جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایت: بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس

  نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان  مدیریت آموزشی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

يكي از مهمترين موضوع­هايي كه زمينه ساز بروز مشكلات متعدد براي سازمان ها در سطح جهان شده است، مشكلات ناشي از فساد و كارهاي خلاف اخلاق در جوامع گوناگون است. رعايت نشدن برخي معيارهاي اخلاقي، نگرانيهاي زيادي را در بخشهاي دولتي و غير دولتي بوجود آورده است سقوط معيارهاي رفتاري در بخش دولتي، پژوهشگران را وا داشته تا در جستجوي مبناهاي نظري در اين رابطه بوده و بتوانند مسير مناسب اجرايي آن را فراهم آورند. در جامعه ما، با وجود عناصر مثبت بسيار در فرهنگ ملي و ديني (كه درآن به كار ارزش بسيار نهاد مي‎شود) در ساختار كلي جامعه ارزشهايي غلبه دارند اخلاق كار و در پي آن وجدان كاري را تضعيف مي كند..

كه در اين رابطه رضايي منش مي‏نويسد: وضعيت اخلاق گرايي در ايران در بخش خدمات عمومي مطلوب نمي باشد و براي رسيدن به يك وضعيت اخلاقي مطلوب در داخل سازمان هاي بخش عمومي به علت تاثير پذيري رفتار افراد سازمان ها از عوامل گوناگون، اتكاء صرف به ساز و كارهاي مديريت اخلاقي درون سازماني كافي نيست. وي اضافه مي‏كند: ساختارهاي سياسي، اقتصادي و مديريتي، بيشترين نقش را در ساخت اخلاقي دارند. هرقدر رهبران با قاطعيت مادي و معنوي بيشتري از اخلاقيات حمايت كنند، كدهاي اخلاقي و استانداردهاي رفتار شغلي و حرفه اي مدون‏تر باشد، سامانه هاي كنترل و افشاء بيشتر مستقر باشند، آموزشهاي اخلاقي بيشتري داده شود، نظام حقوق، دستمزد و انگيزش كارآمدتر باشد، جامعه مدني فعال تر و نظام اقتصادي غيردولتي ترعمل كند؛ اخلاقيات در بخش خدمات عمومي كشور بهتر خواهد شد .

در پي مطالعه اي با عنوان اخلاق كار و عوامل فردي و اجتماعي موثر بر آن  بر اين باور است ، افرادي كه بيشترين اميد را نسبت به آينده كشورشان دارند، افرادي  كه آزادي عمل بيش تري در كارشان دارند ، افرادي كه به آينده كارشان در كارگاه اطمينان بيشتري دارند و افرادي كه كارشان مطابق پست آنان است، اخلاق كار را در سازمان بيش تر مراعات مي كنند . يافته هاي اين پژوهش همچنين، حكايت از آن دارد افرادي كه به ارزش هاي اجتماعي جامعه سنتي نزديك ترند و نسبت به محيط اجتماعي پيرامون خود خوشبين تر هستند ، از نظر ميزان اخلاق كاري وضع مطلوب تري دارند. در مقابل ، افرادي كه به ارزش‏هاي اجتماعي جامعه شهري امروز كشور نزديك ترند و در پي آن نوعي بدبيني نسبت به محيط اجتماعي اطرا ف خود نيز دريافته است كه دارند، وضع نامناسب تري از نظر اخلاق دارند  مشاركت اجتماعي ، عدالت اجتماعي ، وفاق و انسجام فرهنگي موجود در جامعه با پايبندي به اخلاق هم در پژوهش خود نشان داده است كه  كار در سازمان ها همبسته هستند .

آموزش وپرورش از جمله سازمانهایی است که درهمه جوامع ازحساسیت خاص برخورداراست. این حساسیت بیشتر به آن دلیل است که فرایند آن در معرض دید همگان ومورد قضاوت عام قرار می گیرد.از این رو پژوهش های متفاوتی در این حوزه می تواندنواقص وکاستی های موجودرا مشخص سازد وراه را برای برطرف کردن آنهاهموار نماید.بدیهی است که در هرجامعه آموزش وپرورش سنگ زیر بنای توسعه اقتصادی اجتماعی سیاسی وفرهنگی است.تجزیه تحلیل عوامل موثر در رشدوتوسعه جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همه کشورهااز آموزش وپرورش کارامد واثر بخش برخوردار بوده اند .شناخت دقیق نیروی انسانی شاغل در نظام آموزشی از جمله ضروریات برای برنامه ریزی در امر آموزش و پرورش می باشد.

دنياي ما دنياي سازمان هاست و گرداننده اصلي اين گردونه انسانها هستند آنانند كه به كالبد سازمان ها جان ميبخشند و تحقق هدفها را ميسر مي سازند بدون انسان سازمان بي معني است و مديريت امري موهوم. شايد اين شبهه پيش آيد كه در دنياي آينده كه آدمواره هاو ماشين ها جاي انسانها را در سازمانها پر مي كنند نقش انسان در سازمان كم رنگ خواهد شد اما به هيچ رو اينگونه نخواهدشد و با خود كاري و ماشيني شدن كارها، نوع فعاليت هاي انساني در سازمان تغيير شكل مي دهد و به گفته آن دانشمند بنام پيتر دراكركاردستي  جاي خود را به كار دانشي  مي دهد. اما نقش به يقين تعيين كننده انسان، به عنوان حاكم سازماني همچنان برقرار و مستدام خواهد بود. (مورهد[۱]، ۱۹۹۸)

باپیچیده تر شدن روز افزون سازمانها وافزایش میزان کارهای غیر اخلاقی ،غیر قانونی وغیر مسؤولانه در  محیطهای کاری توجه مدیران وصاحبنظران رابه بحث اخلاق کار و مدیریت اخلاق معطوف ساخته است. مدیریت اخلاق عبارت است از شناسایی و اولویت بندی ارزش ها برای هدایت رفتارها در سازمان ،سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخلاق می تواننداخلاقیات را در محیط کار مدیریت کنند برنامه های اخلاق به سازمانها کمک می کنند تا بتوانند در شرایط آشفته عملکرد اخلاقی خود را حفظ کند امروزه مدیریت اخلاق یکی از زمینه های عملی مدیریت به شمار می رودکه دارای برنامه ای وچندین ابزار عملی است این ابزارهاعبارتند از کدهای اخلاق ،کدهای رفتار،خط مشی و رویه ها،روش حل معضلات اخلاقی و آموزش منظور از مفهوم اخلاق كار اين است كه نيروهاي كاري بر دو دسته اند؛ بعضي تمايل فراوان به فعاليت، تلاش و كوشش دارند، سكون و آرامش را پسنديده نمي‏دانند و فضايل اخلاقي آنان در كارهايشان شكوفا مي گردد، بر عكس، گروهي هم تمايل به كار و مجاهدت ندارند و تنها با نيروهاي جبري و فشارهاي بيروني بايد آنان را به كار واداركرد. البته از اخلاق نيك و حسنه آن است كه انسان فعال باشد و محصول فعاليت او براي همنوعانش مفيد و ثمربخش واقع شود.  هر كس با انجام كاري كه قابليت و توانايي آن را در خود احساس مي كند، به جامعه انساني خدمت كند و در جهت رفع مشكلات جامعه يا براي ارتقاي ابعاد گوناگون آن سعي و تلاش پيگير و مستمر داشته باشد. مفهوم اقتصادي بودن كار را مي توان به شرح ذيل بيان نمود:  “اخلاق كار”  در بحث كار عبارتست از حركتي كه انجام آن موجب شود ديگران نسبت به ثمره ي آن حركت راغب شوند و مايل باشند با طيب خاطر، براي محصول آن چيزي را پرداخت نمايند . بـه طور خلاصه و با نظر بـه آنچه ذكـر آن رفت، كار را به صورت زير مي توان تعريف كرد : كار عبارتست از مجموعه عملياتي كه به منظور استفاده عملي بر روي ماده انجام مي گيرد، اين اعمال نيز به نوبه خود بر انسان و زندگاني او تأثير خواهد داشت و تغييراتي را در آنها پديد خواهد آمد.  در اسلام از كار به عنوان عمل صالح ياد شده و شرط ورود بـه بهشت آرماني، با ايمان ، عمل صالح و تقوي ذكـر گرديده است . ناگفته پيداست كه توجه بـه مفاهيم عاليه آيات قرآن كريم – دارا بودن سه خصيصه عمده ثمره ايمان و تقوي در عمل صالح معلوم مي گردد و انسان مؤمن به مباني حق، بالقاعده فاعل اعمال صالح و نيكوست و نتيجه عمل صالح او، خير و نعمت و بركت براي جامعه است و در صورت فقدان ايمان با تقوي، عمل انسان تباه شده و خير اخلاقي و انساني در آن نخواهد بود. در دين مقدس اسلام حتي نيات خير داراي ارزش و ثواب هستند، زيرا نيات خير در حقيقت همان ايده ها و طرح هاي مثبت اوليه انجام كارند. (خانی ،۱۳۸۷)

انديشه تعهد موضوعي اصلي، در نوشته هاي مديريت است اين انديشه يكي از ارزشهاي اسلامي است كه سازماندهي بر آ ن متكي است و كاركنان بر اساس ملاك تعهد ، ارزشيابي مي شوند اغلب پرسش هايي كه به عمل مي آيد از قبيل آيا اضافه كار خواهد كرد ؟ آيا روزهاي تعطيل بر سر كار خواهد آمد ؟ آيا دير يا زود مي رود يا آن چه را انجام مي دهد كنار مي گذارد تا به كمك بشتابد ؟ اغلب مديران اعتقاد دارند كه تعهد براي اثر بخشي سازمان ضرورت تام دارد مديران بايد تعهد و پاي بندي كاركنان را به سازمان حفظ كنند و پرورش دهند. تعهد سازماني يك نگرش مهم شغلي و سازماني است كه در طول سالهاي گذشته مورد علاقه بسياري از پژوهشگران رشته هاي رفتار سازماني و روانشناسي خصوصاً روانشناسي اجتماعي بوده است. اين نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغييراتي شده است كه شايد عمده ترين تغيير در اين قلمرو مربوط به نگرش چندبعدي به اين مفهوم تا نگرش يك بعدي به آن بوده است. يكي از عوامل پنهان ، ولي تأثيرگذار در رفتار شغلي كاركنان ، ميزان تعهد آنان به سازمان است. توجه به تعهد نيروي انساني چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي اهميت زيادي دارد (حسین، ۱۳۷۷).

يكي از متغيرهايي كه با انگيزش و خشنودي شغلي پيوسته است تعهد سازماني است يعني درجه همانند سازي روان شناختي و ياچسبيدگي به سازماني كه ما براي آن كار مي كنيم كه به عوامل سازماني و فردي مربوط است عوامل سازماني مرتبط با تعهد سازماني مطالعه اي از كاركنان می باشد نگرش مثبت به سوي گروه كار عبارتند از پرمايه سازی(غني سازي شغل)اختيار فرصت استفاده از مهارتها سفيد نشان داد كه تعهد سازماني شان از ادراك اين كه چگونه سازمان در برابر آنها متعهد است متأثر مي باشد ؛ تعهد ادراك شده بالا به كاركنان از سوي سازمان سبب خواهد گرديد كه در كاركنان انتظار بيشتري ايجاد گردد كه اگر آنها تلاش نمايند اهداف سازماني برآورده خواهد گرديد و آنها به شكل مناسب پاداش دريافت خواهند نمود (مهداد،۱۳۷۸).

از طـرف دیگـر یکـی از عارضه هـای جـدیـد زندگی بـه سبک مدرن ، وجـود استرس در محیط کـار می باشد ؛ استرس شغلی یک دلیل عمده برای کاهش تولید، غیبت کارکنان و فروپاشی و به هم ریختگی سازمان‌ها می باشد، اضافه کاری‌های زیاد ، ناکافی بودن آموزش های لازم از دلایل پنهان ترک شغل است که معمولاً در اثر استرس زیاد بوجود می آید (مهداد،۱۳۷۸).

هنگامی که فرد در محیط کار با باید های روبرو می شود که ارتباطی با ظرفیت های کنونی یا نیاز ها و خواسته هایش ندارد، دچار ناهماهنگی و تعارض می شود و تنها راه کاهش آن سازگاری شخص با شرایط تازه است. (رحیمی ،۲۰۰۷).

استرس شغلی را نوعی از حالت روان شناختی می باشد که نشان دهنده عدم تعادل بین درک فرد از نیازهای خـود بـرای آشکار کـردن آنها در محیط کار و توانایی بـرای سازگاری با آن نیازها می باشد.

طبق تعریف موسسه های بهداشت حرفه ای[۲] (NLOSH) استرس شغلی هنگامی رخ می دهد که بین نیازهای شغلی با توانایی قابلیت ها و خواسته های خود هماهنگی نباشد به عبارت دیگر وقتی آنچه در یک شغل از فرد انتظار می رود با آنچه مورد علاقه و خواسته اوست هماهنگ نباشد (سلیمانی، عباس­زاده و نیازآذری، ۱۳۹۱). به صورت روشن تر و ساده تر می توان چنین بیان کرد که استرس شغلی یک آسیب جسمی یا روانی است که فرد از خود نشان می دهد و نتیجه ای از تضاد یا موفقیت های چالش برانگیزد درشغل می باشد. (پاولیک وکی ین لن[۳]، ۲۰۰۷).

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱]– Moorhead

[۲] – National Enntitue of occupational sefet &z Health

[۳] -Pawlik-kienlen

2019-03-08
كد : 18487
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss