جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تعیین ارزش تشخیصی خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تعیین ارزش تشخیصی خط بنفش در پیشگویی پیشرفت زایمان

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

به منظور دستیابی به مقالات مرتبط  با موضوع پژوهش با استفاده از کليد واژه های انگلیسیprogress of labour , vaginal examinations , Diagnostic Test ,    Cervical Dilatation , purple line و کلید واژه های فارسی :     پیشرفت زایمان , اتساع دهانه رحم , معاینه مهبلی , ارزش تشخیصی ,خط بنفش  جستجو در سایت های اینترنتی زیر انجام شد

 

http://www.sid.ir

http://www.iranmedex.com

http://www.irandoc.ac.ir

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

http://bookshop.blackwell.co.uk/libraryservices

http://scholar.google.com

http://www.elsevier.com

http://www.info.sciverse.com

http://www.proquest.co.uk

http://www.sciencedirect.com

 

در جستجوی انجام شده با هر کدام از این واژه ها حدود ۱۳۸۴۰۰ مقاله یافت شد که با محدود کردن واژه ها به پیشرفت زایمان + خط بنفش تعداد ۲ مقاله یافت شدو در جستجوی انجام شده بصورت ترکیبی با واژه های  پیشرفت زایمان + خط بنفش+ ارزش تشخیصی هیچگونه مطالعه ای یافت نشد . به دلیل محدود بودن مطالعات انجام شده در خصوص موضوع پژوهش مطالعات دیگری که از نظر موضوعی یا متغیرهای بررسی شده، شباهت بیشتری با پژوهش حاضر داشتند توسط پژوهشگر مرور شد که در اینجا هشت مطالعه ارائه می گردد.

 

۱- برایان وادموند (۱۹۹۰) مطالعه ای را در مورد ظهور یک تغییر رنگ در شروع فاز فعال مرحله اول لیبر  ، که به شکل یک خط قرمز/بنفش که از حاشیه مقعد شروع و در بین باسنها گسترش و به پشت باسنها  ختم می شود را بر روی ۴۸ زن که  شروع  خودبخودی داشتند انجام دادند .

معیار های ورود به مطالعه شامل حاملگی تک قلو ، شروع خودبخودی زایمان و نمایش قله سر جنین بود . در طی  لیبر ابتدا طول خط بنفش – فاصله بین حاشیه مقعد و شکاف بین باسنها-  توسط ماما اندازه گیری می شد و سپس توسط همان ماما ، معاینه مهبلی به منظور تعیین اتساع دهانه رحم و جایگاه سر جنین انجام می شد .

نتایج مطالعه آنها نشان داد که  خط بنفش در ۸۹% زنان ظاهر شد. و  بین طول خط بنفش و اتساع دهانه رحم(r =0.72, p<0.001)و جایگاه سر جنین  ( r =0.59, p<0.001) ارتباط وجود داشت(۴۳).

نقاط قوت : معاینه مهبلی و اندازه گیری خط بنفش برای یک زائو توسط یک ماما انجام می شدکه خطای ناشی از اختلاف اندازه گیری بین ماماهای مختلف را به حداقل می رساند.

نقاط ضعف: مکان انجام مطالعه  و و سیله ای که جهت اندازه گیری  طول خط بنفش استفاده می گردید   و روشهای آماری مورد استفاده  ذکر نشده است . مطالعه به صورت یک سکور انجام شده بطوریکه معاینه مهبلی و اندازه گیری طول خط بنفش توسط یک ماما انجام  می شده است و زنان مورد مطالعه توسط ماماهای مختلف معاینه می شدند. بنظر می رسد با توجه به اینکه ظهور خط بنفش در ۸۹٪ موارد بوده است مطالعه بر روی حجم نمونه کمی صورت گرفته است.

 

۲- شفرد[۱]و همکاران(۲۰۱۰) مطالعه ای تحت عنوان اندازه گیری پیشرفت لیبر بوسیله خط بنفش  با هدف تعیین درصد زنانی که دارای خط بنفش طی لیبر هستند و تعیین  ارتباط بین طول این خط با اتساع دهانه رحم و جایگاه سر جنین ،  انجام دادند . این مطالعه از نوع مشاهده ای – طولی آینده نگر بود که بر روی ۱۴۴ زن چند زا و نخست زا مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای اسکاتلند طی مدت سه ماه انجام شد  . از این تعداد ۱۱۲ زن با لیبر خودبخودی و ۳۲ نفر جهت اینداکشن بستری شده بودند.

معیارهای ورود به مطالعه سن ۱۶ سال به بالا ، حاملگی  تک قلو ، ترم و بدون عارضه با شروع لیبر بود . واحد های پژوهش از زمان پذیرش تا آخرین معاینه  مهبلی بررسی شدند ابتدا در وضعیت خوابیده به پهلو وجود یا عدم وجود خط بنفش  توسط ماما مشاهده و در صورت وجود خط، طول آن با با استفاده از یک نوار یک بار مصرف به سانتیمتر اندازه گیری شد و سپس معاینه مهبلی جهت تعیین اتساع دهانه رحم و نزول سر جنین توسط همان ماما انجام  می شد. زنان مورد مطالعه توسط ماماهای مختلف که شاغل در زایشگاه بودند معاینه می شدند .ارتباط بین طول خط بنفش ، نزول سر جنین  و اتساع دهانه رحم  با استفاده از ضریب همبستگی و تجزیه وتحلیل سایر داده ها با استفاده از آزمونهای کای دو و تی مستقل انجام شد .تجزیه و تحلیل بر روی زنانی انجام شد که حداقل ۲ بار طول خط بنفش ، اتساع دهانه رحم و جایگاه سر جنین اندازه گیری شده بود.

نتایج این مطالعه نشان داد که در (۱۰۹ زن ) ۷۶ ٪ زنان در طی لیبر خط بنفش وجود دارد  و بین طول خط بنفش و اتساع دهانه رحم (r = +0.36  ، P< 0.0001) و جایگاه سر جنین (r = +0.42     ، P< 0.0001   ) ارتباط وجود دارد . خط بنفش در ۸۰% زنانی که لیبر خودبخودی داشتند در مقایسه با ۵۹% زنانی که جهت اینداکشن بستری شده بودند ظاهر شد. در این مطالعه درصد ظاهر شدن خط بنفش در اتساع دهانه رحم  ۹ تا۱۰ سانتیمتری کاهش پیدا کرد(در اتساع ۹ -۷ سانتیمتری در ۸۰% معاینات مهبلی  خط ظاهر شد در حالیکه در اتساع ۱۰-۹ سانتیمتری در ۵۲%معاینات  خط ظاهر شده بود)  که این یافته را نیازمند بررسی های بیشتر می داند.  اما  هیچگونه ارتباط معنی دار بین تعداد زایمان و ظهور خط بنفش مشاهده نشد .همچنین اختلاف معنی داری بین میانگین وزن زمان تولد نوزاد در زنان دارای خط بنفش (میانگین ۳۵۸۱گرم ) و بدون خط بنفش  (۳۴۳۷ گرم ) وجود  نداشت.

آنان خط بنفش را روش بالینی مفیدی در کنار سایر روشهای  ارزیابی پیشرفت لیبر می دانند مخصوصا برای زنانی که معاینه مهبلی را ناخوشایند و دردناک می دانند اما با این حال محقق  جهت  استفاده بالینی از این خط در ارزیابی پیشرفت زایمان انجام تحقیقات  بیشتری را توصیه می کند و محقق بررسی این خط در سایر نژاد ها را توصیه می کند(۳۷) .

نقاط قوت : جزییات روش کار به خوبی توضیح داده شده است .

نقاط ضعف: مطالعه به صورت یک سکور انجام شده بطوریکه معاینات مهبلی و اندازه گیری خط بنفش هر دو همزمان توسط یک نفر  انجام شده است زنان مورد مطالعه توسط ماماهای مختلف معاینه می شدند  .

 

۳- نارچی[۲] و همکاران (۲۰۱۱) مطالعه ای تحت عنوان استفاده از خط بنفش به عنوان یک روش بالینی کمکی برای ارزیابی مرحله فعال زایمان به منظور تعیین ارتباط بین خط بنفش و اتساع دهانه رحم و جایگاه سرجنین  انجام دادند . این مطالعه از نوع مشاهده ای- توصیفی آینده نگر بود که  بر روی ۱۰۰ زن در فاز فعال لیبر در یکی از بیمارستانهای ایالت سائو پائولو[۳] در  برزیل که جهت انجام زایمان  بستری شده بودند ، انجام شد.

معیار های ورود  به مطالعه شامل : سن حاملگی بین ۳۷ تا ۴۱ هفته ،نمایش قله سر جنین، اتساع دهانه رحم ۶-۴  سانتیمتر ، عدم وجود هر گونه زخم و اسکار در ناحیه بین باسنها  وداشتن رضایت آگاهانه جهت انجام مطالعه بود.

این مطالعه تحت  نظارت اینترن[۴] و با کمک دانشجویان مامایی انجام شد .  قبل از هر معاینه مهبلی زنان در وضعیت زانو –سینه ای قرار می گرفتند و طول خط بنفش در صورت وجود، با نوار یکبار مصرف  اندازه گیری می شد سپس معاینه مهبلی جهت تعیین اتساع دهانه رحم انجام می شد. این معاینات حداقل هر ۲ ساعت یکبار و یا بر اساس نیاز  تا کامل شدن اتساع دهانه رحم ، تکرار می شد  . بعد از زایمان نظر سنجی واحد های پژوهش  در ارتباط با روشهای ارزیابی زایمان –  اندازه گیری خط بنفش و اتساع دهانه رحم- سنجیده شد .

تجزیه و تحلیل داده ها در دو گروه  زنان با و بدون خط بنفش با استفاده  از  آزمون های آماری کای دو  ، فیشر ،تی تست و من ویتنی انجام شد و ارتباط بین خط بنفش و اتساع دهانه رحم  و نزول سر جنین توسط ضریب همبستگی پیرسون  تعیین شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که در ۵۶% زنان در فاز فعال لیبر خط بنفش وجود دارد و ارتباط آماری معنی دار بین زنان سفید پوست و غیر سفید پوست وجود داشت بطوریکه در ۶۷٫۵ درصد زنان سفید پوست و ۴۸٫۵ درصد زنان غیر سفید پوست خط بنفش وجود داشت. بین اتساع دهانه رحم و طول خط بنفش همبستگی وجود داشت.   (r = +0.814 ، P< 0. 001)  اما بین نزول سر جنین وطول خط بنفش ارتباطی وجود نداشت (P< 0.154).

در نظر سنجی انجام شده بعد از مطالعه ۸۱% زنان بعد از زایمان هیچ گونه ناراحتی را در ارتباط با اندازه گیری طول خط بنفش گزارش نکردند در حالیکه  ۱۹٪ احساس خجالت را به خاطر قرار گرفتن در موقعیت زانو- سینه ای گزارش کردند. در مقایسه با  معاینه مهبلی ۹۶٪ زنان مورد مطالعه، مشاهده خط بنفش را بدون درد و ناراحتی و فقط  ۴٪ این روش را ناخوشایند گزارش کردند(۱۷) .

نقاط ضعف:  مطالعه به صورت یک سکور انجام شده بطوریکه معاینات مهبلی و اندازه گیری خط بنفش هر دو همزمان توسط یک نفر  انجام شده است زنان مورد مطالعه توسط دانشجویان مختلف معاینه می شدند  . جزئیات روش کار به خوبی بیان نشده است .

۴- دیوف[۵] (۲۰۰۵) مطالعه ای تحت عنوان ”  ارزیابی پیشرفت زایمان “ به منظور مشاهده  تغییرات  رفتاری زنان طی لیبر در فاز های توصیف شده براساس مطالعات فریدمن  (ابتدای لیبر[۶] ،لیبر فعال[۷]،فاز انتقالی[۸] و اتساع کامل[۹] )   انجام داد .

این مطالعه از نوع مشاهده ای توصیفی بود که بر روی ۲۰۳ زن طی لیبر دردو بیمارستان استرالیا طی مدت سه سال انجام شد . معیار های خروج شامل زنان دارای مشکلات طبی- مامایی، استفاده کنندگان از بی حسی اپیدورال،زایمان پره ترم ، سزارین ،مرده زایی،دیسترس جنینی و مشکلات جسمانی مادر با محدودیت حرکات اندامها بود.

داده ها با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته توسط ماماهای شاغل در  دو بیمارستان از لحظه پذیرش تا زایمان  ثبت   می شد این پرسشنامه شامل ۸۰ سوال در ارتباط با اطلاعات دموگرافیگ مادر ،اطلاعات مربوط به بارداری ، اطلاعات مربوط به پیشرفت زایمان و رفتار های مادران در ارتباط با پیشرفت زایمان بود که معاینه مهبلی به منظور ارزیابی پیشرفت زایمان هر یک ساعت یکبار انجام می شد   تغییرات رفتاری قابل مشاهده زنان هر نیم ساعت یکبار در فاصله بین وحین انقباضات ثبت می شد. این مشاهدات شامل واکنش به درد ، علائم فیزیکی (تهوع و استفراغ ،نمایش خونی ،عرق پیشانی،دفع مدفوع )، رنگ پوست ،الگوی تنفس ،وضعیت چشم ها ،تون صداها، نوع گفتار و کلماتی که توسط مادران استفاده می شد بود.

در ابتدای زایمان  در فاصله بین انقباضات ،رفتارهای زنان مورد مطالعه ،کاملا معمولی و شبیه رفتارهای زنان بدون انقباض بود ولی در طی انقباضات سه علامت ، حرکات ریتمیک (۵۰٪ موارد) ،تنفس عمیق و آهسته (۵۰٪ ) و حالت ناخوشایند و ناراحتی چهره مادر ( ۵۵٪) نشان دهنده شروع لیبر بود.

در فاز فعال زایمان  ، بین انقباضات رحم  بروز رفتارهای معمولی کمتر شده و ودر هنگام انقباضات حالت ناخوشایند و ناراحتی چهره مادر( ۶۲٪) ، بستن چشمها(۶۲٪) ، واکنش به  درد( ۵۶٪) ، نداشتن تماس چشمی( ۶۲٪) و تنفس های عمیق و آهسته (در ۵۲٪ ) موارد دیده شد .

در فاز انتقالی در طی انقباضات رفتارهای بی قراری مادر( ۵۹٪) ،حرکات ریتمیک( ۶۱٪) ،تنفس آهسته و عمیق (۶۴٪)، قرمزی پوست  ( ۶۶٪) ، واکنش به درد  ( ۸۱٪) ، بستن چشمها  ( ۷۶٪) ،ناله و زاری ( ۶۸٪) ،  شکایت از فشار  بر ناحیه رکتوم  (۵۴٪) ، وحشت زدگي و رفتارهاي غير قابل كنترل در  (۵۱٪) موارد دیده شد .

دراتساع کامل دهانه رحم ، بی قراری مادر (  ۵۹٪) ، قرمزی پوست  ( ۶۳٪)  ،  واکنش به درد (  ۸۱٪)   ،     بستن چشمها     ( ۷۱٪)  ،  ناله و زاری   ۵۱٪ ،  شکایت وحشت زدگي و رفتارهاي غير قابل كنترل   ۵۸٪ ، کاهش توانایی تمرکز بر وقایع یا شرکت در گفتگوهای طولانی (  ۶۴٪ ) ، عدم تمایل به گفتگو  ( ۷۱٪) ، شکایت از فشار  بر ناحیه رکتوم در( ۶۶٪)  موارد دیده شد .

محقق نتیجه گرفت که با پیشرفت زایمان رفتارهای معمول زنان  طی انقباضات رحم  کاهش یافته و بی قراری مادر ، شکایت وحشت زدگی و فتارهای غیر قابل کنترل ،قرمزی پوست ،ناله و گریستن ،عدم تمایل به گفتگو افزایش می یابد(۳) .

نقاط قوت : بررسی جامع عوامل رفتاری مادران در ارتباط با پیشرفت زایمان  و حجم بالای نمونه بود .

نقاط ضعف: معیار های ورود به مطالعه به طور دقیق ذکر نشده و استفاده از پرسشنامه با تعداد سوالات زیاد که تکمیل آن هر نیم ساعت توسط ماماهای شاغل در بخش ،حوصله و دقت بسیار می خواهد . بعلاوه احتمال کاهش دقت در تکمیل پرسشنامه ها وجود دارد .

 

۵- جمال حسن و همکاران [۱۰] (۲۰۱۲) مطالعه ای تحت عنوان”تجربیات  ، عقاید و احساسات زنان فلسطینی از معاینه مهبلی طی زایمان” انجام دادند . این مطالعه از نوع توصیفی بود که بر روی ۱۷۶ زن بعد از زایمان در یکی از  بیمارستانهای دولتی  در فلسطین انجام شد .

معیارهای ورود به مطالعه انجام زایمان طبیعی  ، حاملگی  تک قلو ، ترم و بدون عارضه بود.

پرسشنامه نیمه ساختار یافته بعد از زایمان برای زنان تکمیل می شد .اجزاء این پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک مادر مانند تعداد زایمان،تحصیلات و  تجربیات ،احساسات ،عقاید مادران در ارتباط با معاینات مهبلی و دید گاه آنها در مورد مراقبت های  معمول حین زایمان  بود .

محتویات احساسات توصیف شده توسط زنان در ارتباط با معاینه مهبلی در ۴ دسته ( احساس درد، ناراحتی،خجالت و اطمینان به معاینه مهبلی) تقسیم بندی شدندکه عبارات منعکس کننده درد هنگام معاینه مهبلی شامل:بسیار دردناک، احساس مرگ ،خفه کننده،بسیار سخت،خارج از کنترل من بود  و سرم سوت می کشید. عبارات منعکس کننده ناراحتی هنگام معاینه مهبلی شامل:خیلی ناراحت کننده،مزاحم،ترسناک،استرس زا،من از انجام آن متنفرم .عبارات منعکس کننده خجالت هنگام معاینه مهبلی شامل:شرم آور،نفرت انگیز،نباید انجام شود و عبارات منعکس کننده اطمینان به معاینه مهبلی شامل: باعث آگاهی در مورد میزان اتساع و نرمی دهانه رحم می شود  ، معاینات مهم است  و تضمین کننده زمان انجام زایمان هستند .و عقاید زنان درباره معاینه مهبلی در بصورت (مفید است،لازم نیست،زمانی که لازم است باید انجام شود) تقسیم بندی شد.

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوئر ، فیشرو نرم افزار ۱۸spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری بصورت p ≤ ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

نتایج مطالعه آنها نشان داد که ۸۲٪زنان در طی معاینه مهبلی درد ، ۶۸٪ناراحتی ،۵٪خجالت و ۵٪اعتماد و اطمینان به معاینه مهبلی توصیف کردند. ۹۴٪ زنان انجام معاینه مهبلی را  لازم ،۷٪غیر ضروری و ۶٪ در زمانی که واقعا لازم است بیان کردند.

تعداد معاینات مهبلی  انجام شده برای ۸۱٪زنان بیشتر از ۳ معاینه بودکه از تعداد معاینات توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی (هر ۴ ساعت یکبار) بیشتر بود .

لذا محققین توصیه میکنند با توجه به اینکه زایمان و تولد یک تجربه به یاد ماندنی و مادام العمر برای مادر است و تجربه ناشی از معاینه مهبلی می تواند سلامت آینده مادر و خانواده را تحت تاثیر قرار دهد و نیز با توجه به درد و ناراحتی که طی  این معاینات توسط مادران گزارش شده باید سعی شود که تعداد معاینات مهبلی  را تا حد امکان کاهش داد و بدین ترتیب درد و ناراحتی ناشی از آن را به حد اقل رساند (۸۷).

نقاط ضعف : مطالعه به صورت گذشته نگر انجام شده است  وروش گرد آوری داده ها و  معیارهای ورود و خروج بطور دقیق بیان نشده است.

 

۶- شفرد و چاین[۱۱] (۲۰۱۳) مطالعه ای تحت عنوان “تعداد معاینان مهبلی و دلایل انجام آن در لیبر ” انجام دادند این مطالعه از نوع توصیفی بود که بر روی ۱۴۴ زن چند زا و نخست زا مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای اسکاتلند طی مدت سه ماه انجام شد  . معیارهای ورود به مطالعه سن ۱۶ سال به بالا ، حاملگی  تک قلو ، ترم و بدون عارضه با شروع لیبر بود .رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعه  برای مادرانی که جهت مراقبت های دوران بارداری در هفته ۳۴ تا ۳۶  به بیمارستان مراجعه می کردند گرفته می شد.

ماماها از زمانی که فاز فعال زایمان (انقباضات منظم با شدت متوسط و اتساع دهانه رحم بیشتر مساوی ۳ سانتیمتر ) شروع می شد تا لحظه زایمان، تعداد معایناتی را که برای هر واحد پژوهش انجام می دادند و میزان اتساع دهانه رحم و دلیل انجام این معاینات را ثبت می کردند بنابراین تعداد کل معاینات مهبلی انجام شده و دلیل انجام آنها برای هر واحد پژوهش در طول زایمان ثبت میشد.

افرادی که در مراحل پیشرفته زایمانی مراجعه می کردند و یا در بسیار مضطرب بودند از مطالعه خارج میشدند.

نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد کل معاینات انجام شده برای هر نفر بین ۱ تا ۷ معاینه  ( میانگین  ۵/۱± ۹/ ۲) متفاوت بود . تقریبا نیمی ازواحد های پژوهش در این مطالعه    (۷۵ زن) ۵۲٪  زنان   ۳ و یا بیشتر از ۳ معاینه مهبلی در طی زایمان  خود داشتند و تعداد معاینات با طول مدت فاز فعال زایمان ارتباط داشت و با افزایش  طول مدت زایمان، تعداد معاینات مهبلی نیز افزایش پیدا می کرد.  موسسه ملی سلامت( NICE) توصیه میکند که در مرحله اول زایمان معاینات مهبلی هر ۴ ساعت یکبار و در مرحله دوم زایمان هر یک ساعت یکبار انجام شود . با استفاده از این معیار به عنوان پروتکل استاندارد تعداد معاینات مورد انتظار بر اساس مدت زمان مرحله اول و دوم زایمان برای هر نفر و نتایج آن با تعداد معاینات واقعی انجام شده برای هر نفر مقایسه شد .نتایج نشان داد که حدود ۷۰٪زنان (۹۹ نفر ) تعداد معاینات مهبلی بیشتر از دستورالعمل توصیه شده (هر ۴ ساعت یکبار درمرحله اول و هر یک ساعت یکبار در مرحله دوم زایمان) داشتند.   ۵۲٪ معاینات مهبلی بدلیل ارزیابی پیشرفت زایمان ، ۲۹٪ برای تشخیص شروع زایمان و ۲۰٪ بنابر دلایل دیگر مانند قبل از القاء لیبر ویا بی دردی انجام شده بود(۴).

نقاط قوت: این مطالعه به صورت آینده نگر تعداد معاینات مهبلی انجام شده  و دلایل انجام آن را گزارش می کند.

نقاط ضعف:روشهای آماری و تجزیه تحلیل ذکر نشده است .

 

۷-باچمن و همکاران (۲۰۰۷) مطالعه ای تحت عنوان “ تعیین دقت معاینه مهبلی درمرحله فعال زایمان” انجام دادند  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی آینده نگر بود که بر روی ۵۰۸ زن در فاز فعال زایمان  در یکی از بیمارستانهای شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی انجام شد .

جمعیت مورد مطالعه شامل زنان باردار با حاملگی ترم در فاز فعال مرحله اول زایمان ،جنین زنده با نمایش قله سر و بدون سابقه سزارین قبلی بودند . افراد مورد پژوهش به روش در دسترس انتخاب شدند.

بعد از انجام شستشوی ناحیه تناسلی ، زنان در وضعیت خوابیده به پشت قرار می گرفتند و  محقق معاینه مهبلی را بلافاصله بعد از پزشک مربوطه انجام می داد .پزشک  و محقق  هر دو معاینات مهبلی را در فاصله بین انقباضات انجام می دادند و نتایج معاینات به صورت جداگانه ثبت می شد . زنانی که در فاز نهفته مرحله اول بودند از مطالعه حذف می شدند .

داده ها با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوئر ،آزمون دقیق فیشر و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد. نتایج معاینات مهبلی پزشکان با محقق به عنوان استاندارد مقایسه شد .

یافته ها نشان داد که دقت معاینات مهبلی بین ۵۸٪ تا ۳۶٪ بود . نتایج مشابه بین معاینه کننده ها  با محقق از ۵۸٪ در اتساع ۴-۳ سانتیمتری دهانه رحمی تا ۷۸٪در اتساع ۱۰ سانتیمتری متفاوت بود .کمترین  دقت در اتساع ۶ و ۷ سانتیمتری به ترتیب ۳۶٪ و ۴۰٪بود . دقت معاینه مهبلی در اتساع ۷-۵ سانتیمتری ، ۴۰٪ در اتساع ۴-۳ و ۱۰-۸ سانتیمتری ۵۹٪ بود .

اختلاف اندازه گیری اتساع دهانه رحم بین محقق و معاینه کنندگان در ۴۹٫۲٪ که با در نظر گرفتن اختلاف  یک سانتیمتری در ۳۹٫۸٪ و اختلاف ۲ سانتیمتر و بیشتر در ۱۱٪موارد گزارش شد.

دقت معاینه مهبلی با میزان تجربه معاینه کننده ها و جایگاه سر جنین در ارتباط بود بطوریکه در معاینه کننده های کم تجربه و جایگاه های پایین تر سر جنین میزان دقت نیز کاهش می یافت(۱۱).

نقاط قوت:روشهای آماری و جزئیات روش کار به خوبی توضیح داده است.

نقاط ضعف: محقق به عنوان استاندارد برای ارزیابی سایر پزشکان بوده که دقت اندازه گیری خود محقق نیز می تواند در زمانهای مختلف متفاوت باشد .

 

۸-پارن پراسرتسوک[۱۲] و همکاران(۲۰۰۸) مطالعه ای تحت عنوان” بررسی ارتباط بین تغییر درد ساکرال و پیشرفت  دهانه رحم در فاز نهفته زایمانی “ انجام دادند . این مطالعه از نوع تشخیصی بود  که بر روی ۷۶ زن نخست زا در فاز  نهفته زایمان در تایلند انجام  شد.

معیار های ورود  به مطالعه شامل : سن حاملگی بین ۳۷ تا ۴۱ هفته ،نمایش قله سر جنین، اتساع دهانه رحم کمتراز۳  سانتیمتر ، افاسمان کمتر از ۸۰% ،داشتن ۴ انقباض در ۲۰ دقیقه  وداشتن رضایت آگاهانه جهت انجام مطالعه بود.معیارهای خروج از مطالعه شامل:استفاده از مسکن , بی حسی موضعی ,اکسی توسین و دیسترس جنینی بود .

درد ساکرال به صورت احساس ناخوشایند و آسیب پذیری در ناحیه ساکرال تعریف شد  که با استفاده از مقیاس تطابق دیداری درد در ساعتهای ۰ و ۲ اندازه گیری شد و بلافاصله بعد از آن اتساع و افاسمان دهانه رحم توسط فرد دیگری در همان ساعتها یعنی ۰ و۲ اندازه گیری شد.افزایش درد ساکرال به صورت افزایش حداقل یک نمره در مقیاس تطابق دیداری درد و پیشرفت اتساع دهانه رحم به صورت حداقل یک سانتی متراتساع و ۲۰% افاسمان تعریف شد .

یافته ها نشان داد که حداقل یک نمره افزایش درد ساکرال با حساسیت (۹۲٫۷۵% ),ویژگی(۸۵٫۷۱%), ارزش اخباری مثبت          ( ۹۸٫۴۶%)و ارزش اخباری منفی( ۵۴٫۵۵%) با  پیشرفت دهانه رحم  (۱ سانتی متراتساع و ۲۰% افاسمان)همراه بود و افزایش درد ساکرال نشان دهنده پیشرفت زایمان در فاز نهفته لیبر است و تغییر درد در ناحیه ساکرال برای   پیش بینی پیشرفت دهانه رحم مفید است (۸۸).

نقاط قوت: مطالعه به صورت دو سوکور انجام شده  است بطوریکه فردی که درد را اندازه می گرفت از نتیجه معاینات اطلاعی نداشت .

نقاط ضعف: روشهای آماری و تجزیه تحلیل  و روش کار به طور دقیق ذکر نشده است.

[۱] – Shepherd

[۲] – Narchi

[۳]– Sao Paulo

[۴] -Intern

[۵] – Duff

[۶] – Early Labour < 3.5 cm

[۷] – Active Labour 4-8 cm

[۸] – Transition 8-<10 cm

[۹] – Full Dilation

[۱۰] – Jamal Hassan, Johanne Sunndby,Abdullatif Husseini And Espen Bjertness

[۱۱] – shepherd , cheyne

[۱۲] – Pornprasertsuk

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98701
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss