جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی

۲ – مروری بر متون مرتبط با موضوع پژوهش و ادبیات تحقیق  ۲۰

۲-۱- مرمت شهری  ۲۰

۲-۱-۱- روایتهای سه گانه مرمت شهری  ۲۱

۲-۱-۲- زبان مرمت شهری و استعاره فرسودگی شهر  ۲۳

۲-۱-۳- نظريه هاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري  ۲۷

۲-۱-۳-۱- نظريه اعيان سازي  ۲۷

۲-۱-۳-۱-۱- شکاف اجاره املاک   ۲۸

۲-۱-۳-۱-۲- شکاف قيمت   ۳۰

۲-۱-۳-۲- نظريه محروميت زدايي و راهبرد برنامه ريزي اجتماعي  ۳۱

۲-۱-۳-۳- الگوي جايگزيني  ۳۲

۲-۱-۳-۴- الگوي پالايش شهري  ۳۲

۲-۱-۳-۵- راهبرد خودکفايي و خود تنظيمي  ۳۳

۲-۱-۳-۶- طرح تجميع  ۳۳

۲-۱-۳-۷-  استفاده از سرمايه اجتماعي راه حلي پايدار در حل مسئله بافتهاي فرسوده ۳۵

۲-۱-۳-۸- ديدگاه توسعه پايدار در مرمت شهری  ۳۶

۲-۱-۴- انواع فرسودگی  ۳۷

۲-۱-۵- انواع بافت هاي فرسوده ۳۹

۲-۱-۵-۱- بافت هاي شهري داراي ميراث تاريخي- فرهنگي  ۳۹

۲-۱-۵-۲- بافت شهري فاقد ميراث  تاريخي و فرهنگي  ۳۹

۲-۱-۵-۳- بافتهاي فرسوده روستايی- شهري  ۳۹

۲-۱-۵-۴- بافت هاي حاشيه اي  ۴۰

۲-۱-۶- ویژگی  بافت هاي فرسوده ۴۰

۲-۱-۷- معیارها و شاخص های فرسودگی  ۴۲

۲-۱-۷-۱- معيارهاي تعيين بافت هاي فرسوده بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی  ۴۵

۲-۱-۸- « تجدید نسل» به عنوان راهبردی برای مرمت و حفاظت شهری  ۴۵

۲-۱-۸-۱- تکوین نگرش تعاملی  ۴۶

۲-۱-۸-۲- فرهنگ محملی برای بازآفرینی  ۴۷

۲-۱-۸-۳- محیط زیست، قیدی  برای بازآفرینی  ۴۷

۲-۱-۸-۴- صنعت زدایی، مجال و ضرورتی برای بازآفرینی  ۴۸

۲-۱-۸-۵- خدماتی شدن، «بازآفرینی شهری» و تجدید ساختار کالبدی- کارکردی  ۴۹

۲-۱-۸-۶- توسعه از درون، «بازآفرینی» و بازگشت به شهر  ۴۹

۲-۱-۹- مداخله در بافت های فرسوده ۵۰

۲-۱-۹-۱-  محتوای مداخله در بافت های فرسوده ۵۰

۲-۱-۹-۲- اهداف مداخله در بافت های فرسوده ۵۲

۲-۱-۹-۳- رويكردها و روشهاي مداخله در بافتهاي شهري  ۵۲

۲-۱-۱۰- جمع بندی  ۵۵

۲-۲- رویکرد مشارکتی  ۵۷

۲-۲-۱-مفاهیم وتعاریف مشارکت   ۵۷

۲-۲-۲- انواع مشارکت   ۵۸

۲-۲-۲-۱- نقش مردم ۵۸

۲-۲-۲-۱-۱- مشارکت فعال  ۵۸

۲-۲-۲-۱-۲ – مشارکت منفعل  ۵۹

۲-۲-۲-۲- موقعيت مردم (در قبال طرح ها وبرنامه ها) ۵۹

۲-۲-۲-۲-۱- مشارکت انگيزشي  ۵۹

۲-۲-۲-۲-۲- مشارکت تعاملي  ۶۰

۲-۲-۳- طبقه بندي الگوهاي مشارکت   ۶۰

۲-۲-۳-۱- برحسب نوع مشارکت   ۶۱

۲-۲-۳-۱-۱- مشارکت در تصميم گيري ومديريت   ۶۱

۲-۲-۳-۱-۲- مشارکت درتامين مالي هزينه انجام طرحها ۶۲

۲-۲-۳-۱-۳- مشارکت در تامين نيروي انساني  ۶۲

۲-۲-۳-۲- برحسب زمينه مشارکت   ۶۳

۲-۲-۳-۳- برحسب نوع سازماندهي  ۶۳

۲-۲-۴- طيف مشارکت ها ۶۴

۲-۲-۴-۱- مقياس کلان (بخش دولتي) ۶۴

۲-۲-۴-۲- مقياس میاني( بخش خصوصي) ۶۵

۲-۲-۴-۳- مقياس خرد (نهادهاي محلي) ۶۶

۲-۲-۵- نظریه های شهرسازی برنامه ریزی مشارکتی  ۶۶

۲-۲-۵-۱- نظریه جیمز میجلی  ۶۷

۲-۲-۵-۲- نظریه شري ارنشتاین  ۶۸

۲-۲-۵-۳-نظریه اسکات دیوید سون  ۷۰

۲-۲-۵-۴-نظریه دیوید دریسکل  ۷۱

۲-۲-۵-۵-نظریه میانجی گری  ۷۳

۲-۲-۶- ارزیابی نظریه هاي شهرسازي مشارکتی در زمینه نوسازی بافتهای فرسوده ۷۵

۲-۲-۶-۱- معیارهاي ارزیابی نظریه ها ۷۶

۲-۲-۶-۲- دسته بندي نظریه ها با توجه به شرایط ایران  ۷۷

۲-۲-۶-۳- بررسی نظریه هاي مشارکتی بافت فرسوده و تلفیق آنها با شرایط ایران  ۷۸

۲-۲-۷- ديدگاههاي مشارکت   ۷۹

۲-۲-۷-۱- رهيافت ابزاري  ۷۹

۲-۲-۷-۲- رهيافت توسعه اي  ۸۰

۲-۲-۷-۳- مشارکت بعنوان حق مردم ۸۰

۲-۲-۸- مشارکت و برنامه ریزی محله- مبنا ۸۲

۲-۲-۸-۱- مشخصات نهاد مشارکت محله اي  ۸۳

۲-۲-۸-۲- الزامات تشکيل نهاد مشارکت محله اي  ۸۵

۲-۲-۸-۳- مزاياي مشارکت مردم در برنامه ريزي محله ۸۵

۲-۲-۹- جمع بندی  ۸۷

۲-۳- بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد مشارکتی  ۸۸

۲-۴- سوابق تحقیق  ۹۰

۲-۴-۱- تجربیات موفق بهسازی و نوسازی مشارکتی بافت فرسوده ۱۰۰

۲-۴-۱-۱- تجربیات جهانی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ۱۰۰

۲-۴-۱-۲- تجربیات بهسازی و نوسازی بافت فرسوده در ایران  ۱۰۴

۲-۴-۱-۲-۱- سنتز نهایی تجربیات بهسازی و نوسازی ایران  ۱۰۶

۲-۵- جمع بندی و نتیجه گیری  ۱۰۸

……

……

2018-01-06
كد : 75106
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss