جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکردکارکنان

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکردکارکنان

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

بخش اول مدیریت دانش

۲-۱-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱-۲)تعریف دانش………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱-۳)مفهوم ارزش دانش……………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۱-۴)انواع دانش………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۵)انواع ایجاد دانش………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۱-۶)چرخه دانش……………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۱-۷)مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۸)تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش…………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۱-۹)چهارعامل عمده در پیدایش مدیریت دانش………………………………………………………………………………۱۹

۲-۱-۱۰)ضرورت و اهمیت مدیریت دانش……………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۱-۱۱)اجزای مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۱۲)اجزاء سازمانی تشکیل دهنده مدیریت دانش…………………………………………………………………………..۲۲

۲-۱-۱۳)چرخه حیات مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۱-۱۴)اصول مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۱-۱۵)هدف های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۱۶)تئوری های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱-۱۶-۱)تئوری مدیریت دانش جامع………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۱۶-۲)تئوری مدیریت دانش تیمی…………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۱-۱۶-۳)تئوری مدیریت دانش جامعه نگر……………………………………………………………………………………۲۶

۲-۱-۱۷)مدل های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۱-۱۷-۱)مدل عمومی دانش در سازمان………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۱-۱۷-۲)مدل معماری در مدیریت دانش……………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۱-۱۷-۳)مدل های ساختار اجتماعی…………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۱-۱۷-۴)مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۱-۱۷-۵)مدل نونوکا……………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۱-۱۷-۶)مدل شش بعدی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱-۱۷-۷)مدل رن جانسون……………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۱-۱۷-۸)مدل  ادل وگراسیون………………………………………………………………………………………………….۳۶

۲-۱-۱۷-۹)مدل استیو هالس……………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۱-۱۷-۱۰)مدل مفهومی چند مرحله ای……………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۱-۱۸)استراتژی های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۱-۱۹)نیاز به چهارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی……………………………………………………………………..۴۲

۲-۱-۲۰)عناصر مهم در چهاچوب مدیریت دانش در بخش دولتی……………………………………………………………..۴۳

۲-۱-۲۱)عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش…………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۱-۲۲)موانع مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۱-۲۳)موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایران…………………………………………………………………….۵۰

بخش دوم:عملکرد

۲-۲-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۲-۲)ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۲-۲-۳)تشریح مفهوم عملکرد سازمانی………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۲-۴)مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۲-۲-۵)یکپارچگی  مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………….۵۷

۲-۲-۶)هدف ازمدیریت عملکرد………………………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۲-۷)ماهیت مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………………………..۵۸

۲-۲-۸)حیطه مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………………۵۸

۲-۲-۹)سیرتحول و تطور ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۲-۱۰)ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………۵۹

۲-۲-۱۱) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………….۶۰

۲-۲-۱۲)دیدگاه های بررسی عملکرد……………………………………………………………………………………………۶۲

۲-۲-۱۳)مولفه های مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………………۶۳

۲-۲-۱۴)مراحل طراحی نظام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………..۶۴

۲-۲-۱۵)دلایل نیاز سازمان ها به انجام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………۶۸

۲-۲-۱۶)معیارهایی برای سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………۶۸

۲-۲-۱۷)انواع ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۲-۲-۱۸)عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی……………………………………………………………………………۷۱

۲-۲-۱۹)فنون و روش های ارز یابی……………………………………………………………………………………………۷۲

۲-۲-۲۰)فرایند ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………۷۹

۲-۲-۲۱)زمانبندی ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………….۸۲

۲-۲-۲۲)رده های ارزیابی مختلف یک سازمان……………………………………………………………………………….۸۲

۲-۲-۲۳)ویژگی های سیستم ارزیابیعملکرد مناسب……………………………………………………………………………۸۳

۲-۲-۲۴)مشکلات مربوط به اندازه گیری عملکرد…………………………………………………………………………….۸۵

۲-۲-۲۵)ده اشتباه مدیران هنگام ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………..۸۵

۲-۲-۲۶)هفت اشتباهی که کارکنان هنگام ارزیابی عملکرد به با آن دچار می شوند…………………………………………۸۶

۲-۲-۲۷)فرایند بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………………۸۷

۲-۲-۲۸)ارزیابی کارآمد…………………………………………………………………………………………………………۸۷

۲-۲-۲۹)کاربرد های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….۸۸

۲-۲-۳۰)معرفی نرم افزارها…………………………………………………………………………………………………….۸۹

 بخش سوم:پیشینه تحقیق

۳-۲-۱)تحقیقات صورت گرفته در ایران……………………………………………………………………………………….۹۱

۳-۲-۲)تحقیقات صورت گرفته در خارج……………………………………………………………………………………….۹۳

….

….

 

 

 

 

 

 

۱۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۳-۲۹
كد : 88921
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss