جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایترابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سبك رهبري مربیان ورزشهای انفرادی وتیمی دردانشگاه های تهران

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده:  رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سبك رهبري مربیان ورزشهای انفرادی وتیمی دردانشگاه های تهران

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

تاکنون در علم ورزش تحقیقات اندکی روی تأثیری که سبک رهبری یک مربی می تواند  بر اعضای تیم و موفقیت یا عدم موفقیت تیم های ورزشی داشته باشد، صورت گرفته است واینکه آیا ویژگی شخصیتی مربی می تواند تاثیری بر نحوه مربیگری وی بگذارد یا خیر؟! مثلاًمربیانی با وِیژگی شخصیتی درونگرا آیا سبک رهبری خاصی را اتخاذ می کنند ویا مربیانی که دارای این ویژگی شخصیتی هستند آیا در رشته ورزشی خاصی بهتر می توانند نفوذ بین افراد تیم داشته باشند وتیم را به موفقیت برسانند؟

خوشبختانه تحقیقات در دو دهه اخیر در زمینه کارایی مربیگری،بیشتر بر شناخت خصوصیات مربیگری،سبک های رهبری و الگوهای رفتاری مربی متمرکز بوده اند(رایمر و تون،۲۰۰۱) .تیم های موفق ورزشی معمولاً یک ویژگی برجسته دارند که آن ها را از تیم های ناموفق متمایز می سازد و آن  مدیریت و رهبری مؤثر،  فعال و شایسته است. سبک رهبری و رفتار مربی نقش مهمی بر عملکرد و موفقیت گروه دارد(انشل،۱۳۸۰). به عقیدۀ فراست، مربی در رهبری تیم ،سازمان دهنده ای قوی و زیربنای هر پیشرفت است (جباری و همکاران،۱۳۷۹).

مربیان براي دست يافتن به اهداف مورد نظر خود و نفوذ در رفتار بازیکنان وتیم خود از سبك هاي رهبري خاصي استفاده مي كنند و در موقعیت های مختلف رفتار وشیوه ای متفاوت بروز می دهند.این تفاوت ها علاوه بر آنکه امکان دارد از تفاوت سطح دانش،نگرش ونظام ارزشی مربیان متأثر باشد،از شخصیت متفاوت هریک نیز سرچشمه می گیرد. به كارگيري هر يك از سبك هاي رهبر ي ممكن است متأثر از ویژگی های شخصیتی هر فرد باشد.

مربیان ومدیران ورزشی که دارای سبک رهبری رابطه گرا هستند ،پیش از آنکه به اهداف ورسالت سازمانی توجه کنند، دایماٌ به ورزشکاران و کارکنان فکر میکنند، جلب توجه افراد برای آنان اهمیت فوق العاده دارد، همچنین درپی کسب رضایت مدیران مافوق خود هستند،چنین افرادی تبلیغات را دوست دارند و دربرقراری ارتباط با رسانه ها موفق عمل می کنند(شرت،۲۰۰۵). مربیان ومدیران ورزشی رابطه گراازتحقیق وتوسعه در سازمانهای ورزشی چندان استقبال نمی کنندوسرمایه گذاری در این زمینه را نیز بر اساس مقتضیات انجام می دهند(اسکال،۲۰۰۳). مدیران ورزشی ومربیان رابطه گرااز فعالیت های ورزشی دیر بازده که فاقد برنامه های تبلیغی است وبعضاً پیچیده و دردسرسازاست پرهیز می کنند.آنان در برابر تغییر وتحولات اساسی مقاومت می کنند و دوست دارند وضعیت موجود حفظ شود وبرنامه های فعلی را سروسامان دهند.آنها در سخنرانی وفن بیان استادند وسعی می کنند شیوه های رفتاری خود را با فرهنگ سازمان تحت سرپرستی وآنچه افرادزیر دست دوست دارند تطبیق دهند(نادریان و امیرحسینی،۱۳۸۶). مدیران ومربیانی که دارای سبک رهبری وظیفه گرا هستند، انحرافات در ورزش(نظیر استفاده ی ورزشکاران ازمواد نیروزا، پرخاشگری، هنجارشکنی) را تحمل نمی کنند و بشدت عکس العمل نشان می دهند آنها به مسائل علمی ورزش بهای بیشتری می دهند و سعی می کنند برنامه های ورزشی بر اساس اصول ومعیارهای علمی اجرا شود(کلاریک،۲۰۰۴).

تاکنون تحقیقاتی در رابطه با ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری مدیران صورت گرفته تا دریابند آیا ویژگی شخصیتی افراد می تواند تاثیری بر سبک رهبری اتخاذ شده از سوی آنان باشد؟در این زمینه می توان به تحقیقات هنری برگ کنت (۲۰۰۳[۱])درباره عدم ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس مینه سوتا با انواع شخصیت،تحقبق خسروی زاده(۱۳۷۵)؛ که به این نتیجه رسید ارتباطی بین ویژگی شخصیت مدیران موسسات و مراکز آموزش عالی کشور وجود ندارد، اشاره کرد.از دیگر تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است تحقیقات ابوالقاسمی(۱۳۷۰) است که به این نتیجه رسید بین ویژگی های شخصیت وسبک رهبری مدیران مدارس ابتدایی ارتباطی وجود ندارد. بورنز[۲](۱۹۷۸) در تحقیقات خود ارتباط معناداری بین ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری مدیران مدارس به دست آورد.غفوریان(۱۳۷۹) در پژوهش خود ارتباط معناداری بین ویژگی های شخصیتی و سبک رهبری مدیران دبیرستان های غیر انتفاعی به دست آورد. خسروی(۱۳۷۳) ارتباط معناداری بین ویژگی های شخصیت و سبک رهبری مدیران به دست آورد.

چنانچه مشاهده می شود تحقیقات انجام شده هیچ کدام در دنیای ورزش و روی مربیان ورزشی صورت نگرفته است و از آنجا که نتایج در تحقیقات مختلف متفاوت است سعی بر این شده است که در پژوهش حاضر به ارتباط ویژگی های شخصیت وسبک رهبری بین مربیان ورزشی پرداخته شود.

اين تحقيق براي بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و سبك رهبري مربیان ورزشهای انفرادی وتیمی دردانشگاه های تهران ،اعم از دانشگاه های دولتی،پیامنور، آزاد که دارای تیم های ورزشی می باشند، در نظر گرفته شده است.تا با سنجش سبك مديريت مربی از يك سو و تحقيق ويژگيهاي شخصيتي مربی از سوي ديگر به ارتباط اين دو متغير (شخصيت و سبك رهبري ) بپردازد. هدف از اين تحقيق ، پاسخ دادن به اين سؤال تحقيقاتي بوده است كه آيا بين ويژگي هاي شخصيتي (درونگرایی، برون گرايي وباثبات ،بی ثبات)و سبك رهبري (رابطه مدار، وظيفه مدار، تلفيقي) مربیان ورزش های انفرادی وتیمی رابطه اي وجود دارد؟ و مربی كه ويژگي هاي شخصيتي اين الگو را داراست، چه نوع سبك رهبري را در رهبری تیم خود به كار مي برد؟

Henry Berg kennth.2

 ۳٫Burns

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2019-01-23
كد : 108795
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss