جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني درستاد سازمان بهزيستي کشور

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تحليل تأثير ابعاد مسوؤليت اجتماعي بر پيشبرد اهداف سازماني درستاد سازمان بهزيستي کشور

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

موضوع مسوؤليت اجتماعي شرکت در اقتصاد مدرن و در مباحث مديريتي، يکي از برجسته ترين مسائلي است که در ۲۰ سال گذشته وجود داشته است (ميساني[۱]،۲۰۰۹ ).به طوريکه مفهوم مسوؤليت اجتماعي شركتها در دهه اخير به پاردايم غالب و مسلط حوزه اداره شركتها تبديل شده است. و شركت هاي بزرگ و معتبر جهاني مسوؤليت در برابر اجتماع و محيط اجتماعي را جزيي از استراتژي شركتي خود مي بينند. اين مفهوم، موضوعي است كه هم اكنون دركشورهاي توسعه يافته وكشورهايي با اقتصاد باز به شدت از سوي تمامي بازيگران چون، حكومتها، شركتها، جامعه مدني، سازمانهاي بين المللي و مراكز علمي دنبال مي گردد.(اميدوار،۱۷:۱۳۸۴)

مسوؤليت اجتماعي شركت ها معاني مختلفي دارد و براي همه يکسان نمي باشد. حكومتها به مسوؤليت اجتماعي شركتها از منظر تقسيم وظايف و مسوؤليتها و حركت در جهت توسعه پايدار نگاه مي كنند؛ شركتها مسوؤليت اجتماعي شركتي را نوعي استراتژي تجاري مي بينند كه باعث مي گردد در فضاي به شدت رقابتي، بر اعتبارشان افزوده گردد و سهمشان در بازار فزوني گيرد؛ جامعه مدني و سازمانهاي غيردولتي، مسوؤليت اجتماعي را از شركتها مي خواهند چون كه به رسوايي هاي مالي و فجايع حاصل از عملكرد شركتها آگاهي و اشراف دارند؛ سازمان هاي بين المللي نيز با توجه به اينكه تاثيرگذاري شركتها در دنياي امروز بسيار بيشتر از حكومتها مي باشد، حل چالشهاي جهاني را بدون مشاركت شركتها غير ممكن مي دانند زيرا، بسياري از سياستمداران، به نوعي مديران شركتها نيز هستند و مسوؤليت اجتماعي را از شركتها خواهانند؛ مراكز علمي و دانشگاهيان نيز به مسوؤليت اجتماعي شركتها، از زاويه نقش شركتها در توسعه يک کشور و حتي توسعه  دموكراسي، تداخل وظايف، مسوؤليتهاي يك شركت با حكومت و همپوشانيهاي حاصل ازآن مي نگرند.(واليس[۲]،۲۰۰۳ ) به همين دليل است كه امروزه در جهان رقابت، موضوع مسوؤليت اجتماعي شركتها به پارادايمي غالب در حوزه اداره شركتها تبديل شده و مسوؤليت اجتماعي داراي چهار بعد است .بعد اقتصادي، بعد قانوني، بعداخلاقي و بعد عمومي وملي .)بزرگي،۱۳۸۳ )

در ايران نيز مسوؤليت اجتماعي شركتها، در مفهوم سنتي خود در قالب مفاهيمي چون وقف و وامهاي قرض الحسنه و … نمود يافته است، البته وقف به عنوان سنت اسلامي ملي ، عمدتا محدود به ساخت مدرسه و يا مسجد مي شده است و تجاروصاحبان صنايع در ساخت و تامين هزينه هاي اين اماكن مشاركت داشته اند .بسياري از صاحبان سرمايه در راستاي اين مفهوم، كمك در زمان بيماري، ازدواج و تهيه مسكن را بر اساس باورهاي مذهبي و اخلاقي عمدتا به عنوان مسوؤليت و نقش اجتماعي خويش درقالبهاي نيكوكارانه و مذهبي ايفا مي كردند.(اميدوار،۱۳۸۴ :۲۸)

اما مفهوم نوين و مديريتي مسوؤليت اجتماعي شركتها در ايران در سالهاي اخير توسط صاحبان صنايع و بخش خصوصي، سازمانهاي غير دولتي و روشنفكران و دانشگاهيان مطرح گرديده است. و از طرف ديگر با شدت يافتن فضاي رقابتي براي برخي صاحبان صنايع باعث گرديد كه بسياري از شركتهاي برتر ايراني به اين مفهوم در فرايندهاي مديريتي خود توجه كنند .(حبيبي،۴۹:۱۳۸۳) با مطرح شدن و به اعتقاد برخي كارشناسان، مد شدن گواهي نامه هاي كيفيت زيست محيطي ، گواهينامه هاي تعالي سازماني[۳] و سرآمدي مفهوم مسوؤليت اجتماعي شركتها در فرايندهاي مديريتي شركتها جاي گرفت. دريافت اين گواهينامه ها علاوه بر اينكه شركتها را به سمت بهره وري بيشتر سوق مي دهد، براي شركتها مزيت رقابتي نيز ايجاد مي كند. شايد نياز صنعتگران ايراني به پيدا كردن شريك خارجي يكي از دلايل عمده حركت صنايع به سمت مفهوم امروزي و مدرن مسوؤليت اجتماعي شركتها باشد كه مي توان آن را در قالب گواهينامه ها و تعالي سازماني ديد.

بنابراين  شركتها موفقيت وتداوم حيات خود را در گرو مسوؤليت در برابر محيط اجتماعي مي بينند در اين صورت با رويكردي آينده نگر مسوؤليت اجتماعي نه تنها سياستي هزينه بر تلقي نخواهد شد، بلكه نوعي سرمايه گذاري انساني و اجتماعي تلقي مي شود. دراينجاست كه كارايي اقتصادي، تنها مسووليت شركت تلقي نمي شود.)کلارکسون[۴] ،۱۹۹۵)

بدين ترتيب در طول چندين سال گذشته  شاهد آن هستيم که ، جامعه تجاري توجه زيادي را به مسوؤليت شركت ها معطوف نموده است، كه اين امر ورود روح نوآوري و مشاركت را در حل و فصل نمودن مسائل اجتماعي و زيست محيطي مهم به گونه اي كه هم براي كسب و كار هم براي جامعه داراي ارزش باشد، را به دنبال داشته است .لذا از طرفي هم  در سرتاسر دنيا ، دولتها با چالش هاي زيادي در مورد منابع جهت فراهم نمودن خدمت عمومي با كيفيت براي جوامع مواجه هستند . در نتيجه جهت فراهم نمودن خدمات عمومي اي كه مكلف به ارائه آنها هستند به طور فزاينده اي به سمت مشاركت با بخش خصوصي و استفاده از  مسوؤليت اجتماعي  ، پيش مي روند. و از سوي ديگر شرکتها مسوؤليت اجتماعي را به عنوان فرصتي براي تقويت کسب و کار خود مي دانند و اينکه تنها از طريق يك جامعه سالم است كه يك كسب و كار سالم و پايدار مي تواند به حيات خود ادامه دهد .در عين حال با چالش بزرگ چگونگي اجراي آن مواجه هستند . بنابراين مشارکت هوشمندانه راه حلي است کارآمد براي رسيدن به اهداف مسوؤليت اجتماعي و چنين گردش تمركزي، فرصت هاي بيشماري را براي مشاركت به همراه خود به دنبال دارد، اولاً اين مسأله همپوشاني بارزي را ميان علايق بخش خصوصي و بخش عمومي و دولتي آشكار مي نمايد. و ثانياً ، به دليل اينكه بخش خصوصي به تنهايي داراي قابليتها، دانش، ارتباطات يا اختيار براي انجام چنين سرمايه گذاري هاي استراتژيكي نيست. بايستي به سمت مشاركت و همكاري با بخش عمومي، دولتي و جامعه مدني حركت كند.

از آنجا که سازمان بهزيستي کشور به عنوان سازماني تخصصي و معتبر در ارائه خدمات پيشگيري، اجتماعي و توانبخشي به  افراد در معرض آسيب، آسيب ديدگان اجتماعي و معلولين و در راستاي توانمندسازي، ارتقاي سلامت و کيفيت زندگي آحاد جامعه با توجه ويژه به کودکان، زنان و سالمندان نقشي موثر را در پيشرفت اجتماعي کشور ايفا مي کند.. و به عنوان تنها متولي دولتي در بخش حمايتي در کشورمان با چالش جدي کمبود منابع جهت دستيابي به اهداف خود روبرو بوده است و در راستاي رفع اين معضل  اقدامات پراکنده و فعاليتها و سرمايه گذاري هاي بسياري را در زمينه آگاه سازي و جلب مشارکتهاي شرکتهاي دولتي و نيمه دولتي و در برخي موارد شرکتهاي خصوصي به انجام رسانده است که ظاهرا بازخورد مناسبي متناسب با سرمايه گذاريهاي انجام شده دريافت نکرده است. .لذا اين پژوهش در صدد آن است که  نقش مسوؤليت اجتماعي شرکتها و تاثير چهار بعد: اقتصادي، قانوني، اخلاقي و عمومي و ملي مسوؤليت هاي اجتماعي، بر پيشبرد اهداف سازمان بهزيستي را بررسي نموده و به اين سوال پاسخ دهد که آيا درک و اجراي مسوؤليت اجتماعي و نيز تشويق و ترغيب شرکتها و سازمانها به رعايت مسوؤ ليت اجتماعي در پيشبرد اهداف سازماني مي تواند مؤثر باشد ويا تحليل  وارزيابي مسوؤليت اجتماعي شرکتها براي سازمانهاي خدماتي در تحقق اهداف و مأموريت هايشان فرصتهايي را فراهم خواهد ساخت ؟

لازم به ذکر است انتخاب اين سازمان از ميان انواع سازمان هاي مختلف به دليل  اين است که سازمان بهزيستي کشور سازماني است خلاق، هوشمند، دانش محور و پاسخگو که با ايجاد فرصتهاي برابر براي تمامي گروه هاي هدف در دستيابي به خدمات مطلوب زمينه ارتقاي توانمندي، بهبود سلامت و افزايش کيفيت زندگي جامعه را فراهم مي آورد وهمچنين ارتباط بسيار نزديکي است که مأموريت هاي اين سازمان با آسيب ها و مسائل اجتماعي دارد و به نوعي با مسوؤليت اجتماعي و اهداف آن گره خورده است .

۱- Misani

۱-Wallace

 

  • معیار هشتم در گواهینامه تعالی سازمانی و EFQM به مسوؤلیت اجتماعی اختصاص دارد.

 

۱- Clarkson

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

 

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-18
كد : 97318
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss