مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مبنای فقهی و حقوقی رهن دین و منفعت و دلیل باطل بودن این امر در قانون مدنی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مبنای فقهی و حقوقی رهن دین و منفعت و دلیل باطل بودن این امر در قانون مدنی

پیشینه تحقیق ۵

فصل اول ۹

فصل اول: مفهوم رهن دین ۱۰

مبحث اول: تعریف و ماهیت دین ۱۳

گفتار اول: تعریف دین ۱۴

گفتار دوم: ماهیت دین ۱۶

گفتار سوم: اقسام دین ۱۸

بند اول: دین ثابت و پایدار ۱۸

بند دوم: دین ثابت و ناپایدار ۱۸

بند سوم: دینی که سبب آن پیدایش یافته است ۱۸

بند چهارم: دین آینده ۱۹

مبحث دوم: تعریف و جایگاه رهن دین ۲۰

گفتار اول: تعریف رهن دین ۲۰

گفتاردوم: انواع رهن دین ۲۱

بند اول: رهن ابتدایی دین ۲۱

بند دوم: رهن بدلی دین ۲۲

گفتار سوم: طرفین رهن دین ۲۳

بند اول: راهن ۲۵

بند دوم: مرتهن ۲۹

بند سوم: شخص ثالث ۳۲

گفتار چهارم: عین بودن مال مورد رهن ۳۴

فصل دوم ۳۶

مبحث اول: امکان حقوقی رهن دین در حقوق ایران ۳۷

گفتار اول: عین ۳۷

بند اول: عین بیع در برابر منفعت اجاره ۳۹

بند دوم: منظور از عین در ماده ۳۳۸ ۴۱

بند سوم: عین معین ۴۱

گفتار دوم:  رهن اموال غیرمادی ۴۲

بند اول: اموال غیرمادی ۴۳

بند دوم: حقوق معنوی ۴۴

واژه حقوق در معانی ذیل به کار رفته است: ۴۴

مبحث دوم: امکان حقوقی رهن دین درحقوق مصر ۴۷

گفتار اول: مصادیق رهن دین ۴۹

گفتار دوم: دین قابل انتقال و قابل توقیف ۵۱

گفتار سوم: ماهیت وثیقه ۵۳

بند اول: وثیقه در حقوق ایران ۵۳

بند دوم: تضمین های دین ۵۶

الف) تضمینیا ضمان ۵۶

ب ) تضمین حکمی ۵۷

ج ) تضمین معاملی ۵۷

د ) تضمین معاوضی ۵۸

و ) تضمین موضوعی ۵۸

بند سوم: ضمان با وثیقه عینی ۵۹

گفتار چهارم: وثیقه در حقوق مصر ۶۲

بند اول: وثیقه های شخصی ۶۴

بند دوم: وثیقه عینی ۶۴

گفتار پنجم: انواع وثائق خاص در حقوق مصر ۶۴

بند اول: حقوق امتیاز ۶۵

بند دوم: حق الاختصاص ۶۵

بند سوم: رهن رسمی ۶۶

بند چهارم: رهن حیازی ۶۸

رهن حیازی سه نوع می باشد: ۶۹

خصوصیات رهن حیازی به شرح زیر می باشد: ۶۹

مبحث سوم: طرفین رهن دین ۶۹

گفتا  اول: راهن ۷۰

گفتار دوم: مرتهن ۷۳

گفتار سوم: شخص ثالث ۷۵

مبحث چهارم: طرفین رهن دین در حقوق مصر ۷۶

گفتار اول: راهن ۷۷

گفتار دوم: مرتهن ۷۹

مبجث پنجم: امکان حقوقی رهن منفعت ۷۹

گفتار اول: مفهوم منفعت ۸۰

گفتار دوم : منفعت در رهن ۸۱

فصل سوم: شرایط و ویژگی های توجیه رهن دین ۸۷

مبحث  اول: مفهوم عدم قبض دین و پذیرش رهن دین در قالب های دیگر حقوقی ۸۷

گفتار اول: توجیه رهن دین در قالب عقود دیگر ۸۸

بند اول: معامله با حق استرداد ۸۸

الف: معامله به معنای اعم ۸۹

ب: معامله به معنای خاص ۸۹

ج: معامله به معنای اخص ۸۹

بند دوم: وکالت ۹۱

الف: ماهیت نمایندگی ۹۱

ب: اقسام نمایندگی ۹۲

۱:  نمایندگی قراردادی یا عهدی ۹۲

۲: نماینده قانونی ۹۳

۳: نماینده قضایی ۹۳

بند سوم: ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۴

الف: قوانین امری ۹۶

ب: قوانین تکمیلی ۹۶

گفتار دوم: چگونگی پذیرش رهن دین ۹۷

بند اول: مبنای پذیرش رهن دین ۹۷

بند دوم: مصادیق رهن دین ۹۹

گفتار سوم: دین قابل رهن ۱۰۲

مبحث دوم: آثار رهن دین ۱۰۶

گفتار اول: تضمین یا ضمان و اقسام آن ۱۰۷

تضمین حکمی ۱۰۸

تضمین معاملی ۱۰۸

تضمین معاوضی ۱۰۸

تضمین موضوعی ۱۰۹

گفتار دوم: قرار وثیقه ۱۱۰

گفتار سوم: ضمان با وثیقه عینی ۱۱۲

گفتار چهارم: سند وثیقه ای با رهن دین ۱۱۴

بند اول: تعریف سند وثیقه ای ۱۱۴

بند دوم: اجراییه اسناد وثیقه ای ۱۱۷

الف) شکل اجرائیه ۱۱۷

ب) تقاضای صدور اجرائیه ۱۱۸

ج) مندرجات اجراییه ۱۲۱

مبحث سوم: اثر رهن دین در توثیق سهام ۱۲۵

گفتار اول: جایگاه سهام وثیقه ۱۲۵

گفتار دوم: آثار مترتب بر توثیق سهام ۱۳۰

بند اول: اخطاریه توقیف ۱۳۰

بند دوم: صدور دستور ضبط اموال ۱۳۱

مبحث چهارم: آثار کلی رهن دین نسبت به طرفین ۱۳۲

گفتار اول: حفظ و نگهداری دین توسط مرتهن ۱۳۳

گفتاردوم:  دفاعیات راهن ۱۳۴

بند اول: ایرادات مربوط به حق مضمون به ۱۳۴

بند دوم: ایرادات مربوط به دین مرهون ۱۳۴

گفتار سوم: وضعیت رهن دین با توجه به سررسید دین مرهون ۱۳۵

بند اول: حال شدن دین مرهون قبل از سررسید دین مضمون به ۱۳۶

بند دوم: حال شدن دین مرهون همزمان یا بعد از سررسید دین مضمون به ۱۳۶

مبحث پنجم: آثار رهن نسبت ‏به اشخاص‏ثالث ۱۳۸

گفتار اول: مفهوم ثالث در حقوق ۱۳۸

گفتار دوم: شخص ثالث در رهن دین ۱۳۹

فصل چهارم: وثیقه اسناد و رهن دین در نظام بانکی ۱۴۱

مبحث اول: وثیقه و تسهیلات در نظام بانکی ۱۴۲

مبحث دوم: دستور العمل نحوه اعطای تسهیلات ویژه به طرح های اختراعی و ابتکاری ۱۵۰

آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری ۱۵۰

آیین نامه صدور ضمانت نامه و اعطای تسهیلات ارزی به شرکت های ایرانی برنده در مناقصه ۱۵۱

دستورالعمل اجرایی معاملات و تسهیلات اعتباری ۱۵۱

قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات وشرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر‌سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی ۱۵۲

آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانک ها مصوب ۷۲/۴/۱۸ شورای پول و  اعتبار ۱۵۳

مبحث سوم: طرح کامل مشکل موجود در زمینه وثیقه گذاری اسناد تجاری ۱۵۴

مبحث چهارم: راه حل های علمی مشکل وثیقه گذاری اسناد تجاری و بانکی ۱۵۷

…..

…..

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
كد : 93745
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss