جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

به منظور بدست آوردن تأثیر نیروگاه­های بادی بر مطالعات قابلیت اطمینان کارهای زیادی انجام شده است. در مراجع ]۴-۳[ براي مزارع بادي يک مدل قابليت اطمينان ارائه شده و کفايت سيستم قدرت در سطح اول با استفاده از معيارهاي احتمالاتي و سلامت سيستم در حضور نيروي باد بررسي شده است. براي اين­که حالت واقعي­تر سيستم قدرت در نظر گرفته شود مطالعات سيستم مرکب توليد و انتقال نيز انجام شده و بر اين اساس اولويت در تعيين مکان و ظرفيت نصب نيروگاه­هاي بادي به دست آمده است. مدلي که براي واحد بادي به دست آورده شده است تنها عدم قطعيت موجود در سرعت وزش باد را در نظر گرفته و المان­هاي موجود در سيستم تبديل انرژي را مورد توجه قرار نداده است.

در مراجع ]۷-۵[ يک مدل ساده براي سرعت باد تنها بر اساس متوسط و انحراف معيار سالانه آن در يک مکان جغرافيايي مشخص معرفي و يک توزيع احتمال براي سرعت باد به دست آمده است. سپس با توجه به مشخصه توان خروجي توربين، واحد بادي با ظرفيت چندين حالته با احتمال­هاي مربوطه مدل شده و از اين مدل در ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت شامل توليدات بادي استفاده شده است. در مرجع ]۸[ از روش شبيه­سازي مونت­کارلوي غيرترتيبي و بر اساس مدل سلامت سيستم، ظرفيت معادلي براي يک واحد بادي تعيين و يک مدل دو حالته براي اين واحد در نظر گرفته شده است. در این مقاله بر اساس داده­هاي گذشته سرعت باد، يک توزيع وايبال به این داده­ها برازش شده است. با توليد اعداد تصادفي با توزيع يکنواخت براي واحدهاي متعارف، و توزيع وايبال براي واحدهاي بادي، مدل توليد در هر ساعت مشخص مي­شود، سپس با بار آن ساعت مقايسه و در نتيجه انجام شبيه­سازي براي ۱ سال شاخص­هاي ريسک و سلامت به دست مي­آيد. براي رسيدن به همگرايي بايد شبيه­سازي به مدت چند هزار سال تکرار شود. يکي از شاخص­هايي که محاسبه مي­شود تعداد ساعاتي است که ظرفيت واحد بادي صفر مي­باشد. براي مدل کردن واحد بادي به صورت دو حالته، نسبت تعداد ساعات ظرفيت صفر به کل ساعات شبيه­سازي شده، به صورت عدم دسترس­پذيري در نظر گرفته شده، آن­گاه ظرفيت معادل واحد بادي تغيير داده شده تا شاخص­هاي قابليت اطمينان حاصل از اين مدل با مقدار به دست آمده از شبيه­سازي برابر شود.

در مرجع ]۹[ قابليت اطمينان سيستم مرکب توليد و انتقال با وجود واحدهاي بادي با در نظر گرفتن همبستگي بين سايت­هاي بادي به روش نمونه­برداري مونت­کارلو ارزيابي شده است. در مرجع ]۱۰[ قابليت اطمينان سيستم مرکب توليد و انتقال با وجود واحد بادي بررسي شده است. با داشتن داده­هاي گذشته سرعت باد منحني نرمال به سرعت باد براي ۶  ماه اول و دوم سال به صورت جداگانه برازش شده و بر اساس مشخصه توربين، توان خروجي واحد بادي به دست آمده و سپس به ۱۱ حالت با احتمال­هاي مربوطه گسسته شده است. اين مدل به سيستم توليد و انتقال جنوب ايران اعمال شده و شاخص­هاي قابليت اطمينان سيستم مرکب به دست آمده است.

در مراجع ]۱۴-۱۱[ روشي مبتني بر شبيه­سازي مونت کارلو در ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت ايزوله شامل واحدهاي ديزلي، بادي و فتوولتاييک در سطح اول[۱] (HLI) ارائه شده است. در اينجا از شاخص­هاي مرتبط با مدل سلامت سيستم که هر دو جنبه قطعي و احتمالاتي را با هم دارند در برنامه­ريزي توسعه توليد اين سيستم­ها استفاده شده است؛ به علاوه توصيه شده است که به علت وجود منابع انرژي تجديدپذير در مطالعات از معيارهاي دوگانه استفاده شود.

در مرجع ]۱۵[ با استفاده از روش شبيه­سازي مونت­کارلوي ترتيبي کفايت سيستم توليد شامل واحد­هاي بادي مقياس کوچک ايزوله به همراه باتري ذخيره­کننده انرژي بررسي شده است. در مرجع ]۱۷-۱۶[ روشي به منظور ارزيابي قابليت اطمينان يک سيستم ايزوله شامل واحدهاي بادي، ديزلي و باتري ذخيره­کننده انرژي براي تأمين بار مصرف­کنندگان در نقاط دوردست از شبکه ارائه شده است. در اين روش يک توزيع وايبال به سرعت باد برازش شده، سپس حالت­هاي گسسته­اي براي سرعت باد در نظر گرفته شده و احتمال مربوطه به دست آمده است. با توجه به مشخصه توربين، توان واحد بادي در هر سرعت تعيين و در نهايت مدل چند حالته­اي براي واحد بادي حاصل شده است. باتري نيز به صورت يک ظرفيت متوسط با احتمال ۱۰۰ درصد بر اساس ميزان انرژي­هاي شارژ و دشارژ شده گذشته و در نظر گرفتن بازده مدل شده است. در مرجع ]۱۸[ تأثير استفاده از منبع ذخيره­کننده انرژي بر قابليت اطمينان سيستم قدرت ايزوله شامل واحدهاي ديزلي، بادي و فتوولتاييک به روش شبيه­سازي مونت کارلوي ترتيبي بررسي شده است. در مرجع ]۱۹[ قابليت اطمينان يک سيستم ميکروگريد شامل توربين­هاي گازي، بادي، سيستم فتوولتاييک و باتري ذخيره­کننده انرژي به روش شبيه­سازي مونت­کارلو مطالعه شده است. در اين مقاله توزيع سرعت باد به صورت وايبال مدل شده است. براي انرژي تابشي خورشيد نيز در سه وضعيت هواي صاف، ابري و باراني الگوهايي ارائه شده و ميزان انحراف تابش از اين الگوها به صورت توزيع نرمال مدل شده است.

[۱] Hierarchical Level I

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98726
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss