جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتبررسي و مقایسه جنبه های اقتصادی ،اجتماعی ، فرآوری و درمانی گیاهان دارویی در پنج کشور ایران ، هندوستان ، چین ، آلمان و آمریکا.

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

بررسي و مقایسه جنبه های اقتصادی ،اجتماعی ، فرآوری و درمانی گیاهان دارویی در پنج کشور ایران ، هندوستان ، چین ، آلمان و آمریکا.

(۱۰ صفحه ورد)

فهرست مطالب

      عنوان                                                                                                                صفحه

چکيده  
فصل اول ـ کلیات…………………………………………………………………………………………………………… ۱
۱ – مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ………………….. ۲
۲- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۴
۳- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۴ – محدودیت های تحقیق.. ………………………………………………………………………………………………….. ۵
۵- روش مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………… ۵
فصل دومبررسی وضعیت گیاهان دارویی در ایران…………………………………………………….. ۶
۱ – جايگاه اقتصادی گياهان دارويي درايران……………………………………………………………………………… ۷
۲ – وضعیت صادرات و واردات گیاهان دارویی در ایران…………………………………………………………….. ۹
۳- بازاريابي محصولات گياهان دارويي ………………………………………………………………………………….. ۱۱
۴- وضعیت اجتماعی و فرهنگی مصرف گیاهان دارویی در  ایران…………………………………………………. ۱۳
۵- کاربرد داروهای گیاهی در صنایع……………………………………………………………………………………….. ۱۶
۶ –  روش های فرآوری گیاهان دارویی………………………………………………………………………………….. ۱۷
۷- ساختار صنعت‌ اسانس………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۸- توليد جهاني‌ اسانس‌……………………………………………………………………………………….. ۱۹
۹ – وضعيت گياهان داروئی و داروهای گياهی در ايران………………………………………………………………. ۲۰
۱۰- جایگاه درمانی گیاهان دارویی………………………………………………………………………………………… ۲۲
۱۱ – علت فروش كم و مصرف کم داروهاي گياهي …………………………………………………………………. ۲۲
فصل سومبررسی وضعیت گیاهان دارویی در هندوستان…………………………………………….. ۲۵
۱-جایگاه اقتصادی هندوستان……………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-وضعیت اجتماعی در هندوستان…………………………………………………………………………………………… ۲۷
۳- جایگاه فرآوری و درمانی گیاهان دارویی …………………………………………………………………………… ۲۹
فصل چهارم بررسی وضعیت گیاهان دارویی درچین……………………………………………………. ۳۰
۱-بررسی وضعیت اقتصاد گیاهان دارویی در چین ……………………………………………………………………… ۳۱
۲- وضعیت اجتماعی در چین ……………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۳-وضعیت فرآوری گیاهان دارویی در چین.…………………………………………………………………………….. ۳۵
۴-آيين‌‌نامه قانوني مورد پذيرش داروهاي گياهي در چین…………………………………………………………….. ۳۵
۵-وضعیت درمان با گیاهان دارویی در چین …………………………………………………………………………….. ۳۶
فصل پنجم بررسی وضعیت گیاهان دارویی درآلمان …………………………………………………. ۳۸
۱-جایگاه اقتصادی گیاهان دارویی………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-وضعیت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۳-وضعیت فرآوری گیاهان دارویی…………………………………………………………………………………………. ۴۲
۴-وضعیت درمانی گیاهان دارویی ………………………………………………………………………………………….. ۴۳
فصل ششم بررسی وضعیت گیاهان دارویی در آمریکا………………………………………………….. ۴۴
۱-وضعیت اقتصادی گیاهان دارویی ……………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-وضعیت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۳- وضعیت فرآوری گیاهان دارویی ……………………………………………………………………………………. ۵۰
۴-جایگاه گیاهان دارویی در درمان…………………………………………………………………………………………. ۵۰
فصل هفتم مقایسه ، نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………… ….. ۵۳
۱-مقایسه کشورهای منتخب در زمینه فعالیت گیاهان دارویی………………………………………………… ۵۴
ایران……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
هندوستان…………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
چین………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
آلمان………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
آمریکا………………………………………………………………………………………………………………………… ….. ۵۹
۲-نتبجه گیری……………………………………………………………………………………………. …………………….. ۶۲
۳– سایر مسایل و مشکلات گیاهان دارویی در ایران…………………………………………. …………. ۶۴
۴-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. ……………………… ۶۶
منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………. ………………….. ۶۸
منابع لاتين…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول شماره ۱  : مقدار و ارزش فرآورده های جنگلی و مرتعی ایران ۱۰
جدول شماره ۲   : حجم صادرات گیاهان دارویی از ایران ۱۰
جدول شماره ۳ : ارزش صادرات گیاهان دارویی از ایران ۱۱
جدول شماره۴   : حجم صادرات گیاهان دارویی از هندوستان ۲۶
جدول شماره۵: ارزش صادرات گیاهان دارویی از هندوستان ۲۷
جدول شماره  ۶ : حجم واردات گیاهان دارویی از هندوستان ۲۷
جدول شماره۷: ارزش واردات گیاهان دارویی از هندوستان ۲۷
جدول شماره ۸:   زمین های زیر کشت گیاهان دارویی چین ۳۲
جدول شماره ۹  : حجم صادرات گیاهان دارویی از چین ۳۲
جدول شماره ۱۰ : ارزش صادرات گیاهان دارویی از چین ۳۲
جدول شماره  ۱۱ : حجم واردات گیاهان دارویی از چین ۳۲
جدول شماره ۱۲  : ارزش واردات گیاهان دارویی از چین ۳۲
جدول شماره ۱۳ : صادرات و واردات گیاهان دارویی چین ۳۳
جدول شماره۱۴: حجم صادرات گیاهان دارویی از آلمان ۴۰
جدول شماره ۱۵ : ارزش صادرات گیاهان دارویی از آلمان ۴۰
جدول شماره ۱۶ : حجم واردات گیاهان دارویی از آلمان ۴۰
جدول شماره ۱۷ : ارزش واردات گیاهان دارویی از آلمان ۴۱
جدول شماره  ۱۸:  زمین های زیر کشت گیاهان دارویی آمریکا ۴۶
جدول شماره۱۹ : حجم صادرات گیاهان دارویی از آمریکا ۴۶
جدول شماره ۲۰  : ارزش صادرات گیاهان دارویی از آمریکا ۴۶
جدول شماره۲۱ : حجم واردات گیاهان دارویی از آمریکا ۴۶
جدول شماره ۲۲ : ارزش واردات گیاهان دارویی از آمریکا ۴۷
جدول شماره ۲۳  : صادرات و واردات گیاهان دارویی آمریکا ۴۷
جدول شماره ۲۴ : نوع گیاهان دارویی وارداتی آمریکا ۴۷
جدول شماره ۲۵ : نوع گیاهان دارویی صادراتی آمریکا ۴۸
جدول شماره ۲۶  : میزان صادرات و  واردات گیاهان دارویی در کشورهای منتخب در سال ۲۰۰۲ ۶۱
جدول شماره۲۷ : مقایسه کشورهای منتخب در زمینه گیاهان دارویی در طی سال ۲۰۰۲ ۶۲

 

2019-03-12
كد : 25719
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss