مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی زبان شناختی لهجه رفسنجان

فصل دوم : پیشینه تحقیق                              ۱۲

۲-۱ پیشینه تحقیق:                                                      ۱۳

فصل چهارم : یافته های تحقیق                ۲۱

۴ـ۱ : تعریف اصطلاحات و واژها :                       ۲۲

۴ـ۲ـ۱ گروه همخوان                                                               ۲۲

۴ـ۱ـ۲ جمله                                                                                   ۲۲

۴ـ۱ـ۳ چاکنایی                                                                           ۲۲

۴ـ۱ـ۴ دولبی                                                                                ۲۲

۴ـ۱ـ۵ زبان                                                                                   ۲۲

۴ـ۱ـ۶  واژه مرکب                                                                    ۲۳

۴ـ۱ـ۷  واژه مشتق                                                                  ۲۳

۴ـ۱ـ۸  واج                                                                                   ۲۳

۴ـ۱ـ۹  واژه                                                                                ۲۳

۴-۱-۱۰ اندامهای گفتار                                                      ۲۳

۴ـ۱ـ۱۱ آهنگ                                                                                 ۲۴

۴ـ۴ـ۱۲  انسدادی                                                                       ۲۴

۴ـ۱ـ۱۳ تکواژ                                                                              ۲۴

۴ـ۱ـ۱۴  تکیه :                                                                          ۲۵

۴ـ۲: بررسی آوا شناسی و واج شناسی               ۲۶

۴-۲-۱- واکه ها :                                                                    ۲۶

۴-۲-۱-۱- واجهای واکه ای :                                       ۲۶

۴-۲-۱-۲- واجگونه های واکه ای                               ۲۷

۴-۱-۱-۳-واکه های مرکب (دوگانه)                         ۳۰

۴-۱-۱-۴- واکه های میانجی                                          ۳۰

۴-۲-۲- همخوانها                                                                       ۳۱

۴-۲-۲-۱- واجهای همخوانی                                             ۳۱

۴-۲-۲-۲- ساختمان هجا                                                     ۳۵

۴-۲-۲-۳- آواهای زبان فارسی  :                            ۳۶

۴-۲-۲-۴- توازن واجی                                                        ۳۷

۴-۲-۲-۵- دگرگونی همخوان ها                                    ۳۷

۴-۲-۲-۶- تکیه                                                                         ۴۸

۴-۳ : صرف (ساخت واژه)                                            ۵۰

۴-۳-۱- اسم                                                                                     ۵۰

۴-۳-۱-۱-ساده-مرکّب :                                                        ۵۰

۴-۳-۱-۲- جامد – مشتق :                                                ۵۰

۴-۳-۱-۳- مفرد – جمع                                                         ۵۱

۴-۳-۱-۴- معرفه – نکره                                                  ۵۱

۴-۳-۲- اضافه                                                                           ۵۲

۴-۳-۳ ضمیر                                                                                 ۵۴

۴-۳-۱-۳-۱- ضمیر در جایگاههای نحوی جمله :                                                                                                     ۵۶

۱- جایگاههای بنیادین :                                          ۵۶

۲- جایگاههای توضیحی                                                   ۵۸

۳- جایگاههای وابسته                                                   ۵۹

۳-۱- مضاف الیه                                                                 ۵۹

۳-۲- بدل                                                                                  ۶۰

۴-۳-۴- صفت                                                                             ۶۰

۲- صفت اشاره :                                                                 ۶۰

۳- صفت اشاره تأکیدی                                                   ۶۱

۴- صفت پرسشی                                                                      ۶۱

۵- صفت مبهم                                                                         ۶۱

۶- صفت تعجّبی                                                                      ۶۱

۷- صفت عددی                                                                         ۶۱

۴- ۳-۵- قید                                                                          ۶۲

۴-۳-۶-  نقش نماها                                                         ۶۳

۴-۳-۷- نشانه ندا                                                            ۶۴

۴-۳-۸- نشانه تصغیر                                                      ۶۵

۴-۳-۹- اصوات                                                                       ۶۵

۴-۳-۱۰- فعل                                                                           ۶۶

۱۰-۱-زمان :                                                                          ۶۶

۱۰-۱-۱- شکل ساخته شده از بن مضارع :       ۶۷

۱۰-۱-۲- ماضی (گذشته) :                                            ۷۰

۱۰-۱-۳- ستاک حال                                                             ۷۱

۱۰-۱-۴- ستاک گذشته                                                       ۷۱

۴-۳-۱۱- مصدر                                                                        ۷۲

۴-۳-۱۲- اسم مفعول (صفت مفعولی)                     ۷۲

۴-۳-۱۳- شخص                                                                           ۷۳

۴-۳-۱۴-جهت (لازم،متعدّی)                                             ۷۳

۴-۳-۱۵- فعل معلوم و مجهول                                   ۷۴

۴-۳-۱۶- فعل از نظر ساخت اشتقاقی : (ساختمان)                                                                              ۷۵

۴-۳-۱۸- پیشوندهای اشتقاقی :                             ۷۸

۴-۳-۱۹- پسوندهای اشتقاقی                                      ۷۹

۴-۴ نحو (ساخت جمله) :                                            ۸۲

۴-۴-۱- نحو :                                                                               ۸۲

۴-۴-۲- مطابقه فعل با نهاد در مفرد و جمع   ۸۲

۴-۴-۳- اقسام جمله                                                                 ۸۴

۴-۴-۴- اجزای جمله                                                                 ۸۶

۴-۴-۵- ساختمان و ترتیب اجزای جمله :              ۸۷

۴-۴-۵-۱- جمله خبری (اخباری التزامی)           ۸۷

۴-۴-۵-۲- جمله های پرسشی :                                       ۸۸

۴-۴-۵-۳- جمله های امری – ندایی :                    ۸۸

۴-۴-۵-۴- جمله های تعجّبی :                                       ۸۹

۴-۴-۶- انواع گروه در جمله                                           ۸۹

۴-۴-۷- گروه فعلی مرکّب                                                      ۹۲

۴-۴-۸- تطابق فاعل و فعل از نظر شخص و شمار :                                                                                                             ۹۳

۴-۴-۹- جمله و اجزاء آن                                                   ۹۳

۴-۴-۱۰- حذف در جمله                                                            ۹۴

۴-۴-۱۱- انواع جمله از نظر جایگاههای بنیادی:                                                                                            ۹۷

۴-۴-۱۲- انواع جمله از نظر نوع  فعل               ۱۰۰

۴-۴-۱۲-۱- جمله با فعل اسنادی                             ۱۰۰

۴-۴-۱۲-۲-جمله با فعل غیر اسنادی :               ۱۰۱

۴-۴-۱۳- مفعول و انواع مفعول :                             ۱۰۱

۴-۴-۱۳-۱-مفعول مستقیم :                                           ۱۰۲

۴-۴-۱۳-۲-مفعول غیر مستقیم :                                ۱۰۲

۴-۴-۱۴- انواع جمله از نظر تعداد فعل            ۱۰۴

۴-۴-۱۴-۱-جمله ساده :                                                   ۱۰۴

۴-۴-۱۴-۲- جمله مرکّب :                                                 ۱۰۴

یک- جمله مرکّب همپایه :                                       ۱۰۵

دو– جملات مرکب ناهمپایه :                                  ۱۰۵

۴-۴-۱۴-۳- جمله شرطی                                                      ۱۰۶

۴-۴-۱۵- انواع جمله از نظر آهنگ :                     ۱۰۷

۴-۴-۱۵-۱- افتان                                                                  ۱۰۷

۴-۴-۱۵-۲- خیزان                                                                  ۱۰۷

۴-۴-۱۵-۳- خیزان افتان                                                 ۱۰۷

 ….

…..

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۵-۲۴
كد : 92325
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss