مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید»

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید»

۱-۵ پیشینه تحقیق. ۶

فصل دوم: بنیاد نظری

۲-۱ ادبیات داستانی. ۱۰

۲-۱-۱ انواع ادبیات داستانی. ۱۱

۲-۱-۱-۱ داستان. ۱۵

۲-۱-۱-۲ قصه. ۱۷

۲-۱-۲ تفاوت داستان كوتاه وقصه. ۱۸

۲-۲ عناصرداستان. ۱۹

۲-۲-۱ طرح (پیرنگ). ۱۹

۲-۲-۱-۱ انواع طرح (پیرنگ). ۲۰

۲-۲-۱-۱-۱ پیرنگ بسته. ۲۱

۲-۲-۱-۱-۲ پیرنگ باز. ۲۱

۲-۲-۱-۲ عناصرساختاری طرح (پیرنگ). ۲۲

۲-۲-۲ شخصیت. ۲۷

۲-۲-۲-۱ انواع روش‏های شخصیت پردازی. ۲۹

۲-۲-۲-۲ انواع شخصیت از نظر تحول‏پذیری (ایستا / پویا). ۳۰

۲-۲-۲-۳ انواع شخصیت از نظرمیزان کمال (ساده / جامع). ۳۱

۲-۲-۲-۴ انواع شخصیت از نظرکاربرد. ۳۳

۲-۲-۳ گفت‏وگو. ۳۵

۲-۲-۳-۱ انواع گفت‏وگو. ۳۶

۲-۲-۳-۱-۱ گفت‏‏وگوی دو طرفه. ۳۶

۲-۲-۳-۱-۲ گفت‏وگوی تک گویی (درونی). ۳۶

۲-۲-۴ لحن. ۳۸

۲-۲-۴-۱ انواع لحن گفتاری شخصیت‏ها. ۴۰

۲-۲-۵ زاویه دید (زاویه روایت). ۴۰

۲-۲-۵-۱ انواع زاویه دید. ۴۲

۲-۲-۶ توصیف. ۴۶

۲-۲-۶-۱ توصیف صحنه وصحنه‏پردازی. ۴۷

۲-۲-۶-۱-۱ وظایف صحنه. ۴۸

۲-۲-۶-۱-۲ اجزای صحنه. ۴۸

۲-۲-۶-۲ توصیف شخصیت‏ها. ۴۹

۲-۳ عناصرقصه. ۵۰

۲-۳-۱ راوی. ۵۱

۲-۳-۲ شخصیت‏ها در قصه‏ها. ۵۱

۲-۳-۳ زمان و مکان در قصه. ۵۲

۲-۴ ولادیمیر پراپ و عناصرخویشکاری. ۵۳

فصل سوم: شرح  حال شاعر، آثار و سبک

۳- شرح حال شاعر، آثاروسبک. ۵۸

۳-۱ زندگی‏نامه سلمان ساوجی. ۵۸

۳-۲ آثار. ۶۳

۳-۳ سبک و اندیشه. ۶۷

۳-۴ پیشروان و پیروان. ۶۹

فصل چهارم: بررسی و تحلیل مثنوی جمشید و خورشید

۴ بررسی وتحلیل مثنوی «جمشیدوخورشید». ۷۵

۴-۱ خلاصه اثر «جمشیدوخورشید». ۷۵

۴-۲ بررسی عناصرداستان. ۸۴

۴-۲-۱ طرح (پیرنگ). ۸۴

۴-۲-۱-۱ عناصرساختاری طرح. ۸۴

۴-۲-۱-۱-۱ شروع و گره افکنی. ۸۴

۴-۲-۱-۱-۲ بحران. ۸۵

۴-۲-۱-۱-۳ کشمکش و ناپایداری. ۸۵

۴-۲-۱-۱-۴ گسترش. ۸۸

۴-۲-۱-۱-۵ تعلیق (هولوولا). ۸۸

۴-۲-۱-۱-۶ نقطه اوج. ۸۹

۴-۲-۱-۱-۷ گره گشایی. ۹۰

۴-۲-۲ شخصیت‏پردازی. ۹۰

۴-۲-۲-۱ شخصیت از نظرماهیت (انسانی و غیرانسانی). ۹۰

۴-۲-۲-۲ از نظر تحول‏پذیری (ایستا / پویا). ۹۱

۴-۲-۲-۳ از نظرمیزان کمال شخصیت (ساده / جامع). ۹۲

۴-۲-۲-۴ از نظرکاربرد. ۹۳

۴-۲-۲-۵ از نظر نقش داستانی. ۹۳

۴-۲-۲-۵-۱ شخصیت اصلی. ۹۳

۴-۲-۲-۵-۲ شخصیت مخالف. ۹۴

۴-۲-۲-۵-۳شخصیت همراز. ۹۵

۴-۲-۲-۵-۴ شخصیت زمینه. ۹۷

۴-۲-۲-۵-۵ شخصیت مقابل. ۹۸

۴-۲-۳ گفت‏وگو. ۹۸

۴-۲-۳-۱ گفت‏وگوی دوطرفه. ۹۸

۴-۲-۳-۲ گفت‏وگوی تک گویی (درونی). ۱۰۱

۴-۲-۳-۳ گفت‏وگوی تک گویی (نمایشی). ۱۰۲

۴-۲-۴ لحن. ۱۰۲

۴-۲-۴-۱ لحن گفتاری شخصیت‏ها. ۱۰۳

۴-۲-۵ زاویه دید. ۱۰۷

۴-۲-۶ توصیف. ۱۰۷

۴-۲-۶-۱ توصیف صحنه پردازی. ۱۰۷

۴-۲-۶-۲ توصیف شخصیت‏پردازی. ۱۰۹

۴-۳ بررسی عناصر قصه. ۱۱۲

۴-۳-۱ شروع و پایان قصه. ۱۱۲

۴-۳-۲ شخصیت‏ها در قصه. ۱۱۳

۴-۳-۳ زمان و مکان درقصه. ۱۱۴

۴-۳-۴ عوامل خرق عادت در قصه. ۱۱۴

۴-۳-۵ بررسی شخصیت‏ها براساس نظریه پراپ. ۱۱۸

۴-۳-۵-۱ وضعیت آغازین (تعیین زمان ومکان). ۱۱۸

۴-۳-۵-۲ ترکیب خانواده. ۱۱۹

۴-۳-۵-۳ رفاه و بهزیستی. ۱۲۰

۴-۳-۵-۴ قهرمان آینده. ۱۲۱

۴-۳-۵-۵ نهی و تحذیر. ۱۲۱

۴-۳-۵- ۶نقض و شکستن نهی. ۱۲۲

۴-۳-۵-۷ نخستین پدیدار شدن شریر. ۱۲۲

۴-۳-۵-۸ پرس و جو و خبرگیری. ۱۲۳

۴-۳-۵-۹ فریب‏های شریر. ۱۲۴

۴-۳-۵-۱۰ مصیبت‏مقدماتی. ۱۲۵

۴-۳-۵-۱۱ واکنش قهرمان. ۱۲۵

۴-۳-۵-۱۲ شرارت. ۱۲۶

۴-۳-۵-۱۳ صورناپدیدشدن شریر. ۱۲۶

۴-۳-۵-۱۴ لحظه ربطی. ۱۲۷

۴-۳-۵-۱۵ پدیده‏هایی که با قهرمان همراه است. ۱۲۸

۴-۳-۵-۱۶ هدف و مقصد قهرمان. ۱۳۰

۴-۳-۵-۱۷ شیوه وارد شدن در قصه. ۱۳۰

۴-۳-۵-۱۸ مقدمات برای انتقال عامل جادویی. ۱۳۰

۴-۳-۵-۱۹ تدارک. ۱۳۱

۴-۳-۵-۲۰ پدیدار شدن شاهزاده خانم در قصه. ۱۳۲

۴-۳-۵-۲۱ پیروزیافتن بر شریر. ۱۳۲

۴-۳-۵-۲۲٫ تغییرشکل. ۱۳۲

۴-۳-۵-۲۳ عروسی. ۱۳۳

۴-۳-۶ عناصریاری‏دهنده به شخصیت‏ها درجهت خویشکاری آن‏ها. ۱۳۴

۴-۴ خویشکاریبراساسنظریهپراپ. ۱۳۵

…..

…..

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
كد : 93077
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss