جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتانعقاد قرارداد ارفاقی، جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

متغیرها: انعقاد قرارداد ارفاقی، جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي

توضیحات: ۲۴ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

انعقاد قرارداد ارفاقی

پس از صدور حکم ورشکستگی، رسیدگی به مطالبات و تشخیص و قبول قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه جلوگیری بعمل آید و فروش اموال موقوف گردد. اثر مستقیم و اولیه توافق تاجر ورشکسته و طلبکاران او بر حکم ورشکستگی است این تراضی در صورت تصدیق و تایید از جانب دادگاه آثار حکم ورشکستگی را زایل خواهد نمود.

………………

  کلیات 

با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می‌افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدودة اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان……………….

……………..

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن 

یکی از طرق ختم ورشکستگی انعقاد قرارداد ارفاقی است. موضع قانون تجارت راجع به ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی مشخص نیست. معلوم نیست که انعقاد قرارداد ارفاقی موجب ختم ورشکستگی می‌گردد یا تا زمان اجرای قرارداد ارفاقی اجرای حکم ورشکستگی معلق می‌گردد. بعد از اجراء قرارداد ارفاقی عملیات ورشکستگی خاتمه می‌یابد، اما به نظر می رسد از آنجا که ختم ورشکستگی به این معنی است که آثار حکم ورشکستگی پایان می پذیرد و ورشکسته حقوق سابق خود را بدست می آورد برای اموال او استرداد ی گردد و حق دخل و تصرف در آنها را دارد. انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که تاجر به اعمال تجاری سابق خود ادامه دهد و قرارداد ورشکستگی را ختم نماید. در حقوق ما، راجع به انتشار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی پیش بینی صورت نگرفته است. در ایران در صورت انعقاد قرارداد به آگهی ختم ورشکستگی در روزنامه نیازی نیست.[۱] اما در حقوق فرانسه مطابق مقررات قانون ۱۹۶۷ حکم به تصدیق، دستور ختم ورشکستگی است می بایست در روزنامه منتشر گردد.[۲] در این صورت علاوه بر اطلاع طرفین از تصدیق، سایر تجار هم از حکم آگاه می گردند و به راحتی می تواند اعمال تجاری انجام دهد. در غیر این صورت تاجر باید همیشه حکم تصدیق قرارداد را به آنها ارائه نماید.

………………

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی 

………………..

الف) حقوق ایران

…………….

ب: حقوق اسلام

…………….

ج) حقوق غرب: 

…………………

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی 

………………

الف) حمایت از اقتصاد کشور:

……………….

۱- تقویت اعتبارات عمومی:

……………..

۲- جلوگیری از ایجاد بیکاری:

……………..

۳- حمایت از تولید کنندگان داخلی:

…………….

ب) حمایت از تاجر ورشکسته: 

…………….

ج) حمايت از طلبکاران: 

…………….

مبحث دوم: فروش و تقسيم اموال 

……………….

گفتار اول: جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي 

………………….

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگي از طريق فروش و تقسيم 

………………..

فصل دوم: مفهوم و ماهيت قرارداد ارفاقي 

 مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقي 

«قرارداد ارفاقي در فارسي کنوني به معني عقد به کار مي رود.» در تعريف عقد مي توان گفت: «توافق دو يا چند اراده است که به منظور ايجاد آثار حقوقي انجام مي شود. اثري که از عقد ناشي مي شود ممکن است ايجاد رابطه حقوقي جديد باشد (مانند ايجاد و انتقال حق عيني و تعهد) يا از بين بردن و تغيير رابطه حقوقي گذشته (مانند اقاله و تبديل تعهد) در اين تعريف لزوم جنبه انشايي توافق و پايبند بودن طرفين به مفاد آن نيز به طور ضمني آمده است، زيرا هدف از توافق بايد ايجاد دو اثر حقوقي باشد نه اخبار از رويدادها و رابطه اخلاقي و دوستانه».[۳]

……………..

مبحث دوم: ويژگي هاي قرارداد ارفاقي: 

 گفتار اول: قرارداد ارفاقي از عقود مسامحه اي است: 

قرارداد ارفاقي بر پايه و اساس مصالحه و مسامحه تشکيل مي‌شود. هدف از قرارداد ارفاقي احسان مي‌باشد هرچند طلبکاران هم به دنبال نفع بردن خود مي‌باشند و سختگیری تجاری انجام نمی‌شود ولي اين سود و منفعت هم بر اساس همين ارفاق و گذشت مي‌باشد. در اين قرارداد از محدوديت‌ها و سختگيري‌هاي تجاري خبري نيست براي همين قرارداد ارفاقي به حقوق مدني و عقود مذکور در معاملات سازگارتر مي‌باشد.

……………….

گفتار دوم: قرارداد ارفاقي از عقود جمعي است: 

……………….

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقي از عقود تشريفاتي است: 

…………….

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است: 

…………….

مبحث سوم: اقسام قرارداد 

……………..

الف) انواع قرارداد ارفاقي به اعتبار نوع ارفاق معمولي در آن

…………….

اول: در اصل بدهي يا خسارت تاخير

……………..

دوم: ارفاق در مهلت پرداخت

……………..

ب) انواع قرارداد ارفاقي به اعتبار تقدم و تاخر آن نسبت به حکم توقف

اول: قرارداد ارفاقي پيش از حکم توقف

۱- قرارداد ارفاقي دوستانه يا مصالحه جويانه:

……………….

۲- قرارداد ارفاقي پيشگيرانه:

………………

دوم: قرارداد ارفاقي پس از حکم ورشکستگي

……………..


 مبحث چهارم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي 

………………..

گفتار اول: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق خارجي 

……………..

الف) قرارداد ارفاقي- تصميم قضائي 

……………..

ب) قرارداد ارفاقي- عقد

…………….

گفتار دوم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق داخلي 

……………..

الف) قرارداد ارفاقي و مضابه

………………

ب) قرارداد ارفاقي و ابراء 

………………

 

فهرست منابع 

۱- قرآن کریم

۲- اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۰٫

۳- اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۸۴٫

……………………

………………….

…………………..

 

آسان داک: www.Asandoc.com

 

[۱] . اسکینی ربیعا،حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سمت، ۱۳۸۴، ص ۱۵۵٫

[۲] . Bord G: Reglement judiciaire et liquidation des Biense, Dalloz, Paris, 1969, p. 242.

[۳] . کاتوزيان ناصر ، قواعد عمومي قراردادها، جلد اول ،چاپ يازدهم، شرکت سهامي انتشار ، ۱۳۹۲، صص ۲۳-۲۲٫

2019-03-05
كد : 9777
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss