جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکردکارکنان

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکردکارکنان

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

بخش اول مدیریت دانش

۲-۱-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱-۲)تعریف دانش………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱-۳)مفهوم ارزش دانش……………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۱-۴)انواع دانش………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۵)انواع ایجاد دانش………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۱-۶)چرخه دانش……………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۱-۷)مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۸)تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش…………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۱-۹)چهارعامل عمده در پیدایش مدیریت دانش………………………………………………………………………………۱۹

۲-۱-۱۰)ضرورت و اهمیت مدیریت دانش……………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۱-۱۱)اجزای مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۱۲)اجزاء سازمانی تشکیل دهنده مدیریت دانش…………………………………………………………………………..۲۲

۲-۱-۱۳)چرخه حیات مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۱-۱۴)اصول مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۱-۱۵)هدف های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۱۶)تئوری های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱-۱۶-۱)تئوری مدیریت دانش جامع………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۱۶-۲)تئوری مدیریت دانش تیمی…………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۱-۱۶-۳)تئوری مدیریت دانش جامعه نگر……………………………………………………………………………………۲۶

۲-۱-۱۷)مدل های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۱-۱۷-۱)مدل عمومی دانش در سازمان………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۱-۱۷-۲)مدل معماری در مدیریت دانش……………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۱-۱۷-۳)مدل های ساختار اجتماعی…………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۱-۱۷-۴)مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۱-۱۷-۵)مدل نونوکا……………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۱-۱۷-۶)مدل شش بعدی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱-۱۷-۷)مدل رن جانسون……………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱-۱۷-۸)مدل  ادل وگراسیون………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۱-۱۷-۹)مدل استیو هالس……………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۱-۱۷-۱۰)مدل مفهومی چند مرحله ای……………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۱-۱۸)استراتژی های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۱-۱۹)نیاز به چهارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی……………………………………………………………………..۴۲

۲-۱-۲۰)عناصر مهم در چهاچوب مدیریت دانش در بخش دولتی……………………………………………………………..۴۳

۲-۱-۲۱)عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش…………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۱-۲۲)موانع مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۱-۲۳)موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایران…………………………………………………………………….۵۰

بخش دوم:عملکرد

۲-۲-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۲-۲)ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۲-۲-۳)تشریح مفهوم عملکرد سازمانی………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۲-۴)مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۲-۲-۵)یکپارچگی  مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………….۵۷

۲-۲-۶)هدف ازمدیریت عملکرد………………………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۲-۷)ماهیت مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………..۵۸

۲-۲-۸)حیطه مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۲-۹)سیرتحول و تطور ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۲-۱۰)ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………۵۹

۲-۲-۱۱) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………….۶۰

۲-۲-۱۲)دیدگاه های بررسی عملکرد……………………………………………………………………………………………۶۲

۲-۲-۱۳)مولفه های مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………۶۳

۲-۲-۱۴)مراحل طراحی نظام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………..۶۴

۲-۲-۱۵)دلایل نیاز سازمان ها به انجام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………۶۸

۲-۲-۱۶)معیارهایی برای سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………۶۸

۲-۲-۱۷)انواع ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۲-۲-۱۸)عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی……………………………………………………………………………۷۱

۲-۲-۱۹)فنون و روش های ارز یابی……………………………………………………………………………………………۷۲

۲-۲-۲۰)فرایند ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………۷۹

۲-۲-۲۱)زمانبندی ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….۸۲

۲-۲-۲۲)رده های ارزیابی مختلف یک سازمان……………………………………………………………………………….۸۲

۲-۲-۲۳)ویژگی های سیستم ارزیابیعملکرد مناسب……………………………………………………………………………۸۳

۲-۲-۲۴)مشکلات مربوط به اندازه گیری عملکرد…………………………………………………………………………….۸۵

۲-۲-۲۵)ده اشتباه مدیران هنگام ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………..۸۵

۲-۲-۲۶)هفت اشتباهی که کارکنان هنگام ارزیابی عملکرد به با آن دچار می شوند…………………………………………۸۶

۲-۲-۲۷)فرایند بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………………۸۷

۲-۲-۲۸)ارزیابی کارآمد…………………………………………………………………………………………………………۸۷

۲-۲-۲۹)کاربرد های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….۸۸

۲-۲-۳۰)معرفی نرم افزارها…………………………………………………………………………………………………….۸۹

 بخش سوم:پیشینه تحقیق

۳-۲-۱)تحقیقات صورت گرفته در ایران……………………………………………………………………………………….۹۱

۳-۲-۲)تحقیقات صورت گرفته در خارج……………………………………………………………………………………….۹۳

….

….

 

 

 

 

 

 

2018-06-19
كد : 88921
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss