جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید»

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی عناصر قصه در مثنوی «جمشید و خورشید»

۱-۵ پیشینه تحقیق. ۶

فصل دوم: بنیاد نظری

۲-۱ ادبیات داستانی. ۱۰

۲-۱-۱ انواع ادبیات داستانی. ۱۱

۲-۱-۱-۱ داستان. ۱۵

۲-۱-۱-۲ قصه. ۱۷

۲-۱-۲ تفاوت داستان كوتاه وقصه. ۱۸

۲-۲ عناصرداستان. ۱۹

۲-۲-۱ طرح (پیرنگ). ۱۹

۲-۲-۱-۱ انواع طرح (پیرنگ). ۲۰

۲-۲-۱-۱-۱ پیرنگ بسته. ۲۱

۲-۲-۱-۱-۲ پیرنگ باز. ۲۱

۲-۲-۱-۲ عناصرساختاری طرح (پیرنگ). ۲۲

۲-۲-۲ شخصیت. ۲۷

۲-۲-۲-۱ انواع روش‏های شخصیت پردازی. ۲۹

۲-۲-۲-۲ انواع شخصیت از نظر تحول‏پذیری (ایستا / پویا). ۳۰

۲-۲-۲-۳ انواع شخصیت از نظرمیزان کمال (ساده / جامع). ۳۱

۲-۲-۲-۴ انواع شخصیت از نظرکاربرد. ۳۳

۲-۲-۳ گفت‏وگو. ۳۵

۲-۲-۳-۱ انواع گفت‏وگو. ۳۶

۲-۲-۳-۱-۱ گفت‏‏وگوی دو طرفه. ۳۶

۲-۲-۳-۱-۲ گفت‏وگوی تک گویی (درونی). ۳۶

۲-۲-۴ لحن. ۳۸

۲-۲-۴-۱ انواع لحن گفتاری شخصیت‏ها. ۴۰

۲-۲-۵ زاویه دید (زاویه روایت). ۴۰

۲-۲-۵-۱ انواع زاویه دید. ۴۲

۲-۲-۶ توصیف. ۴۶

۲-۲-۶-۱ توصیف صحنه وصحنه‏پردازی. ۴۷

۲-۲-۶-۱-۱ وظایف صحنه. ۴۸

۲-۲-۶-۱-۲ اجزای صحنه. ۴۸

۲-۲-۶-۲ توصیف شخصیت‏ها. ۴۹

۲-۳ عناصرقصه. ۵۰

۲-۳-۱ راوی. ۵۱

۲-۳-۲ شخصیت‏ها در قصه‏ها. ۵۱

۲-۳-۳ زمان و مکان در قصه. ۵۲

۲-۴ ولادیمیر پراپ و عناصرخویشکاری. ۵۳

فصل سوم: شرح  حال شاعر، آثار و سبک

۳- شرح حال شاعر، آثاروسبک. ۵۸

۳-۱ زندگی‏نامه سلمان ساوجی. ۵۸

۳-۲ آثار. ۶۳

۳-۳ سبک و اندیشه. ۶۷

۳-۴ پیشروان و پیروان. ۶۹

فصل چهارم: بررسی و تحلیل مثنوی جمشید و خورشید

۴ بررسی وتحلیل مثنوی «جمشیدوخورشید». ۷۵

۴-۱ خلاصه اثر «جمشیدوخورشید». ۷۵

۴-۲ بررسی عناصرداستان. ۸۴

۴-۲-۱ طرح (پیرنگ). ۸۴

۴-۲-۱-۱ عناصرساختاری طرح. ۸۴

۴-۲-۱-۱-۱ شروع و گره افکنی. ۸۴

۴-۲-۱-۱-۲ بحران. ۸۵

۴-۲-۱-۱-۳ کشمکش و ناپایداری. ۸۵

۴-۲-۱-۱-۴ گسترش. ۸۸

۴-۲-۱-۱-۵ تعلیق (هولوولا). ۸۸

۴-۲-۱-۱-۶ نقطه اوج. ۸۹

۴-۲-۱-۱-۷ گره گشایی. ۹۰

۴-۲-۲ شخصیت‏پردازی. ۹۰

۴-۲-۲-۱ شخصیت از نظرماهیت (انسانی و غیرانسانی). ۹۰

۴-۲-۲-۲ از نظر تحول‏پذیری (ایستا / پویا). ۹۱

۴-۲-۲-۳ از نظرمیزان کمال شخصیت (ساده / جامع). ۹۲

۴-۲-۲-۴ از نظرکاربرد. ۹۳

۴-۲-۲-۵ از نظر نقش داستانی. ۹۳

۴-۲-۲-۵-۱ شخصیت اصلی. ۹۳

۴-۲-۲-۵-۲ شخصیت مخالف. ۹۴

۴-۲-۲-۵-۳شخصیت همراز. ۹۵

۴-۲-۲-۵-۴ شخصیت زمینه. ۹۷

۴-۲-۲-۵-۵ شخصیت مقابل. ۹۸

۴-۲-۳ گفت‏وگو. ۹۸

۴-۲-۳-۱ گفت‏وگوی دوطرفه. ۹۸

۴-۲-۳-۲ گفت‏وگوی تک گویی (درونی). ۱۰۱

۴-۲-۳-۳ گفت‏وگوی تک گویی (نمایشی). ۱۰۲

۴-۲-۴ لحن. ۱۰۲

۴-۲-۴-۱ لحن گفتاری شخصیت‏ها. ۱۰۳

۴-۲-۵ زاویه دید. ۱۰۷

۴-۲-۶ توصیف. ۱۰۷

۴-۲-۶-۱ توصیف صحنه پردازی. ۱۰۷

۴-۲-۶-۲ توصیف شخصیت‏پردازی. ۱۰۹

۴-۳ بررسی عناصر قصه. ۱۱۲

۴-۳-۱ شروع و پایان قصه. ۱۱۲

۴-۳-۲ شخصیت‏ها در قصه. ۱۱۳

۴-۳-۳ زمان و مکان درقصه. ۱۱۴

۴-۳-۴ عوامل خرق عادت در قصه. ۱۱۴

۴-۳-۵ بررسی شخصیت‏ها براساس نظریه پراپ. ۱۱۸

۴-۳-۵-۱ وضعیت آغازین (تعیین زمان ومکان). ۱۱۸

۴-۳-۵-۲ ترکیب خانواده. ۱۱۹

۴-۳-۵-۳ رفاه و بهزیستی. ۱۲۰

۴-۳-۵-۴ قهرمان آینده. ۱۲۱

۴-۳-۵-۵ نهی و تحذیر. ۱۲۱

۴-۳-۵- ۶نقض و شکستن نهی. ۱۲۲

۴-۳-۵-۷ نخستین پدیدار شدن شریر. ۱۲۲

۴-۳-۵-۸ پرس و جو و خبرگیری. ۱۲۳

۴-۳-۵-۹ فریب‏های شریر. ۱۲۴

۴-۳-۵-۱۰ مصیبت‏مقدماتی. ۱۲۵

۴-۳-۵-۱۱ واکنش قهرمان. ۱۲۵

۴-۳-۵-۱۲ شرارت. ۱۲۶

۴-۳-۵-۱۳ صورناپدیدشدن شریر. ۱۲۶

۴-۳-۵-۱۴ لحظه ربطی. ۱۲۷

۴-۳-۵-۱۵ پدیده‏هایی که با قهرمان همراه است. ۱۲۸

۴-۳-۵-۱۶ هدف و مقصد قهرمان. ۱۳۰

۴-۳-۵-۱۷ شیوه وارد شدن در قصه. ۱۳۰

۴-۳-۵-۱۸ مقدمات برای انتقال عامل جادویی. ۱۳۰

۴-۳-۵-۱۹ تدارک. ۱۳۱

۴-۳-۵-۲۰ پدیدار شدن شاهزاده خانم در قصه. ۱۳۲

۴-۳-۵-۲۱ پیروزیافتن بر شریر. ۱۳۲

۴-۳-۵-۲۲٫ تغییرشکل. ۱۳۲

۴-۳-۵-۲۳ عروسی. ۱۳۳

۴-۳-۶ عناصریاری‏دهنده به شخصیت‏ها درجهت خویشکاری آن‏ها. ۱۳۴

۴-۴ خویشکاریبراساسنظریهپراپ. ۱۳۵

…..

…..

2018-08-27
كد : 93077
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss