مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

فصل اول– کلیات(تعاریف ومفاهیم) ————————————— ۸  مبحث اول- ماهیت وویژگی های عقداجاره ———————————–۸

گفتار اول – مفهوم وتعریف اجاره ————————————— ۸

گفتار دوم – ویژگی های عقداجاره ————————————–۱۲

الف- لازم بودن عقداجاره —————————————–۱۲

ب- تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره ——————————-۱۵

مبحث دوم – موضوع عقداجاره وشرایط آن—————————–۱۷

گفتار اول – موضوع عقداجاره ——————————————۱۷

الف-منفعت ————————————————- ۱۷

ب-اجرت ————————————————–۲۰

گفتاردوم- شرایط عین مورداجاره ————————————- ۲۳

الف – لزوم بقای عین دربرابرانتفاع ———————————-۲۴

ب- موجودبودن ———————————————-۲۶

ج- قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت —————————– ۲۷

د- معلوم ومعین بودن —————————————— ۳۲

فصل دومعیب وضمان عمومی مربوط به آن —————————- ۳۷

مبحث اول – مفهوم واقسام عیب —————————————- ۳۸

گفتار اول – مفهوم وماهیت عیب———————————— ۳۸

الف-مفهوم عیب ——————————————— ۳۸

ب- ماهیت وتعریف عیب ————————————— ۴۰

بنداول- عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء ———– ۴۱

بند دوم- تعریف عیب بامعیارمادی —————————- ۴۲

بند سوم- تعریف عیب با معیارشخصی ————————- ۴۳

بند چهارم- مفهوم نسبی عیب ——————————- ۴۴

گفتار دوم– اقسام عیب —————————————— ۴۶

الف-عیب حادث وقدیم —————————————- ۴۶

ب- عیب خفی وظاهر—————————————— ۴۹

مبحث دوم – ضمان عمومی ناشی ازعیب ——————————– ۵۱

گفتاراول- ثبوت خیارعیب ———————————— ۵۲

الف- مفهوم خیارعیب ومبانی آن —————————–۵۳

بنداول- مفهوم خیارعیب—————————— ۵۳                                       بند دوم- مبانی خیارعیب —————————— ۵۶

۱-۲) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده ————–۵۸

۲-۲) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد ———– ۶۱

ب- طبیعت وزمان ایجاد خیار—————————— ۶۲

بنداول- طبیعت خیار——————————– ۶۲

۱-۱)حق بودن خیار————————– ۶۲

۲-۱)ضمانت اجرای حق بودن خیار—————- ۶۵

بند دوم- زمان ایجاد خیارعیب ————————-۶۶

ج- شرایط ثبوت خیارعیب ——————————— ۶۸

بنداول – شرایط مربوط به عقد ————————– ۶۸

۱-۱)لازم بودن ———————————–  ۶۸

۲-۱)معوض وتملیکی بودن ————————— ۶۹

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله ————————- ۷۰

بند سوم- شرایط عیب موجب خیار—————————- ۷۱

۱-۳) سابق ومخفی بودن عیب ————————— ۷۱

۲-۳)مؤثربودن عیب ———————————– ۷۳

د- آثاراجرای خیارعیب ————————————— ۷۴

بند اول- فسخ عقد(آثاروموانع آن) ————————— ۷۵

۱-۱)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته ——————–۷۶

۲-۱) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ ————– ۷۷

۳-۱) موانع فسخ ———————————– ۸۱

۱) تلف مال معیوب —————————– ۸۳

۲) انتقال مال معیوب —————————– ۸۴

۳) تغییرمال معیوب —————————— ۸۸

) حدوث عیب جدید —————-   ———– ۸۹

۵) تبعیض درعقد،مانع فسخ ———————— ۹۱

بند دوم- مطالبه ارش —————————————– ۹۲

۱-۲) ماهیت ومبنای ارش ———————————— ۹۳

۱-۱-۲) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله —- ۹۳

۲-۱-۲)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ —————- ۹۴

۳-۱-۲)ارش نوعی غرامت ——————————– ۹۵

۲ -۲)تعیین ارش ——————————————-  ۹۷

            ه– مسقطات خیارعیب ———————————————  ۹۸

بند اول- اسقاط صریح یاضمنی خیار——————————— ۹۹

بند دوم- تبری ازعیوب —————————————- ۱۰۳                                          بند سوم- زوال عیب پیش ازاعمال خیار—————————– ۱۰۵

بند چهارم- اهمال دراجرای خیار———————————- ۱۰۶

گفتاردوم- ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص ———————————-۱۰۹

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله ————————–۱۱۰

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب ———————————– ۱۱۱

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله ——————– ۱۱۳

فصل سوم – عیب درمورداجاره وآثارآن ————————————- ۱۱۴

مبحث اول – مفهوم عیب درعقداجاره ———————————— ۱۱۵

گفتاراول- نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت ————————— ۱۱۶

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع ———- ۱۱۷

مبحث دوم – آثارحدوث عیب درعین مستأجره ——————————- ۱۱۹

گفتاراول – ثبوت خیارعیب —————————————– ۱۱۹

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره ———————————– ۱۲۰

بنداول- نظریه پذیرش ارش دراجاره ————————– ۱۲۱

بند دوم- نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره ———————- ۱۲۱

بند سوم-عدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره ———————۱۲۳

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره —————————- ۱۲۶

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب —————————- ۱۲۶

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب —————————– ۱۲۷

ج) اثرفسخ دراجاره —————————————- ۱۲۹

گفتاردوم- الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره ————— ۱۳۲

الف) الزام موجربه رفع عیب ——————————— ۱۳۲

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره —————–۱۳۴

گفتارسوم- بطلان عقد دراثرحدوث عیب ——————————— ۱۳۶

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب ———————- ۱۳۶

بند اول- عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع —– ۱۳۷

بند دوم-عدم امکان رفع عیب ————————- ۱۳۸

بند سوم- معین بودن عین مستأجره ———————-۱۳۹

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب —————————- ۱۳۹

بند اول- حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره — ۱۴۰

بند دوم- حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره ———۱۴۱

گفتار چهارم- ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره ———— ۱۴۳

…..

…..

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۶-۰۵
كد : 93087
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss