جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فرهنگی بندر لنگه ا ز تشکيل حکومت صفويه تا پايان حکومت پهلوي (۱۳۵۷ ه.ش– ۸۸۰ ه.ش )

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فرهنگی بندر لنگه ا ز تشکيل حکومت صفويه تا پايان حکومت پهلوي (۱۳۵۷ ه.ش– ۸۸۰ ه.ش )

-۴- پيشينه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۶-۱ منابع تاريخي …………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۶-۱-۱- سرزمین های شمالی پیرامون خلیج فارس………………………………………………………………………………………۴

۱-۶-۱-۲- تاریخ جهانگیریه…………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۶-۱-۳- تاريخ بنادر و جزاير خليج فارس ………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۶-۲- سفرنامه­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۶-۲-۱ سفرنامه سرپرسی سایکس……………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۶-۲-۲- سفرنامه سدید…………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶-۳- اسناد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶ 

۱-۶-۴- منابع جديد ……………………………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۶-۴-۱- تاریخ لنجه………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶-۴-۲- بندرلنگه در ساحل خلیج فارس   …………………………………………………………………………………………… ۷

فصل دوم : موقعيت جغرافيايي بندر لنگه  

۲-۱- جغرافياي طبيعي ………………………………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۱-۱- مشخصات جغرافيايي ……………………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۱-۲- ناهمواري ها بندر لنگه…………………………………………………………………………………………………………………..۹

۲-۱-۳- آب و هوا ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۱-۴-  رود ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۵- پوشش گياهي ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۵-۱- درختان……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۵-۲- گیاهان دارویی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۱-۶- پوشش جانوري ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۷- راه های ارتباطي………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲- جغرافياي انسانی………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲-۱- جمعيت………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-۱-۱- محلات بندرلنگه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲-۲- زبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۳- نژاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۲-۴- دین و مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۲-۵- خوراک…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۶- پوشاک…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۳- جغرافياي اقتصادي……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۱-  صیادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۱-۱- ماهی گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۱-۲- صید مروارید……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۱-۳- صدف………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۲- معادن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۳-۳- صنایع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۳-۴- هنرهای دستی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۳-۵-کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۳-۶- دامداری………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۳-۷- بازرگانی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۴- جغرافياي تاريخي ………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۴-۱- پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۴-۲- وجه تسميه­ي ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

فصل سوم: تحولات سياسي بندر لنگه

۳-۱- بخش اول: دوره صفویه تا پایان زندیه……………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۱-۱- تشکیل دولت صفويه…………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۱-۲- حضور استعمارگران پرتغالی در خلیج فارس………………………………………………………………………………..۲۵

۳-۱-۳- پایان حضور پرتغالی ها در خلیج فارس……………………………………………………………………………………….۲۸

۳-۱-۴- حضور هلندی ها در بندر لنگه……………………………………………………………………………………………………..۳۰

۳-۱-۵- حمله خوارج به بندر لنگه و توابع آن……………………………………………………………………………………………۳۰

۳-۱-۶- سقوط دولت صفویه و آغاز حملات جواسم به سواحل ایران……………………………………………………….۳۱

۳-۱-۶-۱- جواسم و تلاش آنها برای استقرار در سواحل ایران و بندر لنگه…………………………………………….۳۱

۳-۱-۷- پادشاهی نادر……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۳-۱-۸- کشته شدن نادر و حملات مجدد جواسم به سواحل ایران…………………………………………………………۳۳

۳-۳- بندر لنگه در دوره­ي زنديه ……………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۳-۲- بخش دوم : از پایان زندیه تا انقلاب مشروطه………………………………………………………………………………….۳۴

۳-۲-۱- استقرار جواسم در بندر لنگه و توابع……………………………………………………………………………………………۳۴

۳-۲-۲- تثبیت حاکمیت جواسم بر بندر لنگه و آغاز تحرکات انگلیسی ها در این بندر…………………………..۳۶

۳-۲-۳- اخراج جواسم از بندر لنگه……………………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۲-۴- حاکمان بندرلنگه از اخراج جواسم تا سال ۱۳۱۶ ه . ق……………………………………………………………..۴۵

۳-۲-۵- تلاش نافرجام جواسم برای حکومت مجدد بر بندرلنگه………………………………………………………………۴۵

۳-۳- بخش سوم: تحولات بندرلنگه از انفلاب مشروطیت تا سقوط  دولت قاجاریه…………………………………۴۶

۳-۳-۱- مردم بندرلنگه و انقلاب مشروطه…………………………………………………………………………………………………۴۷

۳-۳-۱-۱- اغتشاشات در لار و جنوب ایران و تاثیر آن بر بندرلنگه………………………………………………………….۴۸

۳-۳-۱-۲- انجمن های محلی مشروطه خواهان………………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۳-۲- جنگ جهانی اول و تاثیرات آن بر بندرلنگه…………………………………………………………………………………۵۳

۳-۴- بخش چهارم: انقراض قاجاریه و روی کار آمدن رضا شاه پهلوی……………………………………………………..۵۴

۳-۴-۱- جنگ جهانی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۴-۲- حکومت محمد رضا شاه پهلوی……………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۴-۲-۱- نا امنی در جنوب ایران و بندر لنگه……………………………………………………………………………………………۵۸

  فصل چهارم: تحولات اجتماعي و فرهنگي بندر لنگه

۴-۱- بخش اول: دین و مذهب در بندرلنگه……………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۱-۱- دین اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱-۱-۱- اهل سنت………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۱-۱-۲- تشیع……………………………………………………………………………………………………………………     …………..۶۱

۴-۱-۲- فرق غیر اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۴-۱-۲-۱- زرتشتی………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۱-۲-۲- یهود………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۴-۱-۲-۳- هندوها…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۱-۲-۴- مسیحیان…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۴-۲- بخش دوم: آداب و رسوم………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۲-۱- آداب و رسوم مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۲-۱-۱- عید قربان………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۲-۱-۲- جشن استقبال از حاجیان……………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۲-۱-۳- آداب و رسوم در ماه رمضان…………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۲-۱-۳-۱- خواندن نماز تراویح……………………………………………………………………………………………………………..۶۴

۴-۲-۱-۳-۲- مراسم ویژه شهادت حضرت علی (ع)………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۲-۱-۳-۳- خواندن نماز تهجد یا قیام الیل…………………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۲-۱-۳-۴- خیر شب ۲۷ رمضان…………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۴-۲-۱-۴- عید فطر……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۴-۲-۱-۵- گرفتن روزه بعد از پایان ماه مبارک رمضان……………………………………………………………………………۶۶

۴-۲-۱-۶- خیرات………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۴-۲-۱-۶-۱- جشن روز پانزدهم شعبان (جشن نومه یا نیمه)………………………………………………………………..۶۶

۴-۲-۱-۶-۲- خیر روز هشتم ذی الحجه…………………………………………………………………………………………………۶۶

۴-۲-۱-۶-۳- خیر معراج (شب ۲۶ رجب)……………………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۲-۱-۷- مولود خوانی…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۲-۱-۸- عاشورا در بندرلنگه………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۲-۱-۹- آئین ها و مراسم های ویژه به مناسبت تولد و مرگ ائمه و بزرگان دینی……………………………..۶۸

۴-۲-۲- آداب و رسوم محلی……………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۲-۲-۱- مراسم ختنه سوران ………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۲-۳- آداب و رسوم  ملی………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۲-۳-۱- جشن چهارشنبه سوری………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۴-۲-۳-۲-  خانه تکانی……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۲-۳-۳- تحویل سال……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۲-۳-۴- سیزده بدر………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۲-۴- ضرب المثل ها……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۲-۵- تقویم های رایج در بندرلنگه………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۲-۵-۱- تقویم هجری قمری ………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۲-۵-۱-۱- کاربرد تقویم هجری قمری………………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۲-۵-۲- تقویم هجری شمسی………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۴-۲-۵-۲-۱- کاربرد تقویم هجری شمسی……………………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۲-۶- طب سنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۲-۷- زبان و گویش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۲-۷-۱- زبان فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

۴-۲-۷-۲- زبان عربی………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۴-۳- بخش سوم: نهاد های آموزشی……………………………………………………………………………………………………………۷۶

۴-۳-۱- مکتب خانه در بندرلنگه………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۳-۱-۱- نقاط ضعف و قوت مکتب خانه ها……………………………………………………………………………………………..۷۸

۴-۳-۱-۱-۱- نقاط قوت مکتب خانه………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۳-۱- ۱-۲- نقاط ضعف مکتب خانه ها…………………………………………………………………………………………………..۷۸

۴-۳-۱- ۲- مدارس در بندرلنگه…………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۴-۳-۱- ۲-۱- مدارس علوم دینی………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۴-۳-۱- ۲-۱-۱- مدارس دینی اهل سنت………………………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۳-۱- ۲-۱-۱-۱- مدرسه احمدیه……………………………………………………………………………………………………………۷۹

۴-۳-۱- ۲-۱-۱-۲- مدرسه رحمانیه بندر لنگه………………………………………………………………………………………….۸۰

۴-۳-۱- ۲-۱-۲- مدارس علوم دینی تشیع………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۳-۱- ۲-۱-۲-۱- مدرسه علوم دینی سید محمد عالم بحرینی…………………………………………………………….۸۱

۴-۳-۱- ۲-۲- مدارس عمومی غیر دینی بندرلنگه……………………………………………………………………………………۸۲

۴-۳-۱- ۲-۲-۱- مدرسه انجمن…………………………………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۳-۱- ۲-۲-۲- مدرسه محمدیه…………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۳-۲- آموزش و پرورش بندرلنگه…………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۴- بخش چهارم: مساجد و زیارتگاه ها…………………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۴-۱- مساجد شیعیان ……………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۴-۴-۲- مساجد اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۴-۴-۳- مراکز زیارتی (آرامگاه ها)………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۴-۵- بخش پنجم: علماء و روحانیون و بزرگان علم و ادب در بندرلنگه…………………………………………………….۸۶

۴-۵-۱- علما و روحانیون…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۴-۵-۱-۱- علماء و روحانیون شیعی ………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۴-۵-۱-۱-۱- سید محمد عالم بحرینی………………………………………………………………………………………………………۸۶

۴-۵-۱-۱-۲- شیخ علی بن عبدالله محلاتی………………………………………………………………………………………………۸۷

۴-۵-۱-۱-۳- شیخ احمد سرحان……………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۴-۵-۱-۱-۴- سید هاشم بحرانی………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

۴-۵-۱-۲- علماء و روحانیون معروف اهل تسنن در بندر لنگه………………………………………………………………….۸۸

۴-۵-۱-۲-۱- شیخ عبدالله صوفی………………………………………………………………………………………………………………۸۸

۴-۵-۱-۲-۲- سلطان العلماء شیخ عبدالرحمن خالدی……………………………………………………………………………..۸۸

۴-۵-۱-۲-۳- شیخ حسن بن عبدالله الرضوان……………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۵-۱-۲-۴- شیخ محمد علی خالدی………………………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۵-۱-۲-۵- شیخ قاسم قصاب…………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۵-۲- ادبا در بندرلنگه…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۵-۲-۱- عبدالرحمن فرامرزی………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۵-۲-۲- احمد فرامرزی………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۵-۲-۳- عباس انجم روز……………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۵-۳- شعرا در بندرلنگه…………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

۴-۵-۳-۱- شیخ عبدالرحمن خالدی………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۵-۳-۲- سيد کامل کاملی…………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

۴-۵-۳-۳- شیخ عبدالواحد فرامرزی………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۵-۳-۴- علی اکبر هاتف……………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۴-۵-۳-۵- عباس انجم روز……………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۴-۶- بخش ششم: آب، خوراک، مسكن و معماري……………………………………………………………………………………۹۶

۴-۶-۱- منابع تامین آب……………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۶-۱-۱- آب انبار……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۶-۱-۲- چاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۴-۶-۲- خوراک……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۴-۶-۲-۱- نان……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

۴-۶-۲-۲- تهیه انواع دسر…………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

۴-۶-۲-۳- صرف قهوه………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹

۴-۶-۲-۴- خرما………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

۴-۶-۲-۴-۱- خرمای خشک………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۴-۶-۲-۴-۲- کنگ شانه زده یا چنگال………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۴-۶-۲-۴-۳- شیره خرما……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۴-۶-۲-۴-۴- خارک نارس…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۴-۶-۳- مسکن و معماری………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۴-۶-۳-۱- آثار باستانی و تاریخی………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۴-۶-۳-۱-۱- قلعه تاریخی لشتان…………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۴-۶-۳-۱-۲- زیارت خضر……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۴-۶-۳-۱-۳- منازل……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۴-۶-۳-۱-۴- قلعه پرتغالی ها……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۴-۶-۳-۱-۵- کاروانسرای کنگ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۴-۶-۳-۱-۶- برکه ها و آب انبارها……………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۶-۳-۱-۷- خرابه های معروف به تالار……………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۶-۳-۱-۸- مقسم های آب……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۴-۶-۳-۱-۹- مساجد…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

فصل پنجم: تحولات اقتصادي بندر لنگه

۵-۱- بخش اول:کشاورزی و دامداری…………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۵-۱-۱- کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۵-۱-۱-۱- نخل …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۵-۱-۱-۱-۲- علل اساسی از بین رفتن نخیلات بندرلنگه ……………………………………………………. ……………۱۱۰

۵-۱-۲- دامداری …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……۱۱۰

۵-۲- بخش دوم: دریا نوردی……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

۵-۲-۱- صید و تجارت مروارید ……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۵-۲-۱-۱- علل رکود صید و تجارت مروارید………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۵-۳- بخش سوم: صنایع و معادن ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۵-۳-۱- صنایع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۵-۳-۲- معادن…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

۵-۴- بخش چهارم: تجارت………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۵-۴-۱- صادرات و واردات ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۵-۴-۱-۱- صادرات ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

۵-۴-۱-۱-۱- صادرات بندرلنگه به امارت های حاشیه جنوبی خلیج فارس ………………………………………..۱۲۱

۵-۴-۱-۲- واردات ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴

۵-۴-۲- تجارت برده……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷

۵-۴-۳- علل اصلی رونق بازرگانی خارجی در بندرلنگه ……………………………………………………………………….۱۲۸

۵-۴-۳-۱- بازار لنگه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۵-۴-۳-۱-۱- مهمترین بازار های لنگه ………………………………………………………………………………………………..۱۳۰

۵-۴-۳-۲- کمپانی های خارجی در بندرلنگه ………………………………………………………………………………………۱۳۰

۵-۴-۳- عوامل رکود اقتصادی بندر لنگه ……………………………………………………………………………………………..۱۳۲        

….

….

2018-05-30
كد : 87229
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss