جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مبنای فقهی و حقوقی رهن دین و منفعت و دلیل باطل بودن این امر در قانون مدنی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مبنای فقهی و حقوقی رهن دین و منفعت و دلیل باطل بودن این امر در قانون مدنی

پیشینه تحقیق ۵

فصل اول ۹

فصل اول: مفهوم رهن دین ۱۰

مبحث اول: تعریف و ماهیت دین ۱۳

گفتار اول: تعریف دین ۱۴

گفتار دوم: ماهیت دین ۱۶

گفتار سوم: اقسام دین ۱۸

بند اول: دین ثابت و پایدار ۱۸

بند دوم: دین ثابت و ناپایدار ۱۸

بند سوم: دینی که سبب آن پیدایش یافته است ۱۸

بند چهارم: دین آینده ۱۹

مبحث دوم: تعریف و جایگاه رهن دین ۲۰

گفتار اول: تعریف رهن دین ۲۰

گفتاردوم: انواع رهن دین ۲۱

بند اول: رهن ابتدایی دین ۲۱

بند دوم: رهن بدلی دین ۲۲

گفتار سوم: طرفین رهن دین ۲۳

بند اول: راهن ۲۵

بند دوم: مرتهن ۲۹

بند سوم: شخص ثالث ۳۲

گفتار چهارم: عین بودن مال مورد رهن ۳۴

فصل دوم ۳۶

مبحث اول: امکان حقوقی رهن دین در حقوق ایران ۳۷

گفتار اول: عین ۳۷

بند اول: عین بیع در برابر منفعت اجاره ۳۹

بند دوم: منظور از عین در ماده ۳۳۸ ۴۱

بند سوم: عین معین ۴۱

گفتار دوم:  رهن اموال غیرمادی ۴۲

بند اول: اموال غیرمادی ۴۳

بند دوم: حقوق معنوی ۴۴

واژه حقوق در معانی ذیل به کار رفته است: ۴۴

مبحث دوم: امکان حقوقی رهن دین درحقوق مصر ۴۷

گفتار اول: مصادیق رهن دین ۴۹

گفتار دوم: دین قابل انتقال و قابل توقیف ۵۱

گفتار سوم: ماهیت وثیقه ۵۳

بند اول: وثیقه در حقوق ایران ۵۳

بند دوم: تضمین های دین ۵۶

الف) تضمینیا ضمان ۵۶

ب ) تضمین حکمی ۵۷

ج ) تضمین معاملی ۵۷

د ) تضمین معاوضی ۵۸

و ) تضمین موضوعی ۵۸

بند سوم: ضمان با وثیقه عینی ۵۹

گفتار چهارم: وثیقه در حقوق مصر ۶۲

بند اول: وثیقه های شخصی ۶۴

بند دوم: وثیقه عینی ۶۴

گفتار پنجم: انواع وثائق خاص در حقوق مصر ۶۴

بند اول: حقوق امتیاز ۶۵

بند دوم: حق الاختصاص ۶۵

بند سوم: رهن رسمی ۶۶

بند چهارم: رهن حیازی ۶۸

رهن حیازی سه نوع می باشد: ۶۹

خصوصیات رهن حیازی به شرح زیر می باشد: ۶۹

مبحث سوم: طرفین رهن دین ۶۹

گفتا  اول: راهن ۷۰

گفتار دوم: مرتهن ۷۳

گفتار سوم: شخص ثالث ۷۵

مبحث چهارم: طرفین رهن دین در حقوق مصر ۷۶

گفتار اول: راهن ۷۷

گفتار دوم: مرتهن ۷۹

مبجث پنجم: امکان حقوقی رهن منفعت ۷۹

گفتار اول: مفهوم منفعت ۸۰

گفتار دوم : منفعت در رهن ۸۱

فصل سوم: شرایط و ویژگی های توجیه رهن دین ۸۷

مبحث  اول: مفهوم عدم قبض دین و پذیرش رهن دین در قالب های دیگر حقوقی ۸۷

گفتار اول: توجیه رهن دین در قالب عقود دیگر ۸۸

بند اول: معامله با حق استرداد ۸۸

الف: معامله به معنای اعم ۸۹

ب: معامله به معنای خاص ۸۹

ج: معامله به معنای اخص ۸۹

بند دوم: وکالت ۹۱

الف: ماهیت نمایندگی ۹۱

ب: اقسام نمایندگی ۹۲

۱:  نمایندگی قراردادی یا عهدی ۹۲

۲: نماینده قانونی ۹۳

۳: نماینده قضایی ۹۳

بند سوم: ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۴

الف: قوانین امری ۹۶

ب: قوانین تکمیلی ۹۶

گفتار دوم: چگونگی پذیرش رهن دین ۹۷

بند اول: مبنای پذیرش رهن دین ۹۷

بند دوم: مصادیق رهن دین ۹۹

گفتار سوم: دین قابل رهن ۱۰۲

مبحث دوم: آثار رهن دین ۱۰۶

گفتار اول: تضمین یا ضمان و اقسام آن ۱۰۷

تضمین حکمی ۱۰۸

تضمین معاملی ۱۰۸

تضمین معاوضی ۱۰۸

تضمین موضوعی ۱۰۹

گفتار دوم: قرار وثیقه ۱۱۰

گفتار سوم: ضمان با وثیقه عینی ۱۱۲

گفتار چهارم: سند وثیقه ای با رهن دین ۱۱۴

بند اول: تعریف سند وثیقه ای ۱۱۴

بند دوم: اجراییه اسناد وثیقه ای ۱۱۷

الف) شکل اجرائیه ۱۱۷

ب) تقاضای صدور اجرائیه ۱۱۸

ج) مندرجات اجراییه ۱۲۱

مبحث سوم: اثر رهن دین در توثیق سهام ۱۲۵

گفتار اول: جایگاه سهام وثیقه ۱۲۵

گفتار دوم: آثار مترتب بر توثیق سهام ۱۳۰

بند اول: اخطاریه توقیف ۱۳۰

بند دوم: صدور دستور ضبط اموال ۱۳۱

مبحث چهارم: آثار کلی رهن دین نسبت به طرفین ۱۳۲

گفتار اول: حفظ و نگهداری دین توسط مرتهن ۱۳۳

گفتاردوم:  دفاعیات راهن ۱۳۴

بند اول: ایرادات مربوط به حق مضمون به ۱۳۴

بند دوم: ایرادات مربوط به دین مرهون ۱۳۴

گفتار سوم: وضعیت رهن دین با توجه به سررسید دین مرهون ۱۳۵

بند اول: حال شدن دین مرهون قبل از سررسید دین مضمون به ۱۳۶

بند دوم: حال شدن دین مرهون همزمان یا بعد از سررسید دین مضمون به ۱۳۶

مبحث پنجم: آثار رهن نسبت ‏به اشخاص‏ثالث ۱۳۸

گفتار اول: مفهوم ثالث در حقوق ۱۳۸

گفتار دوم: شخص ثالث در رهن دین ۱۳۹

فصل چهارم: وثیقه اسناد و رهن دین در نظام بانکی ۱۴۱

مبحث اول: وثیقه و تسهیلات در نظام بانکی ۱۴۲

مبحث دوم: دستور العمل نحوه اعطای تسهیلات ویژه به طرح های اختراعی و ابتکاری ۱۵۰

آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ۱۵۰

آیین نامه صدور ضمانت نامه و اعطای تسهیلات ارزی به شرکت های ایرانی برنده در مناقصه ۱۵۱

دستورالعمل اجرایی معاملات و تسهیلات اعتباری ۱۵۱

قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات وشرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر‌سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی ۱۵۲

آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانک ها مصوب ۷۲/۴/۱۸ شورای پول و  اعتبار ۱۵۳

مبحث سوم: طرح کامل مشکل موجود در زمینه وثیقه گذاری اسناد تجاری ۱۵۴

مبحث چهارم: راه حل های علمی مشکل وثیقه گذاری اسناد تجاری و بانکی ۱۵۷

…..

…..

2018-09-04
كد : 93745
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss