ظرفیت بالاي لیپیدها، اسیدهاي چرب و خصوصا PUFA، غشاء فسفولیپیدي اثرات چشمگیر و قابل توجهی در………………..

ترکیب لیپیدي اسپرم خروس

کل چربی مایع منی خروس در دامنه ۴۳/۰ تا ۹/۰ میلی گرم در ۱۰۹ اسپرم (کلسو و همکاران[۲]، ۱۹۹۶) و از ۱۵/۰ تا ۵/۱ میلی گرم در هر میلی لیتر مایع منی گزارش شده است فسفولیپیدهاي اسپرم مهمترین گروه چربی ها بوده و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کل چربی در خروس را شامل می شوند. کلسترول آزاد دومین گروه از چربی هاي عمده در اسپرم خروس هاي نژاد گوشتی و بوقلمون است و حدود ۲۰- ۲۲% کل اسیدهاي چرب اسپرم را تشکیل می دهد. در مقابل، در نژادهاي تخم گذار اسیدهاي چرب آزاد سهم بیشتري را در مقایسه با کلسترول آزاد به خود اختصاص می دهند (۱۴ درصد در مقابل ۱۰ درصد). سایر گروه هاي لیپیدي (اسیدهاي چرب آزاد، تري اسیل گلیسرول یا تري گلیسیرید) در تمام نژادهاي پرندگان تشخیص داده شده است (سرولینی و همکاران، ۱۹۹۷). فسفولیپیدها از ۲ بخش مساوي که شامل……………………

ترکیب چربی، خصوصیات مایع منی و باروري در خروس

درك رابطه بین سطوح فسفولیپیدها و اسیدهاي چرب سیر نشده موجود در اسپرم خروس با عملکرد و باروري آن مستلزم مطالعات عمیق و پیچیده است. توسعه اسپرماتوژنز مسلماً همراه با افزایش (DTA) C22:4 n-6 در داخل بیضه هاست که در سن ۱۵ هفتگی به اوج خود می رسد. نرخ باروري به صورت منفی تحت تأثیر تغییر فسفولیپید موجود در غشاء پلاسمایی اسپرماتوزوئید تغییر می کند (فرومان و تورستون[۳]، ۱۹۸۴).

………………

تولید رادیکال های آزاد در شرایط تنشی و اهمیت آنتی اکسیدان ها

تولید رادیکال های آزاد مسئله ای طبیعی است که در جریان تنفس و اكسيد شدن مواد در بدن موجودات زنده که يكي از راه های توليد انرژی از غذاهاست به وجود می آیند و  می توانند باعث بروز اثرات ناخواسته ی فراوانی بر ساختار و عملكرد بافت های بدن آنها شوند. این تركيبات بسيار فعال كه بسيار هم ناپايدارند حاوی مقادير بالايی از انرژی هستند. در حالت عادی، سیستم دفاعی بدن موجودات این عوامل مضر را خنثی و بی ضرر می کند اما عوامل و شرایط تنشی باعث می شوند موجودات نتوانند به طور صحیح و کامل با این رادیکال های آزاد مبارزه کند. در نتیجه ساختمان و کارکرد سلول های بدن آنها توسط رادیکال های آزاد تخریب شده  و منجر به بروز اشکالاتی در قسمت های مختلف می گردد (فلنبرگ و اسپایسکی، ۲۰۰۶).

…………..

اهمیت آنتی اکسیدان ها در افزایش باروری اسپرم

پرندگان، گونه هایی فصلی هستند و با شرایط استاندارد پرورش، راندمان باروري آنها (خروس و بوقلمون) نیز بین ۳۰ تا ۴۰ هفتگی وضعیت مطلوبی دارد و در سن ۵۰ تا ۶۰ هفتگی به طور موقت قدرت باروري را ازدست می دهند (۲۷). یکی از علل کاهش قدرت آنتی اکسیدانی با افزایش تدریجی سن عنوان شده و متعاقب آن افزایش پراکسیداسیون لیپیدها رخ می دهد (کلسو و همکاران، ۱۹۹۶) نسبت اسیدهاي چرب امگا-۶ درخروسهاي مسن کاهش می یابد(۲۹).

گیاه رزماری

رومارَن یا اِکلیل کوهی یا رُزماری (Rosmarinus officinalis) گیاهی خشبی، چندساله و معطر است که برگ‌هایی سوزنی‌شکل و همیشه‌سبز دارد. رومارن بومی منطقه مدیترانه و کشور اوروگوئه است. گل‌های آن در رنگ‌های گوناگون سفید، صورتی، بنفش یا آبی می‌رویند. منشأ این گیاه مناطق آهكی نواحی مدیترانه گزارش شده است. ارتفاع این گیاه بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش داشته و بین ۱ تا ۲ متر متغیر است. برگها سبز رنگ، متقابل، باریك، بلند و نوك تیز است. سطح رویی برگ صاف و فاقد كرك است در حالی كه پشت برگ سفید رنگ و پوشیده از كرك می باشد. گلها كوچك و آبی رنگ بوده و اواخر بهار از لابلای برگها خارج می شود. گلها به ندرت سفید رنگ است. گلهای این گیاه نوش فراوانی تولید كرده و شدیداً عسل آور است (روم[۴]، ۱۹۸۸).

 

منابع

اتچز، ر. ج. ۱۳۸۰٫ تولید مثل در پرندگان اهلی (برگرداننده: محمد جواد ضمیری). انتشارات دانشگاه شیراز، ۴۲۳ ص.

افتخاری م، نیازی حصارسفیدی س. ۱۳۸۹٫ تاثير كاربرد مكمل گياه دارويي رزماري در بهبود ماندگاري و كيفيت گوشت در جوجه هاي گوشتي. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. ۲۹-۲۸ بهمن. ص ۴۲-۳۸٫

……………….

……………….

 

 

[۱]– Atchez, 1380

[۲] – Kelso et al., 1996

[۳] – Froman and Thurston

[۴]– Room, 1988

2019-03-04
كد : 6514
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss