جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان

فصل دوم : پیشینه تحقیق                              ۱۲

۲-۱ پیشینه تحقیق:                                                      ۱۳

فصل چهارم : یافته های تحقیق                ۲۱

۴ـ۱ : تعریف اصطلاحات و واژها :                       ۲۲

۴ـ۲ـ۱ گروه همخوان                                                               ۲۲

۴ـ۱ـ۲ جمله                                                                                   ۲۲

۴ـ۱ـ۳ چاکنایی                                                                           ۲۲

۴ـ۱ـ۴ دولبی                                                                                ۲۲

۴ـ۱ـ۵ زبان                                                                                   ۲۲

۴ـ۱ـ۶  واژه مرکب                                                                    ۲۳

۴ـ۱ـ۷  واژه مشتق                                                                  ۲۳

۴ـ۱ـ۸  واج                                                                                   ۲۳

۴ـ۱ـ۹  واژه                                                                                ۲۳

۴-۱-۱۰ اندامهای گفتار                                                      ۲۳

۴ـ۱ـ۱۱ آهنگ                                                                                 ۲۴

۴ـ۴ـ۱۲  انسدادی                                                                       ۲۴

۴ـ۱ـ۱۳ تکواژ                                                                              ۲۴

۴ـ۱ـ۱۴  تکیه :                                                                          ۲۵

۴ـ۲: بررسی آوا شناسی و واج شناسی               ۲۶

۴-۲-۱- واکه ها :                                                                    ۲۶

۴-۲-۱-۱- واجهای واکه ای :                                       ۲۶

۴-۲-۱-۲- واجگونه های واکه ای                               ۲۷

۴-۱-۱-۳-واکه های مرکب (دوگانه)                         ۳۰

۴-۱-۱-۴- واکه های میانجی                                          ۳۰

۴-۲-۲- همخوانها                                                                       ۳۱

۴-۲-۲-۱- واجهای همخوانی                                             ۳۱

۴-۲-۲-۲- ساختمان هجا                                                     ۳۵

۴-۲-۲-۳- آواهای زبان فارسی  :                            ۳۶

۴-۲-۲-۴- توازن واجی                                                        ۳۷

۴-۲-۲-۵- دگرگونی همخوان ها                                    ۳۷

۴-۲-۲-۶- تکیه                                                                         ۴۸

۴-۳ : صرف (ساخت واژه)                                            ۵۰

۴-۳-۱- اسم                                                                                     ۵۰

۴-۳-۱-۱-ساده-مرکّب :                                                        ۵۰

۴-۳-۱-۲- جامد – مشتق :                                                ۵۰

۴-۳-۱-۳- مفرد – جمع                                                         ۵۱

۴-۳-۱-۴- معرفه – نکره                                                  ۵۱

۴-۳-۲- اضافه                                                                           ۵۲

۴-۳-۳ ضمیر                                                                                 ۵۴

۴-۳-۱-۳-۱- ضمیر در جایگاههای نحوی جمله :                                                                                                     ۵۶

۱- جایگاههای بنیادین :                                          ۵۶

۲- جایگاههای توضیحی                                                   ۵۸

۳- جایگاههای وابسته                                                   ۵۹

۳-۱- مضاف الیه                                                                 ۵۹

۳-۲- بدل                                                                                  ۶۰

۴-۳-۴- صفت                                                                             ۶۰

۲- صفت اشاره :                                                                 ۶۰

۳- صفت اشاره تأکیدی                                                   ۶۱

۴- صفت پرسشی                                                                      ۶۱

۵- صفت مبهم                                                                         ۶۱

۶- صفت تعجّبی                                                                      ۶۱

۷- صفت عددی                                                                         ۶۱

۴- ۳-۵- قید                                                                          ۶۲

۴-۳-۶-  نقش نماها                                                         ۶۳

۴-۳-۷- نشانه ندا                                                            ۶۴

۴-۳-۸- نشانه تصغیر                                                      ۶۵

۴-۳-۹- اصوات                                                                       ۶۵

۴-۳-۱۰- فعل                                                                           ۶۶

۱۰-۱-زمان :                                                                          ۶۶

۱۰-۱-۱- شکل ساخته شده از بن مضارع :       ۶۷

۱۰-۱-۲- ماضی (گذشته) :                                            ۷۰

۱۰-۱-۳- ستاک حال                                                             ۷۱

۱۰-۱-۴- ستاک گذشته                                                       ۷۱

۴-۳-۱۱- مصدر                                                                        ۷۲

۴-۳-۱۲- اسم مفعول (صفت مفعولی)                     ۷۲

۴-۳-۱۳- شخص                                                                           ۷۳

۴-۳-۱۴-جهت (لازم،متعدّی)                                             ۷۳

۴-۳-۱۵- فعل معلوم و مجهول                                   ۷۴

۴-۳-۱۶- فعل از نظر ساخت اشتقاقی : (ساختمان)                                                                              ۷۵

۴-۳-۱۸- پیشوندهای اشتقاقی :                             ۷۸

۴-۳-۱۹- پسوندهای اشتقاقی                                      ۷۹

۴-۴ نحو (ساخت جمله) :                                            ۸۲

۴-۴-۱- نحو :                                                                               ۸۲

۴-۴-۲- مطابقه فعل با نهاد در مفرد و جمع   ۸۲

۴-۴-۳- اقسام جمله                                                                 ۸۴

۴-۴-۴- اجزای جمله                                                                 ۸۶

۴-۴-۵- ساختمان و ترتیب اجزای جمله :              ۸۷

۴-۴-۵-۱- جمله خبری (اخباری التزامی)           ۸۷

۴-۴-۵-۲- جمله های پرسشی :                                       ۸۸

۴-۴-۵-۳- جمله های امری – ندایی :                    ۸۸

۴-۴-۵-۴- جمله های تعجّبی :                                       ۸۹

۴-۴-۶- انواع گروه در جمله                                           ۸۹

۴-۴-۷- گروه فعلی مرکّب                                                      ۹۲

۴-۴-۸- تطابق فاعل و فعل از نظر شخص و شمار :                                                                                                             ۹۳

۴-۴-۹- جمله و اجزاء آن                                                   ۹۳

۴-۴-۱۰- حذف در جمله                                                            ۹۴

۴-۴-۱۱- انواع جمله از نظر جایگاههای بنیادی:                                                                                            ۹۷

۴-۴-۱۲- انواع جمله از نظر نوع  فعل               ۱۰۰

۴-۴-۱۲-۱- جمله با فعل اسنادی                             ۱۰۰

۴-۴-۱۲-۲-جمله با فعل غیر اسنادی :               ۱۰۱

۴-۴-۱۳- مفعول و انواع مفعول :                             ۱۰۱

۴-۴-۱۳-۱-مفعول مستقیم :                                           ۱۰۲

۴-۴-۱۳-۲-مفعول غیر مستقیم :                                ۱۰۲

۴-۴-۱۴- انواع جمله از نظر تعداد فعل            ۱۰۴

۴-۴-۱۴-۱-جمله ساده :                                                   ۱۰۴

۴-۴-۱۴-۲- جمله مرکّب :                                                 ۱۰۴

یک- جمله مرکّب همپایه :                                       ۱۰۵

دو– جملات مرکب ناهمپایه :                                  ۱۰۵

۴-۴-۱۴-۳- جمله شرطی                                                      ۱۰۶

۴-۴-۱۵- انواع جمله از نظر آهنگ :                     ۱۰۷

۴-۴-۱۵-۱- افتان                                                                  ۱۰۷

۴-۴-۱۵-۲- خیزان                                                                  ۱۰۷

۴-۴-۱۵-۳- خیزان افتان                                                 ۱۰۷

 ….

…..

2018-08-15
كد : 92325
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss