مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی زندگی،شخصیّت وآثار شهیدان اهل قلم( شهید دکتر محمّدجواد باهنر، شهید دکتر محمّد حسینی بهشتی، شهید علّامه مرتضی مطهّری، شهید دکتر مصطفی چمران و شهید سیّدمرتضی آوینی)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی زندگی،شخصیّت وآثار شهیدان اهل قلم(شهید دکتر محمّدجواد باهنر، شهید دکتر محمّد حسینی بهشتی، شهید علّامه مرتضی مطهّری، شهید دکتر مصطفی چمران و شهید سیّدمرتضی آوینی)

۱-۷- پیشینۀ تحقیق………………….. ۵

فصل دوم- شهید دکتر محمّدجواد باهنر

۲-۱-مقدّمه………………………….. ۹

۲-۲- زندگی نامۀ شهید باهنر از زبان خودشان. ۱۰

۲-۳- زندگی شهید باهنر به روایت داستانی.. ۲۱

۲-۴- نگاهی به شخصیّت سیاسی، علمی و فرهنگی شهید باهنر………………………… ۲۵

۲-۴-۱- کار گروهی و مشارکتهای دیگران…. ۲۷

۲-۴-۲-   فعّالیّتهای فرهنگی مدرسۀ رفاه … ۲۸

۲-۴-۳- دیدگاه شهید باهنر در ارتباط با اسلامی کردن مدارس و دانشگاهها………… ۲۹

۲-۴-۳-۱- انقلاب فرهنگی از دیدگاه شهید باهنر ۳۰

۲-۴-۳-۲- آموزش و پرورش، اساسی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی………………….. ۳۱

۲-۴-۳-۳- معیارهای ارزشی در انقلاب فرهنگی از دیدگاه شهید باهنر………………….. ۳۲

۲-۴-۴- تحوّل در آموزش و پرورش بزرگترین کار فرهنگی……………………………. ۳۴

۲-۵- آثار شهید باهنر………………. ۳۸

۲-۵-۱- قسمتی از کتاب گسترش نهضت حسینی.. ۳۹

۲-۶- دیدگاه امام و رهبری دربارۀ شهید باهنر ………………………………….. ۴۲

۲-۶-۱- گزیده ای از سخنان امام امّت به مناسبت شهادت دو یار وفادار اسلام…………………۴۲

۲-۶-۲-دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای راجع به شهید باهنر…………………………. ۴۲

۲-۷-نتایج فصل دوم………………….. ۴۴

فصل سوم- شهید دکتر محمّد حسینی بهشتی

۳-۱-مقدّمه…………………………. ۴۶

۳-۲- سالشمار زندگی شهید بهشتی………. ۴۷

۳-۳- زندگی نامۀ شهید بهشتی به روایت خود شهید……………………………… ۵۳

۳-۴- برنامه ریزی برای سازماندهی حوزه… ۵۷

۳-۵- زندگی نامۀ شهید بهشتی به روایت داستان ………………………………….. ۵۹

۳-۶- گوشه ای از  فعّالیّتهای علمی فرهنگی شهید دکتر بهشتی……………………. ۶۵

۳-۶-۱-   فعّالیّتهای علمی- فرهنگی در داخل ایران…………………………….. ۶۵

۳-۶-۲- تأسیس دبیرستان «دین و دانش»….. ۶۶

۳-۶-۳- مدرسۀ علمیّۀ حقّانی (منتظریّه)….. ۶۹

۳-۶-۴- تدریس در دبیرستان حکیم نظامی…. ۷۱

۳-۷- تدوین کتب درسی دبیرستانها……… ۷۱

۳-۷-۱- بررسی کتب کودکان……………. ۷۴

۳-۷-۲- رسیدگی به امور کتابخانه ها…… ۷۵

۳-۷-۳- جلسات «گفتار ماه»…………… ۷۵

۳-۷-۴- مرکز علمی خواهران مسلمان…….. ۷۶

۳-۷-۵-کانون توحید…………………. ۷۶

۳-۷-۶-  فعّالیّتهای علمی و فرهنگی شهید بهشتی در خارج از کشور (آلمان)…………….. ۷۷

۳-۸- نتایج فصل سوم ………………… ۸۳

فصل چهارم- شهید مرتضی مطهّری

۴-۱- نگاهی به زندگی شهید مرتضی مطهّری… ۸۵

۴-۱-۱- آغاز تحصیلات………………… ۸۵

۴-۱-۲- شروع مبارزات در مشهد………… ۸۷

۴-۱-۳- مهاجرت به قم ……………….. ۸۸

۴-۱-۴- آشنایی با نهج البلاغه…………. ۹۱

۴-۱-۵- تحصیل در محضر اساتید بزرگ…….. ۹۳

۴-۱-۶- استاد دیگر …………………. ۹۶

۴-۲- تدریسهای استاد مطهّری…………… ۹۸

۴-۳-مبارزۀ اساسی ………………….. ۹۹

۴-۴- مهاجرت به تهران ……………… ۱۰۰

۴-۴-۱- ازدواج و عزیمت به تهران……… ۱۰۰

۴-۴-۲- تدریس در دانشگاه …………… ۱۰۲

۴-۴-۳-فعّالیّت در مکتب تشیّع………….. ۱۰۳

۴-۵- نخستین آثار استاد مطهّری……….. ۱۰۵

۴-۶- همکاری با هیأتهای مؤتلفۀ اسلامی…. ۱۰۹

۴-۷- بازداشت در پی افشاگری علیه انقلاب سفید شاه………………………………. ۱۱۱

۴-۸- شکل گیری جامعۀ روحانیّت مبارز…… ۱۱۲

۴-۹- مسؤلیّت شورای انقلاب……………. ۱۱۵

۴-۱۰- آثار استاد مطهّری…………….. ۱۱۶

۴-۱۱- نتایج فصل چهارم……………… ۱۳۱

 فصل پنجم- شهید دکتر محمّد مفتّح

۵-۱- سالشمار زندگی شهید مفتّح………. ۱۳۳

۵-۲- مختصری از زندگی شهید مفتّح……… ۱۳۵

۵-۲-۱- روایتی داستان گونه از زندگی شهید مفتّح…………………………….. ۱۳۶

۵-۳- خصوصیات اخلاقی شهید مفتّح در خانه و اجتماع……………………………. ۱۴۳

۵-۳-۱- تهجّد و عبادت………………. ۱۴۶

۵-۳-۲- شیفتۀ اهل بیت(ع)……………. ۱۴۸

۵-۳-۳- غیرت دینی…………………. ۱۴۹

۵-۳-۴- برداشت کم، بازده زیاد ………  ۱۵۱

۵-۳-۵- همه جانبه نگری، نوجویی و جوان گرایی ۱۵۳

۵-۳-۶- فرازهای فروتنی …………….. ۱۵۵

۵-۳-۷- کمک به محرومین…………….. ۱۵۶

۵-۴- تحصیلات علمی شهید مفتّح………… ۱۵۸

۵-۴-۱- تحصیلات حوزوی………………. ۱۵۸

۵-۴-۲- تحصیلات دانشگاهی……………. ۱۶۱

۵-۴-۳-تدریس در دانشکدۀ الهیّات ……… ۱۶۳

۵-۵- آثار و تألیفات شهید مفتّح……… ۱۶۵

۵-۵-۱- ترجمه و تألیف ……………… ۱۶۵

۵-۵-۲- مقدّمه بر کتابها……………. ۱۶۸

۵-۵-۳- مقالات…………………….. ۱۷۰

۵-۵-۴- سخنرانیهای چاپ شده…………. ۱۷۱

۵-۶-  فعّالیّتهای فرهنگی دکتر مفتّح…… ۱۷۲

۵-۶-۱- وحدت حوزه و دانشگاه………… ۱۷۳

۵-۷- شهادت شهید مفتّح……………… ۱۷۵

۵-۸- ارتباط امام با شهید مفتّح و پیام امام به مناسبت شهادت ایشان……………… ۱۷۵

۵-۹- نتایج فصل پنجم……………….. ۱۸۱

فصل ششم- شهید سیّد مرتضی آوینی

۶-۱- مقدّمه………………………. ۱۸۳

۶-۲- مختصری از زندگی شهید آوینی از زبان خود شهید …………………………. ۱۸۴

۶-۳- شهید آوینی از نگاه دیگران (همسر شهید و دوستان)…………………………. ۱۸۸

۶-۴- فرازهایی از کتاب با من سخن بگو دو کوهه……………………………… ۱۹۳

۶-۵- مقالۀ هنر از شهید آوینی………. ۱۹۶

۶-۶- فرازهایی از اندیشۀ شهید آوینی…. ۱۹۹

۶-۷- مقالۀ رمان و انقلاب اسلامی از آوینی. ۲۰۳

۶-۸- نتایج فصل ششم………………… ۲۰۶

فصل هفتم- شهید دکتر مصطفی چمران

۷-۱- مقدّمه……………………….. ۲۰۸

۷-۲- مختصری از زندگی و فعالیّتهای شهید چمران…………………………….. ۲۱۰

۷-۲-۱-ورود به ایران……………….. ۲۱۲

۷-۲-۲- شهادت……………………… ۲۱۳

۷-۳- از یادداشت های شهید چمران در آمریکا ۲۱۴

۷-۴-از یادداشت های شهید چمران در لبنان ۲۱۶

۷-۵-از یادداشت های شهید چمران در ایران. ۲۱۸

۷-۶- نگاهی به مناجاتهای عرفانی شهید چمران…………………………………. ۲۱۸

۷-۶-۱- توکّل و راز………………… ۲۱۹

۷-۶-۲- شهادت……………………… ۲۲۲

۷-۷- شهید چمران از چشم یاران( حسین اعرابی) ۲۳۱

۷-۸- چمران از نگاه همسرش غادّه چمران… ۲۵۳

۷-۹-نتایج فصل هفتم………………… ۲۵۶

 ….

….

 

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۵-۲۴
كد : 92343
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss