جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی سبک¬شناختی اشعار سه تن از شاعران شرق گیلان (بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّد)، فرامرز محمّدی پور)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی سبک¬شناختی اشعار سه تن از شاعران شرق گیلان (بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّد)، فرامرز محمّدی پور)

۱-۵ – پیشینه­ی تحقیق………………….. ۶

فصل دوم: مبانی نظری و تعریف­ها (سبک­شناسی ساختارگرا)

۲-۱- درآمدی بر سبک و رویکردهای سبک شناسی.. ۱۰

۲-۲- تعاریف سبک……………………… ۱۰

۲-۳- بررسی نوین سبک………………….. ۱۱

۲-۴- سبکِ هنر آفرین…………………… ۱۲

۲-۵- سبک ادبی……………………….. ۱۲

۲-۶- سبک شناسی………………………. ۱۳

۲-۷- تحلیل سبک شناسیک………………… ۱۴

۲-۸- سبک در ادبیات…………………… ۱۴

۲-۹- معنی و اهمیت نظریه سبک…………… ۱۴

۲-۱۰- کار سبک شناسی………………….. ۱۵

۲-۱۱- نگاهی به برخی نظریات گذشتگان درباره ی سبک……………………………….. ۱۶

۲-۱۲- سبک سنجی زبان شناختی……………. ۱۶

۲-۱۳- گونه شناسی (تیپولوژی) سبکها……… ۱۷

۲-۱۴- جایگاهِ سبک پژوهی……………….. ۱۸

۲-۱۵- تعاریف سبک از دیدگاه سبک شناسان….. ۱۸

۲-۱۶- نام گذاری سبک ها……………….. ۱۹

۲-۱۷- مفاهیم سبک ……………………. ۱۹

۲-۱۷-۱- سبک دوره…………………… ۱۹

۲-۱۷-۱-۱- سبک عراقی………………. ۱۹

۲-۱۷-۱-۲- سبک هندی……………….. ۲۰

۲-۱۷-۲- سبک شخصی…………………… ۲۰

۲-۱۷-۳- سبک ادبی…………………… ۲۱

۲-۱۸- اهداف سبک شناسی………………… ۲۱

۲-۱۹- مکاتب سبک شناسی………………… ۲۱

۲-۱۹-۱- سبک شناسی توصیفی……………. ۲۱

۲-۱۹-۲- سبک شناسی تکوینی……………. ۲۱

۲-۱۹-۳- سبک شناسی ساخت گرا………….. ۲۲

۲-۲۰- جریان های مهم در سبک شناسی جدید …. ۲۲

۲-۲۱- سبک و سبک شناسی در ایران………… ۲۲

۲-۲۲- مفهوم سبک در آثار قدما………….. ۲۳

۲-۲۳- معاصران……………………….. ۲۳

۲-۲۴- ادوار شعر فارسی………………… ۲۳

۲-۲۵- سبک نیمایی ……………………. ۲۴

۲-۲۶- شیوه های شعر نو ……………….. ۲۴

۲-۲۷- مکتب های ادبی اروپایی…………… ۲۵

۲-۲۷-۱- رئالیست یا واقع گرایی………. ۲۵

۲-۲۷-۲- سوررئالیسمlisme Surrea ………… 25

۲-۲۷-۳- پست مدرنیسم و یا فرانوگرایی … ۲۶

۲-۲۸- روش بررسی سبک شناسی متون………… ۲۶

فصل سوم: معرفی بیژن نجدی، محمدحسین مهدوی(م، مؤیّد) و فرامرز محمّدی پور

۳-۱- زندگینامه ی بیژن نجدی……………. ۲۹

۳-۱-۱- ویژگی داستان ها و اشعار نجدی … ۳۰

۳-۱-۲- وفات نجدی………………….. ۳۱

۳-۱-۳- آثار بیژن نجدی …………….. ۳۱

۳-۲- زندگینامه محمدحسین مهدوی (م.موید) … ۳۲

۳-۲-۱- تحصیلات م. مؤید در ایران……… ۳۳

۳-۲-۲- ویژگی شعری م. مؤید………….. ۳۳

۳-۲-۳- سبک شعری م.مؤید ……………. ۳۵

۳-۲-۴- آثار مؤید………………….. ۳۵

۳-۲-۵- ویژگی های چندمجموعه شعر مؤید…. ۳۵

۳-۳- زندگینامه ی فرامرز محمّدی پور …….. ۳۷

۳-۳-۱- مسئولیت های محمّدی پور ………. ۳۷

۳-۳-۲- سبک شعری محمّدی پور …………. ۳۸

۳-۳-۳- ویژگی های شعری محمدی پور ……. ۳۸

۳-۳-۴- آثار محمدی پور …………….. ۳۸

۳-۳-۵- دیگر آثار………………….. ۳۹

فصل چهارم: بررسی سبک­شناختی اشعار بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّد) و فرامرز محمّدی­پور

۴-۱ سبک شناسی اشعار بیژن نجدی…………. ۴۱

۴-۱-۱  روش بررسی سبک شناختی متون……. ۴۱

۴-۱-۱-۱ سطح زبانی (Literally Level)……… 43

۴-۱-۱-۱-۱ سطح آوایی یا سبک شناسی آواها(Phonostylistics)……………….. 43

۴-۱-۱-۱-۱-۱  انواع موسیقی شعر……. ۴۳

۴-۱-۱-۱-۱-۲  انتخاب کارکردهای زبانی زیبا و منحصر………………….. ۴۴

۴-۱-۱-۱-۱-۳  واج آرایی………….. ۴۵

۴-۱-۱-۱-۱-۴  جناس………………. ۴۷

۴-۱-۱-۱-۱-۵  تکرار……………… ۴۹

۴-۱-۱-۱-۱-۶  طرد و عکس………….. ۵۱

۴-۱-۱-۱-۲ سطح لغوی (Lexical) یا سبک­شناسی واژه­ها………………………… ۵۱

۴-۱-۱-۱-۲ -۱ ریشه شناسی لغات و مفردات اشعار نجدی……………………. ۵۱

۴-۱-۱-۱-۲ -۲ واژگان عربی به کار رفته در اشعار نجدی…………………. ۵۲

۴-۱-۱-۱-۲ -۳ رویکرد نجدی به واژگان کهن  سنّت ادبی……………………… ۵۲

۴-۱-۱-۱-۲ -۴ واژگان کهن سنّت ادبی در اشعار بیژن نجدی……………….. ۵۳

۴-۱-۱-۱-۲ -۵ ساخت واژ( واژه های بسیط و غیربسیط)……………………… ۵۳

۴-۱-۱-۱-۲ -۶ واژگان پربسامد اشعار بیژن نجدی…………………………. ۵۵

۴-۱-۱-۱-۳ سطح نحوی(Syntactical) یا سبک شناسی جمله………………………….. ۵۶

۴-۱-۱-۱-۳ -۱ ترکیب سازی واژگانی…. ۵۷

۴-۱-۱-۱-۳ -۲ ترکیبات خلّاق و تازه… ۵۷

۴-۱-۱-۱-۳ -۳ ترکیبات اضافی…….. ۵۸

۴-۱-۱-۱-۳ -۴ ترکیبات وصفی……… ۵۸

۴-۱-۱-۱-۳ -۵ ساختار نامتعارف جمله. ۵۸

۴-۱-۱-۱-۳ -۶ فعل……………… ۶۰

۴-۱-۱-۱-۳ -۷ حذف فعل………….. ۶۱

۴-۱-۱-۲ سطح ادبی (Literary Level)………… 61

۴-۱-۱-۲-۱  تضاد(مطابقه یا طباق)…… ۶۲

۴-۱-۱-۲-۲  مراعات نظیر(تناسب)…….. ۶۲

۴-۱-۱-۲-۳  تلمیح………………… ۶۳

۴-۱-۱-۲-۴  تضمین………………… ۶۴

۴-۱-۱-۲-۵  حسّامیزی………………. ۶۴

۴-۱-۱-۲-۶  متناقض نما(پارادوکس) Paradox 64

۴-۱-۱-۲-۷  تشبیه………………… ۶۵

۴-۱-۱-۲-۷-۱  انواع تشبیهات به کار رفته در اشعار نجدی……………. ۶۵

۴-۱-۱-۲-۷-۲  تشبیه مرسل………… ۶۵

۴-۱-۱-۲-۷-۳  تشبیه بلیغ (فشرده)…. ۶۶

۴-۱-۱-۲-۸  استعاره………………. ۶۷

۴-۱-۱-۲-۸-۱  استعاره مصرّحه……… ۶۷

۴-۱-۱-۲-۸-۲ استعاره مکنیه (کنایی).. ۶۸

۴-۱-۱-۳  سطح فکری (Philosophical Level)……. 69

۴-۱-۱-۳-۱  جهان بینی اشعار نجدی…… ۶۹

۴-۱-۱-۳-۲  زمان و جلوه های آن در اشعار نجدی………………………….. ۷۰

۴-۱-۱-۳-۳  برون گرایی……………. ۷۳

۴-۱-۱-۳-۴ انزوا طلبی نجدی………… ۷۳

۴-۱-۱-۳-۵  عقل ستیزی و عشق خواهی در اشعار بیژن نجدی………………… ۷۴

۴-۲ سبک شناسی اشعار م.مؤیّد……………. ۷۵

۴-۲-۱ سطح زبانی (Literally Level)…………. 75

۴-۲-۱-۱ سطح آوایی…………………. ۷۵

۴-۲-۱-۱-۱  انواع جناس در اشعار م.مؤیّد ۷۵

۴-۲-۱-۱-۲ واج آرایی……………… ۷۸

۴-۲-۱-۱-۳ تکرار…………………. ۷۹

۴-۲-۱-۱-۴ طرد و عکس……………… ۸۰

۴-۲-۱-۲ سطح لغوی………………….. ۸۰

۴-۲-۱-۲-۱ تبارشناسی لغات و مفردات اشعار م.مؤیّد………………………… ۸۱

۴-۲-۱-۲-۲ برخی از واژگان عربی اشعار م.مؤیّد………………………… ۸۱

۴-۲-۱-۲-۳ کاربرد برخی لغات و اصطلاحات عربی در اشعار م.مؤیّد……………. ۸۱

۴-۲-۱-۲-۴ رویکرد م.مؤیّد به واژگان کهن سنّت ادبی………………………. ۸۲

۴-۲-۱-۲-۴ -۱ واژگان کهن سنّت ادبی در اشعار م.مؤیّد………………….. ۸۲

۴-۲-۱-۲-۵  ذهنیت و عینیت گرایی واژگان در اشعار م.مؤیّد…………………… ۸۲

۴-۲-۱-۲-۶  ساخت واژ (واژه های بسیط و غیر بسیط)…………………………. ۸۳

۴-۲-۱-۲-۷  دایره ی واژگان و روابط مفهومی آن……………………………. ۸۴

۴-۲-۱-۲-۸  واژگان پربسامد اشعار م.مؤیّد ۸۴

۴-۲-۱-۲-۸ -۱ نمونه هایی از واژگان پربسامد اشعار م.مؤیّد…………… ۸۴

۴-۲-۱-۲-۹  عمر و حباب……………. ۸۵

۴-۲-۱-۲-۱۰  نمونه هایی از واژگان سکر و مستی در اشعار م.مؤیّد……………. ۸۵

۳-۲-۱-۳ سطح نحوی………………….. ۸۶

۴-۲-۱-۳-۱  ترکیب سازی واژگانی…….. ۸۶

۴-۲-۱-۳-۲  ترکیبات کهن سنّت ادبی…… ۸۶

۴-۲-۱-۳-۳  ترکیبات اضافی…………. ۸۶

۴-۲-۱-۳-۴  ترکیبات وصفی………….. ۸۷

۴-۲-۱-۳-۵  ساختار غیرمتعارف جمله….. ۸۷

۴-۲-۱-۳-۶  فعل………………….. ۸۹

۴-۲-۱-۳-۷  حذف فعل………………. ۸۹

۴-۲-۲ سطح ادبی (Literary Level)…………… 90

۴-۲-۲ -۱ انواع تشبیه………………. ۹۰

۴-۲-۲ – ۱-۱ تشبیه گسترده…………. ۹۰

۴-۲-۲– ۱-۲ تشبیه فشرده (بلیغ)…….. ۹۱

۴-۲-۲­-۱-۳  تشبیهات اشعار م.مویّد به اعتبار طرفین تشبیه……………… ۹۲

۴-۲-۲­-۲  عناصر طبیعت در تشبیهات م.مؤیّد…………………………….. ۹۴

۴-۲-۲­-۳  استعاره………………. ۹۴

۴-۲-۲­-۳-۱ استعاره مصرّحه………….. ۹۴

۴-۲-۲­-۳-۲ استعاره ی مکنیه………… ۹۵

۴-۲-۲­-۳-۳ اضافه ی استعاری………… ۹۵

۴-۲-۲­-۴ کنایه…………………… ۹۷

۴-۲-۲­-۵ صنایع معنوی……………… ۹۷

۴-۲-۲­-۶ متناقض نما یا پارادوکس……. ۹۸

۴-۲-۲-۷  حسّامیزی………………… ۹۸

۴-۲-۲­-۸ مراعات نظیر(تناسب)……….. ۹۹

۴-۲-۲­- ۹ تضاد…………………… ۹۹

۴-۲-۲­-­۱۰ تلمیح…………………. ۱۰۰

۴-۲-۲­-­۱۱ اقتباس………………… ۱۰۱

۴-۲-۳  سطح فکری (Philosophical Level)……… 102

۴-۲-۳-۱  اشعار م.مؤیّد و نوع نگرش او به جهان…………………………… ۱۰۳

۴-۲-۳-۲  برون گرایی………………. ۱۰۴

۴-۲-۳-۳  تقدیر و جبرگرایی…………. ۱۰۴

۴-۲-۳-۴  عقل ستیزی و عشق خواهی در اشعار م.مؤیّد…………………………. ۱۰۵

۴-۳  بررسی سبک­ شناختی اشعار فرامرز محمدی­پور…………………………………. ۱۰۷

الف- اشعار مجموعه­ی «دلم را بخشیدم به دریا»…………………………………. ۱۰۷

۴-۳-۱  سطح زبانی (Literally Level)………. 113

۴-۳-۱-۱ سطح آوایی یا سبک شناسی آواها(Phonostylistics)………………. 113

۴-۳-۱-۱-۲ انواع جناس در اشعار محمّدی پور……………………………… ۱۱۳

۴-۳-۱-۱-۳ واج آرایی…………….. ۱۱۴

۴-۳-۱-۱-۴ تکرار واژه……………. ۱۱۴

۴-۳-۱-۲ سطح لغوی (Lexical) یا سبک­شناسی واژه­ها…………………………….. ۱۱۵

۴-۳-۱-۲-۱ رویکرد محمّدی پور به واژگان عربی………………………….. ۱۱۵

۴-۳-۱-۲-۲ ساخت واژ( واژه های بسیط و غیربسیط)………………………. ۱۱۵

۴-۳-۱-۲-۳ واژگان پربسامد اشعار محمّدی پور……………………………… ۱۱۶

۴-۳-۱-۲-۴ نمونه هایی از واژگان پربسامد اشعار محمّدی پور………………… ۱۱۷

۴-۳-۱-۳ سطح نحوی(Syntactical) یا سبک شناسی جمله…………………………… ۱۱۷

۴-۳-۱-۳-۱  ترکیب سازی واژگانی……. ۱۱۷

۴-۳-۱-۳-۲  ساختار غیرمتعارف جمله…. ۱۱۸

۴-۳-۱-۳-۳  انواع فعل……………. ۱۱۸

۴-۳-۱-۳-۴ حذف فعل………………. ۱۱۸

۴-۳-۲  سطح ادبی (Literary Level)…………. 119

۴-۳-۲-۱ انواع تشبیه………………. ۱۲۰

۴-۳-۲-۱ -۱ تشبیه گسترده…………. ۱۲۰

۴-۳-۲-۱ -۲ تشبیه بلیغ (فشرده)……. ۱۲۰

۴-۳-۲-۱ -۳ تشبیه بلیغ اضافی……… ۱۲۰

۴-۳-۲-۲ استعاره……………………. ۱۲۱

۴-۳-۲-۲-۱ استعاره­ی مصرّحه………….. ۱۲۱

۴-۳-۲-۲-۲ اضافه ی استعاری…………. ۱۲۱

۴-۳-۲-۲-۳ استعاره مکنیه (کنایی)……. ۱۲۲

۴-۳-۲-۲-۴ کنایه………………….. ۱۲۳

۴-۳-۲-۲-۵ صنایع معنوی…………….. ۱۲۴

۴-۳-۲-۲-۵-۱ پارادوکس یا متناقض نما… ۱۲۵

۴-۳-۲-۲-۵-۲ حسّامیزی……………… ۱۲۵

۴-۳-۲-۲-۵-۳ مراعات نظیر………….. ۱۲۵

۴-۳-۲-۲-۵-۴ تضاد یا طباق…………. ۱۲۵

۴-۳-۲-۲-۵-۵ تلمیح……………….. ۱۲۵

۴-۳-۲-۲-۵-۶ اقتباس………………. ۱۲۶

ب- اشعار مجموعه­ی «پیشانی بهار»………. ۱۲۶

۴-۳-۱ سطح زبانی (Literally Level)…………. 131

۴-۳-۱ -۱ سطح آوایی یا سبک شناسی آواها (Phonostylistic)……………………… 131

۴-۳-۱ -۱-۱ قافیه……………….. ۱۳۱

۴-۳-۱ -۱-۲ ردیف………………… ۱۳۱

۴-۳-۱ -۱-۳ واج آرایی در اشعار محمّدی پور……………………………… ۱۳۲

۴-۳-۱ -۱-۴ تکرار……………….. ۱۳۲

۴-۳-۱­-۲ سطح لغوی (Lexical) یا سبک شناسی واژه ها…………………………….. ۱۳۲

۴-۳-۱­-۲ -۱ تبارشناسی لغات و مفردات اشعار محمّدی پور……………………… ۱۳۲

۴-۳-۱­-۲ -۲ برخی اصطلاحات در اشعار محمّدی پور…………………………… ۱۳۳

۴-۳-۱­-۲ -۳ ساخت واژ (واژه های بسیط و غیر بسیط)…………………………. ۱۳۳

۴-۳-۱­-۲ -۴ مظاهر طبیعت در اشعار محمّدی پور…………………………… ۱۳۳

۴-۳-۱­-۲ -۵ نمونه هایی از مظاهر طبیعت در اشعار محمّدی پور………………… ۱۳۴

۴-۳-۱­-۳ سطح نحوی(Syntactical) یا سبک شناسی جمله…………………………… ۱۳۴

۴-۳-۱­-۳-۱ ترکیب سازی واژگانی…….. ۱۳۴

۴-۳-۱­-۳-۲ ترکیبات وصفی………….. ۱۳۴

۴-۳-۱­-۳-۳ ساختار غیرمتعارف جمله….. ۱۳۵

۴-۳-۱­-۳-۴ حذف فعل………………. ۱۳۶

۴-۳-۱­-۳-۵ فعل………………….. ۱۳۷

۴-۳-۲ سطح ادبی (Literary Level)………….. 137

۴-۳-۲­-۱ انواع تشبیه………………. ۱۳۷

۴-۳-۲­-۱­-۱ تشبیه گسترده………….. ۱۳۷

۴-۳-۲­-۱­-۲ تشبیه بلیغ (فشرده)…….. ۱۳۸

۴-۳-۲­-۱­-۳ تشبیهات اشعار محمدی پور  براساس طرفین تشبیه……………… ۱۳۹

۴-۳-۲­-۲ استعاره………………….. ۱۳۹

۴-۳-۲­-۲ -۱ استعاره مصرّحه(آشکار)….. ۱۳۹

۴-۳-۲­-۲ -۲ اضافه­ی استعاری……….. ۱۴۰

۴-۳-۲­-۲ -۳ استعاره ی مکنیه………. ۱۴۰

۴-۳-۲­-۳ کنایه……………………. ۱۴۱

۴-۳-۲­-۴ صنایع معنوی………………. ۱۴۲

۴-۳-۲­-۴-۱ مراعات نظیر(تناسب)…….. ۱۴۲

۴-۳-۲­-۴-۲ اقتباس……………….. ۱۴۲

۴-۳-۲­-۴-۳ نماد…………………. ۱۴۳

۴-۳-۳ سطح فکری (Philosophical Level)………. 144

۴-۳-۳ -۱ اشعار محمّدی پور و نوع نگرش او به جهان……………………….. ۱۴۴

۴-۳-۳-۲ اشعار محمّدی پور و جلوه های زمان……………………………… ۱۴۵

۴-۳-۳-۳ درون گرایی……………… ۱۴۵

۴-۳-۳-۴ غم گرایی……………….. ۱۴۶

 ….

….

2018-08-16
كد : 92418
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss