مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي ساختار و شيوه‌های مجلس‌گويي و سیر تحول آن با تکیه بر متون برجستة ادبی عرفانی تا ابتدای قرن دهم

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي ساختار و شيوه‌های مجلس‌گويي و سیر تحول آن با تکیه بر متون برجستة ادبی عرفانی تا ابتدای قرن دهم

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱-تعریف مفاهیم……………………………………. ۷

۲-۳-پیشینة تحقیق ……………………………………. ۸

فصل سوّم: تعریف وعظ و خطابه و سیر تاریخی- اجتماعی مجلس­گویی

۳-۱-خطابه و تعریف آن……………………………………. ۱۴

۳-۲-اجزاء خطابه……………………………………. ۱۶

۳-۳-تاريخ خطابه در يونان ……………………………………. ۱۶

۳-۳-۱- تفاوت خطابه و مجلس­گویی……………………………………. ۲۲

۳-۴-سخنوری در ایران پیش از اسلام……………………………………. ۲۳

۳-۵-فن خطابه در عصر جاهلی……………………………………. ۳۴

۳-۵-۱- ویژگی­های خطابه در عصر جاهلی……………………………………. ۳۶

۳-۶-خطابه در صدر اسلام……………………………………. ۳۸

۳-۶-۱-خطبای صدر اسلام……………………………………. ۴۴

۳-۶-۱-۱- تفاوت خطبه و خطابه……………………………………. ۴۴

۳-۶-۱-۲- خطبه­های پیامبر اکرم (ص)……………………………………. ۴۵

۳-۶-۱-۳- خطبه­های امام علی (ع)……………………………………. ۵۱

۳-۷-زمينه‌هاي سياسي رواج خطابه در عصر اموي……………………………………. ۵۶

۳-۷-۱-ویژگی­های خطابة اموی……………………………………. ۵۸

۳-۸-دولت عباسي و ادب آن عصر……………………………………. ۵۸

۳-۸-۱-خطابه در عهد عباسی……………………………………. ۶۰

۳-۹- مراکز و شیوه­های تعلیم در تمدن اسلامی……………………………………. ۶۱

۳-۹-۱- شیوه­های تعلیم……………………………………. ۶۶

۳-۹-۱-۱- املاء و استملاء……………………………………. ۶۶

۳-۱۰- مجالس سخنوری در قرن سوم و چهارم هجري ……………………………………. ۶۹

۳-۱۱- ویژگی­ها و آداب خطبه­ها و مجالس وعظ ……………………………………. ۷۶

۳-۱۱-۱-کوتاهی خطبه­……………………………………. ۷۶

۳-۱۱-۲- حمد، دعا و آیات قرآن……………………………………. ۷۶

۳-۱۱-۳-  سجع در خطابه……………………………………. ۷۸

۳-۱۱-۴- موضوع خطبه­ها……………………………………. ۷۸

۳-۱۱-۵-رسم پرسش و پاسخ……………………………………. ۷۹

۳-۱۱-۶- قُرّا و قرائت قرآن……………………………………. ۸۰

۳-۱۱-۷- قوّالی ……………………………………. ۸۵

۳-۱۱-۸- حضور معرّف……………………………………. ۸۹

۳-۱۱-۹- ذکر دعا و صلوات در آغاز و انجام مجلس……………………………………. ۹۰

۳-۱۱-۱۰- برآوردن نیاز سائلان در میانة منبر ……………………………………. ۹۰

۳-۱۱-۱۱- ترک منبر و واگذاری آن به میهمان ……………………………………. ۹۲

۳-۱۱-۱۲- رسم تراشیدن موی در مجالس وعظ……………………………………. ۹۲

۳-۱۱-۱۳- حضور زنان در مجالس……………………………………. ۹۳

۳-۱۲- قصّاص در تمدن اسلامی……………………………………. ۹۶

۳-۱۳- مقامه……………………………………. ۹۹

۳-۱۴-ادبیات تصوف ……………………………………. ۱۰۱

۳-۱۵- مجالس وعظ صوفیه……………………………………. ۱۰۴

۳-۱۶- ملفوظات……………………………………. ۱۱۲

۳-۱۷- آداب و آسیب­شناسی مجالس وعظ……………………………………. ۱۱۴

۳-۱۷-۱- شناخت قابلیت مخاطب ……………………………………. ۱۱۵

۳-۱۷-۲- صفت واعظ……………………………………. ۱۱۶

۳-۱۷-۳- آسیب­شناسی وعظ……………………………………. ۱۱۸

۳-۱۷-۴- آداب وعظ در بیان «ابن جوزی» و «عنصرالمعالی» ……………………………………. ۱۲۱

فصل چهارم: ویژگی­های محتوایی مجالس

۴-۱- تفسیر ……………………………………. ۱۲۵

۴-۲-تأویل……………………………………. ۱۲۸

۴-۳-دعا ……………………………………. ۱۳۴

۴-۳-۱-مناجات……………………………………. ۱۳۴

۴-۳-۲-کاربرد آیه­های قرآن در دعا……………………………………. ۱۳۶

۴-۳-۳-موضوع دعا……………………………………. ۱۳۶

۴-۳-۴-دعا برای  اقشار مردم، پادشاه و بزرگان  ……………………………………. ۱۳۷

۴-۳-۵-دعا به فارسی و عربی……………………………………. ۱۳۹

۴-۳-۶-دعا با جمله­های کوتاه و موجز……………………………………. ۱۳۹

۴-۳-۷-دعا به عنوان فتح باب کلام……………………………………. ۱۴۰

۴-۴- آداب سخنوری ……………………………………. ۱۴۰

۴- ۴-۱- رعایت اقتضای حال شنونده……………………………………. ۱۴۰

۴-۴-۲-توصیف مخاطب حقیقی ……………………………………. ۱۴۵

۴-۴-۳-شناخت ظرفیت و توانایی مخاطب ……………………………………. ۱۴۶

۴-۴-۴- سامان سخن گفتن با لب‏ها نیست……………………………………. ۱۵۱

۴-۴-۵-شیوة اقناع مخاطب و طرح استدلال……………………………………. ۱۵۳

۴-۵-نقد اجتماعی……………………………………. ۱۵۴

۴-۶-نقد صوفيه، مشایخ و علماء ……………………………………. ۱۶۱

۴-۷-نقد قرّايان……………………………………. ۱۷۰

۴-۸-نقد سماع……………………………………. ۱۷۳

۴-۹-نقد و نفي فلسفه……………………………………. ۱۷۷

۴-۱۰- از تقلید تا تحقیق……………………………………. ۱۸۰

۴-۱۱-اتمام حجت……………………………………. ۱۸۳

۴-۱۲-طرح مسائل کلامی……………………………………. ۱۸۵

۴-۱۲-۱-رؤیت……………………………………. ۱۸۷

۴-۱۲-۲-بحث استطاعت یا  جبر و اختیار……………………………………. ۱۹۱

۴-۱۲-۳-کلام الهی……………………………………. ۱۹۳

۴-۱۳-تأکید بر تلازم شريعت و طریقت……………………………………. ۱۹۴

۴-۱۴-پرهیز  از تعصّب و داوری……………………………………. ۱۹۶

فصل پنجم : ویژگی­های لفظی و زبانی مجالس

۵-۱-ندا یا خطاب­……………………………………. ۲۰۵

۵-۱-۱-ندا با لحن إخوانی و دوستانه……………………………………. ۲۰۶

۵-۱-۲-تنبیه……………………………………. ۲۱۲

۵-۱-۳-هشدار و تحذیر……………………………………. ۲۱۴

۵-۱-۴-طنز و تهکّم……………………………………. ۲۱۵

۵-۱-۵-ندا با لحن تحقیر و اهانت……………………………………. ۲۱۶

۵-۱-۶-ندا با لحن نقد و توبیخ……………………………………. ۲۱۸

۵-۱-۷-ندا با لحن تعلیمی و رسمی……………………………………. ۲۱۹

۵-۲-پرسش ……………………………………. ۲۲۱

۵-۲-۱-پرسش ایجابی……………………………………. ۲۲۲

۵-۲-۱-۱-طرح پرسش­ از سوی گوینده  ……………………………………. ۲۲۲

۵-۲-۱-۲-پرسش از سوی حاضران مجلس……………………………………. ۲۲۳

۵-۲-۱-۳-پرسش مقدّر……………………………………. ۲۲۴

۵-۲-۲-شیوة پاسخ­گویی……………………………………. ۲۲۵

۵-۲-۳-پرسش بلاغی……………………………………. ۲۲۷

۵-۲-۴-جمله­های پرسشی در میان حکایت­ها ……………………………………. ۲۳۴

۵-۳-شیوه­های امر و نهی و تنبی……………………………………. ۲۳۴

۵-۳-۱-امر ……………………………………. ۲۳۴

۵-۳-۲-تنبیه و هشدار……………………………………. ۲۳۷

۵-۳-۳-نهی……………………………………. ۲۳۸

۵-۴-تحمیدیه……………………………………. ۲۳۹

۵-۵-تخلّص در کلام……………………………………. ۲۴۲

۵-۶- شگرد زبان حال……………………………………. ۲۴۶

۵-۶-۱-از زبان پروردگار خطاب به بنده ……………………………………. ۲۴۹

۵-۶-۲-زبان حال اشخاص ……………………………………. ۲۵۲

۵-۶-۳-از زبان حیوانات و اشیاء……………………………………. ۲۵۴

۵-۷-تمثيل و تشبیه……………………………………. ۲۵۶

۵-۷-۱-تمثیل­ معقول به محسوس……………………………………. ۲۶۱

۵-۷-۲-تمثیل محسوس به محسوس……………………………………. ۲۶۳

۵-۷-۳-داستان تمثیلی……………………………………. ۲۶۴

۵-۷-۴-تمثیل­های کوتاه و موجز……………………………………. ۲۶۷

۵-۷-۵-تمثیل­های مفصل و مشروح……………………………………. ۲۷۰

۵-۷-۶-شروع کلام با تمثیل……………………………………. ۲۷۲

۵-۷-۷-تمثیل­های شعری……………………………………. ۲۷۲

۵-۷-۸-کاربرد عناصر  زندگی اجتماعی و طبیعت در تمثیل­ها……………………………………. ۲۷۳

۵-۷-۹-ضرب­المثل……………………………………. ۲۸۹

۵-۸-آغاز سخن با قرآن و حدیث نبوی ……………………………………. ۲۹۳

۵-۹-گفت و گو……………………………………. ۲۹۵

۵-۹-۱-گفت و گو  در نقل حکايت‌ها ……………………………………. ۲۹۵

۵-۱۰-حکایت­ها و  قصه­ها ……………………………………. ۲۹۸

۵-۱۰-۱-قصص قرآنی و برگرفته از تفاسیر……………………………………. ۲۹۹

۵-۱۰-۲- حکایات عرفا و بزرگان ……………………………………. ۳۰۱

۵-۱۰-۳-قصه­های عامیانة حِکمی……………………………………. ۳۰۳

۵-۱۰-۴-قصه­های تاریخی و نیمه تاریخی……………………………………. ۳۰۶

۵-۱۰-۵-حکایت­های عصری……………………………………. ۳۰۷

۵-۱۰-۶-حکایت‏های کوتاه ……………………………………. ۳۰۸

۵-۱۰-۷-بیان هدف و نتیجة قصه……………………………………. ۳۱۱

۵-۱۰-۸-شیوۀ نقل قصه ……………………………………. ۳۱۲

۵-۱۰-۹-شرح و تفصیل در بیان قصه……………………………………. ۳۱۳

۵-۱۰-۱۰-بيان شاعرانه در نقل حكايات……………………………………. ۳۱۶

۵-۱۱-شیوة کاربرد آیات و روایات……………………………………. ۳۱۷

۵-۱۲-ترجمه……………………………………. ۳۲۳

۵-۱۲-۱- ترجمة نوع اول……………………………………. ۳۲۴

۵-۱۲-۲- ترجمة نوع دوم……………………………………. ۳۲۴

۵-۱۲-۳- همراهی تفسیر و ترجمه……………………………………. ۳۲۵

۵-۱۲-۴-گزینش­های به جا و دقیق در ترجمه……………………………………. ۳۲۶

۵-۱۲-۵-موسیقی کلام در ترجمه……………………………………. ۳۲۷

۵-۱۳-ایجاز و گزیده­گویی……………………………………. ۳۲۸

۵-۱۴-جمله­های کوتاه ……………………………………. ۳۳۱

۵-۱۵-موسیقی سخن در مجالس……………………………………. ۳۳۵

۵-۱۵-۱-سجع……………………………………. ۳۳۵

۵-۱۵-۲-جناس ……………………………………. ۳۴۱

۵-۱۵-۳-تكرار بلاغی……………………………………. ۳۴۲

۵-۱۵-۴-استفاده از شعر……………………………………. ۳۴۳

۵-۱۶-خود اتّهامي ……………………………………. ۳۴۹

۵-۱۷-ويژگي‌هاي زبان گفتار ……………………………………. ۳۵۲

۵-۱۸-طبقه­بندی عددی ……………………………………. ۳۶۰

….

….

 

 

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
كد : 92393
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss