جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایترابطه بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده:  رابطه بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

در دوران کنونی، سازمان ها جایگاه والا و بر جسته ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامع پیدا کرده اند. بسیاری از فعالیت های اساسی و حیاتی مربوط به زندگی در سازمان ها انجام می گیرد و زندگی بدون وجود سازمان های گوناگون تقریباٌ غیر مقدور است. با وجود این، نیل به موفقیت و پیشرفت همه جانبه و تأمین و رفاه و آسایش به صرف وجود سازمان ها تحقق نمی یابد، بلکه برای این منظور به سازمان های کارآمد و اثر بخش نیاز است(نعامی،۱۳۸۱).

یکی از مسایل مهم و اساسی مورد مطالعه درسازمان ها برانگیختن کارکنان به کار وفعالیت بیشتراست. انگیزش و موضوع‌های مربوط به آن به لحاظ اهمیتی که پیدا کرده اند یک سوم مجله های علمی را به خود اختصاص داده اند(کوپر و رابرستون۲،۱۹۹۶).

مدیران باید به طور جدی به مقوله ی عدالت سازمانی توجه داشته باشند زیرا از آنها انتظار می رود حافظ اصول اخلاقی سازمان باشند و این که عدالت سازمانی اساس روابط خوب بین ارباب رجوع و کارمندان است و باعث افزایش اثربخشی سازمان می شود و نیز عواقب قانونی بی عدالتی در فعالیت های مدیریتی در سازمان ها وجود دارد. عدالت سازمانی در حوزه های مختلف فعالیت های سازمانی بر حسب پیامدهای جامعه برای واحدها و افراد، فرایند تصمیم گیری برای تعیین این پیامدها به قسمت های مختلف و نحوه ی ارتباط این پیامدها و فرایندها بین گروه ها و افراد، قابل تجربه و تحلیل می باشد.(چلادورای۳،۱۳۸۷).

این سه رویکرد تحلیلی را چنین می نامند.

  1. عدالت توزیعی( که مربوط به پیامدهاست )
  2. عدالت رویه( مربوط به رویه های تصمیم گیری می باشد )
  3. عدالت تعاملی( مربوط به روشی است که این تصمیمات ردوبدل می شود )

عدالت سازمانی وحیطه های مختلف آن(عدالت توزیعی،رویه‌ای و تعاملی) پیش بینی کننده ی بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند غیبت، ترک شغل، تعهدسازمانی، اعتماد سازمانی و… می باشد. اما رابطه بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی از موضوعات جدیدی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عدالت و بررسی صور و ماهیت آن مبحثی است که دارای پیشینه بسیار طولانی می باشد(صدیقیان،۱۳۸۵). به باور کوهن کاراش واسپکتور[۱](۲۰۰۱)، مطالعه انصاف و عدالت در سازمان ها با فعالیت آدامز بر روی نظریه انصاف(۱۹۶۵)، آغاز شده است. به دلیل ضعف نظریه انصاف آدامز نظریه های متعدد دیگری در تبیین بحث های متمرکز بر عدالت و عدالت سازمانی ارائه شده اند(زین آبادی و صالحی[۲]،۲۰۱۱). در مجموع تحقیقات کوهن کاراش و اسپکتور نشان داد که ادراکات معطوف به عدالت می توانند بر پایه ی یکی از اصول معطوف به نیاز[۳]، برابری[۴] و یا انصاف باشند. تعلق ذهنی به هر یک از این معیارها (انصاف، برابری و نیاز)، پیامدهای رفتاری متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. برای مثال چنان چه فرد به اصل نیاز در عدالت باور داشته باشد، بدون تردید نسبت به کسی که به اصل برابری تعلق خاطر دارد، در مقابل اتفاقات دنیای اطراف و داوریهای متمرکز بر عادلانه یا ناعادلانه بودن شرایط، رفتار های متفاوتی از خود نشان خواهد داد. کوهن کاراش و اسپکتور معتقدند که عدالت سازمانی با اثری که بر روی نگرش های فرد می گذارد، وی را در بسیاری از حوزه ها نظیر رضایت از وضع موجود کار خویش ویا حتی رضایت از ترفیع و ارتقا و رضایت از حقوق و دستمزد تحت تأثیر قرار می دهد. هنگامی که بی عدالتی رویه ای در سازمانی وجود داشته باشد،به طور طبیعی نگرش ها نسبت به چنین سازمانی در کارکنان وحتی مدیران ارشد وصاحبان قدرت دردرون سازمان به طور تضعیف کننده ای سطح رضایت، تعهد وعملکرد افراد را پایین می آورد. در عین حال حس وجودبی عدالتی در میان کارکنان یک سازمان ممکن است این شائبه را پدید آورد که احیاناً خود فرد یا گروه کاری وی برای مدیران و صاحبان قدرت در درون سازمان بی ارزش هستند. از کانال چنین ارتباطی است که احتمالاً پیوستگی و احترام گروهی نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. گر چه اغلب فعالیت های سازمانی و تصمیم های مدیریتی، در معرض اصول عدالت و رفتار عادلانه قرار دارد ولی تصمیم های مرتبط با کارکنان(مثل استخدام، انتخاب، ارزشیابی عملکرد، ارتقاء شغلی، حقوق و دستمزد، پاداش و مزایای اضافی) تخصیص منابع به واحدها، رهبری و سرپرستی، حوزه ای است که بیشتر با مقوله عدالت در ارتباط است.

اسمیت، کارول و آشفورد[۵] ( ۱۹۹۵)، با نگاه به طور خاص به پیشنهادهای همکاری، اشاره کردند که اعتماد یک عامل اساسی مهم است که سطح همکاری درون و میان سازمانی را پیش بینی می کند. به علاوه، بازنگری دیزکز و فرین[۶] (۲۰۰۱ )، از پیشینه نقش اعتماد در محیط های سازمانی نشان می دهد که اعتماد یا اثرات مستقیم و یا تعدیلی روی تنوعی از عملکرد مطلوب و متغیرها پیامد رفتاری دارد. در بازنگری آنان، اعتماد اثرات دیگر تعیین کننده ها روی عملکرد یا پیامدهای رفتاری را تسهیل می کند، زیرا اعتماد شرایطی را فراهم می کند که تحت آن پیامدهای مشخص بیشتر احتمال دارد، رخ دهند.

اعتماد بين مديريت و كاركنان بر كيفيت مديريت سازمان های دولتی تاثير زيادی خواهد داشت. بنابراين افول اعتماد در سازمان های دولتی، يكی از مسائلی است كه باعث ايجاد كاركنانی بی انگيزه و بی تفاوت می شود و اجرای كند برنامه ها را سبب می گردد.

از سوی دیگر ارتاک[۷] (۲۰۰۷)، در مطالعه ای نشان داد اعتماد به سرپرست به طور کامل رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی را تعدیل می کند. مطالعه دیر کزو فرین(۲۰۰۲)، بر آوردی از روابط اولیه میان اعتماد به سرپرست و پیشایندها، پیامدها و همبسته های کلیدی را فراهم می کنند. دیر کزو فرین بیان می‌کنند اعتماد یک مفهوم کلیدی در چندین نظریه رهبری است. رهبران تغییر طلب و کاریزماتیک در پیروان خود اعتماد می آفرینند (پود ساکف[۸] و همکاران،۱۹۹۰). هم چنین ادراک کارکنان از این که رهبران به افزایش اعتماد کمک می کنند، برای اثر بخشی رهبر اهمیت دارد (باس[۹]،۱۹۹۰؛هوگان و همکاران[۱۰]،۱۹۹۴). کرامر[۱۱] (۱۹۹۹)، در نظریه و تحقیقات سازمانی معاصر، اشاره می کند، اعتماد از جایگاه حاشیه ای به سمت اساس و محور اصلی سازمان حرکت می کند.

بر این اساس، بر مبنای یافته های ذکر شده در مورد حضور این متغیرها وارتباط میان آن ها با اثر بخشی و بهره وری سازمان های ورزشی وبا اذعان به اینکه اکثر مطالعات انجام گرفته در این رابطه به صورت جداگانه و پراکنده بوده است و این که، اغلب این مطالعات در کشور های غربی صورت گرفته و تعمیم نتایج آن ها به دیگر کشورها سؤال برانگیز است. لذا این پژوهش رابطه بین عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان را بررسی می کند تا در صورت وجود رابطه بین این متغیرها بتوان بهره وری سازمان های ورزشی را افزایش داد و سازمان های ورزشی را در رسیدن به اهدافشان موفق ساخت.

۳ – Chelladurai

 

[۱]– Cohen Charash and Spector

[۲] – Zeinabadi and Salehi

[۳]-Need

[۴]-Eguality

[۵] – Smith , Carroll , & Ashford

[۶] – Dirks and Ferrin

[۷] – Erturk

[۸] – Podsakoff et al

[۹] – Bass

[۱۰] – Hogan et al

[۱۱] – Kramer

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2019-01-01
كد : 105743
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss