جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثر فرمولاسیون نانو ذرات نقره، عصاره و اسانس گياه آويشن شيرازي در مهار برخی باكتری¬هاي بیماریزای پوست شامل استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم و حساس به متي¬سيلين، استافيلوكوكوس اپيدرميديس، استرپتوکوکوس پیوژنز و سودوموناس آئروژينوزا

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثر فرمولاسیون نانو ذرات نقره، عصاره و اسانس گياه آويشن شيرازي در مهار برخی باكتری¬هاي بیماریزای پوست شامل استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم و حساس به متي¬سيلين، استافيلوكوكوس اپيدرميديس، استرپتوکوکوس پیوژنز و سودوموناس آئروژينوزا

 

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

۲-۱- کلیات گیاه شناسی.. ۱۲

۲-۱-۱- گیاهان دارویی.. ۱۲

۲-۱-۲-علت انتخاب علت انتخاب آویشن شیرازی جهت انجام تحقیق.. ۱۳

۲-۱-۳-تاریخچه گیاه آویشن شیرازی.. ۱۴

۲-۱-۴- مشخصات گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora).. 14

۲-۱-۵- جایگاه آویشن شیرازی در عالم گیاهی.. ۱۶

۲-۱-۶- مشخصات جنس و گونهی گیاه.. ۱۷

۲-۱-۷- محل رویش گیاه.. ۱۷

۲-۱-۸- گیاهانی با اسامی و خصوصیات مشابه Zataria multiflora:.. 18

۲-۱-۹- قسمت مورد استفاده گیاه آویشن شیرازی.. ۱۸

۲-۱-۱۰- ترکیب شیمیایی گیاه.. ۱۸

۲-۱-۱۰-۱- تیمول.. ۲۰

۲-۱-۱۰-۲-کارواکرول (Carvacrol).. 22

۲-۱-۱۱- اثرات ضد میکروبی گیاه آویشن شیرازی.. ۲۴

۲-۱-۱۲- اثرات گیاه آویشن شیرازی بر سیستم ایمنی.. ۲۶

۲-۱-۱۳- اثرات ضد دردی گیاه آویشن شیرازی.. ۲۶

۲-۱-۱۴-اثرات گیاه آویشن شیرازی بر ناراحتیهای گوارشی.. ۲۸

۲-۱-۱۵- اثرات گیاه آویشن شیرازی بر دستگاه تنفسی.. ۲۸

۲-۱-۱۶- اثرات گیاه آویشن شیرازی بر سیستم قلبی- عروقی و عصبی.. ۲۹

۲-۱-۱۷- اثرات گیاه آویشن شیرازی بر دستگاه ادراری- تناسلی.. ۲۹

۲-۱-۱۸- اثرات گیاه آویشن شیرازی بر پوست و موارد استعمال خارجی.. ۲۹

۲-۱-۱۹-سایر موارد کاربرد گیاه آویشن شیرازی در طب سنتی.. ۳۰

۲-۱-۲۰- گیاه آویشن شیرازی در صنایع آرایشی و بهداشتی.. ۳۰

۲-۱- ۲۱- گیاه آویشن شیرازی در صنایع غذایی.. ۳۰

۲-۱-۲۲- داروهای ساخته شده از گیاه آویشن شیرازی.. ۳۱

۲-۱-۲۳- عوارض جانبی احتمالی گیاه آویشن شیرازی.. ۳۱

۲-۲-  آشنایی با نانو.. ۳۲

۲-۲-۱- تعریف نانو.. ۳۲

۲-۲-۲- نانوتکنولوژی.. ۳۳

۲-۲-۳- تاریخچه نانوتکنولوژی.. ۳۵

۲-۲-۴-فلز نقره.. ۳۷

۲-۲-۴-۱-خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن.. ۳۷

۲-۲-۵- سنتز نانو ذرات نقره.. ۳۹

۲-۲-۶- تاریخچه استفاده از نقره به عنوان عامل ضد میکروبی.. ۴۱

۲-۲-۷- دلایل استفاده از نانو ذرات نقره به عنوان عامل ضد میکروبی در این تحقیق.. ۴۲

۲-۲-۸- اثرات زیستی یون نقره (Ag+)، کلرید نقره (AgCl) و نانو ذرات نقره (Ag°).. ۴۳

۲-۲-۹- مکانیسم عمل ضد میکروبی نقره و نانو ذرات نقره.. ۴۴

۲-۲-۹-۱- جذب یونهای آزاد نقره.. ۴۵

۲-۲-۹-۲- ایجاد گونههای اکسیژن فعال.. ۴۶

۲-۲-۹-۳- آسیب مستقیم به غشاء سلولی.. ۴۷

۲-۲-۱۰- اثرات نانو ذرات نقره بر باکتریها.. ۴۸

۲-۲-۱۱- اثرات ضد ویروسی نانو ذرات نقره.. ۴۹

۲-۲-۱۲- اثرات ضد قارچی نانو ذرات نقره.. ۵۰

۲-۲-۱۳- کاربرد نقره در صنایع با تکیه بر خاصیت ضد میکروبی آن.. ۵۰

۲-۲-۱۴- عوارض جانبی احتمالی نانو ذرات نقره.. ۵۱

۲-۲-۱۵- کاربرد نقره و نانونقره در پزشکی.. ۵۱

۲-۲-۱۶- نانو ذرات نقره و گیاهان.. ۵۱

۲-۳- کلیات میکروب شناسی.. ۵۲

باکتریهای مورد بررسی در این تحقیق شامل:.. ۵۲

۲-۳-۱- علت استفاده از این باکتریها در این تحقیق.. ۵۳

۲-۳-۲- استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس.. ۵۴

۲-۳-۲-۱- شکل (Morphology).. 54

۲-۳-۲-۲- ساختمان سلولی.. ۵۴

۲-۳-۲-۳- خواص کشت (Culture properties).. 55

۲-۳-۲-۴- خواص بیوشیمیایی (Biochemical properties).. 56

۲-۳-۲-۵- مقاومت دارویی.. ۵۶

۲-۳-۲-۶- بیماریزایی استافیلوکوکوس اورئوس.. ۵۷

۲-۳-۲-۷- بیماریزایی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA).. 58

۲-۳-۲-۸- بیماریزایی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس.. ۶۰

۲-۳-۱-۹- درمان.. ۶۰

۲-۳-۳- استرپتوکوکوس پیوژنز.. ۶۱

۲-۳-۳-۱- شکل (Morphology).. 61

۲-۳-۳-۲- ساختمان سلولی.. ۶۲

۲-۳-۳-۳- خواص کشت (Culture properties).. 63

۲-۳-۳-۴- خواص بیوشیمیایی (Biochemical properties).. 63

۲-۳-۳-۵- بیماریزایی استرپتوکوکوس پیوژنز.. ۶۳

۲-۳-۳-۶- درمان.. ۶۴

۲-۳-۴- سودوموناس آئروژینوزا.. ۶۵

۲-۳-۴-۱- شکل (Morphology).. 65

۲-۳-۴-۲- خواص کشت (Culture properties).. 65

۲-۳-۴-۳- خواص بیوشیمیایی (Biochemical properties).. 66

۲-۳-۴-۴- مقاومت.. ۶۶

۲-۳-۴-۵- بیماریزای سودوموناس آئروژینوزا.. ۶۷

۲-۳-۴-۶- درمان.. ۶۸

…..

…..

2018-01-24
كد : 78835
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss