جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تعيين مؤلفه هاي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تعيين مؤلفه هاي ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

الف) پیشینه پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور:

يادآور و همكاران(۱۳۸۹)، پژوهشي با  هدف تعيين مؤلفه‌هاي ترويج بازاريابي گل و گياهان زينتي به صورت پيمايشي در كل كشور پرداختند. يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه از نظرگلكاران مؤلفه‌هاي ترويج بازاريابي شامل تسهيل تعامل و ارتباطات بين اجزاي دخيل در فرآيند بازاريابي، توانمندسازي گلكاران، بهبود كنشگري گلكاران در بازار، ضرورت انجام تبليغات، تقويت و تجهيز گلكاران، مديريت توليد و فروش محصول، ارتقاء شناخت گلكاران از مباني و اصول بازاريابي، مديريت فرصت‌هاي بخش خصوصي و مديريت اطلاعات بازاريابي است و از نظر كارشناسان ترويج اين مؤلفه‌ها شامل حمايت از گلكاران، مديريت تسهيل تبادل اطلاعات بازاريابي، توسعه توان تأثيرگذاري گلكاران بر بازار، ارتقاء درك عملي گلكاران از بازاريابي، توانايي انجام مطالعات سازگاري- اكتشافي، شناخت منابع مؤثق اطلاعات بازاريابي، كمك به اتخاذ تصميم‌هاي راهبردي و ظرفيت سازي علمي در رابطه با بازاريابي مي باشد.

صالح(۱۳۸۹)، در پژوهش خود به مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی پرداخت. نتايج پژوهش او نشان داد که ترکیب خطی متغیرهای برنامه‎ریزی درخصوص کانال‎های دسترسی به بازار، دسترسی گل کاران به خدمات ارتباطی، راه‎اندازی بازارهای محلی، عدم استفاده از اطلاعات به دلیل شکل نامناسب آنها و ضرورت وجود کارشناس ترویج ۶/۴۵ درصد از تغییرات واریانس متغیر نوع تلقی گل کاران از بازار را تبیین می کند. همچنین ترکیب متغیرهای وضعیت زیرساخت‎ها، استفاده از فنون برداشت متناسب با الزامات بازار، دسترسی به دستگاه‌های درجه‎بندی محصول، مدیریت هزینه‎های تولید و بازاریابی، تعیین نیازهای بازار هدف، مقرون به صرفه نبودن تولید، شناخت بازارهای جدید، اطلاع گلکاران از اصول شناساندن محصول، شکل مناسب انتشار اطلاعات، زمان مناسب انتشار اطلاعات، اطلاع از استانداردهای بازار، داشتن مهارت‎های حسابداری و مدیریت مالی، اطلاع از حواشی بازاریابی، طراحی و برنامه‎ریزی کشت و بازاریابی گروهی در کل ۳/۸۷ درصد از تغییرات واریانس متغیر انتظارات گل کاران از ترویج را تبیین می نماید.

نیکوئی و بخشوده(۱۳۸۹)، در پژوهش خود با عنوان بررسی اثرات توسعه ي بازار حراج گل و گیاهان زینتی بر منافع عوامل بازاریابی در ایران به اين نتيجه دست يافتند که با تبدیل بازار سنتی به بازار حراج گل، کل حاشیه سود عوامل بازاریابی به میزان معناداري افزایش خواهد یافت و معیارهاي بازاریابی اصلاح می شود.  پیش بینی می شود که اصلاح این معیارها با طراحی بازار حراج براي دیگر انواع گل و نقاط مختلف کشور، منافع بیش تري را به هم راه داشته باشد. در این خصوص، سرمایه گذاري در بازارهاي حراج نه تنها براي گل رز شاخه بریده بلکه براي تمامی انواع گل‌ها توسط ارگان‌هاي دولتی و بخش خصوصی توصیه می شود. به این ترتیب، ایران خواهد توانست موقعیت تجاري خود را در بازار جهانی گل و گیاهان زینتی ارتقا دهد.

نیکوئی(۱۳۸۸)، تحقیقی با عنوان بررسی ساختار بازار و نظام بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران، مطالعه موردی؛ بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان انجام دادند. بررسی ساختار اين بازار نشان  مي دهد كه كالاها غير همگن بوده و شرايط ورود به بازار سخت و توام با عدم حتميت است. بر اين اساس، نظام بازار رساني گل و گياه در ايران ناكارآمد و ساختار بازار، يك ساختار غير رقابتي است. اين شرايط غير رقابتي كه باعث وجود اطلاعات ناقص در بازار خواهد شد، امكان برنامه ريزي توليد براي توليدكنندگان را ميسر نمي سازد و به دليل وجود مازاد عرضه يا تقاضا، نوسانات قيمت گل در سطح عمده فروشي زياد است. اين در حالي است كه قيمت خرده فروشي نوسانات كمتري داشته و كاهش قيمت بازار در بسياري از زمان‌ها به مصرف كننده منتقل نمي شود. بنابراين، توليد كننده كمترين و مصرف كننده بيشترين قيمت ممكن را، به ترتيب دريافت و پرداخت، مي نمايند.

زمانیان(۱۳۸۸)، تحقیقی با عنوان تحلیلی بر تولید و بازاریابی صادراتی گل و گیاه در ایران و ارائه راهبردهای موثر با استفاده از الگوی آمیخته بازاریابی(مطالعه موردی در استان مازندران) انجام داد. مقایسه تطبیقی شیوه تولید و بازاریابی صادراتی گل و گیاه استان مازندران با کشورهای پیشرو نیز نشان داد که در حالی که تولید کنندگان و صادركنندگان هلندي شيوه توليد و صادرات شان به صورت كاملاً پيشرفته است، شيوه توليد و بازاريابي توليد كنندگان استان، سنتي و ابتدايي بوده و در مرتبه بسيار پائيني قرار دارند و از حداقل امكانات برخوردار هستند .

الوانی و رحمتی(۱۳۸۷)، پژوهشی با عنوان بررسی اقتصادی زمینه‌های ایجاد کیب و کار در صنعت گل و گیاهان زینتی(مطالعه موردی، شهرستان قم) انجام دادند. یافته‌ها نشان می دهد که بهترین مکان برای گل در قم، منطقه ای نزدیک به خلجستان است، ضرورت دارد که جهت بررسی‌های امکان سنجی فنی و مکان دقیق برای احداث گلخانه یا مجتمع گلخانه ای با سازمان ذی ربط هم چون سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل هواشناسی رایزنی‌ها و مشاوره‌هایی انجام می شود.

چیذری و همکاران(۱۳۸۵)، تحقیقی با عنوان بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان زینتی ایران انجام دادند. نتايج نشان مي دهد كه كشور‌هاي اردن و امارات متحده عربي در درخت و درختچه‌هاي ميوه‌هاي خوراكي؛ كشورهاي آذربايجان و امارات متحده عربي در بوته گل رز؛ كشور قطر در درختچه‌هاي چندساله، جنگلي و سبزي‌هاي زينتي؛ كشور روسيه در گل‌هاي شاخه بريده تازه؛ كشورهاي عربستان، پاكستان و كويت در گل‌هاي شاخه اي خشك و رنگ شده و سرانجام كشور كويت در درخت نوئل و نراد در اولويت واردات از ايران قرار دارند. با توجه به پتانسيل و حجم بالاي واردات انواع گل و گياه زينتي توسط كشورهاي حوزه  خليج فارس و آسياي ميانه، به منظور افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني لازم است سياست‌هايي در جهت رفع مشكلات توليد و صادرت گياهان زينتي اتخاذ شود.

ﺳﺮوش(۱۳۸۳)، در پژوهش خود با عنوان  ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه  ﻛﺸﻮر به اين نتيجه دست يافت كه  ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘـﻪ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ(ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﻴﻤﺖ، فعالیت‌های  ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ-ﺗﺮﻏﻴﺒـﻲ و ﻛﺎﻧﺎل‌های ﺗﻮزﻳـﻊ)ﺑـﺎ ﺻﺎدرات ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه ﻛﺸﻮر راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد. ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه دارد. ﻧﺤﻮه ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﻛﺎﻧﺎل‌های ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ- ﺗﺮﻏﻴﺒﻲ رﺗﺒﻪ ﻫـﺎي دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ، از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎري، از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ، وﺟـﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﺋﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و ﺗﺮﻏﻴﺒﻲ، ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه‌هاي ﺧﺎرﺟﻲ،  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ.

ب) پیشینه پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور:

اگیونله[۱] و همکاران(۲۰۱۰)، تحقیقی با عنوان بازاریابی گیاهان زینتی به شیوه پایدار در میان کشاورزان منطقه دولت محلی اویا استیت انجام دادند. نتیجه گیری نشان داد برای خلاقیت و نوآوری و اطمینان از شیوه‌های کشاورزی مداوم محصولات در بسته بندی قرار گیرند.

یو وتااو[۲](۲۰۰۸)، مطالعه ای در زمینه انطباق پژوهشی تکنولوژی در سطح تجارت انجام داده، نتایج حاکی از این بودند که رابطه بین بازاریابی و عملکرد سازمانی چندان مستقیم نیست. دلیل آن عواملی مانند سیاست‌های عمومی، تنوع، نوآوری، اندازه شرکت، نیروی کارگری، محصولات جدید و قیمت پایین محصولات خارجی در نیجریه است. او توصیه کرد که مطالعات آتی می تواند درباره روش تاثیرگذاری عوامل واسطه سازمانی و محیطی بر رابطه بین بازاریابی و عملکرد سازمانی پژوهش کند.

دیکسی[۳](۲۰۰۵)، موانع بازاریابی گیاهان زینتی را مورد بررسی قرار داده است. وی  به بعضی از عوامل مانند بازاریابی به عنوان سد اصلی، نبود بازارها، قیمت‌های پایین، جاده‌های نامناسب و روابط ضعیف نیز اشاره کرد.

سالیوان[۴](۲۰۰۵)، تحقیقی با عنوان بازاریابی برای کشاورزی‌های کوچک انجام داد. نتایج نشان داد تحقیقات علمی در بازار یک جزء اساسی از بازاریابی موفق است.

اوزكان[۵] و همكاران(۲۰۰۳)، ساختار توليد و مسائل اساسي بازاريابي صادراتي گل و گياه را در كشور تركيه مورد مطالعه قرار دادند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه توليدكنندگان اين منطقه غالباً به شيوه سنتي به پرورش و توليد گل مي پردازند و توليد آن‌ها صنعتي نمي باشد. اغلب واحدهاي توليدي از شيوه يا استراتژي مناسب بازاريابي استفاده نمي كنند و سعي مي كنند كه خود، مستقيما با واردكنندگان وارد مذاكره شوند، درصورتي كه در بسياري از موارد آگاهي كافي از شرايط بازار ندارند.

كاتزي[۶] و همكاران(۲۰۰۱)، محدوديت‌ها و چالش‌ها ي صنعت توليد گل و گياهان بومي را در آفريقاي جنوبي مورد بررسي و مطالعه قرار دادند. مطالعه آن‌ها نشان داد كه توسعه و گسترش توليد و پرورش گل و گياهان زينتي بومي آفريقا و حمايت از آن، مستلزم انتقال و استفاده از تكنولوژي‌هاي مدرن توليد و صنعتي كردن آن و همينطور سرمايه گذاري در بخش تحقيقات و آموزش توليد اين محصول است(نقل از زمانی، ۱۳۸۸).

[۱] – Ogunleye

[۲] – YuTao

[۳] – Dixie

[۴] – Sullivan

[۵] -Ozkan

[۶] – Katzi

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-31
كد : 98866
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss