جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی زندگی،شخصیّت وآثار شهیدان اهل قلم( شهید دکتر محمّدجواد باهنر، شهید دکتر محمّد حسینی بهشتی، شهید علّامه مرتضی مطهّری، شهید دکتر مصطفی چمران و شهید سیّدمرتضی آوینی)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی زندگی،شخصیّت وآثار شهیدان اهل قلم(شهید دکتر محمّدجواد باهنر، شهید دکتر محمّد حسینی بهشتی، شهید علّامه مرتضی مطهّری، شهید دکتر مصطفی چمران و شهید سیّدمرتضی آوینی)

۱-۷- پیشینۀ تحقیق………………….. ۵

فصل دوم- شهید دکتر محمّدجواد باهنر

۲-۱-مقدّمه………………………….. ۹

۲-۲- زندگی نامۀ شهید باهنر از زبان خودشان. ۱۰

۲-۳- زندگی شهید باهنر به روایت داستانی.. ۲۱

۲-۴- نگاهی به شخصیّت سیاسی، علمی و فرهنگی شهید باهنر………………………… ۲۵

۲-۴-۱- کار گروهی و مشارکتهای دیگران…. ۲۷

۲-۴-۲-   فعّالیّتهای فرهنگی مدرسۀ رفاه … ۲۸

۲-۴-۳- دیدگاه شهید باهنر در ارتباط با اسلامی کردن مدارس و دانشگاهها………… ۲۹

۲-۴-۳-۱- انقلاب فرهنگی از دیدگاه شهید باهنر ۳۰

۲-۴-۳-۲- آموزش و پرورش، اساسی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی………………….. ۳۱

۲-۴-۳-۳- معیارهای ارزشی در انقلاب فرهنگی از دیدگاه شهید باهنر………………….. ۳۲

۲-۴-۴- تحوّل در آموزش و پرورش بزرگترین کار فرهنگی……………………………. ۳۴

۲-۵- آثار شهید باهنر………………. ۳۸

۲-۵-۱- قسمتی از کتاب گسترش نهضت حسینی.. ۳۹

۲-۶- دیدگاه امام و رهبری دربارۀ شهید باهنر ………………………………….. ۴۲

۲-۶-۱- گزیده ای از سخنان امام امّت به مناسبت شهادت دو یار وفادار اسلام…………………۴۲

۲-۶-۲-دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای راجع به شهید باهنر…………………………. ۴۲

۲-۷-نتایج فصل دوم………………….. ۴۴

فصل سوم- شهید دکتر محمّد حسینی بهشتی

۳-۱-مقدّمه…………………………. ۴۶

۳-۲- سالشمار زندگی شهید بهشتی………. ۴۷

۳-۳- زندگی نامۀ شهید بهشتی به روایت خود شهید……………………………… ۵۳

۳-۴- برنامه ریزی برای سازماندهی حوزه… ۵۷

۳-۵- زندگی نامۀ شهید بهشتی به روایت داستان ………………………………….. ۵۹

۳-۶- گوشه ای از  فعّالیّتهای علمی فرهنگی شهید دکتر بهشتی……………………. ۶۵

۳-۶-۱-   فعّالیّتهای علمی- فرهنگی در داخل ایران…………………………….. ۶۵

۳-۶-۲- تأسیس دبیرستان «دین و دانش»….. ۶۶

۳-۶-۳- مدرسۀ علمیّۀ حقّانی (منتظریّه)….. ۶۹

۳-۶-۴- تدریس در دبیرستان حکیم نظامی…. ۷۱

۳-۷- تدوین کتب درسی دبیرستانها……… ۷۱

۳-۷-۱- بررسی کتب کودکان……………. ۷۴

۳-۷-۲- رسیدگی به امور کتابخانه ها…… ۷۵

۳-۷-۳- جلسات «گفتار ماه»…………… ۷۵

۳-۷-۴- مرکز علمی خواهران مسلمان…….. ۷۶

۳-۷-۵-کانون توحید…………………. ۷۶

۳-۷-۶-  فعّالیّتهای علمی و فرهنگی شهید بهشتی در خارج از کشور (آلمان)…………….. ۷۷

۳-۸- نتایج فصل سوم ………………… ۸۳

فصل چهارم- شهید مرتضی مطهّری

۴-۱- نگاهی به زندگی شهید مرتضی مطهّری… ۸۵

۴-۱-۱- آغاز تحصیلات………………… ۸۵

۴-۱-۲- شروع مبارزات در مشهد………… ۸۷

۴-۱-۳- مهاجرت به قم ……………….. ۸۸

۴-۱-۴- آشنایی با نهج البلاغه…………. ۹۱

۴-۱-۵- تحصیل در محضر اساتید بزرگ…….. ۹۳

۴-۱-۶- استاد دیگر …………………. ۹۶

۴-۲- تدریسهای استاد مطهّری…………… ۹۸

۴-۳-مبارزۀ اساسی ………………….. ۹۹

۴-۴- مهاجرت به تهران ……………… ۱۰۰

۴-۴-۱- ازدواج و عزیمت به تهران……… ۱۰۰

۴-۴-۲- تدریس در دانشگاه …………… ۱۰۲

۴-۴-۳-فعّالیّت در مکتب تشیّع………….. ۱۰۳

۴-۵- نخستین آثار استاد مطهّری……….. ۱۰۵

۴-۶- همکاری با هیأتهای مؤتلفۀ اسلامی…. ۱۰۹

۴-۷- بازداشت در پی افشاگری علیه انقلاب سفید شاه………………………………. ۱۱۱

۴-۸- شکل گیری جامعۀ روحانیّت مبارز…… ۱۱۲

۴-۹- مسؤلیّت شورای انقلاب……………. ۱۱۵

۴-۱۰- آثار استاد مطهّری…………….. ۱۱۶

۴-۱۱- نتایج فصل چهارم……………… ۱۳۱

 فصل پنجم- شهید دکتر محمّد مفتّح

۵-۱- سالشمار زندگی شهید مفتّح………. ۱۳۳

۵-۲- مختصری از زندگی شهید مفتّح……… ۱۳۵

۵-۲-۱- روایتی داستان گونه از زندگی شهید مفتّح…………………………….. ۱۳۶

۵-۳- خصوصیات اخلاقی شهید مفتّح در خانه و اجتماع……………………………. ۱۴۳

۵-۳-۱- تهجّد و عبادت………………. ۱۴۶

۵-۳-۲- شیفتۀ اهل بیت(ع)……………. ۱۴۸

۵-۳-۳- غیرت دینی…………………. ۱۴۹

۵-۳-۴- برداشت کم، بازده زیاد ………  ۱۵۱

۵-۳-۵- همه جانبه نگری، نوجویی و جوان گرایی ۱۵۳

۵-۳-۶- فرازهای فروتنی …………….. ۱۵۵

۵-۳-۷- کمک به محرومین…………….. ۱۵۶

۵-۴- تحصیلات علمی شهید مفتّح………… ۱۵۸

۵-۴-۱- تحصیلات حوزوی………………. ۱۵۸

۵-۴-۲- تحصیلات دانشگاهی……………. ۱۶۱

۵-۴-۳-تدریس در دانشکدۀ الهیّات ……… ۱۶۳

۵-۵- آثار و تألیفات شهید مفتّح……… ۱۶۵

۵-۵-۱- ترجمه و تألیف ……………… ۱۶۵

۵-۵-۲- مقدّمه بر کتابها……………. ۱۶۸

۵-۵-۳- مقالات…………………….. ۱۷۰

۵-۵-۴- سخنرانیهای چاپ شده…………. ۱۷۱

۵-۶-  فعّالیّتهای فرهنگی دکتر مفتّح…… ۱۷۲

۵-۶-۱- وحدت حوزه و دانشگاه………… ۱۷۳

۵-۷- شهادت شهید مفتّح……………… ۱۷۵

۵-۸- ارتباط امام با شهید مفتّح و پیام امام به مناسبت شهادت ایشان……………… ۱۷۵

۵-۹- نتایج فصل پنجم……………….. ۱۸۱

فصل ششم- شهید سیّد مرتضی آوینی

۶-۱- مقدّمه………………………. ۱۸۳

۶-۲- مختصری از زندگی شهید آوینی از زبان خود شهید …………………………. ۱۸۴

۶-۳- شهید آوینی از نگاه دیگران (همسر شهید و دوستان)…………………………. ۱۸۸

۶-۴- فرازهایی از کتاب با من سخن بگو دو کوهه……………………………… ۱۹۳

۶-۵- مقالۀ هنر از شهید آوینی………. ۱۹۶

۶-۶- فرازهایی از اندیشۀ شهید آوینی…. ۱۹۹

۶-۷- مقالۀ رمان و انقلاب اسلامی از آوینی. ۲۰۳

۶-۸- نتایج فصل ششم………………… ۲۰۶

فصل هفتم- شهید دکتر مصطفی چمران

۷-۱- مقدّمه……………………….. ۲۰۸

۷-۲- مختصری از زندگی و فعالیّتهای شهید چمران…………………………….. ۲۱۰

۷-۲-۱-ورود به ایران……………….. ۲۱۲

۷-۲-۲- شهادت……………………… ۲۱۳

۷-۳- از یادداشت های شهید چمران در آمریکا ۲۱۴

۷-۴-از یادداشت های شهید چمران در لبنان ۲۱۶

۷-۵-از یادداشت های شهید چمران در ایران. ۲۱۸

۷-۶- نگاهی به مناجاتهای عرفانی شهید چمران…………………………………. ۲۱۸

۷-۶-۱- توکّل و راز………………… ۲۱۹

۷-۶-۲- شهادت……………………… ۲۲۲

۷-۷- شهید چمران از چشم یاران( حسین اعرابی) ۲۳۱

۷-۸- چمران از نگاه همسرش غادّه چمران… ۲۵۳

۷-۹-نتایج فصل هفتم………………… ۲۵۶

 ….

….

 

۱۳۰,۰۰۰ RIAL – خرید
2018-08-15
كد : 92343
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss