جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي عملکرد،اجزاي عملکرد و شاخص هاي تحمل به تنش در ژنوتيپ هاي مختلف ارزن تحت رژيم هاي متفاوت آبياري

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي عملکرد،اجزاي عملکرد و شاخص هاي تحمل به تنش در ژنوتيپ هاي مختلف ارزن تحت رژيم هاي متفاوت آبياري

 ۱-۲ – اهميت غلات در تغذيه انسان ……………………………………………………………………………………۲

۱-۳- معرفي ارزن ……………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳-۱- دلايل اهميت ارزن در بين گياهان زراعي ………………………………………………………….۴

۱-۳-۲- ترکيبات شيميايي دانه ارزن ………………………………………………………………………..۶

۱-۳-۳- موارد مصرف ارزن ……………………………………………………………………………………۶

۱-۳-۴- سطح زيرکشت و عملکرد ارزن ………………………………………………………………….۷

۱-۳-۵- خاستگاه تاريخچه ارزن ……………………………………………………………………………..۸

۱-۳-۵-۱- موطن اصلي ارزن ……………………………………………………………………………..۸

۱-۳-۵-۲- تاريخچه ورود ارزن به ايران ………………………………………………………………۸

۱-۳-۶- گياه شناسي ارزن …………………………………………………………………………………………..۹

۱-۳-۶-۱- جايگاه ارزن در رده بندي گياهي ……………………………………………………………۹

۱-۳-۷- مورفولوژي ارزن ……………………………………………………………………………………………۹

۱-۳-۷-۱- ريشه ……………………………………………………………………………………………………۹

۱-۳-۷-۲- ساقه …………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۳-۷-۳- برگ …………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۳-۷-۴- گل آذين ……………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۳-۷-۵- دانه ……………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۳-۸- طبقه بندي ارزن …………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۳-۸-۱- ارزن هاي جنس پانيکوم ……………………………………………………………………….۱۴

۱-۳-۹- اکولوژي ارزن ……………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۳-۹-۱- پراکندگي جغرافيايي ……………………………………………………………………………۱۶

۱-۳-۹-۲- گرما) درجه حرارت( …………………………………………………………………………..۱۶

۱-۳-۹-۳- رطوبت ……………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۳-۹-۴- نور …………………………………………………………………………………………………..۱۷

۱-۳-۹-۵- خاک ……………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۳-۹-۶- مواد غذايي مورد نياز ارزن . ………………………………………………………………….۱۸

۱-۳-۹-۷- تناوب يا گردش زراعي ………………………………………………………………………..۱۸

۱-۳-۹-۸- آماده کردن زمين ………………………………………………………………………………..۱۹

۱-۳-۹-۹- شرايط انتخاب بذر ………………………………………………………………………………۱۹

۱-۳-۹-۱۰-کاشت ……………………………………………………………………………………………..۱۹

۱-۳-۹-۱۱- عمق بذر ………………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۳-۹- ۱۲- دوره رشد و نمو ……………………………………………………………………………….۲۱

۱-۳-۹-۱۳- عمليات زمان داشت …………………………………………………………………………..۲۱

۱-۳-۹-۱۴- برداشت ارزن ……………………………………………………………………………………۲۲

۱-۳-۹-۱۴-۱- تعيين زمان برداشت ارزن دانه اي از نظر زراعي …………………………….۲۲

۱-۳-۹-۱۴-۲- رسيدن فيزيولوژيک دانه ارزن …………………………………………………….۲۳

۱-۳-۱۰- امراض وآفات ارزن …………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۳-۱۱- نقش آب در گياه ……………………………………………………………………………………….۲۳

۱-۴- توزيع و گسترش مناطق خشک ……………………………………………………………………………….۲۴

۱-۵ -تنش …………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۱-۵-۱- تنش خشکي ……………………………………………………………………………………………….۲۶

۱-۵-۲- اثرات تنش خشکي بر روي گياه ……………………………………………………………………..۲۸

۱-۵-۳- علت پيدايش تنش آب …………………………………………………………………………………۲۹

۱-۵-۴-پاسخ گياه به خشکي …………………………………………………………………………………….۲۹

۱-۵-۴-۱- سازگاري و تطابق ……………………………………………………………………………….۲۹

۱-۵-۴-۲- مقاومت به خشکي ………………………………………………………………………………۲۹

۱-۵-۴-۲- ۱- فرار از خشکي …………………………………………………………………………..۳۰

۱-۵-۴-۲-۲- مقاومت حقيقي به خشکي ……………………………………………………………۳۰

۱-۵-۴-۲-۲-۱- اجتناب از تنش و کمبود آب ………………………………………………۳۰

۱-۵-۴-۲-۲-۲- تحمل خشکي ……………………………………………………………………۳۰

۲-فصل دوم  بررسي منابع

۲-۱- اثر تنش خشکي بر ارتفاع گياه …………………………………………………………………………………۳۲

۲-۲- اثر تنش خشکي بر تعداد برگ ………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۳ -اثر تنش خشکي  بر تعداد پنجه ………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۴- اثر تنش خشکي بر تعداد شاخه فرعي ………………………………………………………………………..۳۴

۲-۵- اثر تنش خشکي بر تعداد پانيکول ……………………………………………………………………………..۳۴

۲-۶- اثر تنش خشکي بر طول و قطر پانيکول ……………………………………………………………………..۳۵

۲-۷- اثر تنش خشکي بر ميزان نشت يوني ………………………………………………………………………….۳۵

۲-۸- اثر تنش خشکي بر محتواي آب نسبي ( RWC ) ………………………………………………………..36

۲-۹- اثر تنش خشکي بر عملکرد علوفه تر …………………………………………………………………………۳۸

۲-۱۰- اثر تنش خشکي بر عملکرد بيولوژيک …………………………………………………………………….۳۹

۲-۱۱- اثر تنش خشکي بر شاخص برداشت ……………………………………………………………………….۴۱

۲-۱۲- اثر تنش خشکي بر وزن هزار دانه …………………………………………………………………………..۴۲

۲-۱۳- اثر تنش خشکي بر عملکرد دانه ……………………………………………………………………………..۴۳

۲-۱۴- اثر تنش خشکي بر قند هاي احياء کننده …………………………………………………………………..۴۵

۲-۱۵- اثر تنش خشکي بر رنگيزه هاي فتوسنتزي ………………………………………………………………..۴۸

۲-۱۶- اثر تنش خشکي بر شاخص کلروفيل ……………………………………………………………………….۵۰

۲-۱۷- شاخص  هاي مقاومت و حساسيت به تنش خشکي ……………………………………………………۵۰

….

…..

2018-08-26
كد : 93040
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss