جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایت: بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری

 • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
 • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
 • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
 • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

رشته: برنامه ریزی شهری و مدیریت

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

تفكر در خصوص تهيه طرح جامع براي شهر و بررسي ابعاد مختلف توسعه آتي آن از قدمت زيادي برخوردار نيست و واقعيت آن است كه با هريك از تقسيم بندي هاي انجام گرفته در اين خصوص مقايسه شود، مشخص مي گردد كه مدت زمان قابل تصور براي تفكر و تهيه طرح جامع شهري حداكثر دو قرن است كه از اوايل قرن نوزدهم به بعد را شامل مي شود. بنابراين شهرسازي نسبت به برخي علوم ديگر از عمر كوتاهي برخوردار است و خصوصاً در جريان تحولات انجام گرفته در طول دو سده اخير نيز با نوساناتي مواجه بوده است كه بعضاً دگرگون كننده برخي بنيانهاي اساسي اين علم شده است. بنا به همين سابقه، شهرسازي از نظریه پردازي صرف در باب مباحث اجتماعي، اقتصادي و يا ايده آل گرايي و تخيل پردازي شروع و قريب يك قرن با اين شيوه تفكر تداوم مي يابد.

همه ساله صدها طرح جامع توسعه ای در شهرها و بسیار بیش از آن در کل کشور طراحی و اجرا می شود . این طرح ها در واقع نوعی مداخله ی توسعه ای نهادهای عمومی و خصوصی در محیط زندگی اجتماعی و طبیعی انسان ها به شمار می آیند . هر چند که طرح های جامع توسعه ای معمولا با نیت خیر به اجرا در می آیند و می توانند منافع بسیاری به همراه داشته باشند، اما نمی توان از آثار ناخواسته اجتماعی و احتمالا تخریبی آن ها چشم پوشی کرد . برای افزایش آثار مثبت این طرح ها بر منابع طبیعی و اجتماعات انسانی چاره ای جز ارزیابی تاثیر اجتماعی آن ها نداریم و قطعا توانا شدن مدیریت توسعه کشور در همه سطوح برای پیش برد ارزیابی تاثیر اجتماعی  طرح ها جامع ، عامل مهمی در تحقق امر توسعه پایدار می باشد.

انطباق پيش بيني هاي جمعيتي

بت جمعيت شهرها در پايان دوره طرح جامع حدود ۷۰ % پيش بيني ها با اشتباه فاحش مواجه بوده اند. بدين ترتيب كه جمعيت شهر در پايان دوره طرح در محدوده اي از ۲۰% كمتر از پيش بيني تا حدود ۵۰ % بيشتر از پيش بيني ها بوده است.  ۱۵ % پيش بيني ها تقريبا  به تحقق پيوسته اند و ۱۵ % ديگر گر چه به وقوع پيوسته اند، ولي با توجه به اشتباه برآورد پيش بيني جمعيت در سال پايه (فروض مقدماتي) بايد در زمره پيش بيني هاي نادرست قرار گيرند.

چگونگي انطباق پيش بيني اقتصادي با آنچه كه در عمل به وقوع پيوسته است

در اين بخش نيز پيش بيني ها از واقعيت دور بوده اند، به شرح زير:

 • در بخش كشاورزي آنچه به وقوع پيوسته است از ده برابر كمتر تا ۵/۱ برابر بيشتر بوده است.
 • در بخش صنعت ۷۵ % پيش بيني ها به اين علت كه آنچه كه اتفاق افتاده بسيار كمتر بوده و ۲۵ % به عكس آن كه آنچه واقع شده افزايش يافته، غلط بوده است.
 • در بخش خدمات درست عكس اين مطلب اتفاق افتاده است.

در نتيجه مي توان گفت كه پيش بيني ها عمدا  به وقوع نپيوسته است.

مقايسه نحوه گسترش پيشنهادي شهر با جهات گسترش واقع شده

بررسي هاي انجام شده نشان داد كه در ۴۰ % نمونه ها، گسترش شهر در ديگر جهات – نه در جهات تعيين شده – صورت پذيرفته است. در ۲۰ % نمونه ها حدود نيمي از توسعه در جهات تعيين شده انجام شده است، و در ۴۰ % بقيه تا حدود زيادي، توسعه در جهت اهداف بوده ولي كاملا  آن را پوشش نداده است (بدين ترتيب كه بخشي از داخل محدوده ساخته نشده و در بخشي از اراضي خارج محدوده ساخت و ساز انجام شده است).

چگونگي تحقق استقرار عملكردهاي خدماتي پيشنهادي

در ۶۰ % طرحها مي توان گفت كه تقريبا  هيچ يك از عملكردهاي خدماتي حدودي اين خدمات استقرار يافته اند.

در ۲۰ % طرحها حد كمي از خدمات پيشنهادي مستقر شده و در ۲۰ % باقي تا حدودي اين خدمات استقرار يافته اند.

چگونگي تحقق تراكم هاي ساختماني

تقريبا  در هيچ يك از شهرها تراكم هاي ساختماني پيشنهادي طرح ها جامع به وقوع نپيوسته است.

مقايسه شبكه ارتباطي پيشنهادي و تحقق يافته

در اين مورد نيز نتايج حاكي از آن است كه نه تنها شبكه پيشنهادي شكل نگرفته است، بلكه اغلب شبكه هاي احداثي نيز در مسيري به جز آنچه كه طرح پيشنهاد نموده است، شكل گرفته است.

چگونگي شكل گيري ساخت و بافت شهر

بديهي است كه با به وقوع پيوستن شبكه ارتباطي و استقرار عملكرد هاي خدماتي ساختار شهر نتواند شكل گيرد، تا آنجا كه عملا  مي توان براي درصد تحقق اين بخش عدد صفر را پيشنهاد نمود.

بنابراين، در مجموع مشاهده مي شود كه طرح ها جامع نتوانسته اند عملا  در جهت اهداف خود حركت نمايند.

بررسي علل عدم تحقق طرح هاي جامع از ديدگاه كالبدي و استنتاج نهايي به انجام چهار بخش ديگر طرح منوط خواهد شد كه عبارتند از:

 • ديدگاههاي عمومي شهر و شهرسازي.
 • نظام اجرايي طرحهاي توسعه شهري.
 • نظام برنامه ريزي توسعه شهري در ايران.
 • عوامل زمينه اي مؤثر در برنامه ريزي توسعه شهري.

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

2019-03-09
كد : 21037
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss