جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثير مديريت دانش (KM) بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري (CRM): اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت بيمه

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثير مديريت دانش (KM) بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري (CRM): اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت بيمه

فصل دوم. ۱۴

۲- ۱  بخش اول: دانش. ۱۵

۲- ۱- ۱  مقدمه دانش. ۱۵

۲- ۱- ۲  روند تاريخي حرکت سازمان‌ها به سوي سازمان‌هاي دانش‌مدار. ۱۵

۲- ۱- ۲- ۱  اقتصاد کشاورزي:. ۱۵

۲- ۱- ۲- ۲  اقتصاد منابع طبيعي:. ۱۶

۲- ۱- ۲- ۳  انقلاب صنعتي:. ۱۶

۲- ۱- ۲- ۴  انقلاب محصول:. ۱۶

۲- ۱- ۲- ۵  انقلاب اطلاعات:. ۱۶

۲- ۱- ۲- ۶ انقلاب دانش:. ۱۷

۲- ۱- ۳  مفهوم داده‌ها، اطلاعات و دانش:. ۱۷

۲- ۱- ۳- ۱ داده‌ها:. ۱۷

۲- ۱- ۳- ۲  اطلاعات:. ۱۸

۲- ۱- ۳- ۳  دانش (دانايي):. ۱۸

۲- ۱- ۴  تعاريف دانش:. ۱۹

۲- ۱- ۵  ديدگاه‌هاي رايج در مورد دانش:. ۲۰

۲- ۱- ۶  روابط داده‌ها، اطلاعات و دانش:. ۲۰

۲- ۱- ۶- ۱ روابط داده‌ها، اطلاعات و دانش از نظر باجاريا . ۲۰

۲- ۱- ۶- ۲ روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر کلارک و رالو:. ۲۱

۲- ۱- ۶- ۳  روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر بوئیست :. ۲۲

۲- ۱- ۷  تعامل داده، اطلاعات، دانش و تصمیم:. ۲۳

۲- ۱- ۸ عوامل تفکيک شده اطلاعات و دانش:. ۲۵

۲- ۱- ۹ انواع دانش:. ۲۷

۲- ۱- ۹- ۱ تقسيم‌بندي ارسطو:. ۲۷

۲- ۱- ۹- ۲ دانش ضمني و دانش صريح:. ۲۷

۲- ۱- ۹- ۳ دانش شخصي و دانش سازماني:. ۲۸

۲- ۱- ۹- ۴ دانش کارکردي:. ۲۹

۲- ۱- ۹- ۵ تقسيم‌بندي معرفت‌شناختي دانش:. ۳۰

۲- ۱- ۹- ۶  دانش رسمي و دانش غيررسمي:. ۳۰

۲- ۱- ۹- ۷ دانش ساختارمند و دانش ناساختارمند:. ۳۱

۲- ۱- ۹- ۸ دانش اظهاري و دانش رويه‌اي:. ۳۲

۲- ۱- ۹- ۹ طبقه‌بندي دانش رايل:. ۳۲

۲- ۱- ۹- ۱۰ دانش اصلي و دانش فرعي:. ۳۲

۲- ۱- ۹- ۱۱ تقسيم‌بندي دانش مک لوپ:. ۳۳

۲- ۲ بخش دوم: مديريت دانش. ۳۴

۲- ۲- ۱ مقدمة مديريت دانش:. ۳۴

۲- ۲- ۲ مديريت دانش چيست؟. ۳۵

۲- ۲- ۳ تعريف مديريت دانش:. ۳۵

۲- ۲- ۴ تاريخچة ‌مديريت دانش:. ۳۷

۲- ۲- ۵  سير تطور مديريت دانش:. ۴۰

۲- ۲- ۶ مکاتب مديريت دانش:. ۴۲

۲- ۲- ۶- ۱ مکتب اقتصادي:. ۴۳

۲- ۲- ۶- ۲ مکتب سازماني:. ۴۳

۲- ۲- ۶- ۳ مکتب استراتژيک:. ۴۳

۲- ۲- ۷ ديدگاه‌هاي مديريت دانش:. ۴۵

۲- ۲- ۷- ۱  ديدگاه اول: دانش به عنوان يک سرمايه:. ۴۵

۲- ۲- ۷- ۲  ديدگاه دوم: دانش به عنوان يک ابزار:. ۴۵

۲- ۲- ۸  نسل‌هاي مديريت دانش:. ۴۶

۲- ۲- ۸- ۱ مديريت دانش فناوري‌مدار يا مبتني بر منابع:. ۴۶

۲- ۲- ۸- ۲  مديريت دانش انسان ‌مدار:. ۴۶

۲- ۲- ۸- ۳ گذار از مديريت دانش فناوري‌مدار به مديريت دانش انسان‌مدار:. ۴۸

۲- ۲- ۹ ويژگي‌هاي مديريت دانش:. ۴۹

۲- ۲- ۱۰ اصول مديريت دانش:. ۵۰

۲- ۲- ۱۱ نظريه‌هاي مديريت دانش:. ۵۳

۲- ۲- ۱۲ مراحل مديريت دانش:. ۵۴

۲- ۲- ۱۲- ۱ فرآيندهاي هوشمند:. ۵۴

۲- ۲- ۱۲- ۲ کالاها و خدمات دانش محور:. ۵۴

۲- ۲- ۱۲- ۳ مفاهيم ابداعي تجارت:. ۵۴

۲- ۲- ۱۲- ۴  ايجاد نظام‌هاي حياتي دانش و پيوستن سيستم‌هاي کار با نظام‌هاي دانش:. ۵۵

۲- ۲- ۱۳  مزاياي مديريت دانش:. ۵۵

۲- ۲-۱۴   کاربرد مديريت دانش در تصميمات راهبردي:. ۶۱

۲- ۲- ۱۵  چالش‌هاي مديريت دانش و مهارت‌هاي برطرف نمودن آن:. ۶۲

۲- ۲- ۱۶ موانع مديريت دانش. ۶۶

۲- ۲- ۱۶- ۱ عوامل انساني:. ۶۶

۲- ۲- ۱۶- ۲ عوامل سازماني:. ۶۶

۲- ۲- ۱۶- ۳ عوامل فرهنگي:. ۶۷

۲- ۲- ۱۶- ۴ عوامل سياسي:. ۶۷

۲- ۲- ۱۶- ۵ عوامل فني و تکنولوژيکي:. ۶۷

۲- ۲- ۱۷ مدل‌هاي مديريت دانش. ۶۸

۲- ۲- ۱۷- ۱ مدل ميلتون:. ۶۸

۲- ۲- ۱۷- ۲ مدل حلزوني نوناکاوتاکوچي:. ۷۰

۲- ۲- ۱۷- ۵ مدل چند عاملي توسعه نظام‌هاي مديريت دانش:. ۷۵

۲- ۲- ۱۷- ۶ مدل چهار حلقه‌اي:. ۷۶

۲- ۲- ۱۷- ۷ مدل چرخه حيات دانش:. ۷۷

۲- ۲- ۱۷- ۸ مدل بک من:. ۷۷

۲- ۲- ۱۷- ۹ مدل هفت سي:. ۷۸

۲- ۲- ۱۷- ۱۰ مدل بکويتز و ويليامز (۱۹۹۹):. ۷۹

۲- ۲- ۱۷- ۱۱ مدل پايه‌هاي ساختمان:. ۸۲

۲- ۲- ۱۷- ۱۲ مدل عمومي دانش:. ۸۴

۲- ۲- ۱۷- ۱۳ مدل استيوهالز (مدل مبني بر فرايندهاي دانش):. ۸۶

۲- ۲- ۱۷- ۱۴ مدل هي سيگ:. ۸۷

۲- ۲- ۱۸ مديريت دانش مشتري. ۸۹

۲- ۲- ۱۸- ۱ تعريف مديريت دانش مشتري. ۸۹

۲- ۲- ۱۸- ۲ عناصر مديريت دانش مشتريان. ۹۰

۲- ۲- ۱۹ مقايسه مديريت دانش، مديريت دانش مشتري و مديريت ارتباط با مشتري:. ۹۲

۲- ۲- ۲۰ مديريت ارتباط مشتري بر اساس دانش مشتري:. ۹۴

۲- ۳- بخش سوم: مديريت ارتباط با مشتري. ۹۸

۲- ۳- ۱ مقدمه مديريت ارتباط با مشتري:. ۹۸

۲- ۳- ۲ تاريخچة مديريت و اهميت ارتباط با مشتري:. ۹۹

۲- ۳- ۲- ۱ دوره انقلاب صنعتي (توليد دستي تا توليد انبوه):. ۹۹

۲- ۳- ۲- ۲ دوره انقلاب کيفيت (توليد انبوه تا بهبود مستمر):. ۹۹

۲- ۳- ۲- ۳ دوره انقلاب مشتري (بهبود مستمر تا سفارش‌سازي انبوه):. ۱۰۰

۲- ۳- ۳ مديريت ارتباط با مشتري چيست؟. ۱۰۱

۲- ۳- ۴ تعاريف CRM:. 101

۲- ۳- ۵ مفهوم مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۰۴

۲- ۳- ۶ چگونگي عملکرد مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۰۵

۲- ۳- ۷ عوامل مؤثر بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري (CRM):. 107

۲- ۳- ۸ مؤلفه‌هاي مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۱۱

۲- ۳- ۹ ديدگاه‌هاي مختلف در ارتباط با CRM:. 111

۲- ۳- ۹- ۱ مديريت ارتباط با مشتري به عنوان فرآيند:. ۱۱۱

۲- ۳- ۹- ۲ مديريت ارتباط با مشتري به عنوان استراتژي:. ۱۱۲

۲- ۳- ۹- ۳ مديريت ارتباط با مشتري به عنوان يک فلسفه:. ۱۱۳

۲- ۳- ۹- ۴ مديريت ارتباط با مشتري به عنوان يک قابليت:. ۱۱۳

۲- ۳- ۹- ۵ مديريت ارتباط با مشتري به عنوان يک تکنولوژي:. ۱۱۴

۲- ۳- ۱۰ ابعاد تکنولوژيک مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۱۶

۲- ۳- ۱۰- ۱ CRM عملياتي:. ۱۱۷

۲- ۳- ۱۰- ۲ CRM تحليلي:. ۱۱۷

۲- ۳- ۱۰- ۳ CRM مشارکتي (تعاملي):. ۱۱۷

۲- ۳- ۴ مزاياي پياده‌سازي CRM:. 118

۲- ۳- ۱۲ مزاياي مشتريان از ايجاد ارتباط با سازمان:. ۱۱۹

۲- ۳- ۱۲ محرک‌هاي توجه به CRM:. 120

۲- ۳- ۱۲- ۱ محرک‌هاي درون سازماني:. ۱۲۰

۲- ۳- ۱۲- ۲ محرکهاي تجارت الکترونيکي:. ۱۲۱

۲- ۳- ۱۱- ۳ محرک‌هاي اهداف اوليه:. ۱۲۱

۲- ۳- ۱۲ فرآيند اجراي مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۲۱

۲- ۳- ۱۳ اصول CRM.. 123

۲- ۳- ۱۴ مفروضات اساسي مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۲۴

۲- ۳- ۱۵ اهداف CRM از نظر بارنت و سوئيفت:. ۱۲۵

۲- ۳- ۱۵- ۱ حفظ مشتري:. ۱۲۷

۲- ۳- ۱۵- ۲ نگهداري و حفظ مشتريان با ارزش:. ۱۲۸

۲- ۳- ۱۵- ۳ پايگاه داده‌هاي مشتري و بازاريابي مستقيم:. ۱۲۸

۲- ۳- ۱۶ مشتري‌گرايي و مشتري‌مداري:. ۱۳۰

۲- ۳- ۱۶ مشتري‌مداري و موفقيت مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۳۳

۲- ۳- ۱۷ فرآيندهاي خدمات مديريت ارتباط با مشتري (CRM):. 134

۲- ۳- ۱۸ جريان‌هاي دانش در فرآيندهاي مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۳۵

۲- ۳- ۱۹ فرآيندهاي پشتيباني مديريت ارتباط با مشتري (CRM) 137

۲- ۳- ۲۰ فرآيندهاي تجزيه و تحليل مديريت ارتباط با مشتري (CRM):. 138

۲- ۳- ۲۱ موفقيت مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و نتایج اجراي مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۳۹

۲- ۳- ۲۲ قابليت‌هاي مديريت دانش (KM) و موفقيت مديريت ارتباط با مشتري (CRM):. 140

۲-۳-۲۳ متغيرهاي سازماني و موفقيت CRM:. 141

۲-۳-۲۴ تکنولوژی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری. ۱۴۲

۲-۳-۲۴ دلایل حرکت سازمان ها به سوی سرمایه گذاری براساس CRM:. 143

۲-۳-۲۵ بنیان نظری مدیریت ارتباط با مشتری. ۱۴۳

۲- ۴ صنعت بيمه:. ۱۴۶

۲- ۵- ۲ اهميت اقتصادي بيمه:. ۱۴۸

۲- ۵- ۳ بازارهاي بيمه:. ۱۵۰

۲- ۵- ۴ اهداف بازاريابي بيمه:. ۱۵۱

۲- ۵- ۵ انواع بيمه:. ۱۵۱

۲- ۵- ۵- ۱ بيمه‌هاي اجتماعي (اجباري):. ۱۵۱

۲- ۵- ۵-۲  بیمه های بازرگانی. ۱۵۲

۲-۵-۵-۳ در بيمه‌هاي زندگي. ۱۵۲

۲- ۵- ۵- ۳-۱ تعريف بيمه‌هاي زندگي (عمر). ۱۵۳

۲- ۵- ۵-۳ انواع بيمه‌هاي زندگي (عمر):. ۱۵۴

۲- ۵- ۶ فروش بيمه:. ۱۵۶

۲- ۵- ۷ خطاهاي رايج در فروش بيمه:. ۱۵۷

۲- ۵- ۸ تاريخچه بيمه در جهان:. ۱۵۸

۲- ۵- ۹ تاريخچه بيمه در ايران:. ۱۵۹

۲- ۵- ۱۰ شرکت بيمه آسيا. ۱۵۹

بخش ششم:. ۱۶۱

۲-۶ پیشینه تحقیق:. ۱۶۱

۲-۶-۱: تحقیقات داخلی:. ۱۶۱

۲-۶-۲: تحقیقات خارجی. ۱۶۶

….

…..

2018-03-03
كد : 81426
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss