جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

– حسيني نسب وبيكائي منيع (۱۳۷۷) درپژوهشي نشان دادند كه بين ادراك دانش آموزان از جو روان شناسي كلاس وميزان اضطراب آنهاهمبستگي منفي وجود دارد .

– پورفاز (۱۳۸۰)،‌درمطالعه خود درزمينه بررسي عوامل موثر (درون وبرون سازماني ) برافت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان چابهار‌،به اين نتيجه رسيد كه تمامي متغيرهاي مورد مطالعه، يعني فقدان نيروي انساني ماهر ومتخصص،‌شيوه هاي ارزشيابي معلم ،‌كمبود تجهيزات آموزشي ،كيفيت فضاي آموزشي،‌شيوه عملكرد مديران،‌سيستم اداري حاكم بر آموزش وپرورش ، عوامل فرهنگي،‌اجتماعي،‌اقتصادي ومحيطي برافت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي،‌تأثير معني داري دارد.

– يعقوبي وهمكاران (۱۳۷۷)، (به نقل از حسيني، ۱۳۸۳) بيان داشتند كه از عوامل موثر درعملكرد تحصيلي يادگيرندگان انگيزش آنهاست .

– بحراني (۱۳۸۴) درمطالعه انگيزش تحصيلي دانش آموزان متوسطه استان فارس نشان داد كه دانش آموزان ايراني،‌از انگيزش تحصيلي بالاتر از متوسطه برخوردارند ومشوق هاي دروني و بيروني،‌سهم يكساني درانگيزش تحصيلي آنان دارند.

– شيخ الاسلامي ورضويه (۱۳۸۴) درپژوهشي برروي انگيزش دانشجويان دانشگاه شيراز به اين نتيجه رسيدند كه انگيزش بيروني وجنسيت ،‌رابطه معنا داري با خلاقيت دانشجويان ندارند ؛اما انگيزش دروني،‌داراي رابطه مثبت معني داري با ميزان خلاقيت دانشجويان است .

– نجابت ( ۱۳۸۷) درتحقيقي با عنوان «‌بررسي توزيع سني دانش آموزان استان فارس» اين نتيجه را گرفت كه خروج از گروه سني مطلوب،‌يعني سني كه دانش آموز دوره تحصيلي مربوطه را بدون تكرار پايه ويا ترك تحصيل و بازماندگي از تحصيل طي مي كند، درهرسه دوره تحصيلي ابتدايي،‌راهنمايي ومتوسطه در دانش آموازن روستايي بيشتر بوده است . همچنين درصد دانش آموزان خارج ازگروه سني استان فارس درهر سه  دوره تحصيلي بيش از مقدار واقعي برآورد كشوري درهر سه دوره تحصيلي بوده است .

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

  – اكستروم و همكاران (۱۹۸۶) در پژوهشي بيان داشتند دانش آموزاني كه ترك تحصيل مي كنند ، وبه نوعي دچار افت تحصيلي بوده اند ،‌مفهوم خود ضعيف تري نسبت به همسالانشان دارند كه درمدرسه باقي مي مانند و تحصيل را ادامه مي دهند و همچنين اين گروه بر اين عقيده اند كه برسرنوشتشان كنترل اندكي دارند. همچنين بيان  مي دارد كه افراد يكه ترك تحصيل مي كنند،‌نمره كمي درميزان محبوبيت به خود
مي دهند و اين كه دوستان دانش آموزان دبيرستاني كه ترك تحصيل مي كنند، بيشتر از سايرين غيبت
مي كنند، نمرات كمتري دارند و نگرش مثبت آنها نسبت به مدرسه ضعيف است وكمتر احتمال مي رود كه براي ورود به دانشگاه برنامه ريزي كنند.

– منچ و كندل(۱۹۸۸) و تيدول (۱۹۸۸) در پژوهشي بيان داشتند كه ترك تحصيل مي تواند به از دست دادن عزت نفس،‌مصرف مواد وتبديل شدن فرد به باراقتصادي براي جامعه منجر شود.

– رايان و كانل(۱۹۸۹) در پژوهشي بيان داشتند كه انگيزش يكي از نيرومند ترين تعيين كننده هاي موفقيت وشكست دانش آموزان درمدرسه است.

– بچمن ، ويرتينن وگرين (۱۹۷۲) براين عقيده اند كه ترك تحصيل از «ناهماهنگي» ‌بين مدرسه و كودك ناشي مي شود. ولاج وراتر (۱۹۸۶) مشكل ترك تحصيل را «نتيجه تعارض و بيگانگي» ‌بين دانش آموز و محيط و قوانين مدرسه مي داند(به نقل از ازمک کال، ۱۹۸۹).

– ادوارد مك كاول (۱۹۸۹) درپژوهشي تحت عنوان ترك تحصيل درمدارس روستايي ، به تفاوت هاي موجود بين ترك تحصيل كنندگان شهري وروستايي مرتبط با دلايل ترك تحصيل، ‌فعاليت هاي پس از مدرسه ، آرمان هاي تحصيلي پرداخت.‌نتايج نشان داد كه مسايل  مربوط به آرمان هاي تحصيلي ، روابط دانش آموز – معلم بايد مورد توجه كساني قرارگيرد كه براي مشكل ترك تحصيل درمناطق روستايي اهميت قائل هستند .

-با توجه به بافت اجتماعي ،‌دانش آموزان ترك تحصيل كرده به نسبت ساير دانش آموزان ، گزارش
كرده اند كه درفرايند تصميم گيري درمدرسه بسياركمتر مشاركت داشتند. اغلب به آنها گفته مي شود كه خودرا اصلاح كنند وغالباً‌تأديب مي شدند (دان ۱۹۹۲) .همچنين آنهاگزارش داده اند كه كمتر روابط معلم – شاگرد مثبتي داشته اند ومعلمان آنهارا كنترل مي كردند (بييردن ،اسپنسرو موراكو ،۱۹۸۹،دان ۱۹۹۲)

– هوريتز،‌(۱۹۹۲)درپژوهشي بر روي دانش آموزان اين نتيجه را گرفت كه دانش آموزان ترك تحصيل كرده ادراك پاييني ازشايستگي تحصيلي را نشان مي دهند و درارتباط با انگيزش سطوح پاييني ازعلاقه ونگرش اما سطوح بالايي از بيگانگي وخستگي نسبت به مدرسه را نشان مي دهند.

– ميگي، ويگفيلد و اكليس(۱۹۹۲) در پژوهشي بيان داشتند كه ادرك دانش آموزان نسبت به درس رياضي يك پيش بيني کننده مهمي از قصد آنان و رفتار واقعي آنان براي ادامه تحصيل وگرفتن واحدهاي مربوط درآينده است.

– پژوهشهاي بسياري نشان داده اند كه انگيزش مي تواند به بازده هاي مهمي بيانجامد .ازجمله اين بازدها مي توان به تلاش ،تجربه هيجان مثبت دركلاس درس،‌سازگاري روان شناختي درمدرسه،‌تمركز ،‌رضايت اززندگي تحصيلي خود،‌عملكرد تحصيلي،‌وتمايل به ادامه تحصيل اشاره كرد(فورتیر ،‌والرند ،‌وگواي ،‌۱۹۹۵: گاتفريد ،‌۱۹۸۵،۱۹۹۰:‌ گرولينك ورايان ،۱۹۸۷ ؛رايان وكانل ،‌۱۹۸۹؛ والرند وبيسونت،‌۱۹۹۲؛والرند و همكاران ،‌۱۹۸۹؛والرند وهمكاران ،۱۹۹۳)

– فورتير ،‌والرند وگاي (۱۹۹۵) درپژوهشي با عنوان «انگيزش تحصيلي وعملكرد مدرسه : ازطريق مدل ساختاري» به اين نتيجه رسيدند كه شايستگي ادراك شده وانگيزش خود پيرو تحصيلي ادراك شده بر روي انگيزش تحصيلي خود مختار اثر مي گذارد و درنهايت داراي تأثير مثبتي برعملكرد مدرسه مي باشد.

– وهمير و كلچنر (۱۹۹۶)؛ وهمير و متلرز (۱۹۹۵) درپژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه جوانان داراي ناتواني كه غالباً‌نرخ هاي پايين  اتمام مدرسه وموفقيت را تجربه مي كنند نيز نسبت به همسالان خود از سطوح كمتري از خودمختاري برخوردارند . اما جوانان داراي ناتواني كه سطوح بالاتري از خود مختاري را دارا هستند بيشتر احتمال مي رود تا پس از مدرسه شاغل شده ودرزندگي بزرگسالي خود موفقيت راتجربه كنند

– روسر وميدگلي ،(۱۹۹۶) بيان كردند كه مطالعات تجربي نشان داده است كه ادراك مثبت ازوجود ارتباط بين معلم – دانش آموز واحساس تعلق به مدرسه با پيشرفت تحصيلي و انگيزش تحصيلي همبستگي مثبت وجود دارد. به علاوه نگرش مثبت نسبت به مدرسه با پيشرفت تحصيلي ارتباط مثبت دارد(به نقل از حسینی نسب و بیکائی منیع، ۱۳۷۷).

– والرند،‌ فورتيير وگواي ( ۱۹۹۷) معتقدند كه انگيزش،‌وبه ويژه انگيزش خود تعيين شده ، متغير كليدي درپيش بيني ترك تحصيل از دبيرستان است ،‌علاوه براين بافت اجتماعي نيز نقش بنيادي را در فرايند ترك تحصيل بازي مي كند .

– تئوري خود تعيين گري  فرض مي كند كه خود پيروي وخودمختاري با نتايج تحصيلي مثبت ارتباط دارد (شامل دستاوردهاي آموزشي درمدارس نيز مي شود) درحاليكه انگيزش غير خود پيرو با نتايج منفي ارتباط خواهد داشت (دلي ورايان، ۱۹۹۱) شواهدي براي اين ايده وجوددارد به عنوان مثال بعضي از محققان دريافتند كه انگيزش خود پيرو باعملكرد مثبت وبهتر تحصيلي ( ميسراندينو ، ۱۹۹۶؛به نقل از ايون كيونگ يوم،جيمز كورتر وكيكومي تاتوسوكي،۲۰۰۵) ترك تحصيل كمتر ، توانايي بهتر در مواجهه با شكست ها وكيفيت بالاتر يا دگيري ارتباط دارد وانگيزش هاي غير خود پيرو منجر به ترك تحصيل بيشتر، علايق كمتر، ارزشهاي كمتر وتلاش كمتر براي رسيدن به اهداف خواهدشد (والرند،‌۱۹۹۷)

– يافته هاي يك پژوهش بر روي جوانان اسكاتلندي ترك تحصيل كرده نشان ميدهد جواناني كه درطي تحصيل داراي يك كار نيمه وقت بوده اندو سابقه فرار ازمدرسه نداشته اند درهنگام فراغت ازتحصيل با خطر بيكاري كمتري مواجه خواهند بود. در بررسي ديگر،‌اندروز وبرادلي (۱۹۹۷) ازطريق تحليل رگرسيون لجستيك چند جمله اي ،‌بر روي داده هاي مربوط به يك مقطع زماني كه ترك تحصيل كنندگان لانكشاير دريافتند كه احتمال بيكاري اين افراد بيش از افرادي است كه ادامه تحصيل داده اندو نتيجه گرفتند كه اين گروه بزرگترين حاشيه نشينان بازار كار جوانان هستند و در رقابت براي كسب شغل از ديگران عقب
مي مانند و براي ورود آموزشي فني وحرفه اي جوانان بي ميل هستند ( به نقل از محمدیان، عریضی، ۱۳۸۵)

– كاسپي وديگران (۱۹۹۸) از بررسي تأثيرات دوران كودكي وسن بلوغ به عنوان پيش بيني كننده بيكاري جوانان درايالات متحده ، دريافتند كه فقرتحصيلي و سرمايه اندك خانواده ،‌عضويت درخانوده هاي يك سرپرست ، اختلاف خانوادگي ،‌كمبودوابستگي به مدرسه و رفتارهاي ناهنجار اجتماعي به طور معني داري احتمال بيكاري جوانان را افزايش مي دهد.

– دال وهس (۲۰۰۱) بيان كردند كه مطالعات فراواني متذكر شده اند كه جدايي از مدرسه از همان سالهاي ابتدايي آغاز مي شود .بنابراين فعاليت هايي كه موجب رشد خود پيروي مي شود ، همانطور كه طي سال هايي  كه مشاركت در مدرسه درمعرض خطر قرار دارد مثل انتقال به مقطع راهنمايي و دبيرستان ، فراهم مي شود، ‌بايد طي سالهاي اوليه مدرسه دركلاسها ومدارس موجود باشد .

– لوسير ووالرند (۲۰۰۱) درپژوهشي رابطه زماني بين شايستگي ادراك شده وانگيزش خود پيرو را مورد مطالعه قرار داند نتايج عمدتاً‌اين فرضيه را تاييدكرد كه شايستگي ادراك شده درطي زمان،‌تعيين كننده انگيزش است ( تا اينكه  معكوس باشد) اما اين احتمال را نيز ناديده نمي گيرد كه انگيزش نيز طي زمان
مي تواند تصور فرداز شايستگي را تحت تأثير قراردهد.

– وقتي كه معلمان از خودمختاري دانش آموزان بيشتر حمايت مي كنند وكمتر كنترل گر هستند،‌دانش آموزان سطوح بالاتر انگيزه دروني وخودمختاري را نشان مي دهند(پلایتر[۱]، گالت[۲]، لویسکو[۳]، ۲۰۰۲) .

– سينگ و همكاران (۲۰۰۲) درمطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه انگيزش، علاقه و تعهد علمي، ‌در پيشرفت تحصيلي دروس علوم ورياضيات موثراست .

– هاردر و ریو (۲۰۰۳) درپژوهشي با استفاده از نظريه انگيزش خود پيروي يك مدل انگيزشي در دانش آموزان روستايي به قصد پافشاري در برابر ترك تحصيل از دبيرستان را انجام دادند ، با اين هدف كه انگيزه آنان بوسيله معلمان حمايت كننده خودمختاري تقويت مي شود يا به وسيله معلم هاي كنترل گر خنثي
مي شود نتايج اين پژوهش بر روي ۴۸۳ دانش آموز دبيرستان روستايي نشان داد كه حمايت از خود مختاري دانش آموزان دركلاس درس ، انگيزش خود پيرو وشايستگي ادراك شده را پيش بيني مي كند و باعث تمايل آنان به ادامه تحصيل مي شود. آنان حتي بعد از كنترل جهت آگاهي از نتايج چنين وضعي داشتند.

– تحقيقات نشان داده است دانش آموزان ضعیف تری كه خود مختارتر بودند ، وقتي مدرسه را ترك مي كنند، پيامدهاي بزرگسالي مثبت تري كسب مي كنند( وهمير ،‌پالمر ،‌۲۰۰۳؛ وهمير وشوارتز،۱۹۹۷)

– كيونگ يوم ،كورترو و تاتوسوكي، (۲۰۰۵)در دو پژوهش با عنوان «‌انگيزش،حمايت خودمختاري و عملكر در ياضيات،‌يك تحليل معادله ساختاري » به اين نتايج رسيدند كه خود پنداره رياضي مثبت به طور عمده برعملكرد رياضي اثر گذار است وهمچنين حمايت خود پنداري دركلاس درس به طور عمده برعملكرد رياضي تأثيردارد(به نقل از هاردر و همکاران، ۲۰۰۷).

– هاردر،‌كراوسون ، ‌دي بيكر ووايت (۲۰۰۷) در پژوهشي به شناسايي روابط پيش بيني كننده در ميان
ويژگي هايي از دانش آموزان روستايي كه انگيزه يادگيري وموفقيت را تحت تأثير قرار مي دهند پرداخته اند. اين تحقيق برروي ۹۰۰ دانش آموز ۱۸ دبيرستان روستايي درشمال غرب ايالات متحده اجرا شد آنها يك مدل مسير فرض شده را درشكل دهي به نمونه هاي فرعي واعتبار آن مورد آزمايش قرار دادند. متغيرها شامل ادراك محيط كلاس،توانايي ادراكي ، ابزاري دانستن ادراكي آموزش واهداف موفقيت به عنوان پيش بيني كننده هاي شركت وتلاش درمدرسه بودند اين مدل انگيزشي به نحو قابل قبولي با داده ها مطابقت داشت .

– ایسن مان(۲۰۰۷) بیان می کند سطح انگيزش وشايستگي ادراك شده دانش آموزان مي تواند تصميم به ترك تحصيل ووضعيت بعدي‌‌آنها را پيش بيني كند ،‌نظريه تعيين گري شخصي و پژوهش انجام شده پيشنهاد مي كنند كه با تشويق شايستگي ادراك شده وتعيين گري شخصي دانش آموزان مي توان آنها را به ادامه تحصيل ترغيب كرد.(به نقل از هیونگ لی و همکاران، ۲۰۰۸)

– هاردر و همكاران (۲۰۰۷) درتحقيقي برروي دانش آموزان روستايي به اين نتيجه رسيدند كه اگر معلمان بتوانند محيطي ايجاد كنند كه دانش آموز درآن احساس كند حمايت مي شود،‌ دانش آموز مي تواند روابط ابزاري بين آن چه در مدرسه انجام مي شود و اهدافي كه خودارزش  گذاري كرده است (مثل اشتغال درآينده ) را درك نمايد.

– ادراك معلمان همبستگي زيادي با ادراك انگيزش دانش آموزان دارد ازميان عوامل مرتبط ،توانايي واهداف يادگيري به عنوان قوي ترين پيش بيني كننده هاي انگيزشي ادراكي دانش آموزان ظاهر شده اند و معلمان مورد مصاحبه گزارش نمودند كه انگيزش دانش آموزان آنها عمدتاً‌ بيروني وبا جهت گيري عملكردي بوده وتحت تأثير عوامل خارجي و به ويژه فشار امتحان و انتظارات اجتماعي قرار داشت (هاردر و همکاران،۲۰۰۷)

– اليوت (۱۹۹۹) درپژوهشي به اين نتايج رسيد كه اهداف داراي رويكرد عملكرد با نتايج مثبتي از جمله تلاش و پايداري درحين مطالعه ، انگيزش دروني،‌آرمان هاي بزرگ،‌وعملكرد تحصيلي بالا درارتباط بوده است. بالعكس اهداف اجتناب از عملكرد با حواس پرتي و فقدان خود تنظيمي دررابطه با مطالعه،‌پردازش سطحي اطلاعات ،عدم تمايل به درخواست كمك ، انگيزش دروني كم وعملكرد تحصيلي ضعيف مرتبط بوده است(به نقل از ایسن مان، ۲۰۰۷).

– هيانگ لي،‌وهمير،‌پالمر،‌سوكاپ ولتيل(۲۰۰۸) درپژوهشي با عنوان اثر ترويج خود پيروي به عنوان يك راهكار آموزشي به این نتیجه رسیدند که يافته ها حاكي از اثر مثبت ترويج خود پيروي بردستيابي به برنامه آموزش عمومي براي دانش آموزان داراي ناتواني ونيز ميزان اصطلاحات موردنياز برنامه وديگر حمايت هاي ضروري براي دستيابي بيشتر وپيشرفت دانش آموز مي باشد.

نظريه تعيين گري شخصي زير بناي نظري اين پژوهش مي باشد. بنيان نظريه بر اين اصل استوار است كه افراد داراي تمايل ذاتي سازمان يافه اي در جهت رشد، يكپارچه سازي خود و حل ناهمسازي هاي روان شناختي هستند(رايان، ۱۹۹۵؛ رايان ودسي،‌۲۰۰۰).

اصلي ترين تمايز در SDT ميان انگيزش خود پيرو  و انگيزش كنترل شده است. زماني كه افراد داراي انگيزش خود پيرو هستند، اراده يا تاييد شخصي را در اعمال خود تجربه مي كنند. در مقابل، انگيزش كنترل شده، تنظيم بيروني، كه در آن رفتار فرد تابعي از وابستگي هاي پاداش يا تنبيه است، و تنظيم درون فكني شده، كه در آن تنظيم رفتار تا حدي دروني سازي شده، و توسط عواملي نظير دريافت تاييد، اجتناب از شرم، عزت نفس مشروط برانگيخته مي شود، را در بر مي گيرد(تيلور و نتومانيس، ۲۰۰۷).

سه نياز روان شناختي، سطح تعيين گري شخصي فرد را تعيين مي كنند، اين نيازها جهان شمول، ذاتي و روان شناختي هستند كه شامل نياز به كفايت، خود پيروي و وابستگي است(دسي و رايان، ۲۰۰۲).

SDT شامل چهار خرده نظريه مي باشد كه عبارتند از: نظريه ارزيابي شناختي، نظريه يكپارچه سازي ارگانيسمي، نظريه جهت گيري علي و نظريه نيازهاي بنيادي.

اصل موضوع انگيزش دروني با اين مطلب آغاز مي شود كه ارگانيسم فعال است؛ اين اصل فرض را بر اين قرار مي دهد كه انسان ها به طور طبيعي فعال هستند و همچنين تمايلي طبيعي به سمت رشد وجود دارد كه براي كاركرد موثر به نيرو نياز دارد(ون استينكست، لنزودسي، ۲۰۰۶).

مطابق با SDT، فرآيند يكپارچه سازي تنظيم هاي جديد رفتار مي تواند توسط محيط اجتماعي فرد تسهيل يا مسدود شود (دسي و رايان، ۱۹۹۱، ۲۰۰۰).

ناكامي نيازهاي بنيادي روان شناختي در مقايسه با ناكامي نيازهاي بنيادي بدني ممكن است با سهولت بيشتري به سرمايه گذاري در فعاليت هاي جبراني يا ارضاهاي جايگزين بيانجامد(دسي و رايان، ۲۰۰۰).

چندين نظريه ي انگيزش مباحثي را در اين زمينه مطرح ساخته اند كه چگونه سبك هاي انگيزش معلم، درگير شدن ياد گيرندگان در فعاليت هاي يادگيري را تحت تاثير قرار مي دهد(ريو، دسي و رايان، ۲۰۰۴).

براساس نظريه SDT، سبك انگيزش معلم به يادگيرندگان را مي توان در طول پيوستاري از دامنه ي كاملاً كنترل كننده تا كاملاً حمايت كننده ي خود پيروي در نظر گرفت(دسي، شوارتزر، شين من و رايان، ۱۹۸۱).

در بحث ترك تحصيل و عوامل مربوط به آن، پژوهشگران در گزارش پژوهش هاي خود به عوامل مختلفي اشاره كرده اند؛ كه به طور خلاصه شامل موارد ذيل مي شود: عوامل فردي، عوامل مربوط به خانواده، عوامل مربوط به همسالان، عوامل مربوط به مدرسه، عوامل مربوط به كار و عوامل مربوط به جامعه.

نظريه، تحقيق و تجربه نشان داده است كه به منظور نگه داشتن جوانان در مدرسه، مربيان بايد خود پيروي و شايستگي ادراك شده دانش آموزان را ترغيب نمايند.

فين (۱۹۹۳) بر اين نكته تاكيد مي كند كه عملكرد موفق دانش آموزان در مدرسه به حس تعلق آنها به مدرسه و شركت آنان در فعاليت هاي مدرسه بستگي دارد.

هاردر و ريو(۲۰۰۳) در پژوهشي با استفاده از نظريه انگيزش خود پيروي يك مدل انگيزش در
دانش آموزان روستايي به قصد پا فشاري در برابر ترك تحصيل از دبيرستان را انجام دادند، با اين هدف كه انگيزه آنان به وسيله معلمان حمايت كننده خود مختاري تقويت مي شود يا به وسيله معلم هاي كنترل گر خنثي مي­شود. نتايج اين پژوهش نشان داد كه حمايت از خود مختاري دانش­آموزان در كلاس درس، انگيزش خود پيرو و شايستگي ادراك شده را پيش بيني مي كند و باعث تمايل آنان به ادامه تحصيل مي شود.

در اين پژوهش اين سوال مطرح است كه آيا مدل انگيزشي مطرح شده براساس نظريه SDT براي جامعه مورد نظر از برازش كافي برخوردار است يا خير. هر چند در خارج از كشور پژوهش هاي متعددي در اين زمينه صورت گرفته است اما با توجه به اهميت موضوع و نبود مطالعات در اين زمينه در كشور، براي اولين بار، پژوهش در اين زمينه ضروري است.

[۱] .Pelletir.

[۲] .Gult.

[۳] .Levesqe.

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98555
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss