جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی

پیشینه تحقیق ……………………………………. ۳

فصل اول: حماسه و سبک خراسانی

۱-۱- تعریف حماسه ……………………………………. ۶

۱-۲- تاریخچه حماسه ……………………………………. ۶

۱-۳- انواع حماسه ……………………………………. ۷

۱-۴- شخصیت­های اهورایی و اهریمنی ……………………………………. ۹

۱-۵- اسطوره ……………………………………. ۱۰

۱-۶- سبک خراسانی……………………… ۱۱

۱-۷-شاعران شاخص قصیده سرای سبک خراسانی……………………………………. ۱۲

۱-۷-۱- رودکی ……………………………………. ۱۲

۱-۷-۲- عنصری ……………………………………. ۱۳

۱-۷-۳- فرخی سیستانی ……………………………………. ۱۴

۱-۷-۴- منوچهری دامغانی ……………………………………. ۱۵

فصل دوم: شخصیت­های اساطیری، حماسی، دینی و تاریخی  درقصاید سبک خراسانی

۲-۱- در آمد ……………………………………. ۱۸

۲-۲-شاهان و شاهزادگان ……………………………………. ۲۰

۲-۲-۱-اسفندیار ……………………………………. ۲۰

۲-۲-۲-افراسیاب ……………………………………. ۲۲

۲-۲-۳- بهمن ……………………………………. ۲۳

۲-۲-۴- جمشید ……………………………………. ۲۴

۲-۲-۵- خاقان ……………………………………. ۲۶

۲-۲-۶- ضحاک ……………………………………. ۲۷

۲-۲-۷- فریدون ……………………………………. ۲۸

۲-۲-۸- کیخسرو ……………………………………. ۳۰

۲-۲-۹- کیقباد ……………………………………. ۳۲

۲-۲-۱۰-کیومرث ……………………………………. ۳۳

۲-۲-۱۱-گشتاسب ……………………………………. ۳۴

۲-۲-۱۲- منوچهر ……………………………………. ۳۵

۲-۲-۱۳-نوذر ……………………………………. ۳۵

۲-۲-۱۴-هوشنگ ……………………………………. ۳۶

۲-۳-پهلوانان ……………………………………. ۳۷

۲-۳-۱-آرش ……………………………………. ۳۷

۲-۳-۲- بیژن……………………………………. ۳۷

۲-۳-۳-رستم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۳-۴- زال ……………………………………. ۴۲

۲-۳-۵- سام ……………………………………. ۴۳

۲-۳-۶- سهراب ……………………………………. ۴۵

۲-۳-۷- طوس ……………………………………. ۴۶

۲-۳-۸- گیو ……………………………………. ۴۶

۲-۳-۹- نریمان ……………………………………. ۴۷

۲-۴- شخصیت­های دینی……………………………………. ۴۷

۲-۴-۱- داوود ……………………………………. ۴۸

۲-۴-۲- سلیمان ……………………………………. ۴۸

۲-۴-۳- علی (ع) و لقب وی ……………………………………. ۵۰

۲-۴-۴- موسی ……………………………………. ۵۳

۲-۵- شخصیت­های تاریخی……………………………………. ۵۶

۲-۵-۱- اردشیر ……………………………………. ۵۶

۲-۵-۲- اسکندر ……………………………………. ۵۸

۲-۵-۳- انوشیروان ……………………………………. ۶۲

۲-۵-۴- بهرام گور ……………………………………. ۶۴

۲-۵-۵- دارا ……………………………………. ۶۵

۲-۵-۶- قباد ……………………………………. ۶۶

فصل سوم: ابزارهای جنگی و واژگان حماسی

۳-۱-درآمد……………………………………. ۶۹

۳-۲-ابزارها ی جنگی……………………………………. ۷۰

۳-۲-۱- برگستوان ……………………………………. ۷۰

۳-۲-۲-پیکان ……………………………………. ۷۱

۳-۲-۳- تیر ……………………………………. ۷۳

۳-۲-۴- تیغ ……………………………………. ۷۹

۳-۲-۵-جوشن ……………………………………. ۸۷

۳-۲-۶- حسام ……………………………………. ۹۰

۳-۲-۷- خدنگ ……………………………………. ۹۱

۳-۲-۸- خفتان ……………………………………. ۹۳

۳-۲-۹-خنجر ……………………………………. ۹۴

۳-۲-۱۰- درع ……………………………………. ۹۷

۳-۲-۱۱- ذوالفقار ……………………………………. ۹۸

۳-۲-۱۲- رمح ……………………………………. ۹۹

۳-۲-۱۳- زره ……………………………………. ۱۰۰

۳-۲-۱۴- سنان ……………………………………. ۱۰۲

۳-۲-۱۵- شمشیر ……………………………………. ۱۰۵

۳-۲-۱۶- کمان ……………………………………. ۱۱۰

۳-۲-۱۷- گرز ……………………………………. ۱۱۶

۳-۲-۱۸- مغفر ……………………………………. ۱۱۹

۳-۲-۱۹- نیزه ……………………………………. ۱۲۱

۳-۳- واژگان حماسی ……………………………………. ۱۲۵

۳-۳-۱- افسر ……………………………………. ۱۲۵

۳-۳-۲- البرز ……………………………………. ۱۲۸

۳-۳-۳- باد افراه ……………………………………. ۱۲۹

۳-۳-۴- بزم………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۳-۳-۵- پیکار ……………………………………. ۱۳۵

۳-۳-۶- تاج ……………………………………. ۱۳۷

۳-۳-۷- خشم ……………………………………. ۱۴۱

۳-۳-۸- رزم ……………………………………. ۱۴۳

۳-۳-۹- سپاه ……………………………………. ۱۴۸

۳-۳-۱۰- فر ……………………………………. ۱۵۱

۳-۳-۱۱- کارزار ……………………………………. ۱۵۶

۳-۳-۱۲- کوس ……………………………………. ۱۵۷

۳-۳-۱۳- گرد ……………………………………. ۱۵۹

۳-۳-۱۴- گو ……………………………………. ۱۵۹

۳-۳-۱۵- لشکر ……………………………………. ۱۵۹

۳-۳-۱۶- نبرد ……………………………………. ۱۶۷

۳-۳-۱۷- نخجیر ……………………………………. ۱۶۸

۳-۳-۱۸- هیجا ……………………………………. ۱۷۰

فصل چهارم: موجودات و لحن حماسی

۴-۱-درآمد……………………………………. ۱۷۳

۴-۲-موجودات حماسی واساطیری……………………………………. ۱۷۳

۴-۲-ا- اژدها ……………………………………. ۱۷۳

۴-۲-۲- اسب ……………………………………. ۱۷۵

۴-۲-۳- پیل ……………………………………. ۱۸۰

۴-۲-۴- دیو ……………………………………. ۱۸۵

۴-۲-۵- رخش ……………………………………. ۱۸۸

۴-۲-۶- سیمرغ ……………………………………. ۱۸۹

۴-۲-۷- شبدیز ……………………………………. ۱۹۱

۴-۲-۸- شیر ……………………………………. ۱۹۲

۴-۲-۹- عنقا ……………………………………. ۱۹۲

۴-۲-۱۰-غول………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۰

۴-۳- لحن حماسی ……………………………………. ۲۰۱

….

…..

 

2018-08-27
كد : 93065
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss