جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی صور خیال ( صور بلاغی ) در دیوان اشعار وصال شیرازی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی صور خیال ( صور بلاغی ) در دیوان اشعار وصال شیرازی

سرآغاز سخن

الف)بیان مسأله. ۱۲

ب)اهمیّت و ضرورت تحقیق.. ۱۳

د)اهداف تحقیق.. ۱۴

الف: اهداف کلّی.. ۱۴

ب: اهداف اختصاصی.. ۱۴

ﻫ)پیشینه تحقیق.. ۱۵

و)روش پژوهش… ۱۶

ز)تحقیق توصیفی تحلیلی.. ۱۷

ح)نوع مطالعه «روش‌ها و ابزار های گرد آوری اطلاعات». ۱۷

ط) اسناد عمده‌ی مورد استفاده در این تحقیق: ۱۸

ی) ابزار گردآوری اطلاعات: ۱۸

ک)محدودیت‌ها و موانع. ۱۸

فصل اوّل: تعاریف و کلیات تحقیق

تعاریف و کلیّات.. ۲۰

۱-۱درباره وصال شیرازی و شعرش… ۲۰

۱-۲ وصال و سبک بازگشت : ۲۱

۱-۳وصال و شاعران سبک خراسانی و عراقی: ۲۲

۱-۴ مختصری در موردعلم بیان. ۲۶

۱-۵وصال و موسيقي شعر. ۲۷

فصل دوّم: جایگاه علم بیان در شعر وصال شیرازی

بخش اوّل: تشبیه. ۳۱

۲-۱-۱ تشبیه. ۳۲

۲-۱-۱ حسی و عقلی بودن طرفین تشبیه. ۳۲

۲-۱-۲ محسوس به محسوس: ۳۳

۲-۱-۳ معقول به معقول. ۳۹

۲-۱-۴ محسوس به معقول. ۴۱

۲-۱-۵ معقول به محسوس: ۴۳

۲-۱-۶تشبیه خیالی و وهمی: ۵۲

۲-۱-۱-۲تشبیه به اعتبار مفرد و مرکب بودن طرفین: ۵۳

۲-۱-۱-۲-۱ تشبیه مفردمقید به مفرد مقید. ۵۳

۲-۱-۱-۲-۲ تشبیه مفردغیر مقیدبه مفرد غیر مقید. ۵۷

۲-۱-۱-۲-۳تشبیه مفرد مقید به مفرد غیر مقید. ۶۲

۲-۱-۱-۲- ۴ تشبیه مفرد غیر مقید به مفرد مقید. ۶۵

۲-۱-۱-۲-۵  تشبیه مفرد به مرکب.. ۶۷

۲-۱-۱-۲-۶ تشبیه مرکب به مفرد. ۶۸

۲-۱-۱-۲-۷  تشبیه مرکب به مرکب.. ۶۹

۲-۱-۱-۲-۸ تشبیه مرکب به مرکب مرسل. ۸۶

انـواع دیگر تشبیه. ۸۸

۲-۱-۱-۳-۱ استخـدام (وجه شبه دوگانه ). ۸۹

۲-۱-۱-۳-۲تشبیه جمع. ۸۹

۲-۱-۱-۳-۳ تشبیه مفروق.. ۹۲

۲-۱-۱-۳-۴ تشبیه مجمل. ۹۵

۲-۱-۱-۳-۵ تشبیه مؤکد ومرسل. ۹۶

۲-۱-۱-۳-۶ تشبیه مشروط و تفضیل. ۹۸

۲-۱-۱-۳-۷ تشبیه ملفوف.. ۹۸

۲-۱-۱-۳-۸ تشبیه تفضیل. ۹۹

۲-۱-۱-۳-۹ تشبیه مضمر. ۱۰۱

۲-۱-۱-۳-۱۰ تشبیه تمثیل. ۱۰۲

۲-۱-۱-۳-۱۱ اضافه تشبیهی.. ۱۰۲

بخش دوّم: استعـاره. ۱۱۸

۲-۲-۱ استعاره ۱۱۹

۲-۲-۱-۱ استعاره مصرحه مجرده ۱۱۹

۲-۲-۱-۲ استعارۀ مصرّحۀ مرشحه. ۱۲۳

۲-۲-۱-۳ استعارۀ مصّرحۀ مطلقه. ۱۲۷

۲-۲-۱-۴ استعارۀ مکنیۀ تخییلیّه (تشخيص)………………………………………………………………………………………۱۲۸

۲-۲-۱-۵  استعاره مصرّحۀ تبعیّه. ۱۳۷

۲-۲-۱-۶ اضافۀ استعاری.. ۱۳۸

۲-۲-۱-۷  استعاره تمثیلیّه. ۱۴۰

بخش سوّم کنـایه: ۱۴۱

۲-۳-۱ کنایه. ۱۴۲

۲-۳-۱-۱ اقسام كنايه به لحاظ مكنيّ عنه……………………………………………………………………………………………………..۱۴۲

۲-۳-۱-۲ انواع کنایه به لحاظ واضح بودن و مخفی بودن: ۱۴۳

۲-۳-۱-۲-۱ایماء. ۱۴۳

 ۲-۳-۱-۲-۲تلویح. ۱۴۳

۲-۳-۱-۲-۳تعریض…. ۱۴۴

بخش چهـارم: مجـاز. ۱۴۹

۲-۴-۱- مجاز. ۱۵۰

۲-۴-۱-۱ مجاز به علاقۀ جزء و كل. ۱۵۰

۲-۴-۱-۲ مجاز به علاقه حال و محلّ……………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱

۲-۴-۱-۳ مجاز به علاقه ظرف و مظروف……………………………………………………………………………………………………….۱۵۲

۲-۴-۱-۴ مجاز به علاقه آمر و مأمور ……………………………………………………………………………………………………………۱۵۳

۲-۴-۱-۵ مجاز به علاقه ما كان…………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۳

۲-۴-۱-۷ مجاز به علاقه سبب و مسبب……………………………………………………………………………………………………….۱۵۳

۲-۴-۱-۸ مجاز به علاقه  بدليّت…………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴

۲-۴-۱-۹ مجاز به علاقه تضاد……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۴

۲-۴-۱-۱۰مجاز به علاقه ماديّت…………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۴

۲-۴-۱-۱۱ مجاز به علاقه قوم و خويشي……………………………………………………………………………………………………….۱۵۴

۲-۴-۱-۱۲ مجاز به علاقه  آليّه……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵

۲-۴-۱-۱۳ مجاز به علاقه عموم و خصوص……………………………………………………………………………………………………۱۵۶

۲-۴-۱-۱۴ مجاز به علاقه ي غلبه………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۶

۲-۴-۱-۱۵مجاز به علاقه ملازمت………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۶

۲-۴-۱-۱۶ مجاز جنسیّت.. ۱۵۷

….

….

2018-08-20
كد : 92705
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss